Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dla domu

Category: Dla domu

Woda, z której korzystamy na co dzień nie jest czystym związkiem H2O. Zawiera w sobie wiele substancji, mających wpływ nie tylko na jej właściwości organoleptyczne, ale również stan gospodarstwa domowego, komfort użytkowania oraz nas samych. Jakie zanieczyszczenia może kryć w sobie woda, z której korzystamy na co dzień? Dlaczego należy przeprowadzić badanie wody? Kiedy jest konieczne?

Rodzaje zanieczyszczeń wody

Mówiąc o zanieczyszczeniach wód, przyjmuje się, że są to wszystkie niekorzystne zmiany ich cech fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Powodem takiego stanu jest najczęściej wprowadzanie do wody nadmiaru substancji organicznych oraz nieorganicznych.

Zanieczyszczenia wód można podzielić ze względu na ich pochodzenie. Wiele z nich bierze się ze źródeł naturalnych, jednak coraz częściej i w coraz większych ilościach są to także zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka.

W wodach przeznaczonych do codziennego użytku przez ludzi w gospodarstwach domowych mamy do czynienia z trzema rodzajami zanieczyszczeń: fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi.

Zanieczyszczenia fizyczne to substancje stałe, które zazwyczaj występują w wodzie w formie zawiesin oraz cząstek koloidalnych. Wśród często pojawiających się można wymienić: cząstki obumarłych roślin, zwierząt, rozdrobnione cząsteczki gleby, substancje nierozpuszczalne, jak na przykład rdza. Oprócz tego w niektórych przypadkach pojawiają się również muł lub piana powstające wskutek występowania zanieczyszczeń chemicznych.

Do grupy zanieczyszczeń chemicznych można zaliczyć substancje pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego. Przedostają się do wód wraz ze ściekami czy zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa, jak na przykład nawozy sztuczne. Substancje mogą być też pochodzenia naturalnego i występować w podwyższonych stężeniach ze względu na rozpuszczanie skał, rozkład substancji z gleb.

W wodzie mogą znajdować się również bakterie oraz cała masa innych mikroorganizmów. Są one często skutkiem przedostawania się ścieków do wód.

Ujęcie wody – co w sobie kryje?

Można powiedzieć, że właściwie, co ujęcie wody, to nieco inny skład oraz właściwości organoleptyczne. Mimo drobnych niuansów, woda użytkowana przez człowieka, a już zwłaszcza ta przeznaczona do celów spożywczych, musi w pełni odpowiadać normom zapisanym w specjalnym rozporządzeniu dotyczącym jakości wody pitnej.

Oto najczęściej występujące kłopoty dotyczące właściwości wody, pojawiające się w przypadku wody pochodzącej z zakładów wodociągowych oraz wody z własnego ujęcia.

Woda wodociągowa

Woda pochodząca z zakładów wodociągowych jest stale monitorowana przez odpowiedzialne za to służby. Jej skład podlega regularnym badaniom, by mieć pewność, że nie doszło do żadnych skażeń lub przekroczeń. Dostawca ma obowiązek zapewniać wodę wysokiej jakości, w pełni spełniającą warunki zapisane w najważniejszym dokumencie prawnym dotyczącym jakości wody.

Mimo to nie wszyscy odbiorcy są zadowoleni z właściwości organoleptycznych dostarczanej im wody. Przyczyną może być chlor oraz jego pochodne, czyli pozostałości po dezynfekcji. Dość częstym kłopotem jest również kamienny osad, który przysparza kłopotów podczas sprzątania, a w dodatku jest częstą przyczyną awarii domowego AGD oraz kotła grzewczego.

Ze względu na prace konserwatorskie prowadzone przez zakłady lub niezadowalający stan magistrali w budynku docelowym, mogą wystąpić również kłopoty z zanieczyszczeniami mechanicznymi w wodzie.

Sporadyczne są przypadki wystąpienia skażenia mikrobiologicznego. W razie takiego problemu odbiorcy są natychmiast informowani.

Woda z własnego ujęcia

Woda z własnego ujęcia w wielu przypadkach wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Nawet, kiedy do gospodarstwa domowego został doprowadzony system wodociągowy, odbiorcy i tak wykorzystują własną studnię jako alternatywę bądź korzystają tylko z niej.

Warto jednak mieć na uwadze, że korzystanie z własnego ujęcia wody jest równoznaczne z poborem wody o nieznanym składzie. Użytkownik pobiera wodę z takiego źródła na własną odpowiedzialność i samodzielnie musi zatroszczyć się o to, aby była zdatna do spożycia, ale przede wszystkim bezpieczna.

Jednym z najgroźniejszych kłopotów są mikroorganizmy. Stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Zazwyczaj są następstwem źle zabezpieczonej studni bądź nieszczelności szamba.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenia chemiczne, to właściciele własnych ujęć najczęściej borykają się z: wysokim stopniem twardości wody, nadmiarem żelaza, manganu, siarkowodorem, jonem amonowym, azotanami, związkami organicznymi, zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Wpływ zanieczyszczeń w wodzie na człowieka i otoczenie

Przede wszystkim należy zacząć od wpływu zanieczyszczeń, jakie mogą znajdować się w wodzie na stan naszego organizmu. Największe negatywne konsekwencje może nieść oczywiście spożywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie. Wiele bakterii, mogących znajdować się w wodzie, jest odpowiedzialnych za wywoływanie dolegliwości układu pokarmowego, a nawet chorób zakaźnych. Szczególnie narażoną grupą są niemowlęta, dzieci, osoby starsze, żyjące w nieodpowiednich warunkach sanitarnych oraz osoby przewlekle chore.

Usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych powinno być traktowane priorytetowo w stosunku do redukcji problemów z zanieczyszczeniami chemicznymi. Kłopoty zdrowotne w tym drugim przypadku występują zazwyczaj jako skutek uboczny długotrwałego spożywania wody o nieodpowiedniej jakości. Należy zwrócić szczególną uwagę na substancje wykazujące kumulujące właściwości toksyczne. Chodzi tu między innymi o metale ciężkie oraz substancje rakotwórcze, ale również azotany oraz azotyny.

Obecność zanieczyszczeń w wodzie to jednak nie tylko kłopoty zdrowotne, ale również znaczne pogorszenie standardu funkcjonowania całego gospodarstwa domowego oraz minimalizacja komfortu korzystania z wody.

Wiele związków chemicznych przyczynia się do powstawania osadu, jaki pozostawia po sobie przepływająca woda. Powszechnym kłopotem w gospodarstwach domowych jest kamień kotłowy, ale także wytrącone żelazo i mangan. Zjawisko osadu przyczynia się do powstawania awarii i przedwczesnej korozji, zmniejszenia światła rur, spadku wydajności pomp oraz urządzeń grzewczych, przedwczesnego zużycia elementów sprzętu AGD, większych wydatków.

Zanieczyszczenia mają ogromny wpływ na zmianę właściwości organoleptycznych wody. Częstym kłopotem jest mętność oraz niewłaściwa barwa. To sprawia, że użytkownicy podejmują decyzję o zaprzestaniu korzystania z wody, zwłaszcza do celów spożywczych. Poszukują mniej ekonomicznych i ekologicznych źródeł.

Podsumowując, można napisać, że zanieczyszczenia występujące w wodzie to możliwość wystąpienia problemów zdrowotnych, mniejsza wydajność urządzeń oraz instalacji działających w domu, większe wydatki, a także niewielki komfort podczas użytkowania wody w życiu codziennym.

Te wszystkie negatywne zjawiska sprawiają, że wiele osób decyduje się na podjęcie walki z problemem złej jakości wody.

Dlaczego badanie wody jest ważne?

Jedyna droga do osiągnięcia krystalicznie czystej i bezpiecznej wody wiedzie przez analizę jej składu. Badanie wody jest istotne z kilku względów. Przede wszystkim umożliwia dokładne poznanie parametrów wody i występujących w niej substancji.

Wyniki badania wody ilustrują dokładnie wykaz parametrów oraz ich wartość. To daje możliwość kompleksowej oceny rodzaju oraz stężenia zanieczyszczeń występujących w wodzie. Dokładne rozpoznanie kłopotu zapewnia pełną możliwość jego skutecznej eliminacji.

Osoby zgłaszające się do nas z prośbą o dobór urządzeń filtracyjnych są w pierwszej kolejności pytane właśnie o przeprowadzenie badania wody. Wykaz dokładnych parametrów pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzeń filtracyjnych, ilości i jakości złóż oraz dodatkowych komponentów w celu jak najskuteczniejszego usunięcia kłopotu z jakością wody.

Bez tej informacji właściwe uzdatnianie wody jest praktycznie niewykonalne.

Kiedy należy zlecić badanie wody?

Badanie wody nie jest konieczne w przypadku wody wodociągowej. Takich informacji udziela zazwyczaj dostawca. Użytkownicy tego ujęcia decydują się na zlecenie analizy sporadycznie i jest to dyktowane raczej ciekawością. Najczęściej sprawdzanym parametrem w przypadku wody wodociągowej jest stopień twardości wody. Tą wartość można zmierzyć także samodzielnie za pomocą specjalnych testerów twardości wody.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku własnych ujęć. Tutaj kompleksowe badanie wody jest koniecznością. Istnieje kilka sytuacji, w których szczególnie warto je przeprowadzić:

 • Zaraz po przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania, gdzie źródłem zaopatrzenia w wodę jest własne ujęcie
 • Woda ma wzbudzające niepokój właściwości organoleptyczne
 • Jakość wody uległa nagłemu pogorszeniu, na przykład nagle stała się mętna
 • Woda podrażnia skórę po kąpieli
 • Woda pozostawia osad na naczyniach, tkaninach, armaturze
 • W przypadku zatrucia, dolegliwości ze strony układu pokarmowego
 • W przypadku konieczności wejścia do studni
 • Po zalaniu studni
 • Jeśli woda ze studni nie była wykorzystywana przez dłuższy okres

Czy jednorazowe badanie wody jest wystarczające?

Jeśli głównym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego jest własne ujęcie, badanie wody należy wykonywać regularnie. Analiza wody pod kątem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym zalecana jest do przeprowadzenia minimum raz na 12 miesięcy. Tylko wtedy można mieć absolutną pewność, że użytkowana woda jest w pełni bezpieczna.

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego badania wody pod kątem fizykochemicznym. Dysponujemy profesjonalnym laboratorium, wyposażonym w sprzęt pomiarowy najwyższej jakości. Wraz z wynikami dostarczamy ich interpretację oraz ofertę obejmującą optymalne rozwiązanie problemów, jakie wystąpiły z jakością wody.

Jeśli już masz wyniki badania wody

Jeśli badanie wody zostało już przeprowadzone, zachęcamy do przedstawienia nam wyników. Służymy profesjonalną pomocą w doborze urządzeń filtracyjnych do gospodarstw domowych. Wykwalifikowana kadra inżynierów udziela także porad dotyczących montażu, aspektów technicznych oraz rozbudowy systemów uzdatniania wody.

Category: Dla domu

Analiza wody, w większości przypadków, to pierwszy krok w stronę poprawy jakości wody, a co za tym idzie, zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z niej. Dzięki jej wynikom można bez trudu ustalić, jaki proces uzdatniania wody oraz jaka wydajność są potrzebne. Gdzie zlecić analizę wody i co warto o niej wiedzieć?

Analiza wody jest procesem, podczas którego sprawdzane są różnorodne parametry wody. Oprócz właściwości organoleptycznych istnieje możliwość określenia również stężenia związków chemicznych oraz mikroorganizmów bytujących w wodzie.

Wybór rodzaju analizy wody i badanych parametrów jest zależny od zleceniodawcy. Badanie jest możliwe do przeprowadzenia w stosunku do wody z każdego typu ujęcia.

Który rodzaj analizy wody wybrać?

Wyróżniamy dwa typy analizy wody: fizykochemiczną analizę wody oraz pod kątem występowania mikroorganizmów. Te badania zleca się oddzielnie. Różnią się od siebie nie tylko pod kątem badanych parametrów, ale przede wszystkim wykorzystywanych w tym celu metod.

Wyniki analizy wody powinny być zgodne z zapisami norm przyjętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jeśli którykolwiek z badanych parametrów przekracza podane normy, należy podjąć działania związane z redukcją problemu.

Ogólnie rzecz ujmując, podczas oceny jakości wody bierze się pod uwagę następujące wskaźniki:

 • Organoleptyczne
 • Fizyczne – między innymi: barwa, odczyn pH, temperatura, przezroczystość, mętność, zapach
 • Chemiczne – zawartość substancji chemicznych, chemiczne zapotrzebowanie na tlen, utlenialność
 • Biologiczne – obecność bakterii chorobotwórczych, grzybów, glonów

Fizykochemiczna analiza wody

Podczas analizy fizykochemicznej, jak sama nazwa może wskazywać, oceniane są właściwości fizyczne wody, jak smak, zapach, barwa oraz chemiczne. Jak wiadomo, woda rzadko jest czystym związkiem H2O. Zazwyczaj znajduje się w niej cała masa innych substancji chemicznych. Praktycznie każda z nich ma swój wpływ na odczucia organoleptyczne względem wody. Jeśli związki chemiczne występują w przekroczeniach, może dochodzić do zaburzenia smaku i zapachu wody do tego stopnia, że ta zostanie uznana przez użytkowników za niezdatną do spożycia.

Ponadto duża ilość związków chemicznych może negatywnie wpływać na stan domowych instalacji oraz urządzeń mających styczność z wodą.

Fizykochemiczna analiza wody jest szczególnie rekomendowana osobom, które zauważyły u siebie problem z wodą i chciałyby go zażegnać poprzez uzdatnianie. Wyniki są najlepszą podstawą do doboru właściwej metody filtracji.

Mikrobiologiczna analiza wody

Mikroorganizmy obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowią realne zagrożenie dla zdrowia. Woda powinna być od nich całkowicie wolna, dlatego tak istotne jest podjęcie badania pod tym kątem, zwłaszcza w przypadku użytkowania wody z własnego ujęcia.

Mikrobiologiczna analiza wody pozwala ocenić, jakie bakterie bytują w wodzie oraz z jak dużą skalą skażenia mamy do czynienia. Niektóre z bakterii obecnych w wodzie mogą okazać się szczególnie niebezpieczne ze względu na produkcję toksyn i enzymów, mających wpływ na organizm ludzki.

Jakie parametry wody są badane podczas analizy?

Podczas analizy wody sprawdzanych jest wiele parametrów. Niektóre laboratoria pozwalają na wybór właściwości przeznaczonych do zbadania, jednak zazwyczaj otrzymuje się pełen zestaw wyników opisujący najczęściej pojawiające się problemy związane z jakością wody.

Parametry sprawdzane podczas analizy fizykochemicznej

W większości przypadków analiza fizykochemiczna opiera się na przebadaniu dziesięciu parametrów wody. Wśród nich wymienić można: odczyn pH, mętność, barwę, przewodność elektryczną, stopień twardości wody, stężenie żelaza w wodzie, stężenie manganu w wodzie, chlorki, azotany oraz jon amonowy.

Parametry sprawdzane podczas analizy mikrobiologicznej

Podczas mikrobiologicznej analizy wody badane są wskaźniki takie jak: obecność bakterii z grupy coli, w tym także obecność Escherichia coli, enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens, a w przypadku wody ciepłej także Legionella.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie bakterie badane podczas tej analizy wody są chorobotwórcze. Niektóre z nich po prostu wskazują na możliwość bytowania innych gatunków stanowiących zagrożenie dla zdrowia.

Kto musi zlecić analizę wody?

Analiza wody nie jest tak istotna przy wodzie wodociągowej, jak w przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia.

Należy mieć na uwadze, że woda pochodząca z wodociągów podlega stałemu monitoringowi pod względem składu chemicznego oraz obecności mikroorganizmów. Nabywcy są na bieżąco informowani o składzie wody, stąd w przypadku tego rodzaju źródła pochodzenia wody, mało kto decyduje się na przebadanie jej parametrów.

Jeśli już, to jest to działanie kierowane ciekawością związaną z właściwościami wody w miejscu jej poboru i różnicy między wartościami podawanymi przez zakłady, a otrzymywanymi już u użytkownika. Dość częste są zlecenia analizy stopnia twardości wody.

Zupełnie inaczej jest w przypadku własnego ujęcia wody. To właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wody, z jakiej aktualnie korzysta. Samodzielnie musi zadbać o bezpieczeństwo i higienę, zwłaszcza jeśli ta ma być wykorzystywana w celach spożywczych przez całą rodzinę.

W przypadku wody z własnego ujęcia analizę wody warto zlecić szczególnie, kiedy: woda nagle stała się mętna, zaczęła podrażniać skórę po kąpieli, doszło do zalania terenów podczas powodzi, doszło do zatrucia wodą, bądź kiedy zaistniała konieczność wejścia do studni.

Warto dodać, że badania składu wody w przypadku własnych ujęć należy dokonywać regularnie, zwłaszcza pod kątem mikrobiologicznym.

Gdzie zlecić analizę wody?

W zależności od rodzaju zlecanej analizy wody oraz naszej lokalizacji i wygody, badanie możemy wykonać w trzech miejscach:
• Lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej
• Prywatnym laboratorium świadczącym usługi w tym zakresie
• Firmie z branży uzdatniania wody

Nie każde laboratorium zajmuje się przeprowadzaniem analiz wody pod kątem mikrobiologicznym, ponieważ wymaga to specjalnych warunków.

Kompleksową analizę wody można zlecić w lokalnym zakładzie sanepidu, jednak warto wziąć pod uwagę, że w tym przypadku stawki za przeprowadzenie badania będą prawdopodobnie najwyższe. Koszt jest zależny nie tylko o województwa, ale również ilości badanych parametrów oraz tego, czy zleceniodawca chce otrzymać kompleksowe wyniki analizy wody, czy zależy mu jedynie na mikrobiologii lub badaniu fizykochemicznym.

W przypadku zlecenia analizy wody firmie z branży uzdatniania sporą zaletą jest fakt, że do wyników badania dołączana jest także ich interpretacja oraz oferta z możliwymi rozwiązaniami.

Wykonujemy analizy wody pod kątem fizykochemicznym w specjalnie przystosowanym do tego laboratorium dysponującym nowoczesnym sprzętem badawczym. Zaawansowana technologicznie aparatura pomiarowa pozwala na precyzyjne uzyskanie wyników. Do dokumentu ilustrującego rezultaty badania wody dołączamy ich interpretację oraz określamy możliwe rozwiązania problemów.

W wielu przypadkach, aby precyzyjnie dostosować materiał filtracyjny do właściwości wody, wykonujemy również testy obciążeniowe. To pozwala na optymalne dopasowanie systemu uzdatniania wody do konkretnych potrzeb. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Przygotowanie próbki do analizy wody

Przygotowanie próbki przeznaczonej do analizy wody zazwyczaj leży po stronie zleceniodawcy. W przypadku analizy fizykochemicznej proces ten różni się nieco od przygotowania materiału do badania przy analizie mikrobiologicznej.

W obu przypadkach próbki należy pobierać z najczęściej wykorzystywanych ujęć (na przykład w kuchni lub łazience). Zimna woda powinna zostać pobrana ze szczelnego kranu czerpalnego bądź zaworu. Przy tym należy unikać kranów z mieszaczem.

Jeśli woda będzie pobierana zarówno do badań fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych, należy zacząć od pobrania próbki do badań fizykochemicznych.

Obie próbki powinny zostać dobrze zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem, rozlaniem. Pobranej wody nie wystawiać na zbytnią ekspozycję na światło.

Trzeba pamiętać o odpowiednim opisaniu pobranych próbek i dostarczyć je do laboratorium tak szybko, jak to jest możliwe.

Pobór wody do analizy fizykochemicznej

Wodę do analizy fizykochemicznej należy pobrać we wcześniej przygotowane w tym celu naczynie. Zazwyczaj poleca się 1,5 litrowe plastikowe butelki po wodzie, wcześniej dokładnie opłukane. Może to być jednak też oczyszczona szklana butelka.

Najpierw należy dobrze przygotować miejsce poboru próbki. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego bądź zaworu. Dodatkowo na czas poboru należy wymontować wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające.

W kolejnym etapie trzeba dokładnie przepłukać instalację intensywnym strumieniem wody. Wodę spuszczać przez około 2-3 minuty strumieniem laminarnym. Po tym czasie (bez zakręcania kranu) można przystąpić do poboru właściwej próbki.

Przygotowany wcześniej pojemnik przepłukać badaną wodą, a następnie napełnić go całkowicie. Po napełnieniu próbką należy zamknąć naczynie w taki sposób, aby nad pobraną wodą nie powstawały pęcherzyki powietrza.

Pobór wody do analizy mikrobiologicznej

W zależności od usług placówki, wodę do badania musi pobrać zleceniodawca lub zajmuje się tym osoba wydelegowana z laboratorium. Pojemnik do poboru wody musi być odpowiednio wysterylizowany i zabezpieczony. Przygotowaniem naczynia zajmuje się zazwyczaj jednostka przeprowadzająca badania. Po pojemnik należy zgłosić się jeszcze przed poborem próbki i postępować zgodnie z instrukcjami.

Najpierw należy odpowiednio przygotować miejsce poboru wody: usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu bądź zaworu czerpalnego, wymontować sitka, filtry, etc.

Miejsce czerpania wody powinno zostać dokładnie zdezynfekowane za pomocą środka dezynfekującego lub opalania płomieniem. Następnie należy przepłukać instalację intensywnym strumieniem, a potem spuszczać wodę strumieniem laminarnym przez około 2-3 minuty. Potem można przystąpić do poboru próbki.

Jałową butelkę wcześniej przygotowaną przez laboratorium należy odwinąć z papieru. Korek należy wyjąć ujmując go przez papierowy kapturek. Trzeba pilnować, aby nie dotykać bezpośrednio ani szyjki butelki, ani dolnej części korka.

Butelka powinna zostać umieszczona tuż pod kranem czerpalnym, ale nie może dotykać jego wylotu. Naczynie należy napełnić do ¾ jego objętości, a następnie natychmiast zakręcić korkiem.

Aby dobrze zabezpieczyć butelkę, najlepiej ją ponownie zawinąć w papier.

Po co aż tyle wody do badania?

Zleceniodawcy często zastanawiają się, po co do analizy fizykochemicznej aż 1,5 litra wody. Otóż to badanie opiera się na kilku metodach pomiaru wartości. Ponadto niektóre z przeprowadzanych testów potrzebują nawet kilkukrotnego powtórzenia w celu doprecyzowania wartości. Zapas wody zawsze się przydaje, choć do konkretnych pomiarów nigdy nie są potrzebne jej duże ilości.

Ponadto czasem dodatkowo przeprowadzane są testy obciążeniowe wody. To dzięki nim wiadomo, jaki rodzaj złoża sprawdzi się najlepiej w przypadku konkretnego ujęcia.

Dlaczego warto wybrać profesjonalną analizę wody?

Wiele osób przeraża cena profesjonalnej analizy wody. Przez to rezygnują ze zlecenia przebadania niektórych parametrów bądź szukają innych sposobów na sprawdzenie wartości, na przykład zakupując domowe zestawy do badania jakości wody.

Należy jednak brać pod uwagę, że cena takich zestawów również nie jest najniższa, a w dodatku nie są to często wystarczająco dokładne sposoby na otrzymanie precyzyjnych wyników analizy wody.

Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie swoim oraz swojej rodziny i już na tym etapie zadbać, by co do jakości wody nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości.

Category: Dla domu

Choć wzorem chemicznym wody jest H2O, to o tej płynącej z naszych kranów z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że ma tylko taki skład. Woda stanowi doskonały rozpuszczalnik, przez co zawiera w sobie szereg różnych substancji. Mowa tu o tych dobroczynnych dla zdrowia, jak minerały, ale również szkodliwych (pestycydy, związki chloru, azotany, mikroorganizmy). Niekiedy jakość wody wymaga poprawy. Można tego dokonać stosując odpowiednią stację uzdatniania. Jak dobrać stację uzdatniania wody? Co jest do wyboru?

Każde ujęcie, z którego pochodzi woda jest inne. Ta zasada obowiązuje nawet w przypadku wody wodociągowej. Każdy dostawca jest zobowiązany do utrzymania norm, jednak mimo to niektóre stężenia mogą być wyższe lub niższe w porównaniu na przykład z wodami pochodzącymi z sąsiedniej miejscowości.

O tym z jakiej jakości wodą mamy do czynienia, świadczą jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne. Stan wody możemy ocenić na podstawie jej mętności, smaku, zapachu, barwy, ale również występujących związków chemicznych i drobnoustrojów. Obecność niektórych substancji sprawia, że woda nie będzie chętnie wykorzystywana przez odbiorców lub nawet może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Do zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych wody przyczynia się odprowadzanie do niej substancji szkodliwych (nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych). W wodzie mogą znajdować się zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego. Taka woda może być wzbogacona o: domieszki soli, mikroorganizmy, substancje organiczne. W dużej mierze do obecności zanieczyszczeń naturalnych przyczynia się wymywanie skał oraz gleb.

Kłopoty z nieodpowiednimi parametrami wody mogą wystąpić zarówno w przypadku czerpania wody z własnego ujęcia, jak i korzystania z sieci wodociągowej. W celu poprawy jej jakości polecane jest zastosowanie odpowiedniej metody uzdatniania wody oraz wykorzystanie dostosowanej do potrzeb stacji uzdatniania wody.

Normy dotyczące jakości wody w Polsce

Woda pitna powinna spełniać określone wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, związane ze składem chemicznym, fizycznym oraz radiologicznym. Każde państwo, w tym także nasz kraj, tworzy specjalne przepisy dotyczące norm, jakie powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Takie dokumenty prawne są tworzone na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej. W Polsce dokumentem normującym właściwości wody przeznaczonej do spożycia jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakie zanieczyszczenia może zawierać woda?

Przede wszystkim o bezpieczeństwie wody przeznaczonej na cele spożywcze decyduje brak skażenia bakteriologicznego wody. Według obowiązujących dokumentów prawnych woda powinna być całkowicie pozbawiona bakterii takich jak: Escherichia coli oraz innych bakterii z grupy coli, Clostridium perfringens, bakterii z grupy Enterokoków. Wymienione bakterie stanowią zagrożenie dla zdrowia bądź świadczą o występowaniu innych mikroorganizmów, mających negatywny wpływ na organizm ludzki. Ich obecność świadczy o skażeniu wody odchodami. Ponadto wymagania określają ogólną liczbę bakterii w 100 ml wody. W wodzie przeznaczonej do spożycia ta wartość powinna być równa zeru.

Zupełnie inny rodzaj ryzyka stanowią zanieczyszczenia chemiczne, znajdujące się w wodzie. Niektóre substancje chemiczne obecne w podwyższonych stężeniach mogą nieść ze sobą zagrożenie związane z powikłaniami zdrowotnymi. Skutków nie wywołują jednak bezpośrednio po spożyciu zanieczyszczonej wody lecz kumulują się w organizmie podczas jej regularnego picia i powodują uszczerbek na stanie zdrowia.

Związki chemiczne można podzielić na bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia (trucizny, metale ciężkie jak: rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel) oraz substancje, które nie mają wpływu na zdrowie, ale są niepożądane ze względu na swoje właściwości (żelazo, mangan, cynk, miedź, związki azotowe, chlorki, utlenialność, twardość).

Oprócz spełniania warunków związanych ze stanem bakteriologicznym i związkami chemicznymi, woda powinna też charakteryzować się odpowiednią jakością pod względem organoleptycznym. Musi mieć neutralny smak, zapach i barwę. Nie powinna być mętna.

Woda wodociągowa

W przypadku wody wodociągowej nie należy obawiać się o skażenie mikrobiologiczne wody oraz występowanie przekroczonych stężeń związków chemicznych. To zakłady wodociągowe są zobowiązane, by dostarczać odbiorcom wodę najwyższej jakości, w pełni odpowiadającą obowiązującym w Polsce normom. O wszelkich nieprawidłowościach i awariach takie placówki są zobowiązane informować konsumentów na bieżąco.

Mimo dużych obostrzeń związanych z jakością wody, wielu jej użytkowników nie jest zadowolonych z efektów. Może to wynikać z kilku przyczyn. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że wodociągi odpowiadają za stan wody jedynie doprowadzanej do budynku. To oznacza, że nad stanem magistrali wewnątrz niego czuwa administracja. W wielu przypadkach rury są niewymieniane od lat, przechodzą nieprawidłową konserwację lub nie ma jej wcale. Wewnątrz mogą gromadzić się osady i zanieczyszczenia, które ostatecznie z wodą przedostają się do kranów odbiorców.

Konsumenci wody wodociągowej nierzadko narzekają na obecność chloru w wodzie. Ta substancja ma negatywny wpływ na smak i zapach. Właściwości organoleptyczne mogą ulec zmianie już nawet przy obecności niewielkich ilości. Chlor oraz jego pochodne to najczęściej pozostałości dezynfekcji. Nie są to też substancje rekomendowane dla osób z wrażliwą skórą i alergiami. Regularne kąpiele w takiej wodzie przyczyniają się do nasilenia reakcji uczuleniowych, przesuszenia skóry, zaczerwienienia, swędzenia, powstawania niedoskonałości. Chlor narusza warstwę ochronną skóry, co może prowadzić w skrajnych przypadkach nawet do rozwoju zakażenia.

W wodzie wodociągowej może pojawić się jeszcze jeden mankament. Jest nim wysoki stopień twardości. Twarda woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jednak znacznie obniża komfort użytkowania, przekłada się na wyższe rachunki, a osad, jaki po sobie pozostawia, jest niebezpieczeństwem dla domowych instalacji, sprzętów AGD. Ponadto jest trudny do usunięcia.

Woda z własnego ujęcia

O ile jakość wody wodociągowej wystarczy czasem jedynie doszlifować, by spełniała oczekiwana, o tyle z wodą z własnego ujęcia sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z całą gamą różnych zanieczyszczeń chemicznych, ale również zagrożeniem ze strony drobnoustrojów. Studnie praktycznie cały czas narażone są na możliwość skażenia wody ze względu na powodzie, podtopienia, możliwość wystąpienia nieszczelności w szambie bądź przedostawanie się zanieczyszczeń z zagród gospodarczych.

Tutaj należy podkreślić, że za jakość wody nie odpowiadają służby lecz sam właściciel ujęcia. Tylko od niego zależy czy wraz z rodziną będzie korzystał z bezpiecznej wody dobrej jakości, czy stwarzającej zagrożenie.

Najczęstszymi przekroczeniami, z jakimi borykają się właściciele własnych ujęć są te dotyczące żelaza i manganu. Nie wykazano, aby obie substancje miały znaczący, negatywny wpływ na zdrowie człowieka, jednak powodują niekorzystne zmiany właściwości organoleptycznych wody oraz liczne problemy związane ze stanem technicznym instalacji i całego gospodarstwa domowego.

Oprócz tego we znaki daje się wysoki stopień twardości wody, związki organiczne. Często kłopotem towarzyszącym wysokiemu stężeniu żelaza jest nieznośny zapach siarkowodoru. Właściciele studni, zwłaszcza ci mieszkający na wsi, uskarżają się także na problem azotanów występujących w wodzie. Te substancje stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Jak rozpoznać problem obecny w wodzie?

Czasami występowanie problemu związanego z jakością wody można rozpoznać już na pierwszy rzut oka. Wystarczy nalać wody do szklanki, by zauważyć mętność, drobinki osadu unoszące się na jej powierzchni, poczuć nieodpowiedni zapach lub nietypowy smak. Niestety, nie wszystkie zanieczyszczenia są możliwe do wykrycia za pomocą zmysłów. Niektóre groźne substancje są możliwe do wykrycia jedynie dzięki analizie wody. Tak najczęściej jest na przykład z bakteriami.

Woda wodociągowa

W przypadku wody wodociągowej wystarczy zasięgnąć informacji na stronie lokalnych zakładów. Dostawcy są zobowiązani do przedstawienia parametrów wody. Alternatywnie można zlecić przeprowadzenie kompleksowej analizy wody pod kątem fizykochemicznym w wybranym laboratorium lub poprosić o przebadanie jednej z właściwości, na przykład stopnia twardości wody.

Jeśli zależy nam jedynie na sprawdzeniu, z jaką realnie twardością wody mamy do czynienia, możemy zbadać tą wartość samodzielnie za pomocą kropelkowego lub paskowego testera twardości wody. Takie akcesoria są dostępne w każdym sklepie z branży uzdatniania wody.

Woda z własnego ujęcia

Woda z własnego ujęcia wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy wody, to znaczy badania pod kątem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym. Próbkę wody najlepiej zanieść do laboratorium jeszcze zanim zaczniemy korzystać ze studni. Najlepiej, aby analizy wody były przeprowadzane regularnie, zwłaszcza mikrobiologia, jednak szczególnie warto je wykonać w przypadku:

 • Wystąpienia mętności wody, mimo jej wcześniejszego dobrego stanu
 • Wystąpienia zatrucia pokarmowego u członków rodziny
 • Zaistnienia konieczności wejścia do studni
 • Jeśli studnia nie była wykorzystywana przez dłuższy czas

Gdzie można zlecić analizę wody? Zajmują się tym lokalne stacje sanitarno-epidemiologiczne, prywatne laboratoria. Próbkę wody do analizy fizykochemicznej możesz wysłać także do nas. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, w którym pracują najlepsi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu.

