EN
Cięcie wodą Waterjet

Obsługujemy maszyny do cięcia wodą Waterjet w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

Technologia Waterjet opiera swoje działanie na obróbce i cięciu różnego rodzaju materiałów za pośrednictwem strumienia wody. W procesie wykorzystywana jest woda puszczana pod bardzo wysokim ciśnieniem. Cięcie wodą jest stosowane do przecinania i formowania: gumy, pianki, folii, tkaniny, przez tworzywa sztuczne, żywność, drewno, aż po kamień i włókna węglowe. Ten rodzaj urządzeń znajduje zastosowanie w przemyśle: motoryzacyjnym, papierniczym, lotniczym, spożywczym, medycznym, drzewnym, architekturze i sztuce.

Precyzyjne cięcie oraz bardzo prosta obróbka materiałów stanowią ogromne zalety Waterjet. Często tylko ta technologia jest w stanie zapewnić tak precyzyjne efekty cięcia. Właśnie z tego względu dzięki jej zastosowaniu mogą być produkowane specyficzne kształtki i uszczelki. Zastosowanie wody o niewłaściwych parametrach może doprowadzić do skrócenia żywotności i ciężkiej awarii, której naprawa może sporo kosztować przedsiębiorstwo. Obostrzenia dotyczące wody do technologii Waterjet są znacznie większe niż w przypadku wody do spożycia.

Jednym z najważniejszych parametrów wody, który musi pozostać pod kontrolą jest stopień jej twardości. Nie może on być ani za wysoki, ani za niski. Właściwości wody powinny być w pełni dostosowywane do wytycznych zaprezentowanych przez producenta danego urządzenia. Oprócz tego na uwagę zasługuje: stężenie żelaza i manganu, miedzi, mętność wody, odczyn pH wody oraz krzemionka. Woda wykorzystywana w technologii Waterjet nie powinna mieć charakteru korozyjnego.

W celu uzdatniania wody do technologii Waterjet najczęściej stosowanymi urządzeniami są zmiękczacze wody, odżelaziacze i odmanganiacze wody. Do usuwania krzemionki z wody można zastosować system odwróconej osmozy bądź urządzenia pracujące na specjalnych złożach jonitowych. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność instalacji zestawu składającego się z urządzeń do zmiękczania wody, demineralizacji i kondycjonowania wody. Każda firma wymaga indywidualnego rozwiązania i doboru stacji uzdatniania wody.