EN
Recycling wody szarej

Recykling wody szarej prowadzimy na terenie całej Polski. Wodę uzdatniamy od ponad 20 lat.

Szara woda to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana podczas kąpieli lub prania, ale bez domieszek moczu czy fekaliów. To także surowiec, który poddany recyklingowi, można powtórnie wykorzystać do spłukiwania toalet czy podlewania zieleni wokół budynku, a tym samym skuteczny sposób na ograniczanie zużycia wody pitnej oraz ilości odprowadzanych ścieków.

Korzyści płynące z wykorzystania wody szarej to między innymi mniejszy pobór wody głębinowej do celów komunalnych, a także niższe zużycie energii i chemikaliów w porównaniu z tradycyjnym oczyszczaniem wody.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy kompletny system recyklingu wody szarej składający się z sedymentacji, napowietrzania, oczyszczania biologicznego i ultrafiltracji. Oczyszczona szara woda jest przechowywana w zbiorniku magazynowym, a następnie jest skierowana do ponownego wykorzystania. Dzięki gwarantowanej skuteczności membrany filtracyjnej oraz efektywnemu procesowi natleniania, uzyskana woda jest klarowna, nie ma zapachu i bezpieczna podczas użytkowania. Nad każdym etapem projektowania systemu recyklingu szarej wody czuwa sztab wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów. Gwarantujemy tym samym, że nasze rozwiązania są trwałe, skuteczne i ekologiczne.