Jakie stacje uzdatniania wody są do wyboru?

Filtry kuchenne – podzlewozmywakowe, zazwyczaj kilkuetapowe systemy uzdatniania wody przeznaczone do poprawy jakości wody do celów spożywczych. Wśród najczęściej wybieranych filtrów kuchennych można wymienić systemy odwróconej osmozy oraz ultrafiltrację. Ogromną zaletą tych punktowych stacji uzdatniania wody jest fakt, że jakość wody można w pełni dopasować do swoich potrzeb

Filtry mechaniczne – mogą działać jako samodzielny sposób oczyszczania wody bądź jako wstępny etap przed stacją uzdatniania wody. Ich zadaniem jest zatrzymywanie cząstek mechanicznych, jak: piasek, rdza, muł. Chronią instalacje oraz inne urządzenia znajdujące się w układzie i mające styczność z wodą przed awariami, jakie mogą spowodować zanieczyszczenia

Zmiękczacze wodycentralne urządzenia, których zadaniem jest redukcja stopnia twardości wody. Proces ten zachodzi dzięki zastosowaniu wymiany jonowej. Do wyboru są kompaktowe i duże, dwuczęściowe zmiękczacze wody o sporych wydajnoścach. To urządzenia chętnie wybierane do gospodarstw domowych korzystających z wody wodociągowej

Odżelaziacze i odmanganiacze – centralne urządzenia przeznaczone do wody z własnego ujęcia. Ich zadaniem jest redukcja wysokiego stężenia żelaza i manganu z wody, która może odbywać się na drodze wstępnego napowietrzania lub z udziałem regenerantów

Stacje wielofunkcyjne – produkty dedykowane właścicielom własnych ujęć, którzy borykają się z kilkoma przekroczeniami występującymi w wodzie. Wypełnienie butli ciśnieniowej stanowi dokładnie wyselekcjonowana mieszanka złóż filtracyjnych. Na drodze uzdatniania z wody usuwane są: żelazo, mangan, wysoki stopień twardości wody, jon amonowy, związki organiczne. Stacje wielofunkcyjne dostępne są w wariancie kompaktowym oraz jako urządzenia dwuczęściowe

Lampy bakteriobójcze – produkty przeznaczone do dezynfekcji wody i ochrony przed skażeniem mikrobiologicznym. Ich działanie opiera się na dezynfekcji fizycznej za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Przepływająca woda jest na bieżąco naświetlana, a bakterie unicestwiane

Kolumny węglowe – produkty opierające swoje działanie o węgiel aktywny. Ich zadaniem jest poprawa właściwości organoleptycznych wody oraz redukcja chloru i jego pochodnych. Taka woda doskonale nadaje się do celów spożywczych, jak też do kąpieli. Nie podrażnia skóry i nie powoduje nasilania reakcji alergicznych w trakcie użytkowania

Kolumny filtracyjneduże i wydajne urządzenia służące oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń stałych. Doskonale sprawdzają się w przypadku wysokiej mętności wody, z którą zwykłe filtry narurowe nie są sobie w stanie poradzić, a ich eksploatacja przy takiej skali problemu okazuje się być nieopłacalna

Stacje do usuwania azotanów – stacje uzdatniania wody przeznaczone do walki z problemem wysokiego stężenia azotanów. Działają na zasadzie wymiany jonowej

W jaki sposób dobiera się stację uzdatniania wody?

W przypadku wody z własnego ujęcia jedyną drogą do doboru właściwej stacji uzdatniania wody są wyniki analizy wody. To właśnie one dają pełny wgląd w sytuację. W tym przypadku dobór stacji uzdatniania wody najlepiej pozostawić ekspertowi. Do doboru właściwego urządzenia niezbędne jest także rozeznanie w warunkach panujących w danym gospodarstwie domowym. Woda z własnego ujęcia czasem wymaga zastosowania tylko jednego rodzaju urządzenia, niekiedy jednak potrzebny jest zestaw składający się z kilku etapów uzdatniania wody. W celach prewencyjnych zawsze warto założyć lampę bakteriobójczą.

Z kolei w wypadku wody wodociągowej najczęściej wybierane są filtry kuchenne i zmiękczacze wody. Na popularności zyskują zestawy, w których skład wchodzą zmiękczacze wody w połączeniu z kolumnami węglowymi. Tutaj można spokojnie poradzić sobie z wyborem samodzielnie lub poprosić o poradę dział techniczny.

Nieodłącznym komponentem wielu domowych stacji uzdatniania wody jest filtr narurowy z wkładem mechanicznym. W zależności od rodzaju urządzenia, jest montowany za nim lub przed nim. Jego zadaniem jest ochrona elementów instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogłyby doprowadzić do awarii.

O czym warto pomyśleć przed zakupem stacji uzdatniania wody?

Przede wszystkim, jeśli chcemy skorzystać z pomocy eksperta odnośnie doboru stacji uzdatniania wody, warto do takiej rozmowy się wcześniej przygotować. Ważne są informacje odnośnie ujęcia, zużycia wody, ilości miejsc poboru wody, warunków na instalację. Dobrze też przemyśleć, gdzie dokładnie ma stanąć stacja uzdatniania wody i przygotować to miejsce. Upewnić się, że jest tam odpływ do kanalizacji oraz czynne gniazdko elektryczne. W przypadku własnych ujęć duże znaczenie ma rodzaj hydroforu.

Category: Dla domu

Kolumny węglowe obecnie zyskują na popularności. Te urządzenia są coraz częściej instalowane w gospodarstwach domowych samodzielnie lub w zestawach ze zmiękczaczami wody. Jak dokładnie działają? Czy koszt utrzymania jest wysoki?

Do czego służą kolumny węglowe?

Filtracja na węglu aktywnym to jeden z najczęściej stosowanych sposobów oczyszczania wody zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przemyśle. Wykorzystuje się go w przypadku własnych ujęć wody, jak też wody pobieranej z sieci wodociągowej.

W przypadku Klientów indywidualnych spory problem stanowi chlor obecny w wodzie oraz jego pochodne. Trafiają one za sprawą dezynfekcji, która jest niezbędna w celu utrzymania wody wolnej od skażenia biologicznego.

Choć dawki stosowanego chloru są raczej minimalne, a normy bezpieczeństwa utrzymane, to jednak te substancje mają niebagatelny wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Zmieniają jej smak, zapach na niekorzystne. Często do tego stopnia, że użytkownicy rezygnują z jej spożywania – ich indywidualne odczucia i gust nie pozwalają na akceptację i wykorzystanie w celach spożywczych.

Ponadto woda bogata w chlor ma tendencję do podrażniania skóry. Podczas kąpieli, mycia rąk, twarzy i innych kontaktów z zanieczyszczoną wodą chlor i jego pochodne pozbawiają skórę naturalnej bariery ochronnej w postaci warstwy lipidowej. Przez to dochodzi do zaczerwienień, pojawienia się świądu, pieczenia. W przypadku alergików może dochodzić do nasilenia uczulenia. Styczności z taką wodą powinny w szczególności unikać osoby z nadwrażliwą skórą, małe dzieci, osoby starsze oraz osoby z tendencją do uczuleń i alergii skórnych.

Oprócz chloru w wodzie mogą występować także inne związki chemiczne mające negatywny wpływ nie tylko na właściwości organoleptyczne wody, ale i ludzki organizm. Mowa tu między innymi o toksycznych związkach organicznych, pestycydach, herbicydach.

Jeśli w gospodarstwie domowym wystąpiły wyżej wymienione problemy bądź właścicielowi zależy na kompleksowym oczyszczaniu wody ze szkodliwych związków, najlepszym sposobem na ich usunięcie będzie właśnie kolumna węglowa.

To centralne urządzenie, które zakłada się na wejściu wody do budynku. Uzdatniona woda jest podawana na całą instalację, a więc z krystalicznie czystej, o odpowiednim smaku i zapachu, pozbawionej chloru można korzystać niezależnie od miejsca poboru, w całym domu.

Jak jest zbudowana kolumna węglowa?

Kolumna węglowa nie odbiega swoim wyglądem od klasycznych kolumn filtracyjnych czy odżelaziaczy wody. Nie posiada dodatkowego zbiornika na regenerant, ponieważ do działania nie są potrzebne żadne środki chemiczne.

Urządzenia tego typu to butla ciśnieniowa wypełniona złożem filtracyjnym. Proces filtracji i regeneracji jest sterowany za pomocą głowicy. W przypadku kolumn filtracyjnych można wybrać opcję z ręcznym zaworem sterującym bądź automatycznym.

W pierwszym przypadku zaletą jest fakt, że to użytkownik sam może zdecydować o czasie przeprowadzenia i długości regeneracji złoża. Dzięki temu eksploatacja staje się naprawdę ekonomiczna i w pełni dopasowana do potrzeb właściciela kolumny węglowej.

Opcja z automatyczną głowicą sterującą jest przeznaczona dla użytkowników, którzy cenią sobie wygodę, nie chcą lub nie mają czasu na samodzielną obsługę urządzenia. W tym przypadku należy liczyć się z potrzebą podłączenia zaworu do zasilania. W pobliżu kolumny węglowej musi więc znaleźć się gniazdko elektryczne.

W pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym na montaż kolumny węglowej powinien znajdować się odpływ do kanalizacji. Podczas regeneracji wytwarzany jest odrzut, który musi zostać odprowadzony.

Węgiel aktywny – niezwykły materiał filtracyjny

Kolumny węglowe są wypełnione węglem aktywnym i to właśnie on odpowiada za skuteczne uzdatnianie wody.

Surowa woda jest wprowadzana do wnętrza kolumny węglowej. Cała przepływa przez złoże filtracyjne. Przy zetknięciu z nim jest pozbawiana substancji takich jak: chlor, benzen, związki trihalogenometanu, rozpuszczalniki, pestycydy, niektóre jony metali ciężkich. Następnie już oczyszczona jest kierowana do użytkownika przez system odprowadzający.

Węgiel aktywny jest uznawany za jeden z najlepszych adsorbentów znanych człowiekowi, jednak oprócz procesu adsorpcji w swoim działaniu wykorzystuje także redukcję katalityczną.

Adsorpcja w kolumnie węglowej

Adsorpcja jest procesem, podczas którego na powierzchni ciała stałego (w tym przypadku węgla aktywnego) gromadzą się substancje, na przykład te pierwotnie rozpuszczone w wodzie. Zdolności adsorpcyjne są uzależnione od wielkości powierzchni właściwej adsorbentu. W przypadku węgla aktywnego sporo zależy od materiału, z jakiego został wytworzony oraz obróbki.

Zanieczyszczenia zatrzymują się na porowatej powierzchni węgla aktywnego za sprawą oddziaływania dwóch sił: fizycznych oraz chemicznych.

W adsorpcji fizycznej oddziałują głównie siły van der Waalsa, z kolei w adsorpcji chemicznej chodzi o przyłączanie związków na drodze utworzonego wiązania oraz zdolności jonowymienne, pozwalające na wchłanianie niektórych metali ciężkich.

Redukcja katalityczna w kolumnie węglowej

W procesie redukcji katalitycznej usuwane są takie zanieczyszczenia, jak chlor czy chloraminy. Węgiel aktywny nie adsorbuje tych substancji lecz działa jak katalizator i przyspiesza przemianę wolnego chloru w chlorowodór.

Regeneracja kolumny węglowej

Podczas normalnego trybu pracy kolumny węglowej na powierzchni filtracyjnej gromadzi się coraz więcej zaadsorbowanych zanieczyszczeń. W celu odzyskania wydajności oczyszczania przez węgiel aktywny, niezbędne jest zastosowanie procesu regeneracji.

Regeneracja kolumny węglowej polega na przepłukaniu węgla aktywnego wodą z udziałem przepływu przeciwprądowego. Złoże jest przepłukiwane od dołu do góry. Woda płucząca wraz z zebranymi zanieczyszczeniami wypływa z wnętrza butli przez dystrybutor górny i specjalnie w tym celu zainstalowany wylot.

W procesie regeneracji ze złoża filtracyjnego wypłukiwane są: substancje zawieszone, pył węglowy, część związków związanych siłami fizycznymi, obecne w złożu powietrze.

Należy liczyć się z tym, że po każdej regeneracji wydajność węgla aktywnego zmniejsza się o kilka procent. Niezbędna jest okresowa wymiana złoża. W zależności od jakości wody oraz jej zużycia złoże filtracyjne musi być wymieniane na nowe średnio co roku do 3 lat.

Jaką kolumnę węglową wybrać?

Przy wyborze kolumny węglowej należy zwracać szczególną uwagę na ilość oraz jakość węgla aktywnego, a także pochodzenie komponentów. Tylko zastosowanie elementów najwyższej jakości daje pewność skutecznego i bezawaryjnego działania przez długie lata.

Do zastosowań domowych szczególnie polecana jest filtracja wody na węglu aktywnym wytwarzanym z łupin orzechów kokosowych. Ten rodzaj złoża jest uznawany za trwalszy i bardziej wydajny od złóż produkowanych z innych surowców.

Jednymi z chętniej wybieranych kolumn węglowych są urządzenia marki Ecoperla – Ecoperla Carbotower.

Ecoperla Carbotower jest obecnie dostępny z: 30, 40 oraz 60 litrami złoża filtracyjnego. Ponadto istnieje możliwość wyboru automatycznej bądź ręcznej głowicy sterującej. Urządzenia powstają na terenie Europy z wysokiej klasy, przetestowanych komponentów.

Eksploatacja kolumny węglowej

Kolumny węglowe są jednymi z najtańszych w utrzymaniu urządzeń filtracyjnych. Koszty ograniczają się właściwie do wody niezbędnej na płukanie złoża podczas regeneracji oraz wymiany węgla aktywnego.

W przypadku kolumn węglowych z automatyczną głowicą sterującą dochodzi jeszcze zużycie prądu, jednak jest ono znikome.

Zalety kolumny węglowej

Wśród najważniejszych zalet kolumn węglowych można wymienić:

 • Długi kontakt wody z materiałem filtracyjnym
 • Dokładne oczyszczanie
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dobrania ilości złoża do swoich potrzeb
 • Uzdatniona woda jest dostępna w każdym miejscu poboru
 • Regeneracja bez zastosowania środków chemicznych
 • Brak konieczności wymiany wkładów
 • Dokładniejsza filtracja wody w porównaniu z efektami osiągniętymi przy filtrach narurowych
Category: Dla domu

Odwrócona osmoza jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej wybieranych filtrów kuchennych. To też obecnie najdokładniejsza metoda na oczyszczanie wody w domu, dzięki której można uzyskać wodę praktycznie doskonale czystą. Jak dokładnie działa odwrócona osmoza? Jakie są jej wady i zalety? Co należy o niej wiedzieć?

Odwrócona osmoza jest procesem membranowym, który został sprytnie wykorzystany w filtrach kuchennych. To jeden z najbardziej znanych i najczęściej wymienianych w pierwszej kolejności domowych filtrów do wody, o którym można usłyszeć. W Polsce o odwróconej osmozie było głośno jeszcze w latach 90-tych. Wtedy to akwizytorzy prezentowali w domach niezwykłe i niezrozumiałe doświadczenia, a same urządzenia nie znajdowały przychylności ze względu na swój wygląd. Od tamtej pory jednak sporo się zmieniło. Obecnie producenci dążą do optymalizacji procesu uzdatniania wody, z jak najmniejszym rozmiarem samych produktów, jak największą wydajnością, przy minimalnym odrzucie do kanalizacji.

Odwrócona osmoza – podstawowe informacje

Odwrócona osmoza jest urządzeniem przystosowanym do uzdatniania wody z jednego miejsca poboru. To filtr kuchenny, który montuje się najczęściej w okolicach zlewozmywaka. Obecnie systemy odwróconej osmozy znacznie różnią się od siebie wyglądem, funkcjami oraz zastosowanymi etapami uzdatniania wody. Producenci stale przedstawiają nowe propozycje w tym zakresie. Elementami łączącymi wszystkie dostępne teraz i wcześniej urządzenia jest zasada działania oraz membrana osmotyczna. Te produkty w procesie wykorzystują siłę ciśnienia wody w instalacji. Rzadko zdarza się potrzeba, jednak istnieje możliwość założenia osobnej pompy zwiększającej ciśnienie. Systemy odwróconej osmozy działają bez potrzeby podłączenia do prądu.

Z czego zbudowana jest odwrócona osmoza?

Każdy system odwróconej osmozy dostępny na rynku to w rzeczywistości  układ wkładów filtracyjnych współpracujących z membraną osmotyczną. Każdy dodatkowy etap wnosi nowe właściwości. W zestawie z odwróconą osmozą znajdziemy wylewkę do pobierania oczyszczonej wody oraz akcesoria montażowe. W przypadku standardowych modeli niezbędnym elementem wyposażenia jest zbiornik na magazynowanie oczyszczonej wody, na który należy pozostawić nieco większą przestrzeń. Nowoczesne systemy odwróconej osmozy są zazwyczaj wyposażone w dynamiczny zbiornik lub działają przepływowo. W tym wypadku należy jednak liczyć się z wyższą ceną.

Podstawowe modele odwróconej osmozy składają się z czterech etapów uzdatniania wody. W skład takiego urządzenia wchodzą: wkłady mechaniczne, wkłady z węglem aktywnym i membrana osmotyczna. Każdy kolejny etap daje możliwości związane z doczyszczaniem wody bądź wzbogacaniem jej w dodatkowe składniki. Bardzo istotne jest wstępne przygotowanie wody zanim wpłynie na membranę osmotyczną. Dzięki temu jej żywotność nie ulegnie zbyt gwałtownemu skróceniu.

Najbardziej rozbudowane modele posiadają nawet w zestawie lampy bakteriobójcze, służące ochronie przed mikroorganizmami. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się odwrócone osmozy z 6 stopniami uzdatniania wody, z czego ostatnim jest mineralizator bądź wkład rewitalizujący wzbogacający wodę w dodatkowe składniki.

Jak działa odwrócona osmoza?

Działanie odwróconej osmozy zaliczane jest do procesów molekularnych. Najpierw woda jest wstępnie oczyszczana z zanieczyszczeń mechanicznych na wkładach wstępnych. Pyłki, rdza oraz inne drobne cząstki mechaniczne szybko doprowadziłyby do zapchania membrany osmotycznej i spadku jej wydajności. Często jeszcze przed membraną osmotyczną pojawia się wkład węglowy, dzięki któremu z wody usuwany jest chlor i jego pochodne. Te zanieczyszczenia sprawiają, że membrana może szybko ulec zużyciu, dlatego wielu producentów decyduje się na dodanie wkładu węglowego.

Wstępnie oczyszczona woda jest kierowana na membranę osmotyczną. Ta zbudowana jest z cienkich błon półprzepuszczalnych, które rozdzielają wodę na dwa roztwory o różnym stężeniu. Przez membranę przechodzi praktycznie tylko i wyłącznie woda, pozbawiona nawet pojedynczych jonów. Nie przenikają natomiast substancje rozpuszczone w postaci soli i związków organicznych. Wszystko dzięki budowie oraz mikroskopijnym porom (wielkość około 0,0005 mikrona), przez które woda przepływa dzięki ciśnieniu z instalacji wodociągowej. Doskonale oczyszczona woda przepływa dalej przez urządzenie, natomiast zanieczyszczenia są odprowadzane do kanalizacji. Wśród substancji niechcianych można wymienić: metale ciężkie, cząstki mechaniczne, pestycydy, toksyny, chlor i jego pochodne, bakterie, wirusy.

Po membranie osmotycznej znajdują się zazwyczaj jeszcze wkłady szlifujące, dzięki którym woda nabiera idealnego smaku, zapachu oraz barwy i jest gotowa do spożycia.

Zalety odwróconej osmozy

Posiadanie tak dokładnego filtra kuchennego, jakim jest odwrócona osmoza zapewnia wiele korzyści dla całej rodziny. Jedną z nich jest oczywiście woda idealna do celów spożywczych. Można ją czerpać bezpośrednio z wylewki w każdych ilościach i o każdej porze. Jest bezpieczna i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Zapach, smak i barwa pozostają neutralne, dzięki czemu woda ma właściwości zbliżone bądź często nawet lepsze od tej, sprzedawanej w butelkach. Właśnie z tego powodu to jest doskonała alternatywa plastikowych zgrzewek. Dzięki niej zaoszczędzimy pieniądze, ale i wspomożemy środowisko. Produkcja odpadów w domu znacznie się zmniejszy.

Oczyszczona woda stanowi świetną podstawę do przyrządzania napojów gorących i dań. Zupy, sosy, kawy, herbaty i wszystko, do czego woda będzie bazą, wyjdzie wyśmienite. Ich smak i aromat będzie idealnie podkreślony. Ponadto będą wyglądać niezwykle apetycznie. Napoje nie pozostawią po sobie osadu na naczyniach i nie wystąpią na nich charakterystyczne oleiste plamy po wystygnięciu.

Woda po odwróconej osmozie jest też idealna do przemywania delikatnych powierzchni, jak szkło, okulary, soczewki. Najlepiej myć nią owoce i warzywa. Stanowi również doskonałą podstawę do przyrządzania odżywek dla dzieci. Z powodu dokładnego oczyszczenia i braku różnych substancji, świetnie nadaje się do podawania do picia już od najmłodszych lat.

Odwrócona osmoza sprawia, że woda staje się miękka. Dzięki temu jest też idealna do napełniania ekspresu do kawy, żelazka, czajnika elektrycznego oraz innego, drobnego sprzętu AGD. Nie pozostawi w nim osadu i nie dojdzie do spadku jego żywotności.

Eksploatacja odwróconej osmozy

Użytkowanie odwróconej osmozy nie jest skomplikowane, nie jest też kosztowne. Na co dzień nie trzeba jej doglądać. Nie ma tu także mowy o potrzebie stosowania jakichkolwiek środków chemicznych do regeneracji. Jedyne, co należy robić, to regularnie wymieniać wkłady filtracyjne. Większość systemów odwróconej osmozy posiada zestawy półroczne i roczne. Najlepiej upewnić się jak jest w przypadku produktu, który posiadamy. To bardzo ważne nie tylko ze względu na efekty, jakie dają wkłady filtracyjne w dobrej kondycji, ale również ze względu na zachowanie najwyższego poziomu higieny uzdatniania wody. Oprócz tego w momencie corocznego serwisu warto przeprowadzić dezynfekcję systemu odwróconej osmozy. Można tego dokonać z pomocą specjalnie opracowanych preparatów. Przykładem jest Ecoperla Antibacter – płyn do dezynfekcji do jednorazowego użytku.

Czy wodę po odwróconej osmozie można pić?

Woda oczyszczona przez system odwróconej osmozy jest w pełni bezpieczna do spożycia. Nie posiada w sobie bakterii, wirusów, ani żadnych substancji, które mogłyby okazać się szkodliwe dla zdrowia. Badania nie wykazały negatywnego wpływu spożywania wody po odwróconej osmozie na organizm. Między bajki można włożyć mit, że woda po odwróconej osmozie wypłukuje z organizmu cenne minerały. Woda po odwróconej osmozie jest w stanie wspomóc detoksykację organizmu i przyspieszy proces przemiany materii. Do tego doskonale wydobywa aromat i smak napojów oraz potraw.

Kwestią dyskusyjną pozostają minerały. Membrana osmotyczna jest niezwykle dokładna i podczas swojego działania zatrzymuje także minerały, przez co woda ich nie zawiera. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że substancje odżywcze występujące w wodzie nie są najlepiej przyswajane. Te czerpiemy głównie z pokarmów. Przykład? Już jedna szklanka świeżo wyciśniętego soku jest nam w stanie dostarczyć tyle minerałów, co 100 litrów wypitej wody! Zrównoważona, zdrowa dieta jest w stanie zapewnić odpowiednie ilości minerałów i witamin, jakich potrzebuje nasz organizm. Woda natomiast ma za zadanie pełnić funkcję ich nośnika. Jeśli jednak komuś bardzo zależy na tym, aby pić wodę osmotyczną bogatą w minerały, jest i na to sposób.

Jak uzupełniać minerały w wodzie?

Woda z odwróconej osmozy może posiadać w sobie minerały i istnieje wiele systemów, które już w standardzie mają wkład, odpowiadający właśnie za ich uzupełnianie. Najpopularniejszym i najczęściej spotykanym rodzajem są wkłady mineralizujące. Wewnątrz wkładu znajduje się złoże, które podczas przepływu wody, uzupełnia ją między innymi w: wapń, magnez, potas, sód, chlorki. Wydajność i efektywność nasycenia w minerały spada wraz ze wzrostem ilości przefiltrowanej wody. Z tego właśnie względu należy pamiętać o regularnej potrzebie wymiany wkładów na nowe.

Ciekawą opcją jest nowość – wkład rewitalizujący, który wewnątrz posiada wypełnienie z magnezu w czystej postaci. Kiedy surowa woda wpływa do wnętrza, następuje reakcja chemiczna, na skutek której wzbogacana jest właśnie w duże stężenie magnezu, ale także w wolny wodór. Znacznie wzrasta odczyn pH wody. Przykładem wkładu rewitalizującego jest Ecoperla Elixir. Otrzymana woda charakteryzuje się wieloma właściwościami prozdrowotnymi i antyoksydacyjnymi.

Innym rozwiązaniem jest wybór systemu odwróconej osmozy z wbudowanym mieszaczem. Dzięki temu komponentowi samodzielnie możemy regulować ilość minerałów obecnych w wodzie. Produktem wykorzystującym takie rozwiązanie jest Ecoperla Profine Zero. Surowa woda najpierw przepływa przez membrany osmotyczne, gdzie jest bardzo dokładnie oczyszczana. Następnie miesza się z surową wodą z minerałami. W ostatnim etapie woda przepływa jeszcze przez wkład z węglem aktywnym i membraną ultrafiltracyjną.

Category: Dla domu

Przekroczenia żelaza stanowią ogromny problem w przypadku własnych ujęć wody. Jego obecność to cały szereg szkód i strat oraz o wiele niższy komfort korzystania z wody w życiu codziennym. Jak temu zaradzić? Najlepszym sposobem jest odżelazianie wody. W jaki sposób działają odżelaziacze wody?

Odżelazianie wody – dlaczego warto?

Wysokie stężenie żelaza w wodzie, przekraczające dopuszczalne normy to częsty problem użytkowników własnych ujęć wody. Jest on związany przede wszystkim ze znacznym pogorszeniem właściwości organoleptycznych wody, co często da się zauważyć już na pierwszy rzut oka. Woda najczęściej jest mętna, ma intensywną barwę. W dodatku tym zjawiskom nierzadko towarzyszy również zmiana smaku i zapachu na nieakceptowalny przez odbiorców. Wody nie da się więc wykorzystywać do celów spożywczych.

Ponadto woda bogata w związki żelaza pozostawia po sobie osad oraz przebarwienia. Są one widoczne zwłaszcza na armaturze łazienkowej i kuchennej oraz pranych tkaninach. Usuwanie wymaga zastosowania silnych detergentów oraz czasu.

Żelazo niszczy domowe sprzęty AGD oraz instalacje. Osad pozostający w rurach powoduje zmniejszenie przepływu, spadki wydajności. Powstaje problem bakterii żelazowych oraz korozji.

To jedynie najważniejsze powody, dla których właściciele własnych ujęć decydują się na walkę z żelazem w wodzie.

Zanim wybierzesz odżelaziacz wody

Choć samo odżelazianie wody, niezależnie od metody, nie jest skomplikowanym procesem, z całą pewnością o wyborze konkretnego urządzenia nie powinniśmy decydować na własną rękę bez uprzedniego przeprowadzenia analizy wody.

Badanie wody jest niezwykle istotne. Pozwala ustalić, która metoda odżelaziania wody sprawdzi się w danym przypadku najlepiej, jakie złoże filtracyjne sprawdzi się najbardziej wydajnie oraz jakiej wielkości urządzenie należy dobrać.

Fizykochemiczną analizę wody możesz zlecić w naszym laboratorium. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem badawczym, a doświadczona kadra dokona precyzyjnych pomiarów oraz dokładnej interpretacji wyników badań. Wraz z rezultatami analizy wody otrzymasz dopasowaną ofertę.

W razie wystąpienia konieczności, przeprowadzamy dodatkowo testy wody na konkretnych złożach filtracyjnych, co pozwala mieć pewność, że dane rozwiązanie ma szansę skutecznie się sprawdzić.

Jak zbudowane są odżelaziacze wody?

Pomimo różnej zasady działania i różnych złóż filtracyjnych przeznaczonych do odżelaziania wody, konstrukcja odżelaziaczy wody praktycznie w każdym wypadku jest taka sama.

Te urządzenia składają się z butli ciśnieniowej wypełnionej złożem. Większość zbiorników wykorzystywanych w odżelaziaczach wody jest wykonana ze stali niskowęglowej lub stali austenicznej. Oba rodzaje charakteryzują się tym, że są odporne na korozję. Ponadto wnętrze takiego zbiornika jest najczęściej pokrywane farbą z atestem PZH do wody pitnej. Z zewnątrz stosuje się farbę o właściwościach antykorozyjnych.

Na rynku można znaleźć zarówno odżelaziacze wody konstruowane jako pionowy, jak i poziomy zbiornik ze złożem filtracyjnym. Znacznie częściej spotykane są odżelaziacze pionowe.

Proces odżelaziania oraz regeneracji jest kontrolowany przez głowicę sterującą. W większości odżelaziaczy wody o przeznaczeniu do gospodarstw domowych spotkamy się ze zautomatyzowanym zaworem, który jest praktycznie bezobsługowy. Wymaga jednak zasilania energią elektryczną.

Jeśli złoże filtracyjne w danym odżelaziaczu wody wymaga regeneracji środkami chemicznymi, obok butli ciśnieniowej ze złożem pojawi się także zbiornik na regenerant.

Najczęściej wybierane metody odżelaziania wody

Odżelaziacze wybierane są przede wszystkim w oparciu o jakość wody. Sposób uzdatniania oraz rodzaj i ilość złóż filtracyjnych powinny zostać dopasowane do indywidualnego przypadku. Z tego właśnie względu najlepiej skorzystać z porady specjalisty. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce kontakt. Oferujemy także montaż i serwis.

Zdecydowanie wśród najczęściej wybieranych metod odżelaziania oferowanych właścicielom gospodarstw domowych jest odżelazianie wody ze wstępnym napowietrzaniem lub przy zastosowaniu złóż filtracyjnych regenerowanych środkami chemicznymi (zazwyczaj złoże typu Greensand regenerowane nadmanganianem potasu).

Te dwa rodzaje odżelaziaczy zostaną dokładnie opisane poniżej.

W obu przypadkach odżelazianie polega na przeprowadzeniu związków żelaza z formy rozpuszczonej w wodzie do trudno rozpuszczalnej. Cały proces odżelaziania, niezależnie od metody, można podzielić na trzy etapy:

 • Utlenianie – odbywa się z udziałem powietrza lub substancji chemicznej
 • Osadzanie – cząstki żelaza w formie nierozpuszczalnej są zatrzymywane na złożu filtracyjnym
 • Wypłukiwanie – w trakcie regeneracji wytrącony i odfiltrowany osad zostaje wypłukany ze złoża

Częstotliwość regeneracji złoża jest zależna od stężenia żelaza w wodzie oraz zużycia wody.

Odżelazianie wody na złożu Greensand – jak działa?

Złoże Greensand jest regenerowane nadmanganianem potasu. Urządzenia tego typu działają podobnie, jak te wykorzystujące wstępne napowietrzanie wody – różne jest pochodzenie tlenu.

Substancję aktywną w złożu Greensand stanowi glaukonit, który zawiera w sobie żelazo. Charakteryzuje się właściwościami pozwalającymi na wymianę jonową oraz posiada duże możliwości adsorbowania rozpuszczonego żelaza i manganu.

Regenerant (nadmanganian potasu) tworzy na złożu filtracyjnym powłokę, która utlenia rozpuszczone w wodzie żelazo i mangan do form nierozpuszczalnych.

W trakcie normalnego trybu pracy surowa woda wpływa do odżelaziacza i przepływa przez materiał filtracyjny. Podczas przepływu zawarte w wodzie żelazo i mangan utleniają się do form łatwowytrącalnych z wody i osadzają się na powierzchni złoża.

Oczyszczona woda jest zbierana i przekazywana do odbiorcy poprzez system dystrybucyjny.

Z czasem na złożu katalitycznym gromadzi się coraz więcej zawiesin oraz wytrąconego żelaza i manganu. To skutkuje spadkiem ciśnienia i wydajności odżelaziania. Niezbędny jest proces regeneracji.

Zdolność do usuwania żelaza z wody przez złoże jest odzyskiwania dzięki regeneracji z udziałem roztworu nadmanganianu potasu. Wypłukane ze złoża filtracyjnego zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji.

