EN
Kotłownie wodne i parowe

Obsługujemy kotłownie wodne i parowe w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

Parowe kotły przemysłowe oraz wytwornice pary są stosowane w wielu gałęziach przemysłu do procesów, w których ciepło jest kluczowym komponentem. Para pełni między innymi rolę w procesach: produkcji tektury falistej, obierania ziemniaków, usuwania plam z tkanin. Woda jest też wykorzystywana do: zasilania urządzeń, odparowywania, destylacji, w procesach gotowania, suszenia. Woda nieodpowiedniej jakości może wywołać ogromne problemy technologiczne i straty, dlatego tak ważne jest właściwe uzdatnianie wody.

Eksploatacja układu kotłowego jest związana z potrzebą spełnienia szeregu norm dotyczących wody. Istnieje wiele dokumentów regulujących właściwe parametry wody zasilającej kotły grzewcze oraz wytwornice pary. Tylko prawidłowo dobrana technologia przygotowania wody może zapewnić efekty, które w rezultacie zapewnią bezpieczną, wydajną, bezawaryjną, ale też ekonomiczną pracę układu kotłowego. Największe straty, jakie wywołuje nieuzdatniona woda to: pienienie się wody, przyspieszone korozje w instalacji, osady wewnątrz urządzeń.

Osady po wodzie parowej mogą powstawać na skutek znajdujących się w wodzie nadmiernych ilości substancji rozpuszczonych oraz wytrąconych soli w wodzie. Dużym problemem jest wysoki stopień twardości wody. Woda wykorzystywana do wytwarzania pary powinna być co najmniej o jakości wody spożywczej. Nie może mieć zawiesin, jakichkolwiek substancji wytrącających się z wody. Wodę należy dostosować do norm wyznaczonych przez producenta konkretnego rozwiązania stosowanego w zakładzie.

Przy uzdatnianiu wody do kotłów parowych i wytwornic pary najczęściej stosuje się kondycjonowanie wody. Niemal w każdym przypadku niezbędne są inhibitory korozji. Dodatkowo niekiedy istotne jest zastosowanie filtracji mechanicznej, odżelaziaczy i odmanganiaczy wody, Bardzo ważnym procesem jest także zmiękczanie wody. Stację uzdatniania wody tworzy się w oparciu o wyniki analizy wody, dokładne zapoznanie się z obecną sytuacją zakładu oraz panującymi w nim warunkami. Najczęściej sprawdza się zasada, że z im większym układem mamy do czynienia, tym dokładniejsze uzdatnianie należy zastosować.