EN
Rolnictwo i ogrodnictwo

Obsługujemy sektor rolniczy i ogrodniczy w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

W sektorze rolniczym i ogrodniczym woda jest często wykorzystywana do naprawdę wielu czynności i w licznych procesach. W większości przypadków wymagana jest co najmniej woda o parametrach wyznaczonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednak są miejsca, gdzie musi być bardzo dokładnie dostosowywana do potrzeb, na przykład przy hodowli drobiu. Zapewnienie optymalnych parametrów wspomaga produkcję, przynosi lepsze efekty hodowli i większe zyski.

Woda wykorzystywana w rolnictwie oraz ogrodnictwie ma do spełnienia wiele funkcji, jednak wśród najważniejszych zadań można wymienić uprawę roślin, hodowlę zwierząt gospodarskich, ochronę urządzeń użytkowanych w gospodarstwie. Oprócz już wymienionych, podstawowych celów, w niejednym obiekcie jest wykorzystywana do obsługi systemów automatycznego nawadniania. Woda służy zasilaniu systemów klimatyzacji, a także nawilżaniu powietrza. Każde z podanych zastosowań wymaga wody bezpiecznej, która nie pozostawi po sobie osadu.

Stacje uzdatniania wody w rolnictwie i ogrodnictwie powinny być dokładnie dopasowywane do potrzeb danego obiektu, warunków w nim panujących. Najczęściej woda wymaga doprowadzenia do odpowiedniego stanu organoleptycznego, czyli poprawy smaku, zapachu, barwy, mętności. Oprócz tego bardzo istotna jest redukcja zanieczyszczeń, które mogą odkładać się w miejscach przepływu wody w formie osadu, powodować korozję. Zazwyczaj niezbędna okazuje się redukcja stopnia twardości wody, żelaza, manganu oraz innych substancji.

Sektor rolniczy i ogrodniczy dzięki inwestycji w stacje uzdatniania wody może liczyć na optymalne warunki do wzrostu i rozwoju plonów, dobry stan zdrowia i prawidłowe nawodnienie zwierząt, a także ochronę wykorzystywanych urządzeń. To przyniesie niższe koszty eksploatacyjne, mniejsze prawdopodobieństwo awarii, lepsze prosperowanie. Uzdatnianie wody to proces możliwy do przeprowadzenia w gospodarstwie każdej wielkości, a po rozwiązania zgłaszają się do nas zakłady prowadzące działalność w zakresie mleczarstwa, sadownictwa, warzywnictwa, ogrodnictwa, a także nastawione na hodowlę zwierząt.