Odżelazianie wody ze wstępnym napowietrzaniem – jak działa?

Odżelazianie wody z jej wstępnym napowietrzaniem to zdecydowanie jedna z najczęściej polecanych i wybieranych metod na odżelazianie wody. Jej zastosowanie niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim jest to metoda w pełni przyjazna środowisku, ponieważ nie wymaga stosowania żadnych silnych środków chemicznych, a złoże filtracyjne jest przepłukiwane wyłącznie wodą.

Po drugie jest to metoda w pełni przyjazna naszemu portfelowi oraz niezabierająca czasu. Nie wydajemy pieniędzy na regeneranty i nie musimy kontrolować ich poziomu w zbiorniku, ani dosypywać. To czyni odżelaziacze wody wykorzystujące wstępne napowietrzanie niemal bezobsługowymi.

Odżelaziacze wykorzystujące wstępne napowietrzanie wody występują w dwóch odsłonach. Z jednej strony mamy do czynienia z produktami takimi jak Ecoperla Sanitower i Ecoperla Ironitower, które nie zadziałają bez zewnętrznego aspiratora powietrza oraz bezprzeponowego zbiornika ciśnieniowego.

Z drugiej strony na rynku dostępne są odżelaziacze wody wykorzystujące w pracy wbudowaną komorę sprężonego powietrza. Przykładem może być Ecoperla Oxytower lub Erie Oxydizer.

Proces napowietrzania wody

Celem zastosowania wstępnego procesu napowietrzania jest utlenianie żelaza, a przez to podniesienie efektywności samego procesu odżelaziania.

Żelazo występuje w wodach głębinowych zazwyczaj w formie rozpuszczonej na drugim stopniu utleniania. Wśród najczęściej występujących odmian można wymienić wodorowęglan żelazowy, a także siarczan żelazowy. Wymienione związki nie należą do trwałych. Szybko i łatwo ulegają procesowi hydrolizy przy zetknięciu z atmosferą.

Na skutek tej reakcji wytwarza się wodorotlenek żelazowy. Żelazo z form rozpuszczalnych jest przekształcane w trudno rozpuszczalne.

Fe(HCO3)2 + H2O -> Fe(OH)2 + H2CO3 -> Fe(OH)2 + H2O + CO2

2Fe(OH)2 + O + H2O -> 2Fe(OH)3

Podczas wstępnego napowietrzania wody usuwany jest dwutlenek węgla, a woda nasycana tlenem. Dodatkowo nieznacznej korekcji ulega odczyn pH wody. Duża ilość tlenu w wodzie zapobiega powstawaniu bakterii żelazistych.

Ponadto wstępne napowietrzanie wody jest doskonałym sposobem na usuwanie siarkowodoru oraz metanu.

Odżelazianie wody z zewnętrznym aeratorem

Na rynku dość sporą część produktów stanowią odżelaziacze wody wymagające dodatkowej instalacji zewnętrznego aspiratora powietrza. Elementem koniecznym do prawidłowego działania jest również bezprzeponowy zbiornik hydroforowy. Jest to warunek konieczny do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Choć taka stacja zajmuje sporo miejsca, to daje bardzo dobre efekty uzdatniania wody. Tego typu odżelaziacze wody są polecane przy stężeniach sięgających 3-5 mg Fe/l, a nawet wyższych. Doskonale sprawdzają się nawet przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na wodę.

Praca odżelaziacza wody wygląda następująco: woda w pierwszej kolejności przechodzi przez zwężkę napowietrzającą, gdzie jest wzbogacana w dużą ilość tlenu. Następnie trafia do hydroforu ocynkowanego, gdzie zaczyna się wstępny proces utleniania żelaza. W kolejnym etapie woda trafia do wnętrza odżelaziacza wody. Na złożu przeprowadzany jest dalszy proces utleniania i wytrącania żelaza.

Żelazo już na trzecim stopniu utleniania w formie nierozpuszczalnej pozostaje na złożu filtracyjnym, zaś do użytkownika trafia czysta woda.

Złoże filtracyjne wymaga okresowej regeneracji. Proces przeprowadzany jest za pośrednictwem tylko i wyłącznie wody.

Odżelazianie wody z wbudowaną komorą sprężonego powietrza

Oprócz wyżej opisanych, na rynku są dostępne jeszcze odżelaziacze wody z wbudowaną komorą sprężonego powietrza. Te urządzenia współdziałają również z hydroforami przeponowymi, nie zajmują dużo miejsca, jednak są w stanie poradzić sobie z przekroczeniami żelaza rzędu maksymalnie 2 mg/l.

W tym przypadku woda wpływa bezpośrednio do urządzenia. Pierwszym etapem, na który napotyka jest komora sprężonego powietrza. Tam jest nasycana tlenem. Następnie jest podawana na złoże filtracyjne, na którym zachodzi kataliza. Żelazo jest utleniane i wytrącane. W formie nierozpuszczalnej pozostaje na złożu filtracyjnym.

Odżelaziacze wody z wbudowaną komorą sprężonego powietrza do regeneracji także wymagają jedynie wody.

O tym należy pamiętać

Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z odżelaziacza wody jest ściśle związane z większą produkcją ścieków. Dokładna ilość wody zużywanej na proces regeneracji oraz częstotliwość są zazwyczaj podawane w specyfikacji technicznej produktu.

W przypadku prawidłowego płukania złoża bardzo duże znaczenie ma moc pompy. Jeśli okaże się zbyt mała, złoże filtracyjne nie zostanie wystarczająco dokładnie przepłukane. Skutkiem nieprawidłowego płukania jest pozostawanie osadów na powierzchni, a w konsekwencji mniejsza wydajność.

Category: Dla domu

Stacja wielofunkcyjna to niezwykłe urządzenie, które dobrze sprawdza się w przypadku własnych studni. Jak dokładnie działają? Na czym polega uzdatnianie wody z zastosowaniem stacji wielofunkcyjnych? Czy mogą współpracować z każdym rodzajem hydroforu? Jakie zanieczyszczenia usuwają z wody stacje wielofunkcyjne?

Czym jest stacja wielofunkcyjna?

Stacja wielofunkcyjna to centralne urządzenie służące uzdatnianiu wody w gospodarstwach domowych. Istnieją także modele dedykowane specjalnie sektorowi przemysłowemu. Jak sama nazwa wskazuje, te urządzenia są w stanie oczyścić wodę z kilku przekroczeń jednocześnie. Większość modeli dostępnych na rynku doskonale radzi sobie z pięcioma najczęściej występującymi zanieczyszczeniami jednocześnie. Stacje wielofunkcyjne są regenerowane z udziałem roztworu solanki.

Stacje wielofunkcyjne są dedykowane gospodarstwom domowym korzystającym z wody z własnego ujęcia. Działają tak samo efektywnie, niezależnie od rodzaju zastosowanego hydroforu. Stacje wielofunkcyjne są doskonałą alternatywą kilku urządzeń do uzdatniania wody i można je zastosować o ile parametry wody będą odpowiadały zaleceniom producenta złoża filtracyjnego. Stacje wielofunkcyjne nie sprawdzą się w każdych warunkach, jednak mogą okazać się idealnym rozwiązaniem w wielu gospodarstwach domowych. Dużo zależy od stężeń substancji obecnych w wodzie. Przed wyborem tego rodzaju urządzenia najlepiej zlecić fizykochemiczną analizę wody.

Kiedy warto wybrać stację wielofunkcyjną?

Nad wyborem stacji wielofunkcyjnej należy zastanowić się kiedy w wodzie wystąpiło kilka przekroczeń jednocześnie. Warto wybrać taką propozycję zwłaszcza, jeśli problem dotyczy: wysokiego stopnia twardości wody, przekroczeń żelaza w wodzie, przekroczeń manganu w wodzie, związków organicznych, amoniaku.

W niektórych przypadkach stacje wielofunkcyjne są wykorzystywane jako dopełnienie odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. W takich układach najczęściej występują jako drugi etap doczyszczania wody z wysokich stężeń żelaza oraz manganu, a dodatkowo redukują także inne zanieczyszczenia.

Stacja wielofunkcyjna jest też proponowana, jeśli w gospodarstwie domowym nie ma wystarczająco silnej pompy, aby móc zainstalować odżelaziacz i odmanganiacz wody z większą ilością złoża filtracyjnego. W takich sytuacjach stosuje się odpowiednio dobrane urządzenie o nieco mniejszej wydajności oraz stację wielofunkcyjną do doczyszczenia wody. Dobór urządzeń najlepiej pozostawić specjalistom.

Na jakie zanieczyszczenia pomoże stacja wielofunkcyjna?

Stacje wielofunkcyjne usuwają z wody najczęściej 5 najpopularniejszych zanieczyszczeń: wysokie stężenie żelaza w wodzie, wysokie stężenie manganu, jon amonowy, związki organiczne, wysoki stopień twardości wody. Dzięki stacji wielofunkcyjnej można wydajnie usunąć nie tylko wymienione substancje, ale i negatywne skutki, jakie przynosi użytkowanie wody o niekorzystnych parametrach.

Żelazo w wodzie

Wody z własnego ujęcia dość często posiadają przekroczenia żelaza. Ta substancja ma ogromny wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Powoduje mętność oraz zmianę barwy, ale poza tym może też prowadzić do niekorzystnych odczuć smakowych i zapachowych, zmieniając je na metaliczne. Ponadto żelazo wytrąca się z wody w postaci drobinek o rdzawym zabarwieniu. Są trudne do usunięcia, odkładają się między innymi we wnętrzu rur, zmniejszając przepływ, prowadzą do spadków wydajności pomp tłoczących wodę oraz innych sprzętów w instalacji sanitarnej. Do tego są przyczyną przebarwień armatury, potrzeby użycia dużych ilości środków czyszczących. Osad po żelazie jest także idealnym środowiskiem do bytowania bakterii żelazistych oraz innych mikroorganizmów.

Mangan w wodzie

Mangan najczęściej występuje w przekroczonych stężeniach wraz z żelazem. Podobnie jak ono, powoduje wzrost barwy i mętności wody. Mangan jest odczuwalny także w smaku i zapachu wody oraz ma sporą tendencję do przebarwiania tkanin. Ta substancja również wytrąca się z wody przy kontakcie z tlenem w formie smolistego osadu, który ma wpływ na stan i efektywność instalacji sanitarnych oraz wszelkich urządzeń mających styczność z wodą.

Jon amonowy w wodzie

Jon amonowy w wodzie powinien być neutralizowany ze względu na możliwość zachodzenia procesu nitryfikacji, czyli utleniania amoniaku oraz soli amonowych do postaci azotanów oraz azotynów, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Do tego jon amonowy jest w stanie zakłócić proces dezynfekcji wody i zmniejszyć jego skuteczność. Jon amonowy wchodzi w reakcję z chlorem, tworząc chloraminy odpowiedzialne za nieprzyjemny smak i zapach wody.

Obecność jonu amonowego w wodzie jest też niekiedy informacją, że do wody mogły przeniknąć ścieki zawierające ludzkie odchody. To stanowi bezpośrednie zagrożenie skażenia wody. Do tego obecność jonu amonowego w wodzie jest ściśle związana ze zmniejszoną ilością tlenu w instalacji. To może powodować obawy, ponieważ środowisko beztlenowe jest doskonałe do rozwoju mikroorganizmów, a więc tym samym wzrasta prawdopodobieństwo skażenia wody.

Związki organiczne w wodzie

Związki organiczne występujące w wodzie są skutkiem rozkładu roślin, działalności rolniczej oraz przemysłowej. Mogą występować w formie rozpuszczalnej, a także nierozpuszczalnej. Mają znaczny wpływ na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody takich jak: smak, zapach oraz barwa.

Wysoki stopień twardości wody

Twarda woda jest naturalną cechą, wynikającą głównie z obecności jonów wapnia i magnezu. Im jest ich więcej w wodzie, tym stopień twardości jest wyższy. Skutkiem długotrwałego użytkowania twardej wody jest przede wszystkim osad zwany kamieniem kotłowym, który szczególnie szybko gromadzi się na komponentach podgrzewających wodę. Jego obecność powoduje spadki wydajności działania, ale może doprowadzić również do awarii sprzętów AGD, kotła grzewczego oraz innych urządzeń, które wymagają wody do zasilania. Ponadto kamienny osad bardzo utrudnia sprzątanie. Kolejnym skutkiem jest wysokie napięcie powierzchniowe wody, przez które wszelkiego rodzaju powierzchnie nie mogą być dokładnie spłukane wodą, a na osiągnięcie dobrych efektów sprzątania będzie potrzebna większa ilość środków czyszczących.

Jak działa stacja wielofunkcyjna?

Stacja wielofunkcyjna zawdzięcza swoją skuteczność specjalnie wyselekcjonowanej mieszance złóż filtracyjnych, która jest w stanie usuwać z wody kilka zanieczyszczeń jednocześnie. Jej dokładny skład i proporcje konkretnych rodzajów złóż są uzależnione od producenta i mogą się od siebie różnić. W składzie można znaleźć między innymi: żywicę jonowymienną, absorbenty żelaza i manganu, absorbenty związków organicznych, materiały umożliwiające doczyszczanie wody, materiały zwiększające efektywność przepływu wody i regeneracji.

Podczas procesu pracy woda wpływa na mieszankę filtracyjną i przepływa przez kolejne warstwy. Na każdej z nich zanieczyszczenia są kolejno redukowane. Następnie już oczyszczona trafia do użytkownika. Substancje usunięte z wody pozostają na złożu filtracyjnym – co pewien okres niezbędny jest proces regeneracji. Częstotliwość jest uzależniona od zanieczyszczenia wody oraz jej zużycia. Warto wiedzieć, że stacje wielofunkcyjne całkowicie redukują stopień twardości wody.

Jak wygląda proces regeneracji stacji wielofunkcyjnej?

Proces regeneracji złoża filtracyjnego przebiega identycznie, jak w zmiękczaczach wody. Po wyczerpaniu zdolności mieszanki wielofunkcyjnej rozpoczyna się proces regeneracji. W jego przebiegu wykorzystywany jest roztwór solanki wytwarzany z wody oraz soli regeneracyjnej. Po zakończeniu regeneracji urządzenie powraca do trybu pracy.

Aby stacja wielofunkcyjna mogła działać prawidłowo i w pełni efektywnie, niezbędne jest regularne dosypywanie soli do zbiornika solanki. Należy pilnować jej poziomu i w razie konieczności uzupełniać braki.

Rodzaje stacji wielofunkcyjnych

Na rynku dostępne są dwa typy stacji wielofunkcyjnych. Przyszli użytkownicy mają do wyboru stacje kompaktowe oraz dwuczęściowe. Różnią się od siebie gabarytami oraz budową. Główne elementy pozostają takie same. Każda stacja wielofunkcyjna posiada zbiornik na sól regeneracyjną oraz butlę ciśnieniową, wypełnioną złożem filtracyjnym. Procesem pracy oraz regeneracji kieruje głowica sterująca. Niekiedy urządzenia są wyposażone w dodatkowe funkcje.

Kompaktowe stacje wielofunkcyjne

Kompaktowe stacje wielofunkcyjne swoim wyglądem przypominają nieco kompaktowe zmiękczacze wody. Nie różnią się też od nich pod względem budowy. Wszystkie komponenty zostały umieszczone w kompaktowej obudowie. Wewnątrz znajduje się zbiornik na sól regeneracyjną oraz butla ciśnieniowa ze złożem filtracyjnym. Wszystko jest podłączone pod głowicę sterującą, do której panel znajduje się na zewnątrz kabinetu. To stosunkowo nowe urządzenia, które zajmują minimum miejsca, dlatego nie trzeba przygotowywać sporej przestrzeni w pomieszczeniu gospodarczym. Ponadto takie urządzenie jest znacznie łatwiejsze do utrzymania w czystości. Przykładem kompaktowej stacji wielofunkcyjnej jest Ecoperla Multicab. W tym wypadku butla ciśnieniowa mieści 30 litrów złoża wielofunkcyjnego.

Dwuczęściowe stacje wielofunkcyjne

Dwuczęściowe stacje wielofunkcyjne charakteryzują się nieco większą wydajnością niż modele kompaktowe. Składają się z oddzielnego zbiornika na sól regeneracyjną oraz oddzielnej butli ciśnieniowej, wypełnionej mieszanką złóż filtracyjnych z głowicą sterującą. Zajmują nieco więcej miejsca, jednak ich cechą charakterystyczną jest duża wydajność i dostępność w różnych rozmiarach do wyboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się przy większych przekroczeniach bądź zużyciu wody oraz doskonale nadają się jako uzupełnienie większych, kilkuetapowych stacji uzdatniania wody. Przykładem tego rodzaju stacji wielofunkcyjnej jest Ecoperla Multitower, dostępny w trzech rozmiarach do wyboru.

Category: Dla domu

Filtry kuchenne stają się coraz częściej nieodłącznym elementem wyposażenia domowych kuchni. Oczywiście nadal największą popularnością cieszą się systemy odwróconej osmozy, jednak ultrafiltracja także znajduje swoich odbiorców. Na czym polega proces ultrafiltracji i jak działają takie filtry kuchenne?

Po co mi filtr kuchenny?

Filtry kuchenne to świetny sposób na poprawę jakości wody spożywczej w domach i mieszkaniach. Obecnie są podawane jako jedna z najciekawszych alternatyw na chętnie i powszechnie wykorzystywaną do picia wodę butelkowaną. Nie powodują produkcji tak dużej ilości odpadów do środowiska.

Nad takim sposobem uzdatniania wody warto zastanowić się, jeśli jakość wody płynącej w naszych kranach nie do końca spełnia nasze oczekiwania pod względem organoleptycznym lub wzbudza nasze wątpliwości co do bezpieczeństwa i czystości, na przykład ze względu na drobne cząstki mechaniczne, które przedostają się wraz z wodą podczas jej przepływu przez instalację.

Montaż filtra kuchennego to nie tylko możliwość korzystania z dokładnie oczyszczonej wody do bezpośredniego spożycia. Uzdatniona świetnie sprawdza się podczas mycia warzyw i owoców, czyszczenia delikatnych powierzchni, jak okulary czy soczewki, przygotowania napojów, sosów, zup i innych dań na gorąco. Dzięki niej będą wyglądały naprawdę apetycznie.

Filtry kuchenne są przeznaczone do montażu pod zlewozmywakiem i zapewniają możliwość oczyszczania wody tylko z jednego miejsca poboru. Z montażem większości z nich można poradzić sobie samodzielnie, a wśród rodzajów jest między innymi ultrafiltracja.

System ultrafiltracji w kuchni – podstawowe informacje

Ultrafiltracja jest filtrem kuchennym, na którego działanie składa się kilka etapów uzdatniania wody, za które odpowiadają wkłady filtracyjne. Najważniejszy z nich stanowi membrana ultrafiltracyjna. Działanie napędza ciśnienie wody w instalacji, nie ma potrzeby stosowania prądu. Woda jest możliwa do pobrania przez oddzielną wylewkę znajdującą się w zestawie. Ultrafiltracja jest uznawana za jeden z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych sposobów na samodzielne oczyszczanie wody w swojej kuchni.

Kiedy wybrać ultrafiltrację?

Ultrafiltracja jest filtrem kuchennym rekomendowanym do zastosowania przy wodzie mało i średnio zanieczyszczonej. Doskonale sprawdzi się więc (i w większości przypadków jest optymalna) przy chęci doszlifowania właściwości wody wodociągowej. Poprawi jej smak, zapach i barwę, a przy tym sprawi, że będzie dostosowana do oczekiwań.

Te urządzenia są rekomendowane także jako dopełnienie centralnej stacji uzdatniania wody jak zmiękczacz wody, stacja wielofunkcyjna, odżelaziacz wody. Woda jest tam już wstępnie uzdatniana, a ultrafiltracja ma w takich przypadkach za zadanie jedynie doszlifowanie właściwości wody spożywczej.

Systemy ultrafiltracji są także polecane osobom, które chcą oczyszczać wodę, jednak zależy im na tym, aby pozostały w niej naturalnie występujące minerały. To również dobry wybór do naprawdę niewielkich kuchni, w których ciężko o wolną przestrzeń. Ultrafiltracja świetnie sprawdza się w blokach, w tym także w wynajmowanych mieszkaniach, ponieważ jej założenie jest naprawdę proste i nie wymaga wprowadzania zbyt wielu zmian czy wiercenia dużej ilości otworów. Właściwie wystarczy jedynie przygotować miejsce na wylewkę.

Jak działa ultrafiltracja?

System ultrafiltracji do uzdatniania wody w domu zazwyczaj składa się z kilku etapów, najczęściej trzech. Pierwszym z nich jest uzdatnianie wody na wkładach, które mają za zadanie oczyścić wodę z cząstek mechanicznych tak, aby te nie przedostały się na membranę. W przeciwnym wypadku mogłyby doprowadzić do jej szybszego spadku wydajności. Następnie woda kierowana jest na membranę ultrafiltracyjną. Ten rodzaj uzdatniania należy, podobnie jak odwrócona osmoza, do procesów membranowych. Podczas przepływu przez membranę ultrafiltracyjną cząsteczki są rozdzielane na podstawie wielkości i kształtu molekularnego. Aby proces mógł zaistnieć niezbędne jest odpowiednie ciśnienie oraz membrana półprzepuszczalna. Większość z membran ultrafiltracyjnych zatrzymuje na swojej powierzchni cząstki o dużej masie molekularnej, duże cząstki koloidalne, nieorganiczne oraz organiczne polimery, pestycydy, bakterie, wirusy.

Po przepłynięciu przez membranę ultrafiltracyjną woda jest jeszcze kierowana na wkład z węglem aktywnym. Tam jest doczyszczana. Węgiel aktywny redukuje z niej chlor i jego pochodne, poprawia walory organoleptyczne jak smak, zapach, barwę.

Jakie są zalety ultrafiltracji?

W kontekście ultrafiltracji można mówić o kilku zaletach, które mogą się wydać szczególnie ważne niektórym osobom poszukującym idealnego filtra kuchennego. Wiele zależy od naszych priorytetów i oczekiwań oraz tego, jak bardzo dokładnie chcemy oczyścić wodę i do czego chcemy ją docelowo wykorzystywać. Plusem z całą pewnością jest rozmiar, łatwość podłączenia,  aspekt ekonomiczny i ekologiczny.

Ultrafiltracja pozostawia minerały w wodzie

Ultrafiltracja to urządzenie, które z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy cenią sobie naturalnie występujące w wodzie minerały i taką właśnie wodę chcą spożywać na co dzień. Membrana ultrafiltracyjna ma na tyle duże pory, że przepuszcza przez swoją powierzchnię naturalne składniki takie jak: magnez, wapń, potas, sód. Pozostają w oczyszczonej wodzie. Przy tym należy liczyć się jednak z faktem, że taka właśnie woda pozostawi po sobie osad podczas gotowania.

Ultrafiltracja nie ma dodatkowego zbiornika

Niektóre systemy odwróconej osmozy posiadają zbiornik, w którym magazynowana jest oczyszczona woda, a następnie dopiero stamtąd pobierana jest do wylewki. Minusem takiego rozwiązania jest jednak spora ilość miejsca, jaką zajmuje zbiornik na magazynowanie wody. W ultrafiltracji nie ma tego elementu. Cała woda jest uzdatniana na bieżąco, więc to idealne rozwiązanie, które wpasuje się nawet w małe szafki kuchenne. Oszczędność miejsca okazuje się być szczególnie ważna w blokach, dlatego właśnie warto rozpatrzeć to rozwiązanie.

Ultrafiltracja jest bardzo ekonomicznym filtrem kuchennym

Ultrafiltracja nie jest systemem powodującym odrzut wody do kanalizacji. Cała surowa woda przepływa przez urządzenie na bieżąco i w całości już oczyszczona jest podawana do odbiorcy. Nie ma więc potrzeby prowadzenia oddzielnego wężyka do kanalizacji. Nie trzeba się bać o straty wody i dodatkowe koszty za jej zużycie. Ponadto sam zakup systemu ultrafiltracji nie jest dużą inwestycją. Te urządzenia należą do jednych z tańszych, a przez swoje cechy charakterystyczne są także uznawane za jedne z najbardziej ekologicznych.

Category: Dla domu

Centralne zmiękczacze wody to jedne z najbardziej znanych i najczęściej wybieranych urządzeń filtracyjnych. Choć wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, do czego służą, to jednak zagadką często pozostaje, w jaki dokładnie sposób działają zmiękczacze wody i dlaczego tak ważne jest uzupełnianie soli w zbiorniku.

Popularne zmiękczacze wody

Wysoki stopień twardości wody jest zjawiskiem występującym w całej Polsce i dotyczy tak samo prywatnych ujęć, jak i użytkowników sieci wodociągowej. Skutkiem, który najbardziej daje się we znaki jest osad, który wytrąca się z twardej wody podczas jej przepływu i podgrzewania. W taki sposób nietrudno o awarie instalacji oraz urządzeń AGD, mających styczność z wodą i wyższe koszty ogrzewania. Ponadto dochodzą jeszcze zwiększone wydatki na detergenty i środki czystości, mniejszy komfort korzystania z wody, kłopoty ze skórą oraz włosami, mniejsza efektywność prania i sprzątania.

Sposobem na uniknięcie tych wszystkich nieprzyjemności jest redukcja stopnia twardości wody. Stosowanie odkamieniaczy nie w każdym przypadku jest wystarczające i rentowne. W dodatku zazwyczaj nie działa bezpośrednio na przyczynę, a pozwala punktowo walczyć ze skutkami.

Z tych względów na popularności zyskuje metoda uzdatniania wody zwana zmiękczaniem.

Do gospodarstw domowych rekomendowane jest zastosowanie centralnych zmiękczaczy wody działających na zasadzie wymiany jonowej. Te urządzenia filtracyjne występują w dwóch rodzajach: jako kompaktowe zmiękczacze wody oraz dwuczęściowe zmiękczacze wody. Niezależnie od modelu produkt należy podłączyć na wejściu wody do budynku, przed rozgałęzieniem instalacji.

Odpowiedni zmiękczacz wody powinien być dobrany na podstawie: zużycia wody, stopnia twardości wody, ilości miejsc poboru wody, ilości osób korzystających z wody na co dzień.

Choć poszczególne modele zmiękczaczy wody różnią się od siebie wyglądem, komponentami, dodatkowymi funkcjami oraz jakością, to działają na takiej samej zasadzie, a najważniejszymi elementami są złoże filtracyjne oraz głowica sterująca.

Działanie zmiękczacza wody

Proces zmiękczania wody odbywa się wewnątrz butli ciśnieniowej wypełnionej specjalnie dobranym złożem filtracyjnym, zwanym żywicą jonowymienną. Nazwa materiału filtracyjnego nawiązuje do nazwy procesu, czyli wymiany jonowej.

Czym jest wymiana jonowa?

Wymiana jonowa jest procesem, podczas którego dochodzi do wymiany jonów na inne, jednak spod tego samego znaku. Do wymiany dochodzi na ciele stałym lub polimerze zawierającym odpowiednie grupy funkcyjne. Materiał wykorzystywany podczas wymiany jonowej nazywany jest wymiennikiem jonowym bądź jonitem.

Wymianę jonową można określić jako fizykochemiczny, ilościowy proces odwracalny. Biorą w nim udział równoważne ilości jonów dodatnich (wymiana kationowa) lub jonów ujemnych (wymiana anionowa).

Same wymienniki jonowe to związki wielkocząsteczkowe o budowie usieciowionej. Ze względu na rodzaj szkieletu można je podzielić na: nieorganiczne i organiczne, natomiast ze względu na pochodzenie wyróżnia się jonity naturalne i syntetyczne. Praktycznie nie dochodzi do ich rozpuszczania się w wodzie.

W przypadku wymienników jonowych najczęściej mówi się o kationitach i anionitach:

 • Kationity mają charakter kwasów lub ich soli i wymieniają z roztworem kationy. Kationity dzieli się na słabo kwaśne i silnie kwaśne
 • Anionity mają charakter zasad lub ich soli i wymieniają z roztworem aniony. Anionity można podzielić na słabo zasadowe i silnie zasadowe

Kolejne etapy podczas wymiany jonowej wyglądają następująco:

 • Transport jonu z roztworu do powierzchni ziarna jonitu
 • Transport jonu wewnątrz ziarna do miejsca wymiany
 • Reakcja podwójnej wymiany
 • Przemieszczanie się jonu wypartego z wnętrza ziarna do powierzchni ziarna
 • Transport jonu wypartego od powierzchni ziarna przez warstwę graniczną cieczy w głąb roztworu

Wymiana jonowa w zmiękczaczach wody – przebieg procesu

W zmiękczaczach wody przeznaczonych do gospodarstw domowych zazwyczaj stosuje się silnie kwaśne kationity działające w cyklu sodowym. To zapewnia prawie całkowitą wymianę jonów Ca2+ i Mg 2+ związanych z anionami silnych i słabych kwasów. Dzięki temu możliwe jest usunięcie zarówno twardości węglanowej, jak i niewęglanowej.

Można to zilustrować następującymi reakcjami chemicznymi:

2 KtmNa + Ca(HCO3)2 ↔ (2 Ktm)Ca + 2 NaHCO3
2 KtmNa + Mg(HCO3)2 ↔ (2 Ktm)Mg + 2 NaHCO3
2 KtmNa + CaCl2 ↔ (2 Ktm)Ca + 2 NaCl
2 KtmNa + MgSO4 ↔ (2 Ktm)Mg + Na2SO4

Opisując cały proces zmiękczania wody w dużym uproszczeniu, można przyjąć, że surowa woda przepływa przez instalację i trafia do urządzenia. Sama jest bogata w jony wapnia i magnezu. Im stopień twardości jest wyższy, tym jest ich więcej.

Gdy wpływa na żywicę jonowymienną, dochodzi do wymiany jonów wapnia i magnezu znajdujących się w wodzie na neutralne jony sodu, które są na złożu filtracyjnym.

W rezultacie do użytkownika trafia miękka woda, wzbogacona o jony sodu, jednak pozbawiona wysokiego stężenia jonów wapnia i magnezu. Te substancje pozostają na żywicy jonowymiennej.

Z czasem na złożu filtracyjnym zaczyna brakować jonów sodu do zachodzenia prawidłowej wymiany. Zdolność do wymiany jonów można odzyskiwać wielokrotnie dzięki procesowi regeneracji żywicy jonowymiennej.

Regeneracja w zmiękczaczach wody

Regeneracja jest procesem niezbędnym do prawidłowej pracy zmiękczacza wody i nieodłącznym elementem wymiany jonowej. W zależności od producenta urządzenia, możemy się spotkać z różnymi cyklami i ustawieniami regeneracji. Mimo to można wymienić trzy główne etapy, które muszą się pojawić:

 • Spulchnianie złoża – polega na wstępnym przepłukaniu jonitu przed rozpoczęciem regeneracji właściwej. Dzięki temu procesowi następuje rozluźnienie warstwy jonitu, likwidowane są kanaliki, które mogły powstać na złożu, usuwane są zalegające na żywicy jonowymiennej zanieczyszczenia mechaniczne oraz rozdrobnione cząstki jonitu, likwidacji ulegają powstałe pęcherze gazowe
 • Regeneracja właściwa – polega na wprowadzeniu do jonitu jonów pierwotnie związanych z grupami funkcyjnymi. Następuje reakcja odwrotna do zachodzącej podczas wymiany jonowej. W przypadku zmiękczaczy wody regeneracja zachodzi z udziałem NaCl
 • Płukanie złoża – ma na celu usunięcie z jonitu pozostałości roztworu regeneracyjnego

Rola soli w zmiękczaczach wody

Choć sama sól nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za zmiękczanie wody, to jednak pełni bardzo ważną funkcję podczas regeneracji żywicy jonowymiennej. To właśnie z niej powstaje roztwór solanki bogaty w jony sodu, którym potem przepłukiwane jest złoże filtracyjne.

Skutkiem braku właściwej ilości soli regeneracyjnej w zbiorniku solanki jest brak możliwości wytworzenia roztworu solanki i nieprawidłowa regeneracja złoża. W rezultacie rzutuje to na mało skuteczny proces zmiękczania wody.

Z tego właśnie względu należy stosować się do zaleceń producentów i stale monitorować poziom soli regeneracyjnej w zbiorniku.

Polisferyczna czy monosferyczna żywica jonowymienna?

W zmiękczaczach wody do gospodarstw domowych można spotkać się z dwoma rodzajami żywic jonowymiennych. Wielu producentów podkreśla, że ich produkt posiada monosferyczną żywicę jonowymienną. W związku z tym przyszli użytkownicy zmiękczaczy wody często zadają sobie pytanie czy faktycznie jest jakaś różnica pomiędzy żywicami polisferycznymi a monosferycznymi.

Główna różnica pomiędzy żywicą polisferyczną a monosferyczną dotyczy ich budowy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ziarnami różnej wielkości. W przypadku żywic monosferycznych każde ziarno jest takie samo.

