Usuwanie żelaza z napowietrzaniem

Usuwanie żelaza z napowietrzaniem

Odżelazianie wody to zamiana występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym w tej technologii jest napowietrzanie wody. Stosując napowietrzanie usuwa się dwutlenek węgla oraz nasyca wodę tlenem.

więcej...

Dodatkowe informacje
Usuwanie żelaza i manganu z napowietrzaniem

Usuwanie żelaza i manganu z napowietrzaniem

Usuwanie żelaza i manganu wymaga precyzyjnego określenia stopnia zanieczyszczenia wody. Proces ten przebiega z wykorzystaniem wstępnego utlenienia. Napowietrzenie wody rozpoczyna proces wytrącania się żelaza i manganu. Zanieczyszczenia zatrzymywane są złożu filtracyjnym, które dodatkowo wspomaga utlenianie.

więcej...

Dodatkowe informacje
Usuwanie żelaza i manganu bez napowietrzania

Usuwanie żelaza i manganu bez napowietrzania

Dzięki zastosowaniu odpowiednich złóż filtracyjnych możemy redukować żelazo i mangan bez napowietrzania. Przy niewielkich przekroczeniach można stosować złoża wykorzystywane do zmiękczania wody. Przy większych przekroczeniach należy stosować złoża jonowymienne lub złoża regenerowane nadmanganianem potasu.

więcej...

Dodatkowe informacje