EN
Woda procesowa i technologiczna

Tworzymy wodę procesową i technologiczną dla firm w całej Polsce. Uzdatnianiem zajmujemy się od 20 lat.

Wodę procesową i technologiczną można zdefiniować jako wodę wykorzystywaną w układzie przemysłowym. Oba pojęcia wskazują na wodę o szerokim spektrum zastosowań w rozwiązaniach przemysłowych. Woda tego typu służy między innymi w: procesach technologicznych, na produkcji, w elektrowniach, elektrociepłowniach, różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach. Często do różnych procesów w obrębie jednego obiektu jest niezbędne zastosowanie wody różniącej się od siebie pod względem parametrów.

Wielowymiarowe wykorzystanie wody w różnych procesach wiąże się też z jej recyklingiem. Bardzo często przedsiębiorstwo wykorzystuje ścieki pozostałe z jednego procesu w innym, najczęściej mniej wymagającym. Do takiego zastosowania zwykle niezbędne jest także odpowiednie uzdatnianie. Dobór właściwej metody lub kilku metod jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim jest to jakość wody na wejściu, ilość zużywanej wody, czas, w którym woda jest zużywana. Niekiedy przedsiębiorstwa same wiedzą, jakiego systemu potrzebują, kiedy indziej niezbędne jest ustalenie potrzeb.

Do określenia rozwiązania niezbędne jest przeprowadzenie analizy wody oraz wykonanie wizji lokalnej. Dzięki tym dwóm czynnikom można dokładnie określić sposoby, jakie należy zastosować, stan obecny w zakładzie, określić miejsce na montaż, wielkość urządzeń. Dobór urządzeń powinien być w pełni dostosowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. W wielu zakładach znaczenie będzie miała nie tylko efektywność i wydajność działania, ale też prostota obsługi i kontroli stacji uzdatniania wody.

Woda może być wykorzystywana do: mycia, rozcieńczania, chłodzenia, transportowania produktu, dodawania wody do produktu, potrzeb sanitarnych. W celu uzdatniania wody procesowej mogą być wykorzystywane: odżelaziacze i odmanganiacze wody, zmiękczacze wody, przemysłowa odwrócona osmoza, lampy bakteriobójcze, filtracja mechaniczna, kondycjonowanie wody oraz wiele innych. Każda branża ma swoje specyficzne wymagania – inne będą dotyczyły branży spożywczej, a zupełnie inne farmaceutycznej, włókienniczej bądź motoryzacyjnej.