Identyczna budowa każdej cząsteczki złoża filtracyjnego przekłada się na kilka zalet związanych ze zmiękczaniem wody. Przede wszystkim rozkład przepływu wody oraz regenerantu jest bardziej wyrównany. Żywice monosferyczne są uznawane za bardziej odporne pod względem chemicznym i mechanicznym. Ponadto powodują mniejsze spadki ciśnienia. Dodatkową zaletę stanowi potrzeba zużycia mniejszych ilości wody na płukanie złoża filtracyjnego.

Czy podczas regeneracji zmiękczacza wody nie ma dostępu do wody?

Podczas regeneracji zmiękczacza wody, przez urządzenie nie przepływa woda pobierana na potrzeby użytkowników. Nie dochodzi więc do redukcji stopnia twardości. Surowa woda płynie obejściem, a więc użytkownicy mają do niej stały dostęp i nie ma mowy o żadnych przerwach w dostawie. Należy jednak liczyć się z faktem, że woda, która popłynie w tym czasie z kranu będzie charakteryzowała się wysokim stopniem twardości.

Domowe zmiękczacze wody przeprowadzają proces regeneracji automatycznie. Zazwyczaj w głowicy sterującej są wprowadzane takie ustawienia, by rozpoczęcie przypadło na godzinę, w której istnieje najmniejsze zapotrzebowanie na wodę u domowników, a więc około 2-3 nad ranem.

Czy woda po zmiękczaniu jest słona?

Użytkowanie zmiękczacza wody nie powinno mieć wpływu na smak wody, a to oznacza, że po procesie zmiękczania nie powinna ona charakteryzować się słonym smakiem. Przy właściwej pracy urządzenia i nawet wodzie o bardzo wysokim stopniu twardości, nie powinno dochodzić do powstawania takiego zjawiska.

Podczas procesu zmiękczania wody ta jest wzbogacana w jony sodu. Za tworzenie słonego smaku odpowiada natomiast związek NaCl. Przy większości wód użytkowanych na terenie całego kraju nie ma możliwości, by doszło do połączenia sodu z chlorkami w takich ilościach, by związki miały tak znaczący wpływ na tą właściwość wody.

Słony smak wody po zmiękczaniu jest najczęściej wynikiem nieprawidłowego działania zmiękczacza wody i wymaga interwencji. W razie wystąpienia takiego problemu, najlepiej skontaktować się z działem technicznym.

Czy można pić wodę po zmiękczaczu wody?

Woda po procesie zmiękczania może być wykorzystywana do celów spożywczych. Ostrożność powinny zachować jedynie osoby, które stosują dietę niskosodową z przyczyn zdrowotnych.

Podczas zmiękczania z wody faktycznie ubywa jonów wapnia i magnezu, a są one zastępowane jonami sodu. W trakcie procesu wraz z redukcją twardości o każdy stopień niemiecki, do wody trafia około 8,2mg Na/l. Nawet jeśli przyjmiemy, że dzienne spożycie wody to 3 litry, wraz z nią dostarczymy do organizmu tyle sodu, ile ma kromka białego pieczywa.

Warto pamiętać, że najlepiej przyswajalne przez organizm minerały w dużych ilościach znajdziemy w pożywieniu. Właśnie z tego powodu należy zadbać o zdrową, zbilansowaną dietę.

Category: Dla domu

Każdy z nas codziennie korzysta z wody z kranu. Używamy jej podczas kąpieli, mycia rąk, naczyń, zębów, podlewania roślin, podajemy ją pupilom. Nie każdy jednak z takim samym przekonaniem korzysta z wody kranowej, jako głównego źródła wody spożywczej. Wielu konsumentów uskarża się na jakość wody do picia. W czym leży problem? W jaki sposób można poprawić jakość wody do picia?

Co może być nie tak z jakością wody do picia?

Obecnie przeprowadzane są liczne kampanie, których głównym celem jest zachęcenie i przekonanie do spożywania wody kranowej. Ta jednak nie zawsze odpowiada konsumentom i wielu z nich na dobre rezygnuje z użytkowania jej do celów spożywczych.

Do głównych powodów należą właściwości organoleptyczne, czyli smak, zapach oraz barwa wody. Nierzadko wiele do życzenia pozostawia sam wygląd wody, a smak lub zapach odbiegające od neutralnych przyczyniają się do negatywnego odbioru i docelowo zaprzestania bezpośredniego spożywania.

Innym zjawiskiem zniechęcającym znaczną część odbiorców i utwierdzającą ich w przekonaniu, że jakość wody pozostawia wiele do życzenia jest osad, który po sobie pozostawia. Kamień, bądź rdzawe opiłki na dnie czajnika nie wyglądają estetycznie i rozbudzają wyobraźnię.

Ponadto wspomniany już osad potrafi skutecznie popsuć estetykę dań i napojów przygotowanych na bazie użytkowanej wody. Zauważalnym kłopotem są również awarie drobnego AGD mającego styczność z wodą nieodpowiedniej jakości.

Dodatkową kwestią, która ma wpływ na zaprzestanie wykorzystywania wody kranowej do celów spożywczych są mity, przekonania oraz krążące plotki dotyczące jakości wody. Są odbiorcy, którzy nawet nigdy nie spróbowali jak smakuje woda płynąca w ich kranach.

Należy pamiętać, że woda zawsze zawiera w sobie cały szereg związków chemicznych i w zależności od ujęcia, będzie różniła się pod względem właściwości. Powody tworzenia się osadu oraz nieodpowiedni smak, zapach, barwa wody mogą mieć różne źródła. Inne problemy z jakością wody do picia występują w przypadku własnego ujęcia, a inne u osób podłączonych do sieci wodociągowej.

Jakość wody z własnego ujęcia

Choć w Polsce cały czas podejmowane są działania związane z modernizacją infrastruktury, a gospodarstwa domowe w coraz większym procencie zyskują dostęp do sieci wodociągowej, to nadal jest wielu użytkowników, dla których jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę jest na przykład własna studnia.

Zaletami posiadania własnego ujęcia jest z pewnością niezależność oraz możliwość czerpania wody w każdych ilościach bez ponoszenia opłat za zużycie. Należy jednak liczyć się z tym, że własne ujęcie wody to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.

W zależności od rodzaju ujęcia, głębokości i typu studni, w wodzie mogą występować różnego rodzaju związki chemiczne oraz mikroorganizmy. Wszystkie mają wpływ na jakość wody, a ich obecność niejednokrotnie potrafi sprawić, że woda ulega kompletnemu wykluczeniu do celów spożywczych.

Częstym problemem pojawiającym się przy czerpaniu wody z własnego ujęcia jest wysokie stężenie żelaza oraz manganu. Obie substancje mają znaczny wpływ na zapach i smak wody. Ponadto wytrącają się w formie osadu. Największym zagrożeniem są jednak mikroorganizmy. Jeśli zostaną wykryte w wodzie, mogą doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Należy przy tym pamiętać, że woda z własnego ujęcia nie jest monitorowana przez żadne służby. To właściciel sam odpowiada za jej jakość i bezpieczeństwo pod względem spożywczym. W celu poznania jakości wody najlepiej wykonać analizę wody.

Zajmujemy się przeprowadzaniem badań fizykochemicznych. Wraz z wynikami analizy wody dostarczamy dopasowaną ofertę dokładnie przedstawiającą możliwości walki z występującymi problemami.

Jakość wody z sieci wodociągowej

Zakłady wodociągowe mają stały obowiązek monitorowania jakości wody dostarczanej odbiorcom. Analizy wody są przeprowadzane nawet kilka razy dziennie, a konsumenci na bieżąco otrzymują informacje związane z jej stanem. Woda wodociągowa musi spełniać normy wyznaczone w rozporządzeniu ministra dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Ten dokument podaje, że woda jest zdatna do picia, jeśli nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji występujących w stężeniach stanowiących zagrożenie dla organizmu, nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Mimo to wielu odbiorców nie jest w pełni usatysfakcjonowanych jakością wody. Problem może stanowić stan magistrali w budynku docelowym. Zalegające w rurach zanieczyszczenia przedostają się do dostarczanej wody, wtórnie ją zanieczyszczając. Do wody w tym procesie mogą przenikać między innymi: arsen, benzen, lotne substancje organiczne, fenol.

Zjawiskiem, na które konsumenci zwracają uwagę jest chlor wyczuwalny w wodzie. Jego obecność często wynika z potrzeby dezynfekcji sieci wodociągowej i jest koniecznością. Z drugiej strony ta substancja oraz jej pochodne nie tylko pogarszają właściwości wody spożywczej, ale mogą powodować nasilenie problemów ze skórą podczas regularnego kontaktu.

Kolejną kwestią, która wzbudza wątpliwości użytkowników jest osad wytrącający się z wody. Jego najczęstszą przyczyną jest wysoki stopień twardości. Nie dowiedziono, aby ta właściwość wody negatywnie oddziaływała na organizm, jednak nie jest to zjawisko pożądane ze względu na skracanie żywotności AGD, powodowanie awarii oraz spadku wydajności. Ponadto wytrącony z wody osad często można zaobserwować na powierzchni napojów i w daniach przygotowanych na bazie twardej wody – znacznie psuje estetykę.

Woda butelkowana? Są lepsze rozwiązania!

Niezadowolenie z jakości wody kranowej pod względem celów spożywczych skutkuje poszukiwaniem alternatywnych źródeł, będących w stanie zapewnić wodę pitną o oczekiwanych właściwościach. Ze względu na wygodę oraz brak świadomości dotyczących dostępności innych alternatyw, wiele osób podejmowało decyzję o zakupie wody butelkowanej.

Plusem tego rozwiązania z całą pewnością jest dostępność oraz możliwość odnalezienia produktu w pełni spełniającego oczekiwania. Mimo to istnieje wiele wad, przez które odbiorcy nie są do końca przekonani i do tego źródła wody spożywczej.

Przede wszystkim woda sprzedawana w opakowaniach jest znacznie droższa. Ponadto wymaga magazynowania i zebrania odpowiedniego zapasu. Nie jest to dobre rozwiązanie również ze względu na środowisko.

Decyzja o korzystaniu z plastikowych butelek wiąże się z dużą produkcją odpadów. Zanieczyszczenia tego typu rozkładają się bardzo długo, a recyklingowi podlega tylko niewielka część.

Z tych właśnie względów coraz częściej obserwuje się rezygnację z kupowania zgrzewek wody butelkowanej i rosnące zainteresowanie sposobami na poprawę jakości wody w kuchni za pomocą urządzeń filtracyjnych.

Filtry kuchenne na poprawę jakości wody

Filtry kuchenne obecnie stają się coraz popularniejszym sposobem na uzdatnianie wody do celów spożywczych. To produkty o kompaktowych wymiarach, których głównym celem jest poprawa właściwości organoleptycznych wody oraz redukcja substancji odpowiedzialnych za tworzenie osadów.

Na rynku znajdą się zarówno niewielkie, przenośne rozwiązania do podniesienia jakości wody pitnej, na przykład butelki z węglem aktywnym czy dzbanki filtrujące, jak i bardzo zaawansowane systemy oczyszczania wody, opierające swoje działanie na kilkuetapowym procesie filtracji z wykorzystaniem specjalnych membran. Jednym z najpopularniejszych typów filtrów kuchennych jest odwrócona osmoza.

Duży wybór produktów do uzdatniania wody spożywczej pozwala na dobór sposobu idealnie odpowiadającego oczekiwaniom i potrzebom gospodarstwa domowego oraz dopasowanego do warunków w nim panujących.

Dlaczego warto postawić na filtr kuchenny?

W odniesieniu do wody sprzedawanej w opakowaniach przede wszystkim argumentem przeważającym są koszty. Użytkowanie filtra kuchennego jest znacznie tańsze niż kupowanie zgrzewek wody butelkowanej. Ponadto spada produkcja odpadów, więc jest to też opcja znacznie bardziej ekologiczna. Nie trzeba chodzić do sklepu, stać w kolejkach i dźwigać ciężkich zgrzewek – woda jest dostępna na bieżąco.

Inną istotną zaletą jest stały dostęp do oczyszczonej wody i możliwość poboru w dowolnych ilościach o każdej porze. Filtrowaną wodę można nie tylko czerpać do bezpośredniego spożycia, ale również używać jej jako bazy dań i napojów gorących, zabrać ze sobą do szkoły, pracy lub na trening.

Oczyszczona woda dobrze nadaje się do przemywania owoców, warzyw i delikatnych powierzchni. Dzięki niektórym urządzeniom częściowo bądź całkowicie niwelowany jest problem osadu w wodzie, co skutkuje tym, że oczyszczona woda jest przyjazna ekspresowi do kawy i innym sprzętom AGD. Nie doprowadzi do ich awarii.

Kompaktowe sposoby na poprawę jakości wody do picia

Wśród najbardziej rozpowszechnionych sposobów na poprawę jakości wody pitnej z pewnością można wymienić niewielkie filtry wody typu butelki filtracyjne lub dzbanki filtrujące. Są dostępne w każdym większym sklepie, nie zajmują wiele miejsca, a ich użytkowanie to nic skomplikowanego.

Należy jednak mieć na względzie, że są to produkty przeznaczone do doczyszczania wody mało lub średnio zanieczyszczonej. Sami producenci często podają w informacjach, że sprawdzą się w przypadku wody wodociągowej.

Woda ma dość krótki kontakt ze złożem filtracyjnym, a wkłady wymagają stosunkowo częstej wymiany w celu zachowania zadowalających efektów filtracji. Należy pamiętać o odpowiednim przechowywaniu oczyszczonej wody bądź spożywać ją na bieżąco.

Wśród niewielkich rozwiązań do oczyszczania wody pitnej można wymienić również filtry nakranowe. Pasują do większości baterii, a ich wnętrze jest zazwyczaj wypełnione węglem aktywnym. Poprawiają walory organoleptyczne wody, jednak nie usuwają związków odpowiedzialnych za tworzenie osadu.

Podzlewozmywakowe filtry kuchenne

O wiele bardziej dokładnym sposobem oczyszczania wody są podzlewozmywakowe filtry kuchenne. Wśród takich rozwiązań można wymienić: ultrafiltrację, nanofiltrację, odwróconą osmozę.

Obecnie producenci tworzą te urządzenia filtracyjne w taki sposób, by zajmowały jak najmniejszą przestrzeń. Umożliwiają pobór oczyszczonej wody przez dodatkową wylewkę. Woda jest uzdatniana na drodze kilku etapów. Membranie towarzyszą zazwyczaj filtry mechaniczne oraz węglowe.

Jeśli woda jest mało bądź średnio zanieczyszczona lub w gospodarstwie domowym działa już centralny filtr wody, wystarczającym sposobem na poprawę jakości wody spożywczej jest ultrafiltracja. To niewielkie urządzenie przepływowe, wykorzystujące w swoim działaniu ciśnienie, pod jakim przepływa woda w instalacji.

Ultrafiltracja nie powoduje odrzutu wody do kanalizacji, pozostawia w wodzie naturalnie występujące w niej minerały, poprawia smak, zapach oraz barwę wody.

Do wody bardziej zanieczyszczonej lub w celu dokładnego dopasowania wody pitnej do swoich potrzeb polecane są systemy odwróconej osmozy. Te filtry kuchenne mogą mieć od czterech do nawet ośmiu etapów filtracji. Odwrócona osmoza jest uznawana za jeden z najdoskonalszych znanych sposobów uzdatniania wody. Oczyszcza ją z najdrobniejszych zanieczyszczeń, nawet pojedynczych jonów, bakterii, wirusów.

Wodę oczyszczoną przez odwróconą osmozę można uzupełnić w cenne minerały za sprawą wbudowanego mieszacza do regulacji ich ilości (taki ma choćby Ecoperla Profine Zero) bądź doborowi dodatkowego wkładu w postaci mineralizatora lub wkładu rewitalizującego (na przykład Ecoperla Elixir).

Innymi sposobami na uzyskanie wody pitnej o oczekiwanych właściwościach są obecne na rynku jonizatory wody i generatory wolnego wodoru. Te sposoby wywołują jednak żywe dyskusje dotyczące efektów działania.

Centralne urządzenia na poprawę jakości wody

Jakość wody pitnej można poprawić także za pomocą centralnych urządzeń filtracyjnych. Ciekawym połączeniem proponowanym zarówno do wody wodociągowej, jak i z własnego ujęcia jest zestaw składający się ze zmiękczacza wody i kolumny węglowej.

Dzięki zastosowaniu obu urządzeń woda będzie miała odpowiedni smak, zapach oraz barwę i nie będzie pozostawiała po sobie osadu. Jeśli w domu nie ma miejsca na zestaw, zamiennikiem może być kompaktowy zmiękczacz wody z węglem aktywnym, jak Ecoperla Hero.

W przypadku wody z własnego ujęcia duże znaczenie ma analiza fizykochemiczna wody. W zależności od występowania problemu, jakość wody można poprawić za pomocą: odżelaziacza i odmanganiacza, stacji wielofunkcyjnej. Zabezpieczenie przed mikroorganizmami w wodzie może stanowić lampa bakteriobójcza.

Zastosowanie odpowiedniej metody uzdatniania sprawi, że woda użytkowa, w tym też do celów spożywczych będzie bezpieczna dla zdrowia, smaczna, a jej jakość nie będzie budziła wątpliwości.

Category: Dla domu

Mangan to naturalnie występujący składnik wód podziemnych i powierzchniowych. Najczęściej bierze się ze źródeł naturalnych, jednak zdarza się też, że jego pochodzenie może mieć charakter antropogeny. Wysokie stężenia manganu obecne w wodzie najczęściej występują wraz z przekroczeniami żelaza. Do rzadkich należą sytuacje, w których mangan jest wyizolowanym zanieczyszczeniem.

Mangan jest substancją, której obecność w wodzie wynika głównie z przedostawania się z utworów geologicznych (najczęściej skał magmowych oraz osadowych, które rozpuszczają się pod wpływem obecności jonów siarczanowych). Rzadziej zdarza się, że jego obecność w wodzie jest związana z działalnością człowieka, taką jak choćby przemysł. Mangan jest stosowany między innymi w przemyśle metalurgicznym, do produkcji baterii, szkła, sztucznych ogni. Związki manganu wchodzą także w skład nawozów mineralnych, lakierów, środków grzybobójczych.

W wodach podziemnych o odczynie pH wynoszącym od 4 do 7 przeważa forma dwuwartościowa manganu. To postać charakteryzująca się dużą rozpuszczalnością. W wodach o większym potencjale utleniającym , mangan przejmuje wyższy stopień utleniania i jest zazwyczaj obecny w postaci na czwartym stopniu utleniania. Ta forma wykazuje dużą tendencję do wytrącania się z roztworów w formie osadów. Zjawisko przekształcania się manganu jest wykorzystywane w uzdatnianiu wody, celem którego jest redukcja wyższych stężeń. Utlenianie manganu ma jednak także swoje negatywne skutki w postaci wytrącania się nierozpuszczalnych osadów związków manganu w instalacji i wynikających z tego problemów technicznych.

W Polsce dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi normy mówią o tym, że stężenie manganu obecnego w wodzie nie powinno być wyższe niż 0,05 mg/l.

Dlaczego warto usuwać mangan z wody?

Wysokie stężenia manganu w wodzie mają wpływ na:

 • Właściwości organoleptyczne wody – zmieniają jej barwę oraz powodują mętność. Dodatkowo problemem może być także zmiana smaku i zapachu wody
 • Na pranych tkaninach mogą pozostawać przebarwienia – mangan brudzi tkaniny, powoduje, że szarzeją, tracą swój naturalny kolor, pozostają na nich odbarwienia i plamy
 • Smolisty osad – mangan pod wpływem kontaktu z tlenem wytrąca się z wody pod postacią drobnych, smolistych cząsteczek, tworzących osad. Często pozostaje na armaturze, w urządzeniach AGD korzystających z wody oraz w instalacji
 • Bakterie manganowe – podobnie jak w osadzie żelazowym mogą występować bakterie żelazowe, tak i w osadzie po manganie mogą zbierać się bakterie manganowe. Stanowią one idealne środowisko do rozwoju i bytowania innych gatunków, w tym również niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Niedrożność instalacji, spadki wydajności – osad po manganie może gromadzić się w instalacji oraz urządzeniach, na istotnych komponentach, powodując tym samym spadki wydajności, kłopoty z prawidłowym działaniem, może zatykać światło rur, prowadzić do drogich napraw
 • Koszty utrzymania – obecność manganu w wodzie może generować spore koszty związane z codziennym życiem i funkcjonowaniem. Niekiedy użytkownicy nie chcą pić wody, której właściwości organoleptyczne uległy zmianie właśnie przez mangan. Z tego względu zaczynają kupować wodę butelkowaną, co znacznie podnosi koszty związane z codziennym życiem. Te są generowane także przez potrzebę zakupu nowych ubrań, ponieważ stare uległy zabrudzeniu w praniu oraz o wiele większego zużycia środków czyszczących potrzebnych na usuwanie smolistego osadu

Jak usuwać mangan z wody?

Związki manganu można usuwać z wody w taki sam sposób, co żelaza. Najczęściej proces odżelaziania i odmanganiania przeprowadzany jest łącznie. Pierwszym krokiem do wyboru właściwej metody usuwania manganu z wody jest przeprowadzenie fizykochemicznej analizy wody. Dzięki temu badaniu będzie wiadomo ile dokładnie manganu znajduje się w wodzie oraz jakie woda ma parametry i czy jej właściwości pozwolą na zastosowanie konkretnych metod uzdatniania wody. Znaczenie będzie miało między innymi: stężenie żelaza, jonu amonowego, odczyn pH, mętność, utlenialność.

Mangan wytrąca się znacznie gorzej z wody niż żelazo. Co ciekawe, mniejsze stężenia manganu jest znacznie trudniej zredukować z wody niż te duże. Aby zażegnać problem, najczęściej stosowane są silne utleniacze, jak nadmanganian potasu, chlor, ozon. Rekomendowane jest też zastosowanie złóż katalitycznych.

Dobór właściwej metody uzdatniania wody i usuwania z niej manganu jest uzależniony od:

 • Parametrów wody
 • Wydajności pomp tłoczących wodę
 • Rodzaju zbiornika ciśnieniowego
 • Preferencji użytkowników
 • Warunków panujących w danym gospodarstwie domowym

Poniżej najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych metody usuwania manganu z wody. Zostaną one dokładnie omówione. Wśród nich można wymienić:

 • Odwróconą osmozę
 • Usuwanie manganu z wody ze wstępnym napowietrzaniem
 • Usuwanie manganu z wody na złożach jonowymiennych
 • Usuwanie manganu na złożu regenerowanym nadmanganianem potasu

Odwrócona osmoza

To przykład na punktowe uzdatnianie wody z zastosowaniem filtra kuchennego. Odwrócona osmoza to bardzo dokładny filtr kuchenny, który pozwoli na redukcję nie tylko manganu, ale i innych substancji, nawet o wielkości niewielkich jonów z wody spożywczej. To doskonała opcja, jeśli potrzeba uzdatnić na przykład wodę w domku letniskowym na działce. System odwróconej osmozy montuje się w miejscu poboru wody, najczęściej w kuchni, w okolicy zlewozmywaka.

Odwrócona osmoza jest w stanie bardzo dobrze przygotować wodę do celów spożywczych, wśród których można wymienić między innymi: przygotowanie napojów gorących, przygotowanie dań, przemywanie delikatnych powierzchni, przygotowanie odżywek dla dzieci.

Membrana osmotyczna to bardzo dokładny komponent, na którym z wody usuwany jest nie tylko mangan, ale i cały szereg innych substancji, jak: metale ciężkie, pestycydy, chlor i jego pochodne, związki organiczne, bakterie, wirusy. Dodatkowo z wody usuwane są zanieczyszczenia mechaniczne oraz poprawie ulegają jej właściwości organoleptyczne. Mimo wszystko jest to dość rzadko wybierana metoda w kontekście usuwania manganu z wody ze względu na fakt, że o wiele więcej korzyści przynosi założenie urządzenia uzdatniającego wodę w całej instalacji.

Usuwanie manganu z wody ze wstępnym napowietrzaniem

Jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod usuwania manganu z wody w gospodarstwach domowych jest zastosowanie urządzeń wykorzystujących wstępne napowietrzanie wody. Wynika to z kilku względów. Przede wszystkim jest to sposób w pełni skuteczny niezależnie od pierwotnych przekroczeń manganu w wodzie. Mogą być naprawdę wysokie, a dzięki tej metodzie po problemie pozostanie jedynie wspomnienie. Jest to też metoda w pełnie ekologiczna. Do regeneracji nie ma potrzeby wykorzystywania żadnych dodatkowych środków chemicznych, dzięki czemu nic nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Po trzecie jest to metoda naprawdę tania w eksploatacji. Na proces płukania złoża wykorzystywane jest jedynie woda, a samo urządzenie jest bardzo proste w użytkowaniu i tanie w utrzymaniu. Do tego praktycznie nie wymaga uwagi ze strony właściciela.

Na rynku istnieją dwa rodzaje odżelaziaczy i odmanganiaczy wody wykorzystujących wstępne napowietrzanie wody. Jedne z nich wymagają obecności zewnętrznego aeratora oraz ocynkowanego zbiornika ciśnieniowego (na przykład Ecoperla Sanitower). Inne posiadają już wbudowaną poduszkę sprężonego powietrza (na przykład Ecoperla Oxytower) i mogą działać z każdym rodzajem hydroforu, jednak mają swoje ograniczenia związane z parametrami wody.

Usuwanie manganu z wody z wykorzystaniem wstępnego napowietrzania jest metodą w pełni naturalną, która wykorzystuje reakcję manganu z tlenem. Dochodzi do zamiany formy rozpuszczalnej manganu (II) na nierozpuszczalną (IV), a reakcja wygląda następująco:

Mn(II) + O2 → Mn(IV)↓

W tej metodzie woda jest wstępnie wzbogacana w tlen z zastosowaniem zewnętrznego aeratora lub wbudowanej poduszki sprężonego powietrza. Następnie trafia na złoże filtracyjne, na którym zachodzi kataliza. Cząsteczki manganu są wytrącane z wody i osiadają na złożu filtracyjnym. Oczyszczona woda trafia do użytkownika.

Usuwanie manganu z wody na złożach jonowymiennych

Istnieje możliwość usuwania manganu z wody dzięki zastosowaniu niektórych rodzajów złóż jonowymiennych. Z bardzo małymi przekroczeniami żelaza i manganu są w stanie poradzić sobie nawet niektóre złoża dostępne w zmiękczaczach wody. Do zatrzymania żelaza i manganu dochodzi w procesie wymiany jonowej, podczas której redukowany jest stopień twardości wody. Odradzane jest jednak wykorzystywanie zmiękczaczy wody w celu redukcji manganu i żelaza ze względu na to, że żywica jonowymienna szybko wytraca swoje właściwości i wymaga dość częstej wymiany, co w procesie użytkowania jest mało opłacalne.

Na rynku są dostępne specjalne mieszanki złóż, które radzą sobie w sposób w pełni efektywny z nadmiernym stężeniem żelaza i manganu. Są one bardzo często wykorzystywane w stacjach wielofunkcyjnych. Tego typu urządzenia są w stanie usuwać z wody nawet pięć zanieczyszczeń jednocześnie: żelazo, mangan, jon amonowy, związki organiczne, twardość wody.

Usuwanie manganu na złożu regenerowanym nadmanganianem potasu

Usuwanie manganu z wody może też przebiegać na złożach regenerowanych nadmanganianem potasu. Przykładem popularnego złoża działającego na tej zasadzie jest zielony glaukonit powszechnie znany pod nazwą Greensand. Ma właściwości pozwalające na wymianę jonową, jednak cały proces jest dość zbliżony do redukcji manganu na złożach ze wstępnym napowietrzaniem wody. Złoża typu Greensand mają zdolność do gromadzenia na swojej powierzchni wytrąconych z wody żelaza i manganu.

Podczas gdy woda przepływa przez filtr, rozpuszczone żelazo oraz mangan wytrącają się z roztworu na skutek utleniania. Przybierają formę nierozpuszczalną – drobnych, stałych cząsteczek. Te gromadzą się na złożu i po jakimś czasie muszą zostać wypłukane. Do regeneracji stosuje się nadmanganian potasu. Jest to substancja, której dozowanie i użytkowanie wymaga podjęcia szczególnych środków ostrożności. Dodatkowo jeśli podczas jakiegokolwiek z cyklów działania dojdzie do awarii, a nadmanganian potasu przedostanie się do instalacji, taka woda może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Na skuteczność uzdatniania wody z zastosowaniem złoża typu Greensand duży wpływ ma odczyn pH wody

Category: Dla domu

Choć wysoki stopień twardości wody, jakim cechuje się surowa woda praktycznie w całym kraju, nie jest zagrożeniem dla zdrowia, to jednak w wielu gospodarstwach domowych, instytucjach oraz sektorze przemysłowym dąży się do redukcji tego parametru. Dlaczego usuwanie twardej wody jest ważne? W jaki sposób usuwać twardą wodę? Którą z metod redukcji stopnia twardości najlepiej wybrać?

Czym jest twarda woda?

Twardość wody jest jej cechą wynikającą głównie z obecności jonów wapnia i magnezu, w znacznie mniejszym stopniu żelaza i manganu na drugim stopniu utleniania. Im więcej w wodzie znajduje się tych związków, tym wyższy jest stopień twardości wody.

Sole wapnia i magnezu powszechnie występują w przyrodzie. Głównym źródłem węglanu wapnia są skały wapienne, jak kalcyt czy aragonit, z kolei skały osadowe takie jak magnezyt są bogate w węglan magnezu. Pod wpływem wody i tlenku węgla następuje krasowienie skał, niszczenie i rozpuszczanie w środowisku wodnym w formie wodorowęglanów wapnia i magnezu.

Zazwyczaj mówimy o twardości ogólnej, która jest sumą twardości węglanowej oraz niewęglanowej. Mianem twardości węglanowej określa się sumaryczną liczbę jonów wapnia i magnezu występujących w wodzie w formie wodorowęglanowej, czyli soli kwasu węglowego.

Twardość niewęglanowa to ilość jonów wapnia i magnezu występujących w wodzie w postaci innych soli niż wodorowęglany, a więc między innymi: siarczany, chlorki, azotany.

Twardość węglanową można usunąć poprzez podgrzewanie wody, wtedy wytrąca się osad. Do usuwania twardości niewęglanowej potrzebny jest chemiczny dodatek w postaci choćby węglanu sodu.

Dlaczego należy walczyć z twardą wodą?

Niechęć do korzystania z twardej wody w gospodarstwie domowym jest przede wszystkim wynikiem osadu, jaki po sobie pozostawia. Ten, nazywany powszechnie kamieniem kotłowym, przynosi wiele strat technicznych, jest główną przyczyną awarii, spadku żywotności i wydajności, a także powstawania korozji. Obecność kamienia kotłowego przyczynia się przede wszystkim do strat energii cieplnej.

Ponadto twarda woda to również wysokie napięcie powierzchniowe, a tym samym gorsze efekty sprzątania, mycia, stosowania środków czystości i detergentów.

Z twardą wodą warto walczyć nie tylko ze względu na stan techniczny instalacji, ale również poprawę domowego budżetu. Korzystanie z wody o niskim stopniu twardości wiąże się z niższymi rachunkami za ogrzewanie, mniejszym zużyciem detergentów i kosmetyków, brakiem awarii sprzętów AGD powodowanych odkładaniem się kamienia, brakiem potrzeby stosowania środków odkamieniających, większą estetyką dań i napojów przygotowywanych na bazie wody.

Sposoby usuwania twardości wody

Z twardą wodą można poradzić sobie na kilka sposobów. Redukcję związków odpowiedzialnych za tworzenie wysokiego stopnia twardości wody nazywa się ogólnie zmiękczaniem wody. Wybór metody zmiękczania wody jest zależny od rodzaju wiązania jonów odpowiedzialnych za twardość wody.

Termiczne metody na twardą wodę

Termiczna metoda uzdatniania wody nie jest w pełni skuteczna i jest w stanie usunąć z wody jedynie twardość węglanową. Tą metodę można zastosować jako wstępną obróbkę poprzedzającą inne metody.

Termiczne zmiękczanie wody polega na ogrzewaniu jej do temperatury zazwyczaj sięgającej 60-80°C. W trakcie podgrzewania wodorowęglany wapnia i magnezu strącają się w postaci trudno rozpuszczalnych osadów wapnia i magnezu. W reakcji strąceniowej wydziela się kwas węglowy. Powstałe węglany można usunąć na drodze filtracji bądź sedymentacji.

Ca(HCO3)2 –> CaCO3 + H2O + CO2

2Mg(HCO3)2 –> Mg2CO3(OH)2 + H2O + 3CO2
Mg2CO3(OH)2 + H2O –> 2Mg(OH)2 + CO2

Chemiczne metody na twardą wodę

W zmiękczaniu wody metodą chemiczną chodzi przede wszystkim o wytrącanie nierozpuszczalnych osadów lub wiązanie w związki kompleksowe jonów wapnia i magnezu.

Jedną z częściej stosowanych metod jest sodowo-wapienna. Wapno gaszone obniża twardość przemijającą. Podczas zmiękczania powstają nierozpuszczalne węglany wapnia i magnezu. Osady można odfiltrować lub pozostawić do samodzielnego osadzenia się na dnie zbiornika. Metoda sodowo-wapienna jest stosunkowo tania, a wodę można zmiękczyć nawet do około 2 dH.

