EN
Analiza wody

Analizę wody przeprowadzamy na terenie całej Polski. Wodę uzdatniamy od ponad 20 lat.

Analiza wody pozwala na dokładne określenie jej składu chemicznego. Jeżeli parametry wody odbiegają od normy określonej przez Ministra Zdrowia, woda nie nadaje się do spożycia. Jakość wody technicznej dostosowuje się pod kątem konkretnych urządzeń przemysłowych.

Po określeniu parametrów wody oraz jej przeznaczenia (dom lub przemysł), możemy przystąpić do doboru filtrów oraz technologii uzdatniania wody.

Jedna fizykochemiczna analiza wody to:

  • 5 przebadanych wskaźników wody (pH, mętność, barwa, przewodność, twardość)
  • 5 najczęściej występujących w wodzie rodzajów zanieczyszczeń (żelazo, mangan, chlorki, azotany, jon amonowy)

Dla użytkowników studni głębinowej najczęstszy problem stanowi przekroczona norma zawartości żelaza i manganu. Woda wodociągowa słynie z wysokiej twardości. Woda techniczna cechuje się bardzo wysoką czystością chemiczną.

Urządzenia i technologie, które z założenia (zgodnie z tabelami) powinny doprowadzić wodę do określonych parametrów - nie zawsze się sprawdzają. Dlatego też, przed stworzeniem oferty sprawdzamy działanie konkretnych złóż na próbkę wody. Dajemy gwarancję, że zaproponowane rozwiązania będą działać.