EN
Złoże Imerys

Złoże Imerys

Złoże imerys (kalcyt) to medium naturalnego pochodzenia przeznaczone do neutralizacji wód o odczynie kwaśnym lub zasadowym. Dzięki swoim właściwościom, złoże podnosi odczyn lub koryguje pH wody znacznie zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji w ramach instalacji wodnej. Charakteryzuje się długą żywotnością - poprawnie eksploatowane zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Złoże Imerys nie wymaga stosowania dodatkowych regenerantów - proces płukania odbywa się przy użyciu napowietrzonej wody. Stosowanie produktu w celu odkwaszenia wody wiąże się z ryzykiem wzrostu twardości wody.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu Imerys? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.
Złoże Corosex

Złoże Corosex

Złoże Corosex to przetworzony związek magnezu przeznaczony do podnoszenia poziomu pH w instalacjach wodnych. Medium wchodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla, neutralizując odczyn wody i zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji. Złoże przystosowane jest do pracy w instalacjach o dużej przepustowości. Umożliwia osiągnięcie wysokiego pH będącego warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia innych procesów uzdatniania wody, np. odżelaziania i odmanganiania. Znajduje zastosowanie także w przypadku wody z ujęcia studziennego. Corosex charakteryzuje się długą żywotnością pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu Corosex? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.
Złoże dolomitowe

Złoże dolomitowe

Dolomitowe złoża przeznaczone do uzdatniania wody miękkiej lub wody o kwaśnym odczynie. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest korekta pH i neutralizacja korozyjności wody. Złoża pochodzenia dolomitowego używane są często do uzdatniania wód powierzchniowych poprzez metodę koagulacji. Medium filtracyjne może być wykorzystywane do redukcji poziomu związków manganu oraz usuwania niewielkich przekroczeń związków żelaza. Złoża dolomitowe charakteryzują się nieznaczną rozpuszczalnością podczas procesu uzdatniania wody, dlatego wymagają wymiany lub uzupełnienia po upływie określonego czasu.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu dolomitowym? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.