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 –> 2 CaCO3(osad) + 2H2O
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 –> MgCO3(osad) + CaCO3(osad) + 2H2O
MgCO3 + Ca(OH)2 –> Mg(OH)2(osad) + CaCO3(osad)

Znacznie rzadziej stosowana jest metoda fosforanowa. W reakcji z wodą fosforan trójsodowy tworzy nierozpuszczalne fosforany w połączeniu z jonami wapnia i magnezu.

3Ca2+ + 2Na3PO4 –> Ca3(PO4)2(osad) + 6Na+
3Mg2+ + 2Na3PO4 –> Mg3(PO4)2(osad) + 6Na+

Wymiana jonowa na twardą wodę

W tej metodzie chodzi głównie o zastosowanie jonitów. Jonity lub wymienniki jonowe są ciałami stałymi organicznymi bądź nieorganicznymi, które nie rozpuszczają się w wodzie. Ich cechą charakterystyczną jest zdolność do wymiany swoich jonów z jonami pochodzącymi z otaczającego je roztworu. Do reakcji dochodzi na powierzchni ziaren jonitu.

Jonity, które wymieniają kationy są nazywane kationitami, natomiast jony wymieniające anionity – anionitami. W przypadku zmiękczania wody musi dochodzić do usuwania kationów wapnia i magnezu z wody. Są one zastępowane głównie kationami sodu.

Metody usuwania twardej wody w domu

Wśród metod usuwania twardości wody w gospodarstwach domowych można wymienić zarówno kompleksowe, niezwykle wydajne, które pozwalają na niwelację problemu w całej domowej instalacji, jak i te, które pozwalają na całkowite lub częściowe poradzenie sobie z problemem tylko w wybranym punkcie poboru wody.

Kompleksowa walka z twardą wodą

Jeśli tylko w gospodarstwie domowym panują odpowiednie warunki na montaż centralnej stacji uzdatniania wody, z całą pewnością warto wybrać właśnie ten sposób na twardą wodę. Dzięki temu gospodarstwo domowe jest kompleksowo ochraniane przed skutkami przepływu twardej wody, a woda z każdego miejsca poboru jest tak samo komfortowa w użytkowaniu, niezależnie od celów, w jakich będzie wykorzystywana.

Można wymienić kilka rodzajów urządzeń montowanych na wejściu wody do budynku, które pozwolą zredukować stopień twardości wody. Wśród nich są: zmiękczacze wody, stacje wielofunkcyjne, filtry narurowe.

Zmiękczacze wody

Centralne zmiękczacze wody to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rekomendowanych sposobów na redukcję stopnia twardości wody zarówno w gospodarstwach domowych, jak i do zastosowań przemysłowych.

Te urządzenia działają na zasadzie wymiany jonowej. Najczęściej ich wnętrze wypełnione jest żywicą jonowymienną pracującą w cyklu sodowym. Podczas procesu zmiękczania wody jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za tworzenie twardości wody są wymieniane na neutralne jony sodu.

Zmiękczacze wody nie są drogie w eksploatacji, nie wymagają zbyt dużo uwagi użytkownika, a przy tym zapewniają naprawdę dobre efekty działania. Tą metodę uzdatniania wody bardzo często rekomendują producenci kotłów grzewczych oraz bojlerów.

Miękka woda nie pozostawia po sobie osadu, a więc instalacje i urządzenia mające z nią styczność są chronione, nie ma też tak dużego ryzyka wystąpienia szybkiej korozji oraz powstawania biofilmu. Ponadto woda idealnie nadaje się do prania, kąpieli, celów spożywczych, a jej użytkowanie przynosi spore oszczędności w porównaniu z wykorzystywaniem wody twardej.

Zmiękczacz wody to dobre rozwiązanie zarówno do wody wodociągowej, jak i pochodzącej z własnego ujęcia. Do wyboru są urządzenia kompaktowe i dwuczęściowe o różnych pojemnościach.

Stacje wielofunkcyjne

Stacje wielofunkcyjne są rozwiązaniem kierowanym głównie do właścicieli własnych ujęć, w których analiza wody wykazała nie tylko wysoki stopień twardości wody, ale również inne przekroczenia. Te urządzenia w swoim działaniu również wykorzystują wymianę jonową.

Wnętrze stacji wielofunkcyjnych wypełnia specjalnie dobrana mieszanka złóż filtracyjnych, która redukuje stężenie: żelaza, manganu, związki organiczne, jon amonowy oraz twardość wody. Regeneracja odbywa się zazwyczaj z zastosowaniem roztworu solanki. Twardość wody jest redukowana całkowicie.

Obecnie stacje wielofunkcyjne są dostępne w wersji kompaktowej lub dwuczęściowej. Dobór urządzenia wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy wody. Z wynikami najlepiej zwrócić się do specjalisty. Stacje wielofunkcyjne mają ograniczenia co do możliwości działania. Maksymalne przekroczenia zanieczyszczeń, przy których urządzenie będzie prawidłowo działało reguluje producent.

Filtry narurowe ze złożem zmiękczającym

Jeszcze innym sposobem na redukcję stopnia twardości wody są filtry narurowe zaopatrzone we wkłady zmiękczające. Wkłady tego typu są wypełnione złożem jonowymiennym. W trakcie przepływu surowej wody przez złoże zachodzi proces identyczny, jak w zmiękczaczach wody. Jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za tworzenie wysokiego stopnia twardości wody są wymieniane na neutralne jony sodu. Wkłady zmiękczające można uzupełniać samodzielnie.

Teoretycznie istnieje możliwość zregenerowania złoża we wkładzie roztworem chlorku sodu, jednak raczej się tego nie praktykuje ze względu na to, że wymiana wkładów nie jest droga, a sam proces ich regeneracji nieco skomplikowany.

Ten sposób na zmiękczanie wody stosuje się w przypadku wody o niezbyt wysokim stopniu twardości. Jest to metoda znacznie mniej wydajna i opłacalna niż centralne zmiękczacze wody działające na zasadzie wymiany jonowej czy stacje wielofunkcyjne.

Punktowa walka z twardą wodą

Nie w każdym gospodarstwie domowym istnieje możliwość montażu centralnej stacji uzdatniania wody. Czasem nie pozwalają na to warunki związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Wybór takiej metody walki z twardą wodą jest często niemożliwy w przypadku mieszkań w domach wielorodzinnych. To jednak wcale nie musi oznaczać potrzeby pogodzenia się z istnieniem kłopotu.

Istnieją sposoby na to, aby zaradzić wysokiemu stopniowi twardości wody. Wadą może być fakt, że sprawdzą się tylko w konkretnym miejscu poboru wody i należy liczyć się z tym, że instalacje nie będą podlegały ochronie przed osadem przy zastosowaniu tych metod.

Walka z twardą wodą w łazience

Przed skutkami użytkowania twardej wody warto spróbować ochronić skórę oraz włosy. Sposobem na to, aby do kąpieli używać wody o nieco niższym stopniu twardości może być filtr prysznicowy. To niewielkich rozmiarów produkt, który montuje się pomiędzy baterią prysznicową a wężem bądź alternatywnie pomiędzy wężem a słuchawką prysznicową.

Filtry prysznicowe zawierają w sobie złoże KDF, czyli złoże cynkowo-miedziane. Podczas przepływu woda jest oczyszczana z chloru, metali ciężkich, redukowany jest stopień twardości wody. Woda staje się bardziej przyjazna dla skóry, nie pozostawia po sobie tak dużego osadu, łatwiej spłukać nią kosmetyki.

Użytkownicy twardej wody najczęściej martwią się o stan komponentów pralki i możliwość powstania awarii. Aby zapobiegać odkładaniu się kamienia na elementach sprzętu AGD, można zastosować filtr pralkowy. To rozwiązanie nie zajmuje wiele miejsca, jest proste w montażu.

Tutaj złoże stanowi rozpuszczalny polifosfat. W reakcji z przepływającą wodą zapobiega tworzeniu się i odkładaniu osadu, należy jednak mieć na uwadze, że nie redukuje stopnia twardości wody. Mimo wszystko to dość dobra alternatywa dla środków zmiękczających, które należy regularnie dosypywać.

Walka z twardą wodą w kuchni

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na usuwanie (przynajmniej częściowo) twardości wody, choć nadal często nieświadomie, jest jej obróbka termiczna, na przykład za pomocą czajnika elektrycznego. Wadą jest jednak osad pozostający na dnie i elementach podgrzewających, który prowadzi do awarii i spadku żywotności, a przez to i potrzeby przedwczesnej wymiany na nowe.

Innym sposobem na częściową niwelację problemu i minimalizację skutków w postaci osadu jest zastosowanie dzbanków filtracyjnych. Obecne we wkładach złoże to często mieszanka węgla aktywnego z żywicą jonowymienną, co pozwala na częściową redukcję stopnia twardości wody.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się wysokiego stopnia twardości w wodzie spożywczej jest system odwróconej osmozy. Oprócz tego woda oczyszczana jest między innymi: ze związków chloru, bakterii, wirusów, metali ciężkich, pestycydów.

Dzięki odwróconej osmozie można uzyskać wodę o odpowiednich cechach organoleptycznych, idealną do picia i stanowiącą bazę do przygotowania dań oraz napojów gorących. Woda po odwróconej osmozie doskonale nadaje się również do przemywania delikatnych powierzchni, przyrządzania odżywek dla dzieci. Można jej używać do napełnienia ekspresu do kawy czy żelazka – brak wytrącającego się osadu jest równoznaczny z brakiem wpływu na stan techniczny urządzeń.

Category: Dla domu

Występowanie przekroczeń żelaza w wodzie z własnych ujęć to dość częsty i dotkliwy problem. Przede wszystkim woda o wysokim stężeniu tej substancji nie jest chętnie wykorzystywana przez odbiorców do celów spożywczych i gospodarczych ze względu na barwę oraz wysoką mętność. Z drugiej strony dochodzą jeszcze kwestie związane z wpływem wody na stan techniczny instalacji w gospodarstwie domowym. W jaki sposób radzić sobie z przekroczeniami żelaza w wodzie?

Obecność wysokiego stężenia żelaza w wodzie może mieć różne źródła. Do naturalnych zaliczyć należy wymywanie ze skał i gleby. Rzadziej przyczyną są zanieczyszczenia takie jak: ścieki przemysłowe, kopalniane, korozja zbiorników, elementów instalacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia wyznacza normę żelaza w wodzie na 0,2 mg Fe/l. Wyższe stężenie żelaza w wodzie nadaje jej barwę, mętność oraz specyficzny, nieakceptowalny przez konsumentów smak. Taka woda nie jest odpowiednia do celów spożywczych, ale i gospodarczych. Skutki użytkowania zażelazionej wody są na tyle uciążliwe, że wielu użytkowników podejmuje decyzję o rozpoczęciu walki z problemem.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody do problemu. Proces usuwania wysokich stężeń żelaza z wody nosi nazwę odżelaziania. Należy liczyć się z tym, że nie ma złotego środka na odżelazianie wody. Można wymienić co najmniej kilka metod, z czego każda z nich sprawdzi się w nieco innym przypadku.

Dlaczego warto usuwać żelazo z wody?

Oto kilka najważniejszych argumentów, że wodę warto odżelaziać:

 • Lepsze walory organoleptyczne wody przeznaczonej na cele spożywcze – właściwy smak, zapach, barwa również napojów gorących i dań przygotowanych na bazie wody
 • Spadek barwy i mętności wody – brak odbarwień na powierzchniach mających styczność z wodą, brak plam i zniszczeń na pranych tkaninach, brak potrzeby szorowania rdzawych zacieków na armaturze sanitarnej
 • Ograniczony rozwój bakterii żelazistych w instalacji – mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia korozji i warstwy biofilmu
 • Brak osadów po żelazie w przewodach, wodomierzach, instalacji domowej, sprzętach AGD mających styczność z wodą, mniejsze prawdopodobieństwo zamulenia lub uszkodzeń mechanicznych przewodów mających styczność z wodą

Jak dobrać metodę odżelaziania wody?

Wśród najpopularniejszych metod odżelaziania wody można wymienić: filtry narurowe i kolumny filtracyjne, odżelaziacze wody regenerowane za pomocą środków chemicznych, odżelaziacze wody wykorzystujące w działaniu wstępne napowietrzanie. Przy niewielkich przekroczeniach żelaza z usuwaniem poradzi sobie nawet centralny zmiękczacz wody. Podane metody nie są jednak uniwersalne.

Każdy z podanych sposobów na odżelazianie wody ma szansę sprawdzić się w innym przypadku. Istotne znaczenie ma wiele parametrów wody. Przy doborze metody odżelaziania bierze się pod uwagę nie tylko stężenie żelaza, ale również:

 • Stężenia manganu w wodzie
 • Odczyn pH wody
 • Utlenialność
 • Zasadowość
 • Barwę
 • Mętność
 • Stężenie jonu amonowego

Istotnym jest, aby przed doborem metody odżelaziania wody koniecznie zlecić kompleksową analizę wody. Tylko dzięki dokładnym wynikom i wykazowi parametrów będzie można stwierdzić, co sprawdzi się najlepiej.

Fizykochemiczną analizę wody można zlecić w naszym laboratorium. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, a wraz z wynikami można liczyć na otrzymanie dopasowanego do potrzeb rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.

Filtry mechaniczne a usuwanie żelaza

W niektórych przypadkach do odżelaziania wody można wykorzystać mechaniczne filtry narurowe. To dobry sposób na odfiltrowanie już wytrąconych cząstek żelaza z wody. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie na duże przekroczenia. Wkład filtracyjny nie jest w stanie zatrzymać żelaza na drugim stopniu utleniania, a więc w większości przypadków problem zostanie zażegnany tylko w niewielkim stopniu.

Mechaniczne filtry wstępne są najczęściej wykorzystywane jako ochrona komponentów innych urządzeń uzdatniających wodę w układzie. Na przykład zakłada się je w celu wstępnego odfiltrowania wytrąconego żelaza, by nie spowodowało awarii głowicy sterującej w odżelaziaczu wody.

Jeśli w danym miejscu, gdzie pojawił się problem wysokiego stężenia żelaza w wodzie nie ma możliwości instalacji dużego urządzenia odżelaziającego, rozwiązaniem może być wkład odżelaziający do filtra narurowego.

Wkład odżelaziający jest wypełniony mieszanką złóż obniżających stężenie żelaza i manganu w wodzie. Istotne, aby przy użyciu tego rodzaju komponentu woda nie posiadała zanieczyszczeń mechanicznych, ani nie była skażona mikrobiologicznie.

To rozwiązanie stosuje się stosunkowo rzadko, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków po prostu jest za mało wydajne i skuteczne. Skuteczność wkładu odżelaziającego jest zależna od ogólnych parametrów wody. Przy doborze tego rozwiązania również liczy się informacja o utlenialności i odczynie pH wody surowej.

Kolumna filtracyjna a usuwanie żelaza

W niektórych przypadkach wystarczającym sposobem na redukcję żelaza i manganu z wody okazuje się być kolumna filtracyjna. Możliwość wykorzystania kolumny sedymentacyjnej w celu odżelaziania jest jednak obarczona kilkoma warunkami, jakie należy spełnić. Przede wszystkim istotne jest zapewnienie skutecznego sposobu napowietrzania wody. Równie ważną kwestią jest odczyn pH.

Jeśli tylko żelazo będzie się dobrze wytrącało z wody, kolumna sedymentacyjna jest w stanie z powodzeniem zastąpić klasyczny odżelaziacz wody.

W niektórych przypadkach kolumny filtracyjne są montowane przed klasycznymi odżelaziaczami wody w takich samych celach jak filtry mechaniczne.

Usuwanie żelaza metodą wymiany jonowej

Z niewielkimi przekroczeniami żelaza w wodzie będą mogły poradzić sobie niektóre modele domowych zmiękczaczy wody. Żelazo i mangan w formie rozpuszczonej, czyli na drugim stopniu utleniania, są usuwane podczas procesu wymiany jonowej. Redukcja niechcianych jonów przebiega tak samo jak w przypadku wapnia i magnezu.

Większość żywic jonowymiennych przeznaczonych do zmiękczania wody jest w stanie usunąć przekroczenia nie większe niż 0,5 mg Fe/l. Informacje na ten temat podaje producent złoża filtracyjnego.

Zastosowanie zmiękczacza wody do procesu odżelaziania nie jest jednak rekomendowane ze względu na to, że powstałe zawiesiny silnie wiążą się z żywicą jonowymienną. W ten sposób dochodzi do blokowania powierzchni wymiany jonowej, a w konsekwencji mniej wydajnego procesu zmiękczania. Ponadto żywica jest dodatkowo zatykana przez obecne w nieoczyszczonej wodzie żelazo i mangan w formie utlenionej, nierozpuszczonej. Złoże filtracyjne ulega o wiele szybszemu zużyciu, tym samym wzrastają koszty eksploatacyjne.

Innym sposobem na odżelazianie wody opierającym swoje działanie na wymianie jonowej jest stacja wielofunkcyjna. To urządzenia wyposażone w specjalnie dobraną mieszankę złóż filtracyjnych. Są przeznaczone do uzdatniania wody z własnego ujęcia i usuwają najpopularniejsze zanieczyszczenia, jak: mangan, żelazo, wysoki stopień twardości wody, jon amonowy i związki organiczne.

Co ciekawe, niektóre żywice jonowymienne są w stanie usunąć nawet do 6 mg Fe/l.

Usuwanie żelaza na złożu Greensand

Odżelazianie wody na złożu typu Greensand to jeden z częściej wybieranych sposobów uzdatniania. Złoże filtracyjne wykorzystywane w tej metodzie to glaukonit, czyli inaczej ił o zielonym zabarwieniu. Cechą charakterystyczną jest to, że zawiera w sobie żelazo i umożliwia zachodzenie wymiany jonowej. Glaukonit jest w stanie zgromadzić na swojej powierzchni rozpuszczone żelazo i mangan.

Jak to działa? Kiedy woda przepływa przez złoże typu Greensand dochodzi do procesu utleniania. Na jego skutek żelazo i mangan przekształcają się w formę nierozpuszczalną i pozostają na powierzchni złoża filtracyjnego. Z czasem powierzchnia wymaga przepłukania w celu usunięcia zalegających cząsteczek. Płukania złoża należy dokonywać regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Złoże Greensand wymaga regeneracji za pomocą środka chemicznego w postaci nadmanganianu potasu.

Za pomocą tej metody można usunąć nawet do 10 mg Fe/l. O skuteczności w dużej mierze decyduje odczyn pH wody. Jeśli będzie niższy niż 6,8, najprawdopodobniej urządzenie nie spełni wystarczająco wydajnie swojej funkcji.

Odżelazianie wody bez substancji chemicznych

Wśród metod odżelaziania wody można wymienić też tą, w której nie ma konieczności stosowania żadnych środków chemicznych niezbędnych do regeneracji. Jest to sposób na usuwanie żelaza, który wiąże się z wieloma zaletami.

Przede wszystkim w przypadku tych odżelaziaczy wody nie ma konieczności dozowania żadnych środków i kontrolowania ich ilości w zbiorniku na regenerant. Ponadto jest to metoda w pełni przyjazna środowisku. Złoże regenerowane jest jedynie za pomocą wody.

Tajemnicą udanego przebiegu procesu odżelaziania w tym przypadku jest zastosowanie wstępnego napowietrzania wody za pomocą aspiratora powietrza. Zastosowanie wstępnego napowietrzania niesie ze sobą kilka istotnych zalet.

Przede wszystkim w taki sposób można usunąć siarkowodór obecny w wodzie, a zatem poprawić jej zapach. Podniesieniu ulega również sam odczyn pH wody. Duża ilość tlenu wiąże się z brakiem możliwości rozwoju bakterii beztlenowych w wodzie, w tym bakterii żelazistych.

Proces napowietrzania ułatwia i przyspiesza utlenianie rozpuszczalnych w wodzie związków żelaza i manganu do form nierozpuszczalnych. Samo odżelazianie jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych złóż katalitycznych.

Odżelazianie i odmanganianie z zastosowaniem polifosforanów

Używanie polifosforanów do odżelaziania wody jest stosunkowo rzadko stosowane w naszym kraju. Zazwyczaj o tej metodzie mówi się w ramach ciekawostki, niż polecanego sposobu na niwelację problemu. Jest to metoda, która sprawdza się przy przekroczeniach od 1 do maksymalnie 3 mg Fe/l.

Polifosforany wchodzą w reakcję z żelazem i manganem w formie rozpuszczonej, tworząc tym samym skomplikowane molekuły. Molekuły powstałe podczas reakcji nie wchodzą w reakcję z tlenem, a przez to nie dochodzi do wytrącania się cząsteczek żelaza i manganu. Tym samym nie ma problemu z rdzawymi, ciężkimi do usunięcia zaciekami na armaturze czy przebarwieniami tkanin po praniu.

Do dozowania stosowane są specjalne urządzenia. Minusem metody jest mała stabilność przy występowaniu wyższych temperatur. To oznacza, że jeśli woda będzie uzdatniana przed podgrzewaczem, może dojść do uwolnienia żelaza i manganu w grzejniku, a przez to i licznych awarii.

Category: Dla domu

Filtry kuchenne cieszą się obecnie ogromną popularnością. Duży wybór sposobów uzdatniania wody, atrakcyjna cena, łatwość montażu oraz kompaktowość przełożyły się na ich obecność w coraz większej ilości polskich gospodarstw domowych. Po co zakładać filtr kuchenny? Jaki rodzaj filtra kuchennego sprawdzi się najlepiej?

Filtracja wody w kuchni – po co jest potrzebna?

Niezależnie od ujęcia, z którego pochodzi woda, może ona odbiegać swoimi walorami organoleptycznymi oraz jakością od założeń użytkowników. Smak, zapach, barwa, pozostawiany osad po obróbce termicznej zniechęcają liczne grono odbiorców i sprawiają, że zaczynają oni poszukiwać alternatywnych źródeł wody pitnej.

Do tej pory w grę bardzo często wchodziła woda butelkowana. Konsumentów przyciągała dostępność, duży wybór rodzajów oraz możliwość dobrania produktu dokładnie dopasowanego do swojego gustu. W dobie tak rozwiniętej świadomości ekologicznej wielu zniechęca jednak ilość plastikowych odpadów. Liczne grono osób poszukuje więc innych sposobów na pozyskanie dobrej wody w kuchni. Pod uwagę coraz częściej brane są filtry kuchenne.

Wybór filtrów kuchennych niesie ze sobą kilka istotnych zalet. Przede wszystkim to doskonałe źródło smacznej wody dla całej rodziny. Z filtrów kuchennych bez problemu skorzystają nawet najmłodsi. Dostarczana w ten sposób woda zawsze jest świeża, oczyszczona i dostępna w każdych ilościach.

Odpowiedni smak wody przekłada się także na lepsze walory dań i napojów gorących przygotowanych na jej bazie. Filtry kuchenne są szczególnie polecane osobom pijącym dużo wody.

Ponadto przy wybranych typach filtrów kuchennych zażegnany zostaje także problem osadu odkładającego się w czajniku, ekspresie do kawy i innych urządzeniach kuchennych mających styczność z wodą.

Filtrowana woda świetnie sprawdza się do przemywania warzyw i owoców, delikatnych powierzchni, podlewania kwiatów, przygotowania odżywek dla najmłodszych.

W dodatku eksploatacja filtrów kuchennych często okazuje się o wiele tańsza niż zakup wody butelkowanej. Zanika też problem produkcji dużej ilości odpadów trudnych w utylizacji.

Filtracja wody w kuchni jest więc sposobem na poprawę komfortu korzystania z wody, a także wydobycia z niej tego, co najlepsze.

Na jaki filtr kuchenny się zdecydować?

Wybór filtrów kuchennych jest naprawdę spory i każdy z pewnością może znaleźć coś dopasowanego do swoich potrzeb. Tego typu urządzenia filtracyjne są przeznaczone zarówno do niewielkich mieszkań w blokach, jak też domów jednorodzinnych.

Wśród najprostszych, ale i najmniej dokładnych rozwiązań można wymienić choćby filtry nakranowe. Bardziej zaawansowanym sposobem na pozyskiwanie czystej wody są dzbanki i butelki filtracyjne. Te mają jednak swoje ograniczenia i są raczej przeznaczone do uzdatniania wody mało lub średnio zanieczyszczonej.

W szerokiej gamie filtrów kuchennych można znaleźć również bardziej zaawansowane urządzenia, które montuje się pod zlewozmywakiem. Są to kilkuetapowe systemy, naprawdę dokładnie oczyszczające wodę. Większość z nich w procesie filtracji eliminuje nawet szkodliwe dla zdrowia bakterie, wirusy, grzyby. Do tej grupy filtrów kuchennych zaliczają się: ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza.

Dzbanki filtracyjne – przenośne filtry kuchenne

Do jednych z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych sposobów na filtrację wody w kuchni należą dzbanki filtrujące. Obecnie dostęp do tego typu produktów praktycznie nie jest niczym ograniczony. Są do kupienia w niemal każdym sklepie, podobnie jak wkłady wymienne, dzięki którym woda jest oczyszczana.

Przeznaczeniem dzbanków filtrujących jest doczyszczanie wody wodociągowej z substancji odpowiedzialnych za pogarszanie właściwości organoleptycznych.

Jak działają dzbanki filtracyjne?

Dzbanek filtrujący swoim wyglądem przypomina zwykły dzbanek na napoje, z tą różnicą, że jest podzielony na dwie komory oddzielone od siebie wkładem filtrującym. Do pierwszej z nich nalewa się wodę surową, która powoli przepływa przez wkład i podlega procesowi oczyszczania. Przefiltrowana trafia do drugiej przegrody dzbanka i jest gotowa do użytku.

Wkłady do dzbanków filtrujących zazwyczaj zawierają w sobie mieszankę węgla aktywnego oraz żywicy jonowymiennej. Pierwsze z wymienionych złóż adsorbuje pestycydy, zanieczyszczenia organiczne oraz szereg innych substancji, mających wpływ na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Usuwany jest także chlor i jego pochodne.

Z kolei obecność żywicy jonowymiennej przyczynia się do redukcji stopnia twardości wody, dzięki czemu w czajniku lub ekspresie do kawy nie pozostawi po sobie tak dużego osadu.

Zalety dzbanków filtracyjnych

Zaletą dzbanków filtracyjnych jest ich niewielki rozmiar, możliwość przenoszenia i brak potrzeby podłączenia do instalacji wodnej w domu. To bardzo dobre rozwiązanie, jeśli w kuchni nie ma miejsca na montaż większego urządzenia bądź mieszkanie jest wynajmowane, a właściciel nie zgadza się na instalację bardziej dokładnego systemu uzdatniania wody spożywczej.

Filtracja wody odbywa się dość szybko, a proces obsługi tego typu filtra kuchennego nikomu nie przysporzy kłopotu.

Wiele osób właśnie dzięki dzbankom filtracyjnym zaczyna interesować się jakością wody w swoim domu i widząc różnicę, z czasem zaczyna poszukiwać bardziej wydajnych rozwiązań. Dzbanki filtrujące są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w domach, ale i jako sposób doczyszczenia wody na działkach, domkach letniskowych bądź w biurach.

Wady dzbanków filtracyjnych

Dzbanki filtrujące nie sprawdzą się przy każdym rodzaju wody. Wkłady są dość małe, a więc woda ma krótki kontakt ze złożem, przez co nie można mówić o bardzo dokładnym procesie oczyszczania.

Ponadto wkłady wymagają dość częstej wymiany. W zależności od jakości wody surowej jest to najczęściej co 2 do 4 tygodni. Im dłużej zwleka się z wymianą, tym gorszą jakość wody się uzyskuje.

W odczuciu niektórych odbiorców, zwłaszcza tych niecierpliwych, minusem może okazać się oczekiwanie na proces przefiltrowania wody oraz stosunkowo niewielkie ilości, jakie można uzyskać za jednym razem.

Warto też pamiętać o odpowiednim przechowywaniu przefiltrowanej wody. Najlepiej, aby była w zacienionym i chłodnym miejscu. Dzbanki filtracyjne zazwyczaj są wykonane z przezroczystych tworzyw, a co za tym idzie, podatnych na działanie promieni słonecznych. To z kolei może skutkować rozwojem niepożądanych zanieczyszczeń w wodzie.

Ultrafiltracja – ekonomiczny filtr kuchenny

Ultrafiltracja to znacznie dokładniejszy sposób oczyszczania wody niż dzbanek filtrujący czy butelka filtrująca. To niewielkie filtry przepływowe, które napędza jedynie siła ciśnienia w instalacji. Najczęściej składają się z trzech etapów, przy czym na każdym z nich woda jest oczyszczana z innego rodzaju substancji. Oprócz membrany ultrafiltracyjnej, stanowiącej serce systemu, najczęściej mamy do czynienia z filtracją wstępną na wkładzie do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych oraz filtracją na węglu aktywnym w celu poprawy walorów wody.

Tego typu sposób na uzdatnianie wody jest dedykowany do doszlifowania jakości wody mało zanieczyszczonej oraz średnio zanieczyszczonej. Filtry kuchenne z membraną ultrafiltracyjną są z powodzeniem stosowane do doczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej lub wody już wstępnie oczyszczonej przez inne, centralne urządzenia filtracyjne, jak zmiękczacz wody czy odżelaziacz wody.

To rozwiązanie jest rekomendowane do gospodarstw domowych, w których są spożywane duże ilości wody.

Ultrafiltracja jest uznawana za jeden z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych filtrów kuchennych na rynku.

Jak działa ultrafiltracja?

W systemach ultrafiltracji ogromne znaczenie ma wstępne oczyszczanie wody. Wkład mechaniczny pozwala przygotować ją do dokładnej filtracji. Pozbawienie wody cząstek stałych zapewnia dłuższą żywotność membrany ultrafiltracyjnej.

Sama membrana ultrafiltracyjna zatrzymuje substancje niejonowe, koloidalne, makromolekuły. Podczas procesu filtracji z wody usuwane są niektóre rodzaje bakterii, wirusów, cysty, a nawet metale ciężkie.

Membrana ultrafiltracyjna często występuje w duecie z wkładem wypełnionym węglem aktywnym. Dzięki takiemu połączeniu woda odzyskuje właściwy smak i zapach. Dzięki temu staje się odpowiednia do celów spożywczych i często jest wystarczającym sposobem na odzyskanie właściwości trafiających w gust konsumentów.

Zalety systemu ultrafiltracji

Jedną z największych zalet ultrafiltracji jest fakt, że nie powoduje odrzutu do kanalizacji. Cała pobierana surowa woda przechodzi przez kolejne etapy oczyszczania i jest podawana do odbiorcy. Nic się nie marnuje.

Kolejnym plusem jest niewielka ilość miejsca, jakiego potrzebuje ten filtr kuchenny na montaż. W zestawie nie ma dodatkowego zbiornika na magazynowanie wody, nie trzeba się martwić o jego ustawienie.

Niektórzy z poszukujących sposobu na oczyszczenie wody powinni docenić fakt, że ultrafiltracja pozostawia w wodzie wszystkie znajdujące się w niej pierwotnie minerały.

Same wkłady filtracyjne są na tyle duże, że woda ma odpowiednio długi kontakt z powierzchnią filtracyjną, przez co podlega dokładnemu procesowi oczyszczania.

Wady systemu ultrafiltracji

Ultrafiltracja nie jest odpowiednim sposobem na uzdatnianie wody mocno zanieczyszczonej, o wysokim stopniu twardości oraz w sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie występowania mikroorganizmów mniejszych niż 0,1 mikrona.

Przy wysokim stopniu twardości wody żywotność membrany ultrafiltracyjnej może ulec znacznemu skróceniu, a sam proces uzdatniania może okazać się nierentowny.

Woda po ultrafiltracji będzie pozostawiała po sobie osad podczas obróbki termicznej.

Nanofiltracja – filtr kuchenny do ochrony jonizatorów wody

Systemy nanofiltracji są powszechnie zwane niskociśnieniową odwróconą osmozą. Ich działanie czerpie zarówno z procesu ultrafiltracji, jak też odwróconej osmozy i jest procesem pośrednim. Jej wyróżnikiem jest to, że obniża stopień twardości wody bez zastosowania w tym celu żadnych dodatkowych środków chemicznych.

W systemach nanofiltracji siłą napędową jest różnica ciśnień pomiędzy obiema stronami membrany. Te filtry kuchenne są polecane osobom, które chciałyby pić i korzystać z oczyszczonej wody o lepszych właściwościach organoleptycznych, jednak posiadającej naturalnie występujące minerały.

Systemy nanofiltracji są szczególnie chętnie stosowane przed jonizatorami wody. Obniżają stopień twardości wody, a więc w tej nadal znajdują się niezbędne substancje do wytworzenia wody o odpowiednich właściwościach na drodze elektrolizy. Jonizator wody dodatkowo jest chroniony przed nadmiernym gromadzeniem się osadu.

