EN
Wspólnoty mieszkaniowe

Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

Rozwiązaniami dotyczącymi poprawy jakości wody interesuje się coraz więcej wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, spółdzielni. Budynki mieszkalne korzystają z różnych źródeł zaopatrzenia w wodę, a właściwości często wymagają doszlifowania z pomocą odpowiedniej metody uzdatniania. Oczyszczanie nie tylko zapewnia wysoką jakość dostarczanej mieszkańcom wody na cele socjalno-bytowe, ale również pomaga w ochronie instalacji, zapewniając tym samym stałą wydajność, brak problemów z przepływem, brak awarii, mniejsze narażenie na korozje.

Jednym z największych problemów w przypadku budynków mieszkalnych jest woda o wysokim stopniu twardości. Skutkiem jej użytkowania jest wytrącanie się osadów, zwanych powszechnie kamieniem kotłowym. Osady powodują trudności w procesach wymiany ciepła, zmniejszają światło rur, przyspieszają procesy korozji, powodują niedrożność instalacji, prowadzą do konieczności wymiany, co zazwyczaj wiąże się z poniesieniem dużych kosztów. Twarda woda jest też bardzo uciążliwa w mieszkaniach, powodując awarie AGD, a nawet problemy ze skórą.

Innym kłopotem jest występowanie przekroczeń żelaza i manganu, co może wystąpić przy korzystaniu z wody z własnego ujęcia. Te zanieczyszczenia nie tylko pogorszają właściwości organoleptyczne wody, ale podobnie jak wysoki stopień twardości, prowadzą do odkładania się osadów, które stanowią doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Niekiedy niezbędna jest niwelacja wysokiej mętności wody oraz poprawa jej smaku, zapachu, barwy. Wiele wspólnot dopytuje także o rozwiązania dotyczące dezynfekcji wody.

Przy doborze stacji uzdatniania wody kluczowe znaczenie mają wyniki analizy wody, źródło pochodzenia oraz warunki panujące w miejscu instalacji. Potrzeby są bardzo zróżnicowane, dlatego tworzone są dedykowane rozwiązania. Najczęściej wspólnoty mieszkaniowe decydują się na montaż centralnych zmiękczaczy wody oraz filtrów mechanicznych. W zestawach dobierana jest także kolumna węglowa. W przypadku własnych ujęć dobrze sprawdzą się odżelaziacze i odmanganiacze wody. Ochronę przed bakteriami może zapewnić lampa UV.