Jak działa nanofiltracja?

Systemy nanofiltracji są wielostopniowe. Oprócz membrany nanofiltracyjnej istotną rolę odgrywają wkłady wstępne do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych oraz węglowe, służące doszlifowaniu jakości wody spożywczej.

Podczas procesu uzdatniania usuwane są między innymi: makrocząsteczki, oleje, bakterie, również z grupy e-coli, koloidy, zawiesiny, wirusy, białka, substancje organiczne, pestycydy, fluorki, azotany.

Plusy nanofiltracji

Zaletą systemu nanofiltracji jest możliwość uzyskania smacznej wody o odpowiednim zapachu, która nie będzie zostawiała po sobie dużego osadu podczas obróbki termicznej. Taka woda dobrze nadaje się do podlewania roślin oraz zastosowania w niektórych typach akwariów.

Do działania nie potrzebuje żadnych środków chemicznych, a odrzut jest mniejszy niż w przypadku niektórych systemów odwróconej osmozy.

Minusy nanofiltracji

Systemy nanofiltracji zajmują nieco więcej miejsca niż ultrafiltracja, ponieważ w zdecydowanej większości modeli występuje zbiornik na magazynowanie wody. Warto również pamiętać, że te systemy produkują odrzut do kanalizacji.

Należy mieć na uwadze, że jedynie częściowa redukcja stopnia twardości wody nie zażegna w pełni problemu osadu, jaki ta będzie po sobie pozostawiała.

Odwrócona osmoza – perfekcyjny filtr kuchenny

Systemy odwróconej osmozy to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych i najbardziej profesjonalnych sposobów na oczyszczanie wody pitnej. W Polsce zyskały popularność już w latach 90-tych, jednak od tamtego czasu sporo się zmieniło.

Odwrócona osmoza to kilkuetapowy system uzdatniania wody napędzany jedynie siłą ciśnienia instalacji. Najważniejszą rolę odgrywa membrana osmotyczna. Urządzenia filtracyjne działające na tej zasadzie montuje się w okolicach zlewozmywaka. Muszą być podłączone w taki sposób, by odrzut mógł być odprowadzany do kanalizacji.

W przypadku tych filtrów kuchennych imponujący jest ich wybór oraz różnorodność. Podstawowe systemy posiadają tylko cztery etapy oczyszczania wody, jednak te najbardziej rozbudowane mogą mieć ich nawet osiem. Obecnie dodatkowy zbiornik na magazynowanie wody wcale nie jest regułą.

Jak działa odwrócona osmoza?

Podstawowe etapy oczyszczania wody, jakie będzie posiadał każdy system odwróconej osmozy to: filtracja mechaniczna, membrana osmotyczna oraz wkłady z węglem aktywnym do doszlifowania właściwości organoleptycznych wody.

Membrana osmotyczna składa się z cienkich błon filtrujących, dzięki którym jest w stanie zatrzymać nawet cząsteczki o wielkości 0,0005 mikrona. Podczas procesu odwróconej osmozy woda oczyszczana jest z: bakterii e-coli, wirusów, olejów, makrocząsteczek, zawiesin, wirusów, białek, drobnych związków chemicznych, a nawet pojedynczych jonów. Woda jest całkowicie pozbawiana stopnia twardości.

Przez membranę osmotyczną jest w stanie przepłynąć jedynie praktycznie czysta woda. Zanieczyszczenia są odprowadzane wraz z odrzutem.

Odwrócona osmoza budzi kontrowersje, co do braku minerałów. Warto jednak pamiętać o dodatkowych stopniach w postaci wkładów mineralizujących, bioceramicznych bądź rewitalizujących. Dodatkowo system odwróconej osmozy można uzupełnić o lampę bakteriobójczą w celu zapewnienia pełnej ochrony przed mikroorganizmami.

Plusy odwróconej osmozy

Największą zaletą odwróconej osmozy jest fakt, że doskonale sprawdza się do poprawy właściwości wody spożywczej niezależnie od rodzaju ujęcia. Kompleksowo radzi sobie z oczyszczaniem wody, sprawia, że ta jest bezpieczna do bezpośredniego spożycia, a także jako baza dań i napojów.

Plusem jest także duży wybór filtrów kuchennych tego typu. Etapy uzdatniania oraz dodatkowe wkłady można dobrać do swoich oczekiwań i dopasować do swojego trybu życia. Na przykład dla sportowców szczególnie polecane są systemy odwróconej osmozy z wkładem rewitalizującym, który uzupełnia wodę w magnez i nadaje jej wysokie pH.

Większość systemów odwróconej osmozy daje możliwość czerpania wody w dwojaki sposób. Z jednej strony można korzystać z wody oczyszczonej, która nie pozostawia po sobie osadu. Taka jest idealna do gotowania, uzupełnienia ekspresu do kawy, czajnika lub żelazka, przemywania delikatnych powierzchni, warzyw, owoców. Z drugiej strony można czerpać wodę przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, pełną minerałów (o ile wybór padnie na odwróconą osmozę z mineralizatorem bądź mieszaczem).

Minusy odwróconej osmozy

Choć proces odwróconej osmozy jest sam w sobie uznawany za jeden z najdokładniejszych i najdoskonalszych, to jednak domowe urządzenia wykorzystujące go w swoim działaniu mają kilka wad.

Przede wszystkim filtr kuchenny z tyloma etapami pracy wymaga nieco więcej miejsca na instalację w szafce kuchennej. Niektóre modele posiadają dodatkowo zbiornik na magazynowanie wody. Obecnie na rynku są też dostępne odwrócone osmozy z przepływowym zbiornikiem ciśnieniowym, które zajmują naprawdę niewiele miejsca. Przed wyborem odpowiedniego systemu należy więc najpierw sprawdzić warunki na montaż.

Choć obecnie producenci troszczą się o to, by filtry kuchenne były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, to jednak odwrócona osmoza produkuje odrzut. Ten można oczywiście wykorzystać do podlewania ogrodu bądź spłukiwania toalety.

Każdy filtr kuchenny wymaga serwisu

Warto mieć na uwadze, że niezależnie od wybranego sposobu uzdatniania wody, każdy z filtrów kuchennych wymaga podjęcia pewnych działań pielęgnacyjnych i serwisowych. Każde z urządzeń warto czyścić oraz dezynfekować. Tylko dzięki podjęciu tych czynności zachowane zostaną pełna higiena i bezpieczeństwo podczas filtracji wody.

Najważniejsza jest jednak regularna wymiana wkładów filtracyjnych oraz membran zgodnie z zaleceniami producenta.

Category: Dla domu

Odżelazianie wody to proces niezbędny w przypadku wielu gospodarstw domowych korzystających z prywatnego ujęcia wody. Żelazo obecne w wodzie w przekroczeniach stanowi dokuczliwy problem pod wieloma względami. Najlepszą drogą do zażegnania kłopotów jest właściwy odżelaziacz wody. Jaki odżelaziacz wody wybrać? Jakie są plusy i minusy konkretnych odżelaziaczy wody?

Żelazo w wodzie – uciążliwy problem

Stężenia żelaza niezgodne z normami obowiązującymi w naszym kraju są częstym zjawiskiem w przypadku czerpania wody z ujęć głębinowych. Ta substancja jest usuwana na dużą skalę z wód kierowanych do odbiorów przez zakłady wodociągowe. Sami z problemem pozostają właściciele indywidualnych ujęć wody.

Zawartość żelaza w wodzie przeznaczonej na cele użytkowe i spożywcze nie powinna przekraczać 0,2 mg Fe/l. Jeśli jednak woda jest bogatsza w tą substancję, bardzo traci na swoich walorach, a w dodatku jest w stanie wywołać wiele szkód w gospodarstwie domowym.

Zmiana właściwości organoleptycznych, a zwłaszcza barwy i mętności sprawiają, że woda przestaje być chętnie wykorzystywana w celach spożywczych. Osad, jaki po sobie pozostawia ma wpływ na przyspieszenie korozji, zmniejszenie wydajności przepływu i liczne awarie.

Woda bogata w żelazo praktycznie nie jest zdatna na cele spożywcze i użytkowe. Jej jakość jest uporczywa, a kiepski stan parametrów wody często zauważalny na pierwszy rzut oka. Ze względu na skalę oddziaływania na domowników i gospodarstwo domowe, wielu właścicieli własnych ujęć decyduje się na podjęcie walki i poprawę jakości wody na własną rękę.

Proces usuwania żelaza z wody – od czego zacząć?

Żelazo jest substancją, którą można usuwać z wody na kilka sposobów. Najistotniejszą informacją jest to, że nie wystarczy poznać wyłącznie tej wartości, by dobrać właściwy odżelaziacz wody. Każda woda ma indywidualne cechy, które oddziałują na skuteczność odżelaziania. Wpływ na proces usuwania żelaza mają między innymi czynniki takie jak: utlenialność, zasadowość, jon amonowy, zawartość manganu, odczyn pH, barwa, mętność.

Przed doborem właściwego odżelaziacza wody należy pozyskać te informacje. Ich najlepszym źródłem jest analiza wody. Możesz ją zlecić w naszym laboratorium. Wykonujemy profesjonalne badania, mające na celu ocenę parametrów fizykochemicznych wody.

Tylko z wynikami analizy wody można mieć pewność, że odżelaziacz wody został optymalnie dobrany do potrzeb. Przestrzegamy przed samodzielnym doborem urządzenia w zakresie usuwania tej substancji. Bez wiedzy w tym zakresie jest to naprawdę trudne i zazwyczaj kończy się niepowodzeniem.

Kłopotu można sobie zaoszczędzić, zlecając dobór urządzenia specjaliście z naszego działu technicznego. Wieloletnie doświadczenie w branży z pewnością zaowocuje wyborem najlepszego rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.

Odżelaziacze wody – spory wybór rozwiązań

Pomimo tego, że wybór odżelaziacza wody najlepiej pozostawić ekspertowi, warto wiedzieć jakie są cechy indywidualne każdego z urządzeń, jakie mają wady i zalety. Nie każdy produkt jest w stanie sprawdzić się w konkretnym przypadku, jednak nie tylko ze względu na parametry wody z danego ujęcia, ale również warunki panujące w gospodarstwie domowym oraz oczekiwania i możliwości przyszłych użytkowników związane między innymi z eksploatacją.

Ogólnie rzecz ujmując, dostępne na rynku odżelaziacze wody mogą działać z potrzebą regeneracji za pośrednictwem środków chemicznych lub bez nich. Każdy z dostępnych odżelaziaczy wody ma swoje cechy charakterystyczne, wady i zalety.

Odżelaziacze wody z regeneracją środkami chemicznymi

Pierwszą grupą, jaką warto opisać są odżelaziacze wody wymagające regeneracji za pomocą środków chemicznych. W tej kategorii można sklasyfikować zarówno zmiękczacze wody, które radzą sobie z naprawdę niewielkimi przekroczeniami żelaza i manganu, jak tez stacje wielofunkcyjne oraz dość popularne odżelaziacze wody ze złożem typu Greensand.

Odżelaziacz wody na zasadzie wymiany jonowej

Odżelazianie wody na złożach jonowymiennych jest możliwe i praktykowane. W wielu domach swoje miejsce znajdują choćby stacje wielofunkcyjne. To dobry sposób na usunięcie kilku przekroczeń z wody pochodzącej z własnego ujęcia. Odpowiedni dobór złóż filtracyjnych pozwala na redukcję: stopnia twardości wody, żelaza, manganu, jonu amonowego oraz związków organicznych.

Ogromną zaletą stacji wielofunkcyjnych jest to, że występują nawet w formie kompaktowej, przez co nie zajmują wiele miejsca. Znaczenia nie ma też model zbiornika hydroforowego.

Odżelazianie wody z zastosowaniem wymiany jonowej sprawdza się, o ile surowa woda nie charakteryzuje się wysoką mętnością, jednak ma dużą utlenialność.

Stacje wielofunkcyjne poradzą sobie z odżelazianiem wody, w której żelazo występuje w formie rozpuszczalnej, niewidocznej gołym okiem. Nie są to jednak urządzenia przystosowane do pracy przy wodzie bogatej w duże ilości żelaza. Może dochodzić do awarii i zapychania elementów urządzenia.

Odżelaziacz wody regenerowany nadmanganianem potasu

Przy okazji tematu odżelaziaczy wody dość dużo można usłyszeć o urządzeniach ze złożem regenerowanym za pomocą roztworu nadmanganianu potasu. Przykładem są odżelaziacze wody ze złożem Greensand.

To metoda polecana alternatywnie za odżelaziacze wody wykorzystujące w działaniu wstępne napowietrzanie wody.

Odżelaziacze wody ze złożem Greensand są w stanie usunąć dość spore ilości żelaza z wody, bo radzą sobie nawet ze stężeniami sięgającymi 10 mg Fe/l. Wielu sprzedawców proponuje ten sposób na usuwanie żelaza z wody, jeśli w gospodarstwie domowym już znajduje się hydrofor przeponowy i użytkownicy nie chcą go wymieniać lub nie ma warunków na montaż całej instalacji niezbędnej do funkcjonowania odżelaziacza wody ze wstępnym napowietrzaniem.

Przy wyborze tego typu odżelaziacza wody warto mieć na uwadze, że ogromny wpływ na jego pracę będzie miał odczyn pH. Jeśli surowa woda ma poniżej 6,8, nie można zagwarantować, że odżelaziacz wody będzie działał poprawnie.

Należy też zdawać sobie sprawę, że złoże filtracyjne powinno być regularnie płukane, a na ten proces potrzebny jest przepływ 3-4 razy większy niż normalnie stosowany w gospodarstwie domowym. Niewystarczająco silny przepływ może doprowadzić do niezbyt skutecznego płukania złoża filtracyjnego, a co za tym idzie, kiepskich efektów odżelaziania wody, a nawet awarii.

Pozostaje jeszcze kwestia regenerantu, czyli nadmanganianu potasu. Jest to substancja niewygodna w stosowaniu, a jeśli przedostanie się do instalacji, to też niebezpieczna.

Ilość nadmanganianu potasu w zbiorniku należy stale obserwować i koniecznie uzupełniać braki. Jeśli zabraknie tego środka na regenerację, proces nie zostanie odpowiednio przeprowadzony, a żelazo nie będzie usuwane z wody w sposób wystarczająco wydajny.

Właściciele odżelaziaczy wody ze złożem Greensand dość często miewają problemy z zatkanym inżektorem bądź innymi komponentami, przez które przepływa regenerant.

Jeśli w odżelaziaczu wody dojdzie do awarii i nieprawidłowego przeprowadzenia regeneracji, do instalacji może przedostać się nadmanganian potasu. O jego obecności świadczy fioletowy kolor wody. To stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Przy dozowaniu nadmanganianu potasu do zbiornika należy zachować wszelkie środki ostrożności. Ten środek chemiczny powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Odżelaziacze wody ze wstępnym napowietrzaniem

Odżelaziacze wody wykorzystujące wstępne napowietrzanie nie potrzebują do działania żadnych środków chemicznych. Te urządzenia są dostępne w dwóch typach. Pierwszym są klasyczne odżelaziacze wody z zewnętrznym aspiratorem powierza. W takiej instalacji koniecznie musi znaleźć się hydrofor ocynkowany.

Drugim rodzajem odżelaziaczy wody są te z wbudowaną komorą sprężonego powietrza. Nie wymagają żadnego zewnętrznego osprzętu do prawidłowej pracy.

Podczas wstępnego napowietrzania woda jest wzbogacana w tlen, co znacznie przyspiesza katalizę. Cząstki żelaza w formie nierozpuszczalnej pozostają na złożu filtracyjnym.

Odżelaziacz wody ze wstępnym napowietrzaniem zewnętrznym

Klasyczne odżelaziacze wody działające w oparciu o wstępne napowietrzanie wody za pomocą zewnętrznego aspiratora to bardzo wydajny sposób na usuwanie żelaza nawet przy dużym zużyciu wody i sporych przekroczeniach. Ten sposób jest polecany przy stężeniach żelaza sięgających 3-5 mg Fe/l, a nawet wyższych. Doskonale sprawdza się, jeśli woda bez żelaza jest potrzebna nie tylko w gospodarstwie domowym, ale też ogrodzie, etc. Przykładami takich odżelaziaczy są choćby Ecoperla Ironitower oraz Ecoperla Sanitower.

Choć to niezwykle wydajny sposób na usuwanie żelaza z wody, ma swoje minusy. Na instalację odżelaziacza wody z pełnym wyposażeniem należy poświęcić sporo miejsca. Najważniejszy punkt stanowi ocynkowany zbiornik hydroforowy – przy innym odżelaziacz wody nie będzie działał prawidłowo.

Nie każdy ma możliwość poświęcenia tak dużej ilości miejsca pod montaż ocynkowanego zbiornika hydroforowego oraz pozostałego osprzętu.

Jeśli w wodzie znajdują się duże przekroczenia żelaza, należy regularnie monitorować stan zwężki napowietrzającej. Może się zapychać wytrąconym żelazem, co będzie skutkowało brakiem poboru powietrza. Stan tego komponentu warto skontrolować przynajmniej raz w roku, a w razie wystąpienia problemów, przeczyścić.

Ocynkowany zbiornik hydroforowy wymaga kontroli ilości powietrza w jego wnętrzu. Na szczęście nie jest to skomplikowany proces. Obserwację ułatwia manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika, a także poziom wody. Powietrze uzupełnia się za pomocą sprężarki.

Odżelaziacz wody z komorą sprężonego powietrza

Odżelaziacze wody z komorą sprężonego powietrza to najmniejsze dostępne na rynku urządzenia do usuwania żelaza. Nie mają dodatkowego zbiornika na środek do regeneracji, ani nie potrzebują żadnych urządzeń zewnętrznych do działania. Ich wymiary sprowadzają się do wielkości butli ciśnieniowej wypełnionej złożem filtracyjnym i komorą napowietrzającą.

Nie ma przeciwwskazań, aby odżelaziacz wody z wbudowaną komorą sprężonego powietrza współpracował ze zbiornikiem ciśnieniowym membranowym. Nie trzeba myśleć o dopompowywaniu powietrza, jak to ma miejsce w przypadku hydroforów ocynkowanych.

Sam montaż odżelaziacza wody z komorą sprężonego powietrza jest bardzo prosty i nie potrwa długo. Przy posiadaniu niewielkiej wiedzy z zakresu hydrauliki można sobie z tym poradzić samodzielnie.

Odżelaziacze wody z komorą sprężonego powietrza mają szansę dobrze sprawdzać się w odpowiednich warunkach oraz przy przekroczeniach żelaza sięgających na przykład około 2 mg Fe/l. Przed zakupem bardzo ważna jest konsultacja z ekspertem i pokazanie wyników analizy wody.

Porównując odżelaziacze wody z komorą sprężonego powietrza do tych z zewnętrznym aspiratorem, największą uwagę należy zwrócić na napowietrzanie wody oraz powierzchnię filtracyjną.

W przypadku odżelaziaczy wody z komorą sprężonego powietrza, woda jest wzbogacana w mniejszą ilość tlenu niż przy zewnętrznym aspiratorze, a czas kontaktu wody ze złożem filtracyjnym jest krótszy. Z tych powodów wybór odżelaziacza wody z komorą sprężonego powietrza może okazać się w niektórych sytuacjach niewystarczającym rozwiązaniem.

Ponadto złoże filtracyjne w odżelaziaczach wody z wbudowaną komorą sprężonego powietrza podlega nieco większej eksploatacji, więc należy brać pod uwagę szybszą potrzebę wymiany na nowe niż w klasycznych odżelaziaczach wody z zewnętrznym napowietrzaniem.

Na który odżelaziacz wody najlepiej się zdecydować?

Wśród wymienionych powyżej odżelaziaczy wody największym zainteresowaniem wśród właścicieli prywatnych ujęć cieszą się te, które nie wymagają w swoim działaniu stosowania żadnych preparatów chemicznych do regeneracji.

Takie rozwiązania niosą ze sobą wiele zalet. Po pierwsze odżelaziacze wody ze wstępnym napowietrzaniem nie wymagają kontrolowania poziomu regenerantu w zbiorniku. Nie trzeba pamiętać, by sprawdzić jego poziom, regularnie uzupełniać braki czy myśleć o przestrzeni na przechowywanie. Odchodzi więc cały stres związany z dodatkowymi obowiązkami.

W dodatku to też spore oszczędności. Środki chemiczne to dodatkowy koszt w skali miesiąca, często niemały. Do tego należy jeszcze zawsze brać pod uwagę dodatkowe zużycie wody na regenerację. W przypadku odżelaziaczy wody ze wstępnym napowietrzaniem generowany jest jedynie koszt zużycia wody. To również metoda bardzo ekologiczna, ponieważ nie wprowadza do obiegu w środowisku dodatkowych substancji.

Dość istotna jest także kwestia bezpieczeństwa. Niektóre regeneranty, jak na przykład nadmanganian potasu, są szkodliwe i stanowią potencjalne zagrożenie w przypadku środowiska, jak i samego człowieka. Odżelaziacze ze wstępnym napowietrzaniem nie powodują takich problemów.

Ponadto dzięki napowietrzaniu usuwany jest z wody siarkowodór, który często stanowi dodatkowy kłopot z jakością wody.

Category: Dla domu

Walka z twardą wodą w całym gospodarstwie domowym wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań. Za jedno z najwydajniejszych uznawane są centralne zmiękczacze wody. Rynek obfituje w przeróżne modele. Jaki zmiękczacz wody wybrać? Czym kierować się przy wyborze zmiękczacza wody?

Czym jest zmiękczacz wody?

Zmiękczacze wody to centralne urządzenia, które podłącza się na wejściu wody do budynku. Ich główne zadanie polega na redukcji stopnia twardości wody. W zależności od potrzeb i funkcji zastosowanych w urządzeniu, wodę można zmiękczyć całkowicie lub jedynie częściowo.

Do prawidłowego działania większość zmiękczaczy wody dostępnych na rynku wymaga zasilania prądem (obsługa głowicy sterującej) oraz podłączenia do kanalizacji.

Redukcja stopnia twardości wody odbywa się na drodze wymiany jonowej na specjalnie dobranych żywicach jonowymiennych. Warunkiem koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia zmiękczania jest okresowa regeneracja złoża.

Po co kupować zmiękczacz wody?

Wysoki stopień twardości wody wynika głównie z obecności dużego stężenia jonów wapnia i magnezu. Te substancje nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jednak występując w zbyt dużej ilości prowadzą do sporych problemów technicznych związanych z instalacjami, sprzętem AGD oraz do znacznego obniżenia komfortu korzystania z wody.

Wysoka twardość wody to następstwa w postaci kamiennego osadu, który prowadzi do strat energii cieplnej, lokalnych przegrzań, niestabilności w przepływie wody, większego zużycia detergentów, awarii urządzeń AGD mających styczność z wodą. Twarda woda to także wysokie napięcie powierzchniowe, które z kolei skutkuje mniejszą wydajnością środków czystości. To także problemy ze stanem skóry i włosów.

Inwestując w zmiękczacz wody, można liczyć na większe oszczędności, znacznie niższe rachunki za ogrzewanie, wolny czas wcześniej poświęcany na sprzątanie kamiennego osadu, lepszą kondycję skóry i włosów oraz wydajniejsze funkcjonowanie całego gospodarstwa domowego dzięki wykorzystywaniu wody o odpowiedniej jakości.

Rodzaje zmiękczaczy wody

Producenci oferują centralne zmiękczacze wody w dwóch odsłonach: kompaktowej oraz dwuczęściowej. Choć urządzenia różnią się od siebie nieco wyglądem, to ich sposób działania jest identyczny. Najważniejsze komponenty również w obu przypadkach są takie same.

Procesem pracy i regeneracji zmiękczacza wody steruje głowica sterująca. Proces zmiękczania wody odbywa się w butli ciśnieniowej wypełnionej złożem filtracyjnym, natomiast sól niezbędna w procesie regeneracji pobierana jest ze specjalnie przystosowanego w tym celu zbiornika.

Kompaktowe zmiękczacze wody

Kompaktowe zmiękczacze wody znajdują wielu zwolenników wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, ale również rodzin mieszkających w blokach. W modelach tego typu wszystkie elementy zamknięte są w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego, zwanej kabinetem.

Plusów zastosowania takiego rozwiązania jest kilka. Po pierwsze kompaktowe zmiękczacze wody zajmują niewiele miejsca, a ich rozmiar pozwala na umieszczenie nawet w zwężeniach lub pod szafkami. To doskonały sposób na uzdatnianie wody, jeśli w pomieszczeniu gospodarczym nie ma zbyt wiele przestrzeni na instalację. Ponadto takie urządzenie jest łatwe do utrzymania w czystości.

Producenci dbają o to, aby oferowane przez nich kompaktowe zmiękczacze wody były estetyczne i zawierały dodatkowe funkcje, mające na celu ułatwienie eksploatacji. Znajdziemy więc modele z podświetlanym zbiornikiem solanki, wbudowanym modułem WiFi, dźwiękowym alarmem poziomu soli czy systemem takim jak Ecoperla Perfect System.

Dwuczęściowe zmiękczacze wody

W skład dwuczęściowych zmiękczaczy wody wchodzi oddzielna butla ze złożem filtracyjnym oraz głowicą sterującą i oddzielny zbiornik na sól regeneracyjną. Te modele mogą pomieścić znacznie więcej złoża filtracyjnego niż kompaktowe, więc swoje zastosowanie znajdują najczęściej przy wysokim stopniu twardości wody i dużym zużyciu wody.

Z takiego rozwiązania korzystają nie tylko domy jednorodzinne, ale szeregówki, domy bliźniaki, domy wielorodzinne czy niewielkie pensjonaty.

Zaletą dwuczęściowych zmiękczaczy wody jest możliwość dopasowania komponentów dokładnie do swoich potrzeb oraz duże wydajności.

Jak działa zmiękczacz wody?

Surowa woda wpływa do wnętrza zmiękczacza wody i jest podawana na złoże filtracyjne. Właśnie na nim dochodzi do procesu wymiany jonowej. Jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody i pierwotnie znajdujące się w wodzie surowej są zamieniane na neutralne jony sodu, znajdujące się na złożu.

Zmiękczona woda z jonami sodu jest prowadzona dalej do instalacji i użytkowników, natomiast jony wapnia i magnezu pozostają na żywicy jonowymiennej.

Z czasem zdolności żywicy jonowymiennej wyczerpują się, a na powierzchni zaczyna brakować jonów sodu do wymiany z jonami wapnia i magnezu odpowiedzialnymi za tworzenie twardości wody. Właśnie z tego powodu niezbędny jest proces regeneracji.

Regeneracja polega na dokładnym przepłukaniu złoża roztworem solanki oraz wodą. Dzięki temu z żywicy jonowymiennej wypłukiwane są wszelkie zalegające na niej zanieczyszczenia, a miejsce jonów wapnia i magnezu na złożu zajmują z powrotem jony sodu. Zanieczyszczenia są odprowadzane do kanalizacji. Złoże filtracyjne jest gotowe do dalszego procesu zmiękczania wody.

Najważniejsze komponenty zmiękczacza wody

Najistotniejszymi komponentami w przypadku zmiękczaczy wody są głowica sterująca oraz złoże filtracyjne. Warto zwracać uwagę na jakość i producentów tych komponentów, wybierać najlepsze propozycje, cieszące się dobrymi opiniami.

W przypadku złoża zmiękczającego o wiele częściej polecana jest monosferyczna żywica jonowymienna. Charakteryzuje się jednolitą budową każdej cząsteczki, co przekłada się na równomierne zużycie złoża, wydajniejszy proces zmiękczania i dłuższą żywotność.

Na co zwracać uwagę przy wyborze zmiękczacza wody?

Przede wszystkim zmiękczacz wody należy dobrać do potrzeb oraz warunków panujących w danym gospodarstwie domowym. Ważnymi danymi są stopień twardości wody oraz zużycie wody. Warto zastanowić się, ile osób realnie będzie korzystało ze zmiękczonej wody, ile jest miejsc poboru wody.

Ustalenie tych danych to klucz do sukcesu, ponieważ bezpośrednio przekładają się one na informację dotyczącą niezbędnej ilości złoża filtracyjnego. Wybór zbyt małego zmiękczacza wody może skutkować częstą regeneracją, a więc i wzrostem kosztów eksploatacyjnych i szybszym zużyciem złoża.

Podczas poszukiwania modelu zmiękczacza wody dobrze też poczytać o już wcześniej wspomnianych komponentach urządzeń. W opisach producentów z łatwością można odnaleźć informacje o typie żywicy jonowymiennej czy cechach szczególnych głowicy sterującej.

Jeśli nabywcy zależy na większym komforcie użytkowania lub mniejszych kosztach eksploatacji, warto poszukać zmiękczaczy wody posiadających takie właśnie funkcje.

Jaki zmiękczacz wody wybrać?

Zmiękczacze wody to jedne z najchętniej wybieranych urządzeń do uzdatniania wody. W Polsce można spotkać się z produktami od różnych producentów, różnej jakości. Oto kilka propozycji dostosowanych do kryteriów, którymi najczęściej kierują się przyszli użytkownicy zmiękczaczy wody.

Warto pamiętać, że zmiękczacz wody jest inwestycją na długie lata i będzie służył każdego dnia tak samo efektywnie.

Proste i ekonomiczne rozwiązanie

W wielu przypadkach głównym kryterium przy wyborze zmiękczacza wody jest cena. Najlepiej, aby produkt był dobrej jakości, ale przy tym nie obciążył portfela już na etapie kupna.

Nie w każdym przypadku niska cena musi iść w parze z podejrzaną jakością, jednak warto wystrzegać się produktów od mało znanych producentów o dość niskich ocenach i negatywnych opiniach wśród użytkowników. Z całą pewnością sygnałem ostrzegawczym powinna być bardzo niska cena odbiegająca od kwoty, jaką należy zapłacić za konkurencyjne urządzenia o podobnych parametrach.

Ekonomicznym wyborem, a przy tym dobrym pod względem posiadanych komponentów jest kompaktowy zmiękczacz wody Ecoperla Toro. To ciekawa, prosta w montażu propozycja z 20 litrami monosferycznej żywicy jonowymiennej. Ecoperla Perfect System zapewni zrównoważoną eksploatację oraz zmniejszy jej koszty.

Zmiękczacze wody z dodatkowymi funkcjami

Przy wyborze zmiękczacza wody do zastosowań domowych wielu nabywców stawia na wygodę użytkowania oraz poszukuje produktów, które pomogłyby zminimalizować obowiązki związane z eksploatacją oraz koszty.

W tym przypadku dobrym wyborem będą zmiękczacze wody z wyższej półki cenowej, jednak często „nafaszerowane” nowoczesnymi technologiami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w programowaniu oraz samej budowie komponentów.

Ciekawym przykładem połączenia nowoczesnych technologii z metodami uzdatniania wody jest seria zmiękczaczy wody Erie IQsoft Eco. Te urządzenia zapewniają nie tylko minimalne zużycie wody i krótki czas regeneracji, ale i zdalne sterowanie za pomocą modułu WiFi.

Innym przykładem jest seria zmiękczaczy wody Ecoperla Slimline CS. Dzięki między innymi Ecoperla Perfect System oraz solankowaniu proporcjonalnemu eksploatacja jest bardzo oszczędna. Dźwiękowy alarm przypomina o potrzebie uzupełnienia braków soli tabletkowanej, z kolei system suchego zbiornika zapobiega powstawaniu mostów solnych.

Wydajne rozwiązania w zmiękczaniu wody

Jeśli istnieje obawa o to, że kompaktowy zmiękczacz wody nie będzie wystarczającym rozwiązaniem, warto postawić na duże, dwuczęściowe urządzenia zmiękczające. Przykładem serii takich produktów, dedykowanych do gospodarstw domowych jest Ecoperla Softower. Występuje w trzech wariantach do wyboru. Wewnątrz butli znajduje się wysokiej klasy żywica monosferyczna, a o niskie koszty eksploatacji zadba Ecoperla Smart System.

W przypadku dwuczęściowych zmiękczaczy wody istnieje możliwość pełnego dopasowania komponentów do potrzeb przyszłego użytkownika.

Nie tylko zmiękczacz wody

Niekiedy problem w gospodarstwie domowym stanowi nie tylko wysoki stopień twardości wody, ale również wyczuwalny chlor i jego pochodne. Jeśli w pomieszczeniu gospodarczym nie ma miejsca na montaż zmiękczacza wody i kolumny węglowej, rozwiązaniem może być nowość na rynku w postaci urządzenia 2 w 1 – zmiękczacza wody z węglem aktywnym.

Przykładem takiego urządzenia jest Ecoperla Hero. Wewnątrz butli znajduje się w sumie 40 litrów złoża filtracyjnego. Pierwszą warstwę stanowi węgiel aktywny impregnowany srebrem, który nie tylko poprawia właściwości organoleptyczne wody i eliminuje z niej chlor oraz jego pochodne, ale również wydłuża żywotność żywicy jonowymiennej.

Category: Dla domu

Kolumny węglowe obecnie zyskują na popularności i są coraz chętniej montowanymi urządzeniami filtracyjnymi, niezależnie od ujęcia poboru wody. Węgiel aktywny uznawany jest za jeden z najlepszych adsorbentów i jest w stanie zatrzymać tysiące związków chemicznych. Kiedy jednak dokładnie potrzebna jest kolumna węglowa?

Problemy z wodą z kranu

Woda wykorzystywana na co dzień w wielu gospodarstwach domowych nie zawsze jest krystalicznie czysta, a często nawet pozostawia wiele do życzenia pod względem jakości. Problemem może być nie tylko osad po twardej wodzie, który niekorzystnie wpływa na urządzenia i instalacje mające z nią styczność.

Dość zauważalnym kłopotem jest rezygnacja ze spożywania wody z kranu na rzecz butelkowanej. Najczęściej wymienianym powodem takiego zachowania użytkowników jest smak, zapach oraz barwa niespełniające ich oczekiwań.

Ponadto może się zdarzać, że woda podrażnia delikatną skórę podczas kontaktu z nią, pozostawiając zaczerwienienia, uczucie świądu bądź pieczenia lub powodując suchość.

Nieodpowiednie właściwości organoleptyczne wody z kranu

Niedopasowane do oczekiwań właściwości organoleptyczne wody to jeden z najczęstszych powodów zaprzestania spożywania wody kranowej. Jeśli pobierana woda pochodzi z sieci wodociągowej, należy mieć świadomość, że jej właściwości muszą w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym przez adekwatne rozporządzenie i zakłady robią wszystko, by normy zostały spełnione. Użytkownicy mogą więc być pewni, że taka woda nie zaszkodzi zdrowiu.

Kłopotem jednak może być smak i zapach, które nie zawsze zachęcają do spożycia. Jest to kwestią bardzo indywidualną, jednak mogącą wynikać z obecności niektórych substancji chemicznych w wodzie (nawet, jeśli nie występują w przekroczeniach).

Najczęściej za gorszy odbiór wody pod kątem organoleptycznym obwiniany jest chlor oraz jego pochodne, jednak jest cała gama innych substancji, jak na przykład związki organiczne, które również mają niebagatelny wpływ na odczucia odbiorcy.

Rezygnacja ze spożywania wody z kranu na rzecz wody sprzedawanej w plastikowych pojemnikach wiąże się ze zwiększonymi kosztami, większą produkcją odpadów, mniej ekologicznym trybem życia, potrzebą dźwigania ciężkich opakowań.

Należy pamiętać, że związki negatywnie wpływające na smak, zapach i barwę wody nie są też mile widziane podczas przyrządzania dań i napojów na bazie takiej wody. Mają wpływ na ich walory, w tym aromat i wygląd.

Woda podrażnia skórę podczas kąpieli

Równie kłopotliwym zjawiskiem w wielu przypadkach są podrażnienia oraz przesuszenia skóry szczególnie wyczuwalne po kąpieli bądź innym kontakcie skóry z wodą. Grupą szczególnie narażoną na oddziaływanie wody w negatywny sposób na ciało są osoby z nadwrażliwą skórą, alergicy, małe dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami skórnymi.

Do poczucia nasilenia uczulenia, suchości, zaczerwienień oraz innych skutków w dużej mierze również przyczynia się chlor oraz związki pochodne. Regularna styczność z zanieczyszczoną w ten sposób wodą może mieć negatywny wpływ na warstwę lipidową skóry, która stanowi naturalną barierę ochronną. Przez to użytkownicy stają się bardziej podatni na infekcje, grzybice oraz stany zapalne.

Na korzystaniu z wody bogatej w związki chloru cierpi nie tylko skóra, ale też włosy. Po dłuższym kontakcie z wodą stają się przesuszone, łamliwe, pozbawione blasku.

Chlor – najczęstszy winowajca

Z powyższych opisów wynika, że brak pełnego komfortu użytkowania wody w gospodarstwie domowym jest w dużej mierze spowodowany obecnością związków chloru w wodzie. I choć ten jest o wiele bardziej wyczuwalny na publicznych pływalniach, to niektórzy bez trudu są go w stanie zidentyfikować również w kranówce.

Standardy dotyczące wody spożywczej wyznaczone w rozporządzeniu mówią o tym, że tego związku nie powinno być więcej niż 0,3 mg/l. Normy w znaczącej większości są zachowane. Należy jednak mieć na uwadze, że ta substancja może dać o sobie znać nawet już przy stężeniu 0,05 mg/l.

Skąd chlor w wodzie z kranu?

Ze względu na to, że chlor jest bardzo aktywnym utleniaczem, a też do tej pory nie udało się znaleźć lepszego środka, równie skutecznego, ekonomicznego w użyciu, to właśnie tą substancję stosuje się powszechnie w dezynfekcji wody.

Za pomocą związków chloru swoje studnie dezynfekują indywidualnie użytkownicy, ale na podobnej zasadzie działają również całe sieci wodociągowe. Instalacje prowadzące od zakładów do użytkownika są bardzo rozległe. Zanim woda trafi do miejsca poboru, może nimi płynąć nawet kilka dni. W związku z tym niezbędne jest dobre zabezpieczenie przed możliwością wtórnego skażenia biologicznego.

Środki dezynfekujące na bazie chloru doskonale radzą sobie z zatrzymywaniem rozwoju mikroorganizmów, dzięki czemu woda jest bezpieczna i nie ma szans na zaistnienie ryzyka pojawienia się chorób zakaźnych u odbiorców.

Choć chlor jest toksyczny, to jednak stosowany w dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Czy obecność chloru w wodzie jest konieczna?

Dezynfekcję wody za pomocą środków posiadających chlor w składzie zaczęto stosować pod koniec XIX wieku. Od tamtego czasu jest niezastąpiony i pewnie jeszcze trochę minie zanim znajdzie się lepszy środek ochrony wody przed skażeniem biologicznym.

Współcześnie w zakładach wodociągowych stosuje się naprawdę nowoczesne metody uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu procesu oczyszczania wody możliwa jest minimalizacja dawki chloru do dezynfekcji.

Przy tym wszystkim należy mieć na uwadze, że jednak obecność chloru w wodzie to nie są same plusy. Oprócz zmiany smaku, zapachu i właściwości podrażniających skórę, należy jeszcze poruszyć kwestię produktów ubocznych dezynfekcji wody.

Podczas przepływu dezynfekowanej wody przez instalację chlor zaczyna wchodzić w reakcję z innymi substancjami. Na skutek tego procesu powstają chlorowcopochodne, które nie dość, że są bardzo toksyczne to jeszcze wykazują działanie kancerogenne.

Inne związki wpływające na jakość wody

Chlor i jego pochodne nie są jednak jedynymi substancjami, których należy pozbyć się, aby korzystać z wody najwyższej jakości.

Warto redukować także związki organiczne, pestycydy, herbicydy, radon, rozpuszczalniki oraz całą masę związków chemicznych wytworzonych przez człowieka, które znajdują się w wodzie i stanowią zagrożenie dla dobrego stanu zdrowia.

Te zanieczyszczenia jest w stanie wyeliminować z wody węgiel aktywny. Oprócz tego na drodze filtracji usuwane są: niektóre metale ciężkie, a nawet cysty giardia, mętność czy pyłki.

Kolumna węglowa – najlepsze rozwiązanie

Jednym z najchętniej polecanych i wybieranych sposobów na walkę z wszystkimi wyżej wymienionymi problemami jest kolumna węglowa.

Kolumny węglowe to centralne urządzenia filtracyjne, które montuje się na wejściu wody do budynku. Cechą charakterystyczną są duże pojemności butli ciśnieniowych, dzięki czemu wnętrze wypełnia węgiel aktywny, zapewniający ogromną powierzchnię filtracyjną do pochłaniania zanieczyszczeń chemicznych.

Zastosowanie kolumny węglowej niesie ze sobą kilka kluczowych zalet. Przede wszystkim chodzi tu o wydajną filtrację wody, która ma wystarczająco długi kontakt ze złożem, by zostać dokładnie oczyszczoną. Czysta woda jest podawana na całą instalację, a więc niezależnie od miejsca poboru wody, zawsze jest odpowiedniej jakości.

Kolumny węglowe nie powodują znaczących spadków ciśnienia w instalacji, a do tego są bardzo ekonomiczne w utrzymaniu. Właściwości węgla aktywnego stanowiącego złoże można odzyskiwać kilkukrotnie na drodze regeneracji.

Warto wybierać kolumny węglowe pracujące na węglu aktywnym wytworzonym z łupin orzechów kokosowych. Takie właśnie ma między innymi seria kolumn węglowych Ecoperla Carbotower.

Kiedy warto założyć kolumnę węglową?

Kolumnę węglową warto założyć, jeśli gospodarzom zależy na tym, aby woda w każdym miejscu poboru odznaczała się najlepszymi właściwościami.

To dobry pomysł na oczyszczanie wody, jeśli użytkownikom zależy na jej kompleksowym wykorzystaniu. Montaż kolumny węglowej zapewni wodę o odpowiednim smaku i zapachu przystosowaną do użycia w kuchni – spożywania bezpośrednio z kranu, gotowania na niej, przyrządzania napojów gorących. Z drugiej strony będzie można odczuć również pozytywne zmiany w użytkowaniu wody podczas kąpieli, mycia rąk czy twarzy.

Ta metoda uzdatniania wody jest polecana zwłaszcza osobom z kłopotami skórnymi. Alergicy zazwyczaj odczuwają o wiele większy komfort korzystając z wody przefiltrowanej przez kolumnę węglową.

Jeśli tylko istnieją warunki w gospodarstwie domowym, to kolumny węglowe są polecane zamiast filtrów narurowych z wkładami węglowymi ze względu na trwałość i efektywność. Ponadto złoże w takim urządzeniu wystarczy wymienić raz na kilka lat, a wkłady wymagają wymiany co parę miesięcy.

Kolumny węglowe są również polecane w zestawach ze zmiękczaczami wody. To rozwiązanie dla wymagających, którzy oczekują najwyższego standardu podczas użytkowania wody.

Category: Dla domu

Filtry kuchenne to niewielkie urządzenia, których przeznaczeniem jest zapewnienie krystalicznie czystej, smacznej wody o odpowiedniej barwie i zapachu. To najlepszy sposób na uzdatnianie wody wykorzystywanej do celów spożywczych. Kiedy warto zainwestować w filtr kuchenny? Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Woda z kranu nie wszystkim odpowiada

Obecnie prowadzonych jest sporo akcji promujących spożywanie wody z kranu. Choć do jej picia zachęcani są wszyscy użytkownicy wody pochodzącej od lokalnych dostawców, a w zakładach jej skład jest sprawdzany nawet kilka razy dziennie, to wielu nie może przekonać się do picia kranówki.

Wśród powodów, dla których odbiorcy nie chcą jej spożywać prosto z kranu jest między innymi smak i zapach niedopasowane do ich potrzeb. Woda butelkowana często wydaje się konsumentom bardziej atrakcyjna pod względem walorów organoleptycznych, ale i bezpieczniejsza. Niemniej jednak produkcja plastikowych odpadów, która wiąże się z jej konsumpcją coraz częściej stanowi argument dla poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania wody pitnej.

Różne ujęcia wody, różne problemy

Praktycznie w każdym gospodarstwie domowym jakość wody jest nieco inna. Wynika to nie tylko ze źródła pochodzenia wody lecz także infrastruktury oraz niepowtarzalnych właściwości wody, które tworzą związki chemiczne zawarte w cieczy.

W przypadku wody doprowadzanej z lokalnych wodociągów, musi ona spełniać wszelkie normy określone przez ministra zdrowia w stosownym rozporządzeniu. O zaistniałych problemach konsumenci muszą być natychmiast informowani.

Choć woda z lokalnych sieci nie może mieć żadnych przekroczeń, to jednak należy liczyć się z jednym istotnym faktem. Zakłady wodociągowe odpowiadają za jej jakość jedynie do budynku. Nie ponoszą odpowiedzialności za stan magistrali u danego odbiorcy, a ten może być naprawdę różny. Często rury w domach wielorodzinnych są niewymieniane od dziesiątek lat. Przepływająca przez nie woda może zostać ponownie zanieczyszczona.

Zupełnie inaczej jest w przypadku wody pochodzącej z własnych ujęć. Tutaj o jej skład i zgodność z normami, mającymi na celu utrzymanie standardów pełnego bezpieczeństwa i higieny użytkowania, odpowiada sam właściciel ujęcia.

W przypadku takiej wody kłopotem mogą okazać się zarówno niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy, jak też przekroczenia żelaza, manganu, jonu amonowego, związków organicznych, azotanów. Aby rozeznać się w problemach dotyczących jakości wody, najlepiej rozpocząć od kompleksowej analizy wody.

Przeprowadzamy profesjonalne analizy fizykochemiczne wody. W celu zgłoszenia, zapraszamy do kontaktu.

Niezależnie od sposobu czerpania wody użytkowej i spożywczej, jej konsumenci najczęściej są nieusatysfakcjonowani z powodu właściwości organoleptycznych, niespełniających ich standardów oraz osadu, jaki pozostawia po sobie woda po procesie obróbki termicznej.

Właściwości organoleptyczne wody

Niewłaściwy smak, zapach i barwa wody stanowią spory kłopot, skutecznie zniechęcając użytkowników wody kranowej do jej bezpośredniego spożywania. Woda, zamiast być wykorzystywana w pełni jej możliwości, jest użytkowania jedynie w sposób pośredni: do przyrządzania kaw, herbat i innych napojów gorących, do gotowania zup i dań.

Przy takim wykorzystaniu również nie zawsze zdaje egzamin, ponieważ w wielu przypadkach może mieć wpływ na spłycenie walorów smakowych i aromatu. Niekiedy zawarte w wodzie substancje (jak choćby jony wapnia i magnezu) wytrącają się z niej pod wpływem temperatury, powodując powstawanie drobnych, nieestetycznych opiłków osadu.

Za niewłaściwy smak i zapach wody najczęściej obwiniane są chlor oraz jego pochodne, w mniejszym stopniu także związki organiczne.

Osad po gotowaniu wody

Równie częstym zjawiskiem, co właściwości organoleptyczne wody niespełniające potrzeb użytkowników, jest osad, który pozostawia po sobie woda. Najczęściej można go zauważyć na dnie garnka, grzałce czajnika lub unoszący się na powierzchni przestudzonych napojów gorących. Nie dość, że psuje estetykę, to jeszcze przyczynia się do skrócenia żywotności urządzeń kuchennych, mających z nim styczność.

Bardzo dużym problemem są częste awarie ekspresów powodowane właśnie przez osad wytrącony z wody podawanej do pojemnika, z którego czerpana jest do parzenia kaw.

Zazwyczaj przyczyną powstawania takiego zjawiska jest wysoki stopień twardości wody. Wynika on z obecności dużej ilości jonów wapnia i magnezu, do tego czasem także żelaza i manganu. Normy dotyczące twardości wody są dość rozległe, ponieważ nie stwierdzono, by to zjawisko mogło mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Filtr kuchenny – sposób na niwelację problemów

Z wszystkimi kłopotami, jakie użytkownik odczuwa podczas korzystania z wody w kuchni, może poradzić sobie odpowiednio dobrany do potrzeb filtr kuchenny.

Asortyment filtrów kuchennych jest bardzo rozbudowany, zarówno pod względem rodzajów, jak też ceny i kosztów eksploatacji. Obecnie coraz większą popularność zyskują kilkuetapowe urządzenia podzlewozmywakowe, jak odwrócona osmoza czy ultrafiltracja.

Głównymi argumentami przemawiającymi za ich wyborem są: możliwość przefiltrowania dużych ilości wody, dokładne oczyszczanie, możliwość czerpania wody w dowolnym momencie, nawet w większych ilościach oraz możliwość dokładnego dopasowania parametrów wody do własnych potrzeb za pomocą doboru odpowiednich filtrów.

Kiedy warto założyć filtr kuchenny?

 • Kiedy pijemy dużo wody – filtry kuchenne generują znacznie niższe koszty niż woda butelkowana i z tego powodu są polecane do gospodarstw domowych, których mieszkańcy spożywają duże ilości wody. Ta jest podawana na bieżąco, zawsze świeża i dostępna w każdych ilościach, o każdej porze dnia
 • Kiedy chcemy być bardziej eko – obecnie na całym świecie dąży się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Zamiana plastikowej butelki na filtr kuchenny podłączony stale w kuchni na pewno pomoże w tym postanowieniu, a przy okazji przyczyni się do ograniczenia śladu wodnego
 • Kiedy wdrażamy zdrowy nawyk picia wody – woda to zdecydowanie najlepszy sposób na nawodnienie organizmu. Zamiana kolorowych napojów pełnych sztucznych substancji słodzących właśnie na nią jest polecana nie tylko osobom na diecie, ale praktycznie każdemu. Domowy filtr kuchenny z pewnością pomoże we wprowadzaniu i podtrzymywaniu nawyku picia wody u wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego
 • Kiedy wśród mieszkańców są sportowcy – sportowcy oraz osoby narażone na wzmożony wysiłek fizyczny (na przykład z powodu wykonywanego zawodu) to grupy szczególnie potrzebujące odpowiedniego nawodnienia. Filtr kuchenny na pewno zaspokoi dzienne zapotrzebowanie na świeżą i bezpieczną wodę. Ponadto na rynku dostępne są modele specjalnie przeznaczone dla tej grupy odbiorców. Mowa tu choćby o systemach odwróconej osmozy z wkładem rewitalizującym
 • Kiedy zależy nam na wydobyciu wszystkiego, co najlepsze z dań i napojów – jakość wody i jej właściwości mają ogromne znaczenie nie tylko podczas jej bezpośredniego spożywania. Chlor, jego pochodne, wysoki stopień twardości oraz inne związki chemiczne mogą mieć niebagatelny wpływ na ostateczny wygląd, aromat i smak przygotowywanych na bazie wody dań i napojów. Na przykład twarda woda przyczynia się do powstawania drobnych, białych opiłków kamiennego osadu na powierzchni herbat, kaw, zup. Dzięki filtrowi kuchennemu ich walory zostaną odpowiednio wydobyte, a wszystko, co przygotujemy będzie wyglądało po prostu apetycznie
 • Kiedy chcemy uzyskać jeszcze lepsze właściwości wody – bywają przypadki, w których jakość wody z kranu nie wzbudza żadnych obiekcji, jednak użytkownikom zależy na pełnym wydobyciu jej walorów. W takich sytuacjach filtr kuchenny również może okazać się niezastąpionym sposobem. Większość systemów dostępnych na rynku poprawia smak, zapach i barwę do tego stopnia, że wzbudzają pozytywne zaskoczenie wśród konsumentów, a do tego wreszcie w pełni odpowiadają ich oczekiwaniom
 • Kiedy zależy nam na ochronie drobnego AGD – woda z kuchennego kranu jest używana nie tylko do bezpośredniego spożycia, ale w niejednym gospodarstwie domowym także do uzupełnienia drobnego AGD, jak: czajnik, ekspres do kawy, zaparzacz do herbaty, parowar, a nawet żelazko. Surowa woda często pozostawia po sobie osad, prowadzący do skrócenia żywotności tych sprzętów bądź awarii. Stosując wodę przefiltrowaną przez odpowiednio dobrany filtr kuchenny, można uniknąć takich kłopotów

Zalety stosowania filtrów kuchennych

Wybór filtrów kuchennych jest naprawdę duży. Wśród nich można wymienić zarówno te małe i przenośne, jak dzbanki czy butelki filtrujące, filtry nakranowe. Istnieją również bardziej wydajne i dokładne urządzenia podzlewozmywakowe, a wśród nich dobrze znana odwrócona osmoza, ale oprócz tego ultrafiltracja, nanofiltracja.

Przytoczone wyżej filtry kuchenne różnią się od siebie nie tylko pod względem wyglądu i wielkości, ale też dokładności oczyszczania surowej wody. Mimo to można wymienić kilka zalet, jakie uzyskamy niezależnie od dokonanego wyboru:

 • Brak potrzeby dodatkowego gotowania wody
 • Poprawa wyglądu wody poprzez redukcję jej barwy
 • Poprawa zapachu wody
 • Poprawa smaku wody
 • Głębszy aromat i smak dań i napojów przygotowanych na bazie filtrowanej wody
 • Woda doskonała do przemywania delikatnych powierzchni (soczewki, okulary)
 • Oszczędności dla ludzi spożywających duże ilości wody
 • Oczyszczona woda dostępna w każdych ilościach
Category: Dla domu

Odżelaziacze wody są jednymi z bardziej znanych i często wybieranych urządzeń. Zgłaszają się po nie właściciele własnych ujęć wody. W jakim przypadku warto zdecydować się na odżelaziacz wody? Z jakimi zanieczyszczeniami radzą sobie produkty tego typu?

Woda z własnego ujęcia wielką niewiadomą

Dane GIS z 2016 roku mówią o tym, że z wody wodociągowej na terenach miejskich w tamtym czasie korzystało około 92% ogółu ludności, natomiast na terenach wiejskich było to prawie 85%. Choć te statystyki pewnie uległy zmianie, niezaprzeczalnym jest fakt, że obecnie nadal wiele gospodarstw domowych korzysta z własnego ujęcia wody, jako głównego źródła na potrzeby spożywcze i gospodarcze.

Takie rozwiązanie ma pewne zalety, jednak obarcza właściciela ogromną odpowiedzialnością, wynikającą z potrzeby stałego monitorowania zarówno stanu ujęcia wody, jak i jej parametrów. W przypadku wodociągów za jakość dostarczanej wody odpowiadają zakłady i stale sprawdzają zgodność z obowiązującymi normami.

Woda z własnego ujęcia nie jest poddawana takim procederom i może kryć w sobie naprawdę różne substancje, w różnych stężeniach. Mowa tu choćby o szkodliwych dla zdrowia azotanach i azotynach oraz mikroorganizmach. Jednym z najczęściej pojawiających się przekroczeń w przypadku własnych ujęć jest żelazo.

Skąd się bierze żelazo w wodzie?

Żelazo stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych składników skorupy ziemskiej, a to potwierdza fakt, że jest czwartym, co do częstotliwości występowania. Jest obecny w postaci tlenków, węglanów i siarczków w utworach geologicznych, skąd z łatwością przenika do wód podziemnych.

Żelazo jest uwalniane w wyniku hydrolizy oraz na skutek działania dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie. Duże ilości żelaza znajdują się w skałach magmowych, ilastych, rudach siarczkowych, pirytach i łupkach pirytowych.

Szacuje się, że żelazo występuje w stężeniach wyższych niż dopuszczalne w nawet 70% surowych wód z ujęć podziemnych. Rozpiętość stężeń jest bardzo duża, a przekroczenia w niektórych przypadkach mogą być nawet kilkudziesięciokrotne. Występowaniu żelaza w dużych ilościach w wodzie sprzyja jej niski odczyn pH oraz obecność związków organicznych.

Choć w większości przypadków występowanie żelaza w wodzie jest spowodowane zjawiskami naturalnymi, to zdarza się, że jego obecność wynika z zanieczyszczenia przez wody kopalniane, odcieki pochodzące ze składowisk odpadów, ścieki przemysłowe pochodzące z obiektów górniczych, kopalni węgla, rud żelaza, ścieki z zakładów chemicznych oraz innych branż, w których wykorzystywane są materiały o znacznej zawartości żelaza.

W przypadku wód powierzchniowych rzadko kiedy możemy mówić o znacznych przekroczeniach żelaza. Jest to spowodowane większą dostępnością tlenu niż ma to miejsce w przypadku wód podziemnych. W wodach tego typu żelazo występuje zazwyczaj w formie trudno rozpuszczalnej i skutkuje zwiększoną ilością zawiesin w wodzie.

Forma występowania żelaza w wodzie

Żelazo może występować w wodzie w formie rozpuszczalnej, niewidocznej dla oka, jak i trudno rozpuszczalnej, przyjmującej postać drobnych, wytrąconych cząstek. Osiągane w wodzie stężenia i forma występowania są uzależnione przede wszystkim od warunków utleniająco-redukcyjnych oraz pH wody.

W przypadku wód podziemnych, ale również głębokich jezior oraz zbiorników, przeważającą formą, w której występuje żelazo jest rozpuszczalna (na drugim stopniu utleniania). W takiej formie żelazo jest w stanie osiągać bardzo duże stężenia, przy czym temu stanowi nie musi towarzyszyć wyraźny wzrost barwy i mętności wody.

W wodach powierzchniowych, o znacznym stopniu napowietrzenia częstszą formą jest żelazo trudno rozpuszczalne na trzecim stopniu utleniania. Ten rodzaj łatwo wytrąca się z wody w formie osadu. Nawet przy niewielkich stężeniach widoczny będzie wzrost mętności i barwy. Cechą charakterystyczną żelaza w formie trudno rozpuszczalnej jest rdzawo-brunatne zabarwienie.

Jakie są normy żelaza w wodzie?

Dokumentem regulującym dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie jest w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Maksymalna wartość wynosi 0,2 mg Fe/l.

W przypadku własnych ujęć wody podziemnej stężenia są naprawdę zróżnicowane, a zawartość żelaza może być znikoma lub wynosić nawet do 30-40 mg Fe/l. W dodatku przekroczeniom żelaza bardzo często towarzyszy także jon amonowy, mangan czy dwutlenek węgla.

Skutki użytkowania wody z nadmiarem żelaza

Żelazo może dać się użytkownikom wody we znaki nawet już przy niewielkich przekroczeniach, sięgających 0,3 mg Fe/l. Wykorzystywanie wody o wysokim stężeniu tej substancji to wiele strat widocznych gołym okiem, ale i takich, które mogą objawić się dopiero po pewnym czasie.

Żelazo a właściwości organoleptyczne wody

Jak już wiadomo z powyższych akapitów, woda pochodząca z ujęć podziemnych raczej nie posiada wzmożonej barwy i mętności. Sytuacja może ulec jednak zmianie podczas ujmowania wody ze względu na zmianę warunków utleniająco-redukcyjnych. Może dochodzić do wytrącania się żelaza w formie trudno rozpuszczalnej, przez co woda będzie bogata w osad i zawiesinę. Może nastąpić wzrost mętności i barwy.

W niektórych przypadkach wzrost mętności wody może być już dostrzegalny przez odbiorców nawet przy wartości 0,1 mg Fe/l. Oprócz tego, żelazo może mieć również wpływ na zmianę smaku i zapachu wody.

Woda o dużej zawartości żelaza jest często całkowicie odrzucana do celów spożywczych. Ze względu na niskie doznania estetyczne i posmak, wielu odbiorców rezygnuje z jej spożywania i gotowania na jej bazie ciepłych napojów oraz dań.

Żelazo w wodzie a domowe instalacje

Jednym z największych problemów, jakie powoduje żelazo obecne w wodzie jest ten, dotyczący stanu technicznego instalacji. Praktycznie w każdym przypadku obserwowane jest osadzanie się nierozpuszczalnych związków żelaza na wewnętrznych ściankach przewodów oraz innych elementach instalacji.

Osady związane z występowaniem żelaza w wodzie z czasem twardnieją. W trakcie eksploatacji warstwa staje się coraz większa. Problem ma jeszcze większą skalę, jeśli woda charakteryzuje się też wysokim stopniem twardości. Obecność osadu jest równoznaczna ze zmniejszeniem światła przewodów. W skrajnych przypadkach może dochodzić do jego całkowitego zaniku i poważnej awarii.

Mniejsze światło w rurach to też słabszy przepływ i potrzeba większego zużycia energii na przesyłanie wody do instalacji. Może dochodzić do korozji pod osadami, odrywania się fragmentów osadów i przepływu wraz z dostarczaną wodą. To może skutkować nie tylko pogorszeniem samej jakości wody, ale i awariami sprzętów AGD, przez które przepływa.

Osad z żelaza stanowi doskonałe środowisko do rozwoju drobnoustrojów, a zwłaszcza bakterii żelazistych. Bakterie tego rodzaju przyczyniają się do narastania osadów poprzez utlenianie żelaza do form o niskiej rozpuszczalności oraz tworzenia się biofilmu w miejscach przepływu wody.

Osad po żelazie obecny w instalacjach nie sprzyja skutecznej dezynfekcji. Chemiczne środki dezynfekujące nie są w stanie przenikać przez warstwy.

Żelazo w wodzie a gospodarstwo domowe

Barwa i mętność wody to nie tylko powody, przez które woda nie nadaje się do picia, ale nawet do użytkowania na cele gospodarcze. Przede wszystkim obecność problemu podwyższonego stężenia żelaza można dostrzec już na pierwszy rzut oka w pobliżu miejsc poboru wody. Rdzawe przebarwienia pojawiają się na powierzchniach ceramiki sanitarnej. Osad jest bardzo trudny do odczyszczenia, wymaga zastosowania specjalistycznych detergentów, które nie dość, że są drogie, to jeszcze niekorzystnie oddziałują na środowisko. Ponadto usuwanie przebarwień wiąże się z długim szorowaniem i starciem powierzchni ochronnej na zlewach lub w wannie, co skutkuje jeszcze większymi kłopotami.

Użytkownicy wody o dużej zawartości żelaza uskarżają się również na kiepski stan tkanin po praniu. Często dopiero co wyciągnięte z pralki są poszarzałe lub bez trudu na ich powierzchni można zauważyć rdzawe przebarwienia.

Taka woda praktycznie nie nadaje się do sprzątania, zmywania naczyń czy podlewania roślin.

Żelazo w wodzie a ogród

Wysokie stężenie żelaza w wodzie nie jest co prawda szkodliwe dla samych roślin, jednak podlewanie trawnika i dopracowanego ogrodu zażelazioną wodą może skończyć się znacznym obniżeniem estetyki. Wytrącone z wody rdzawe cząsteczki osadzają się na trawie, liściach i kwiatach, niszcząc ich piękno. Ponadto rdzawe zacieki pozostają na kostce brukowej, ozdobnych kamieniach, a usuwanie takich zanieczyszczeń wymaga czasu i stosowania specjalistycznych preparatów.

Na przekroczenia żelaza w wodzie szczególnie powinni uważać właściciele automatycznych systemów nawadniających ogród. Cząsteczki żelaza w formie nierozpuszczalnej mogą przytykać komponenty układu, prowadząc do spadku wydajności i kosztownych awarii.

Wpływ wody z żelazem na zdrowie – czy są powody do obaw?

Według oceny Głównego Inspektoratu Sanitarnego nawet, jeśli wartość parametryczna żelaza w wodzie jest przewyższona kilkukrotnie, to i tak żelazo przyjmowane z wodą pitną nie przyczynia się w dużym stopniu do obciążenia organizmu i nie można stwierdzić dużego ryzyka negatywnego wpływu na stan zdrowia. Ta opinia odnosi się również do przypadków, w których ilość żelaza jest na tyle duża, że doprowadziła do znacznego wzrostu barwy i mętności wody oraz zmiany smaku.

Z kolei eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazali, że stężenie żelaza w wodzie przeznaczonej do celów spożywczych, które nie przekracza 2 mg/l można uznać za niepowodujące żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. I tak już przy znacznie niższych stężeniach większość konsumentów nie chce korzystać z wody bogatej w żelazo ze względu na właściwości organoleptyczne.

Jak usuwać żelazo z wody?

Istnieje wiele sposobów na usuwanie żelaza z wody. Dobór zależy od potrzeb, zużycia wody, skali występowania problemu.

Wśród najskuteczniejszych sposobów wymieniane są centralne odżelaziacze wody wykorzystujące w swoim działaniu wstępne napowietrzanie wody. Do zastosowań w gospodarstwach domowych szczególnie polecane są odżelaziacze wody marki Ecoperla. Przy mniejszych przekroczeniach i niewielkim zapotrzebowaniu na wodę można zastosować odżelaziacz wody z komorą sprężonego powietrza Ecoperla Oxytower, natomiast przy większych potrzebach i dużych stężeniach żelaza idealnym rozwiązaniem będzie seria Ecoperla Ironitower.

Zacznij od analizy wody

Wybór metody odżelaziania wody najlepiej pozostawić specjaliście z branży. Wynika to z faktu, że przy doborze właściwego urządzenia istotne jest nie tylko stężenie żelaza w wodzie, ale również inne parametry, jak choćby utlenialność czy odczyn pH.

Odżelaziacze wody dobiera się na podstawie fizykochemicznej analizy wody, którą można zlecić u nas. Dysponujemy profesjonalną, nowoczesną aparaturą pomiarową, a wyniki wraz z przygotowaną ofertą staramy się dostarczać do zleceniodawcy tak szybko, jak to możliwe.

Category: Dla domu

Zmiękczacz wody to coraz częściej wymieniana nazwa urządzeń filtracyjnych. Obecnie są dostępne na coraz szerszą skalę i można je bez problemu dostać nawet w marketach budowlanych. Kiedy zmiękczacz wody jest potrzebny? Co zapewniają takie urządzenia? Czy warto zainstalować zmiękczacz wody w domu?

Twarda woda w całej Polsce

Twardość wody jest jej naturalną cechą wynikającą z obecności kationów wapnia i magnezu oraz opcjonalnie żelaza (II) oraz manganu (II). Im wyższe stężenie kationów, tym można mówić o wyższym stopniu twardości wody.

Zazwyczaj mając na myśli stopień twardości wody, odnosimy się do twardości ogólnej, jednak warto zdawać sobie sprawę, że na jej wartość składa się twardość węglanowa i niewęglanowa.

Twardość węglanowa, inaczej przemijająca, jest tworzona głównie przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Te związki charakteryzują się nietrwałością termiczną. Podczas ogrzewania wody zmieniają formę na nierozpuszczalne w wodzie węglany, wytrącające się w formie osadu zwanego powszechnie kamieniem kotłowym.

Twardość niewęglanowa (trwała) jest z kolei powodowana obecnością w wodzie siarczanów, azotanów, chlorków oraz wielu innych rozpuszczalnych soli, w tym głównie wapnia i magnezu.

Problemy z twardą wodą występują na terenie całej Polski, jednak w każdym miejscu stopień twardości wody może być nieco inny. Problemy z wysokim stopniem twardości wody są szczególnie zauważalne na terenie województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego.

Dopuszczalne w naszym kraju normy są bardzo rozległe, ponieważ wynoszą od 60 do nawet 500 mg CaCO3/l. Przy czym z kranów najczęściej płynie woda średnio twarda bądź twarda, a stąd wiele kłopotów w gospodarstwie domowym.

Najczęstsze problemy z twardą wodą

Problemy, na jakie mogą uskarżać się użytkownicy twardej wody wynikają głównie z jej skłonności do wytrącania osadu. Skutki są odczuwalne w całym gospodarstwie domowym i przyczyniają się do strat w domowym budżecie oraz znacznego zmniejszenia komfortu codziennego użytkowania wody.

Oto najczęstsze przykłady skutków regularnego i długoterminowego użytkowania wody o wysokim stopniu twardości.

Spadek wydajności urządzeń grzewczych

Największym problemem z wysokim stopniem twardości wody jest kamień kotłowy, jaki po sobie pozostawia. Przed jego obecnością ostrzegają zwłaszcza producenci kotłów grzewczych.

Kamień kotłowy ma tendencję do osiadania na ściankach kotłów grzewczych, bojlerów, wewnątrz rur, na elementach podgrzewających wodę. Jego charakterystyczna struktura sprawia, że warstwa powiększa się bardzo szybko. Przez to wydajność kotłów oraz wymienników ciepła stale spada.

Może dochodzić do lokalnych przegrzań lub niedogrzań, znacznego zmniejszenia światła rur bądź całkowitego zaniku, zmniejszenia i destabilizacji przepływu, oscylacji poziomu wody. Znacznemu przyspieszeniu ulega proces korozji pod osadami. Ponadto osad w rurach to doskonałe środowisko do rozwoju różnych gatunków mikroorganizmów – niektóre z nich mogą okazać się zagrożeniem dla zdrowia.

Warto wiedzieć, że kamień kotłowy 20 razy gorzej przewodzi ciepło w porównaniu ze stalą. To właśnie przez niego dochodzi do ogromnych strat ciepła w gospodarstwach domowych. Szacuje się, że już 3 mm osadu wewnątrz kotła spowodują straty energii sięgające nawet 30%.

Twarda woda może też spowodować problem z pracą bojlera. Przez zgromadzony wewnątrz osad bojler może załączać się częściej i gromadzić znacznie mniejsze ilości wody.

Na wysokim stopniu twardości wody ucierpi również domowe AGD. Elementy mające styczność z wodą bardzo często ulegają awariom przez nagromadzony na nich osad. Nie dość, że usterki są dość kosztowne w naprawie, to jeszcze znacznie spada żywotność sprzętu i częściej trzeba go wymieniać na nowy.

Spadek wydajności środków czyszczących

Twardość wody ma bezpośredni wpływ na napięcie powierzchniowe wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym bardziej wzrasta ta właściwość. Taką wodą ciężko zwilżyć powierzchnie, trudniej nią czyścić zabrudzenia, znacznie gorzej rozpuszczają się w niej środki czystości i kosmetyki.

Przy tej właściwości wody trzeba się przygotować na znacznie większe zużycie na przykład mydła. Wynika to z faktu, że przy twardej wodzie wytrącają się trudno rozpuszczalne kwasy tłuszczowe i metale odpowiedzialne za twardość wody. Wszelkiego rodzaju mydła i żele do mycia wykazują niską wrażliwość na obecne w wodzie rozpuszczalne sole.

Przez twardą wodę środki piorące nie spełniają swojej funkcji, a do sprzątania niezbędne jest zastosowanie niejednokrotnie o wiele silniejszych odkamieniaczy i środków chemicznych, a to ma negatywny wpływ nie tylko na portfel, ale i środowisko.

Zużycie detergentów przy korzystaniu z wody o wysokim stopniu twardości może być większe nawet o 60% od realnie koniecznego na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego.

Problemy ze skórą i włosami

Z poprzednich akapitów wynika, że twarda woda będzie miała wpływ na większe zapotrzebowanie na szampon do włosów czy żel pod prysznic, ale oprócz tego może niekorzystnie oddziaływać na skórę oraz włosy.

Sole wapnia i magnezu obecne w twardej wodzie podrażniają gruczoły łojowe, przez co te wydzielają serum w większych ilościach. To z kolei wpływa na pojawienie się niedoskonałości, zaczerwienień, uczucia pieczenia i świądu. Twardą wodą ciężko zmyć kosmetyki, a pozostający po nich osad zatyka pory w konsekwencji prowadząc do znacznego przesuszania się skóry. Takie kłopoty dotyczą całego ciała, także skóry głowy.

W związku z oddziaływaniem twardej wody na skórę głowy częstym problemem, z jakim borykają się jej użytkownicy, jest intensywne przetłuszczanie włosów, problemy z łupieżem, inne choroby skórne. Same włosy przy regularnym myciu w twardej wodzie stają się suche, matowe, ciężkie do rozczesania i odżywienia.

Kąpiele w wodzie o wysokim stopniu twardości są szczególnie odradzane osobom z wrażliwą skórą oraz alergikom ze względu na możliwość wzmożenia kłopotów.

Jak sprawdzić czy w domu jest twarda woda?

Osad jest objawem i może świadczyć o kłopocie wysokiego stopnia twardości wody. Aby precyzyjnie sprawdzić, z jakim dokładnie stopniem twardości wody mamy do czynienia, można podjąć trzy alternatywne działania:

 1. Zlecić przebadanie stopnia twardości wody w lokalnej placówce sanitarno-epidemiologicznej
 2. Zlecić analizę wody i zwrócić się z prośbą o spersonalizowaną ofertę w firmie z branży uzdatniania wody. Oferujemy wykonanie profesjonalnej analizy fizykochemicznej oraz dobór urządzeń. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania
 3. Samodzielne przeprowadzenie testu twardości wody za pomocą paskowego lub kropelkowego testera twardości wody

W przypadku własnych ujęć zalecane jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wody. Jest to dość istotne ze względu na źródło jej pochodzenia i brak znajomości składu chemicznego. Problemem może być nie tylko twarda woda, ale również nadmiar innych zanieczyszczeń. W wielu przypadkach niezbędne jest dodatkowe zastosowanie innych metod uzdatniania wody.

Większość osób podejrzewających obecność wysokiego stopnia twardości wody decyduje się na samodzielne przebadanie tego parametru za pomocą testera. Szczególnie polecane są kropelkowe testery twardości wody ze względu na możliwość uzyskania precyzyjnego wyniku.

W przypadku wody wodociągowej informacje o stopniu twardości wody można znaleźć na stronie lokalnego dostawcy. Zakłady mają obowiązek informowania odbiorców o aktualnych parametrach.

Uzyskane wyniki bądź informacje dotyczące stopnia twardości wody warto porównać z obowiązującą skalą twardości wody. Wygląda następująco:

 • Woda bardzo miękka – 0-4 dH
 • Woda miękka – 5-8 dH
 • Woda średnio twarda – 9-12 dH
 • Woda twarda – 13-18 dH
 • Woda bardzo twarda – ponad 19 dH

Uznaje się, że woda o stopniu twardości powyżej 10 dH kwalifikuje się, jako woda do zmiękczania.

Na ratunek zmiękczacz wody

Jednym z najczęściej polecanych sposobów na wszystkie negatywne skutki twardej wody jest centralny zmiękczacz wody. Te urządzenia są uznawane za jedne z najbardziej wydajnych i najwygodniejszych w eksploatacji. Wymagają minimum uwagi użytkownika, a proces redukcji twardości wody jest bardzo dokładny.

Zmiękczacze wody działają na zasadzie wymiany jonowej. Proces ten zachodzi na specjalnie wyselekcjonowanych żywicach jonowymiennych, wymagających regeneracji. Do procesu płukania złoża zazwyczaj wykorzystywany jest roztwór solanki.

Woda po zmiękczaniu nadaje się nie tylko do celów użytkowych, ale również do bezpośredniego spożycia. Jej smak nie ulega zmianie. Na ilość wody spożywanej po procesie zmiękczania powinny uważać jedynie osoby na diecie niskosodowej.

Zmiękczacz wody sprawdzi się, jeśli:

 • Chcesz poprawić komfort korzystania z wody
 • Zależy Ci na ochronie domowych instalacji oraz urządzeń
 • Chcesz uniknąć kosztownych awarii powodowanych przez osad
 • Chcesz pozbyć się raz na zawsze problemów z kamiennym osadem na powierzchniach
 • Stawiasz na nowoczesne rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić
 • Zależy Ci na korzystaniu z wody najwyższej jakości
 • Cenisz wygodne rozwiązania, niewymagające wiele uwagi

Korzyści, jakie zapewnia zmiękczacz wody

 • Oszczędności w domowym budżecie – zamieniając twardą wodę na miękką można sporo zaoszczędzić. Przede wszystkim chodzi tu o mniejsze rachunki za ogrzewanie. Dzięki zwiększeniu wydajności kotła grzewczego (co zapewnia brak osadu odkładającego się wewnątrz) można zaoszczędzić nawet do 30% w tym zakresie w ciągu roku. Przy miękkiej wodzie znacząco spada zużycie środków czystości, proszków do prania, detergentów. Szacuje się, że zapotrzebowanie na detergenty może być mniejsze nawet o 60%. To oznacza dobre efekty przy znacznie mniejszych zużywanych ilościach. Ponadto odchodzą wydatki na środki odkamieniające i naprawę komponentów urządzeń zniszczonych przez twardą wodę
 • Dłuższa żywotność sprzętu AGD – brak osadu to lepsza wydajność i dłuższa żywotność domowego sprzętu AGD mającego styczność z wodą, kotłów grzewczych, bojlerów oraz całych instalacji
 • Łatwe i szybkie sprzątanie – dzięki miękkiej wodzie można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas poświęcany na sprzątanie. Brak osadu odkładającego się na kuchennej i łazienkowej armaturze to brak potrzeby uciążliwego szorowania i stosowania silnych detergentów
 • Lepszy wygląd dań i napojów – potrawy i napoje przyrządzone na miękkiej wodzie zawsze będą wyglądały apetycznie i charakteryzowały się odpowiednim aromatem. Brak drobnych opiłków osadu na ich powierzchni to dodatkowa zaleta
 • Lepszy stan tkanin – świeżo uprane tkaniny będą miękkie i pachnące. Substancje odpowiedzialne za twardość wody często tworzą związki ze środkami piorącymi, prowadząc do ograniczenia ich skutecznego działania. W przypadku zmiękczonej wody nie będzie takich problemów
 • Naczynia wymyte na błysk – mycie naczyń w twardej wodzie sprawia, że szkło staje się matowe, a na talerzach i kubkach pozostają smugi oraz zacieki. Zupełnie odwrotna sytuacja jest przy wodzie miękkiej. Właściciele zmiękczaczy wody często rezygnują z dosypywania soli do zmywarki oraz dolewania dodatkowego nabłyszczacza, ponieważ uzyskiwane efekty mycia są zadowalające
 • Lepsza kondycja skóry i włosów – miękka woda jest przyjazna dla skóry oraz włosów. Dobrze spłukuje kosmetyki i środki czystości, dzięki czemu na skórze nie tworzy się warstwa osadu. Nie dochodzi do przesuszeń i występowania zaczerwienień. Często przy regularnym stosowaniu miękkiej wody do kąpieli kondycja skóry poprawia się na tyle, że nie trzeba stosować silnych kremów nawilżających do ciała. Poprawie powinien ulec także stan włosów. Użytkownicy miękkiej wody zauważają, że po użyciu włosy są przyjemne w dotyku, mniej się puszą, a produkty do pielęgnacji działają znacznie lepiej

Gdzie zamontować zmiękczacz wody?

Zmiękczacz wody powinien zostać zainstalowany na głównym wejściu wody do budynku, w okolicach wodomierza, przed rozgałęzieniem instalacji na konkretne pomieszczenia. Należy zadbać, aby w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż znajdował się odpływ do kanalizacji oraz stały dostęp do prądu.

Eksploatacja zmiękczacza wody

Centralne zmiękczacze wody nie są wymagającymi urządzeniami, jeśli chodzi o eksploatację. Cały proces zmiękczania wody oraz regeneracji jest sterowany automatycznie za pośrednictwem głowicy sterującej. Użytkownik musi pamiętać o regularnym kontrolowaniu poziomu soli w zbiorniku solanki oraz uzupełnianiu deficytów w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Raz na 12 miesięcy warto przeprowadzić czynności, mające na celu utrzymanie urządzenia w jak najlepszym stanie. Warto zaaplikować preparat dezynfekujący oraz środek mający na celu oczyszczenie żywicy (między innymi z żelaza i manganu).

Co roku lub co dwa lata rekomendowany jest kompleksowy serwis zmiękczacza wody. W trakcie wizyty profesjonalistów sprawdzany jest stan techniczny zmiękczacza wody, przeprowadzane są prace konserwacyjne (między innymi kontrola: ustawień sterownika, elementów głowicy najbardziej narażonych na awarie, parametrów wody po uzdatnianiu).

Istotną kwestią jest również wymiana złoża filtracyjnego zgodnie z zaleceniami producenta.

Dzięki podjęciu tych działań zmiękczacz wody powinien służyć niezawodnie przez wiele lat.

Który zmiękczacz wody wybrać?

Przyszli użytkownicy mają do wyboru kompaktowe zmiękczacze wody oraz dwuczęściowe zmiękczacze wody. Wśród tak szerokiej gamy produktów występują urządzenia w różnym zakresie cenowym, o różnych pojemnościach i funkcjach.

Aby wybrać najbardziej optymalny model należy szczególnie wziąć pod uwagę: ilość złoża filtracyjnego oraz jego jakość, rodzaj zastosowanej głowicy sterującej, dodatkowe usprawnienia. Podczas doboru zmiękczacza wody należy dysponować informacjami dotyczącymi zużycia wody w gospodarstwie domowym, stopnia twardości wody.

Atrakcyjną propozycję stanowią zmiękczacze wody marki Ecoperla, które łączą w sobie nowoczesne i wysokie jakościowo rozwiązania, wydajność, a przy tym nie generują wysokich kosztów eksploatacji

Dla przemysłu

Category: Dla przemysłu

Proces uzdatniania wody jest niezbędny w przypadku gminnych ujęć wody oraz spółek wodociągowych, których zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę użytkową. Powinna ona spełniać wszelkie normy obowiązujące w Polsce, dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aby uzyskać odpowiednie parametry, niezbędne jest wdrożenie właściwych procesów uzdatniania oraz dobór najlepszych metod i urządzeń do stacji uzdatniania wody na potrzeby gminy lub wspólnoty.

Uzdatnianie wody dla gmin

Woda pitna powinna być dostarczana do mieszkańców gminy nie tylko w odpowiedniej jakości, ale również ilości. Proces uzdatniania wody surowej jest koniecznością w każdym przypadku. Różnica polega na doborze metod oraz wydajności urządzeń wchodzących w skład stacji uzdatniania wody.

Źródłem wody dla gmin są często wody gruntowe oraz powierzchniowe. Są to wody, których skład ulega zmianie zależnie od wielu czynników, w tym pory roku czy warunków pogodowych. Zanieczyszczenie może zmieniać się z dnia na dzień, a skład i właściwości wody są uzależnione od związków organicznych i nieorganicznych. Innym źródłem jest woda głębinowa. Zaletą wody podziemnej jest z pewnością stabilność składu i brak wpływu warunków zewnętrznych na parametry. Przez to uzdatnianie jest nieco łatwiejsze.

Niezależnie od źródła wody, musi ona przejść wiele procesów zapewniających bezpieczeństwo i komfort jej użytkowania. Woda nie powinna zawierać w sobie żadnych bakterii. Czystość mikrobiologiczna jest w tym przypadku priorytetem. Równie istotne jest oczyszczanie wody z substancji mechanicznych, związków organicznych, nieorganicznych. Jeśli woda zawiera w sobie wysokie stężenia żelaza i manganu, ich eliminacja również będzie niezbędnym procesem. Dodatkowo wiele gmin zgłasza się z prośbą o rozwiązanie pozwalające na obniżenie stopnia twardości wody w celu podniesienia komfortu codziennego użytkowania wody.

Budowa stacji uzdatniania wody dla gmin

Różne potrzeby oraz panujące warunki wymagają indywidualnego doboru rozwiązań w uzdatnianiu wody. Wśród niezbędnych etapów można wymienić uzdatnianie na przemysłowych filtrach mechanicznych. Eliminacja żelaza oraz manganu z wody jest możliwa dzięki zastosowaniu przemysłowych odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Gminy coraz chętniej decydują się na montaż przemysłowej lampy bakteriobójczej, która zapewnia dezynfekcję wody i pozwala na ograniczenie środków chemicznych dozowanych do instalacji. Redukcja stopnia twardości wody jest natomiast możliwa dzięki zastosowaniu przemysłowych zmiękczaczy wody.

Uzdatnianie wody do budynków mieszkalnych

Przy okazji tego zagadnienia, warto jeszcze poruszyć temat poprawy jakości wody do wspólnot mieszkaniowych. Coraz więcej deweloperów oraz wspólnot zgłasza się z prośbą o dobór właściwych rozwiązań w uzdatnianiu wody, które nie tylko zapewniłyby dobry stan techniczny instalacji sanitarnej, ale również podniosły komfort codziennego użytkowania wody wszystkim mieszkańcom budynku.

Budynki korzystają z różnych ujęć wody i choć najczęściej dostawcą są miejskie wodociągi, zdarzają się miejsca korzystające z własnych ujęć. Woda wodociągowa wymaga jedynie doczyszczania. Jeśli jednak głównym źródłem jest studnia, należy w pełni zatroszczyć się o bezpieczeństwo takiej wody oraz o to, by nie powodowała problemów technicznych i miała dobre właściwości organoleptyczne.

Najczęstsze problemy z jakością wody

W przypadku wody wodociągowej wystarczającym działaniem jest jedynie doszlifowanie właściwości. Wspólnota nie musi zlecać analizy wody, jednak najczęściej decyduje się na przeprowadzenie badania stopnia twardości wody. Twarda woda stanowi jeden z największych kłopotów ze względu na kamień kotłowy oraz gorsze efekty związane z rozpuszczaniem substancji.

Twarda woda w budynkach wielorodzinnych jest niepożądana ze względu na znaczne pogarszanie stanu technicznego instalacji. Powoduje spadki wydajności przepływu, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia korozji, zmniejsza efektywność urządzeń mających z nią styczność. Taka woda jest również mniej komfortowa w codziennym użytkowaniu. Zmniejsza efekty prania, prowadzi do minimalizacji wydajności detergentów, środków chemicznych, kosmetyków, powoduje zacieki na armaturze, ma wpływ na jakość przygotowywanych dań oraz napojów. Wspólnoty zgłaszają się również z prośbą o niwelację specyficznego zapachu i smaku wody, który niekiedy pozostawia po sobie chlor oraz jego pochodne.

Woda do budynków wielorodzinnych powinna być oczyszczana z zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą trafić do wody podczas prac konserwacyjnych, awarii oraz w trakcie przepływu wody przez magistralę w budynku.

Jeśli wspólnota korzysta z własnego ujęcia wody, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wody pod kątem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym. Tutaj przekroczenia mogą być naprawdę różne. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na obecność bakterii w wodzie. Częstym mankamentem są zbyt wysokie stężenia żelaza i manganu, które podobnie jak kamień kotłowy, prowadzą do spadków wydajności instalacji. Żółta i zardzewiała woda to także konsekwencja występowania tych substancji. Jeśli żelazo pojawia się w parze z twardą wodą, osady gromadzą się w bardzo szybkim tempie. Stanowią one doskonałą pożywkę dla różnego rodzaju bakterii, w tym bakterii z rodzaju Legionella.

Rozwiązania w uzdatnianiu wody do budynków mieszkalnych

Rozwiązania w uzdatnianiu wody dla wspólnot są dobierane indywidualnie do każdego przypadku na podstawie potrzeb, warunków panujących w budynku, źródła pochodzenia wody i parametrów jakimi się charakteryzuje. Wspólnoty mieszkaniowe najczęściej decydują się na montaż przemysłowych zmiękczaczy wody. Ten etap musi poprzedzać filtracja na przemysłowych filtrach mechanicznych.

Do stacji uzdatniania wody dla wspólnoty coraz częściej dobierane są przemysłowe kolumny węglowe. Węgiel aktywny, który je wypełnia, adsorbuje wiele zanieczyszczeń mających wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Dzięki takim urządzeniom odzyska odpowiedni smak, zapach, barwę, będzie przyjazna dla skóry podczas kąpieli.

Własne ujęcia mogą wymagać zastosowania przemysłowych odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. W stacjach uzdatniania wody dla wspólnot bardzo często bierze się pod uwagę przemysłowe lampy bakteriobójcze, które stanowią doskonałe zabezpieczenie przed możliwością skażenia wody. Lampy UV są koniecznością w przypadku wody ze studni, jednak niektórzy dobierają je także do stacji korzystających z wody wodociągowej. W drugiej opcji najwięcej zależy od budżetu przeznaczonego na uzdatnianie wody.

Koszt inwestycji w stację uzdatniania wody

Dobór urządzeń, jak i koszt samej stacji uzdatniania wody są zależne od wielu czynników. Inwestor powinien postawić przed sobą kilka znaczących pytań, jak między innymi to, dotyczące wielkości spółdzielni, tego, co wchodzi w jej skład? Czy jest więcej domów jednorodzinnych, czy wielorodzinnych, czy są punkty usługowe, które będą potrzebowały większych ilości wody do prosperowania? Jaka jest infrastruktura? Jakie jest szacowane zużycie wody na terenie spółdzielni? Czy instalacja została przystosowana do montażu stacji uzdatniania wody? Czy może będą potrzebne prace modernizacyjne? Czy zostało wyznaczone miejsce na montaż stacji uzdatniania wody?

Dobór urządzeń do uzdatniania wody dla gmin i wspólnot

W celu doboru urządzeń wchodzących w skład odpowiednio wydajnej i dopasowanej do warunków stacji uzdatniania wody, najlepiej zgłosić się do profesjonalistów. Na bazie szczegółowego wywiadu oraz wyników analizy wody powstaje projekt technologiczny stacji uzdatniania wody. Wszelkie komponenty dobierane są do warunków oraz potrzeb gminy lub wspólnoty.

Nasza firma bazuje na urządzeniach oraz komponentach od najlepszych na rynku producentów o dużej renomie. Wszystkie urządzenia obecne w ofercie posiadają odpowiednie atesty i charakteryzują się dużą trwałością oraz wysoką jakością materiałów, z których zostały wykonane. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, można przejść do fazy realizacji.

Category: Dla przemysłu

Woda ma w sektorach przemysłowych ogromne znaczenie. Często nie tylko stanowi część produktu końcowego, ale także jest przydatna w obsłudze samych maszyn i procesów przetwórstwa tworzyw i materiałów, jak też do celów socjalno-bytowych w zakładach. Niejednokrotnie jej jakość musi spełniać znacznie bardziej restrykcyjne normy niż jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oto przegląd systemów uzdatniania wody, które doskonale spełnią swoją rolę w przemyśle.

Woda dobrana do potrzeb w przemyśle

W zależności od gałęzi przemysłowej, jakość wody może mieć zupełnie różna. Wiele przedsiębiorstw, ze względu na swoją specyfikę, wymaga wody o wysokiej czystości chemicznej. Do tego powinna być to także woda pozbawiona jakichkolwiek mikroorganizmów, bezpieczna. Szczególne restrykcje obowiązują zwłaszcza w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz szeroko rozumianym przetwórstwie.

W zależności od przedsiębiorstwa, woda może pełnić zupełnie inną rolę. Wykorzystuje się ją jako wodę: kotłową, procesową, pitną, do obiegów chłodniczych, płukania, chłodzenia. W każdym przypadku niezbędne są nieco inne parametry i właściwości. Wodę w przemyśle można dostosować idealnie do obowiązujących obostrzeń i oczekiwań, dzięki odpowiednio dobranym metodom uzdatniania wody.

Czym jest uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody to najprościej rzecz ujmując, proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu wymaganego do danego zastosowania. W celu uzyskania pożądanych parametrów wody wykorzystuje się procesy takie jak: odżelazianie wody, zmiękczanie wody, demineralizację, filtrację, dezynfekcję, odwróconą osmozę, aerację.

Dobór zastosowanych metod i rozwiązań związanych z uzdatnianiem wody zawsze powinien być poprzedzony kompleksową analizą wody (fizykochemiczną i mikrobiologiczną), przeprowadzoną w profesjonalnym laboratorium.

Jak dobierane są urządzenia do uzdatniania wody w przemyśle?

Najważniejszym kluczem do dobrania odpowiednich metod uzdatniania wody jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody. Wyniki są kluczowe do dokładnego rozpoznania problemu, tego jak duże są przekroczenia, na jakie inne substancje znajdujące się w wodzie należy zwrócić uwagę przy dobieraniu właściwych złóż oraz parametrów pracy urządzenia.

Oprócz tego dużą rolę odgrywa także wizja lokalna oraz przeprowadzenie wywiadu. Przed doborem urządzeń oraz ich instalacją bardzo istotne jest zapoznanie się z warunkami panującymi w danym zakładzie, poznanie potrzeb i oczekiwań oraz zapoznanie się z urządzeniami i procesami, do których woda będzie wykorzystywana.

Bardzo często metody uzdatniania wody są dobierane także na podstawie testów obciążeniowych. Próbki wody pobierane z konkretnego ujęcia są sprawdzane na różnych rodzajach złóż filtracyjnych w celu doboru najbardziej optymalnych rozwiązań.

Jakiej wody potrzebuje przemysł?

Warto pamiętać i mieć na uwadze, że woda pełni w przemyśle niejedną funkcję. W związku z przypisywaną rolą wodę można podzielić na trzy rodzaje:

 • Wodę technologiczną
 • Wodę techniczną
 • Wodę wtórną

Woda technologiczna jest rodzajem wody wchodzącym w skład produktu. Jest to woda stosowana do obróbki surowca oraz mycia (często w przemyśle spożywczym). To woda, która koniecznie powinna spełniać normy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto w wielu gałęziach i zastosowaniach wymagania są znacznie wyższe i należy się do nich restrykcyjnie stosować. Woda techniczna jest rodzajem wody biorącej udział w procesach pośrednich. Wśród nich można wymienić obsługę oraz zasilanie maszyn. Woda wtórna jest wodą, która pochodzi z odzysku po procesach technologicznych. Odzyskiwanie wody jest obecnie bardzo modne wśród przedsiębiorców. To bardzo ekologiczna praktyka, która dodatkowo zmniejsza wydatki. Woda przed ponownym wykorzystaniem jest poddawana licznym procesom uzdatniania.

Jakość wody niezbędnej do danego zastosowania jest najczęściej określana w specjalnych dokumentach i normach prawnych związanych z daną branżą przemysłową i zastosowaniem wody. O rekomendowanych parametrach wody zasilającej najczęściej informują także sami producenci maszyn. Do tych rekomendacji dostosowywana jest dana jakość wody.

Systemy uzdatniania wody w przemyśle

Choć dobór konkretnych urządzeń do uzdatniania wody jest kwestią indywidualną, to można wymienić kilka urządzeń i metod, które najczęściej znajdują swoje zastosowanie w zakładach przemysłowych. Zostaną opisane poniżej.

Montaż stacji uzdatniania wody w przemyśle oprócz doprowadzenia wody do koniecznej w danym zastosowaniu jakości, zapewnia inne wymierne korzyści. Może stanowić: idealną ochronę instalacji przed osadami mineralnymi, ochronę wymienników ciepła przed osadami różnego rodzaju, ochronę instalacji przed osadami biologicznymi, ochronę przed korozjami instalacji wodnych.

Przemysłowe odżelaziacze wody

Zbyt wysokie stężenia żelaza i manganu mogą być sporym problemem. Prawdopodobieństwo potrzeby niwelacji tych substancji z wody jest duże, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z wody pochodzącej z własnego ujęcia. Żelazo i mangan są najczęściej pojawiającymi się przekroczeniami w wodach głębinowych. Na jakość wody oddziałują niekorzystnie poprzez zwiększenie jej barwy i mętności. Ponadto kłopot może stanowić wytrącający się podczas przepływu osad, który zmniejsza wydajność, prowadzi do awarii, a ponadto stanowi doskonałe środowisko do rozwoju bakterii manganowych, żelazistych oraz innych mikroorganizmów.

W celu redukcji żelaza i manganu z wody najczęściej stosuje się przemysłowe odżelaziacze i odmanganiacze wody, wykorzystujące w swoim działaniu wstępne napowietrzanie. Ten wybór ma wiele ważnych zalet. Przede wszystkim jest to metoda bardzo ekonomiczna i ekologiczna. Do regeneracji nie są stosowane żadne dodatkowe środki chemiczne – do wody, ani do środowiska nie trafiają więc żadne dodatkowe substancje. Oczyszczanie złoża filtracyjnego odbywa się tylko i wyłącznie z udziałem wody. Inną zaletą jest fakt, że jest to metoda przynosząca bardzo dobre efekty niezależne od przekroczeń w wodzie.

Główną funkcją odżelaziaczy i odmanganiaczy wody jest zamiana formy rozpuszczonej żelaza oraz manganu w nierozpuszczalną, a następnie odfiltrowanie zanieczyszczeń z wody. Wstępne napowietrzanie służy przyspieszeniu wytrącania się żelaza i manganu z wody. Do tego napowietrzanie niweluje możliwość występowania bakterii żelazistych i manganowych w wodzie, ponieważ ta charakteryzuje się dużą zawartością tlenu. Aeracja wody dodatkowo zmniejsza stężenie dwutlenku węgla oraz umożliwia niewielką korektę pH wody. Do procesu usuwania żelaza oraz manganu z wody wykorzystywane są specjalistyczne, trwałe złoża katalityczne. To właśnie na nich zatrzymywane są żelazo i mangan.

Oprócz metody wykorzystującej wstępne napowietrzanie wody, możliwe są do zastosowania także inne, na przykład odżelaziacze i odmanganiacze wody regenerowane nadmanganianem potasu.

Przemysłowe zmiękczacze wody

Przemysłowe zmiękczacze wody stanowią najlepszą drogę do redukcji wysokiego stopnia twardości wody. Dzięki temu niwelowane są problemy z odkładającym się kamiennym osadem. To sprawia, że żywotność instalacji oraz urządzeń mających styczność z wodą znacznie wzrasta, a ich działanie jest zachowywane na tym samym wysokim poziomie. Te urządzenia są szczególnie chętnie stosowane w przypadku układów parowych, układów chłodniczych, przy instalacjach grzewczych.

Zmiękczacze wody stosowane w przemyśle działają na zasadzie wymiany jonowej. Butlę ciśnieniową wypełnia wysokiej klasy żywica jonowymienna, natomiast regeneracja przebiega z udziałem roztworu solanki. W zakładach o dużym zapotrzebowaniu na zmiękczoną wodę zazwyczaj instaluje się całe stacje uzdatniania wody składające się z kilku zmiękczaczy wody działających w trybie równoległym bądź alternującym.

Przemysłowa odwrócona osmoza

Przemysłowe odwrócona osmoza jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli w przedsiębiorstwie niezbędna jest woda charakteryzująca się bardzo wysokim stopniem czystości. Te urządzenia są w stanie usunąć z wody nawet do 99% różnych rodzajów zanieczyszczeń, nawet o wielkości pojedynczych jonów, w tym: zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, metale ciężkie, niektóre rodzaje bakterii oraz wirusów.

Parametry oraz komponenty przemysłowej odwróconej osmozy są dobierane na podstawie wymogów związanych z parametrami surowej wody oraz wymaganiami procesów produkcyjnych. Gałęziami, w których najczęściej wybiera się tą metodę uzdatniania wody są: przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny. Przemysłowa odwrócona osmoza jest także wykorzystywana do odsalania wody morskiej oraz w procesach demineralizacji.

Filtracja mechaniczna w przemyśle

Filtracja mechaniczna jest najczęściej nieodłączną częścią przemysłowych systemów uzdatniania wody. Usuwanie cząstek mechanicznych zazwyczaj stanowi konieczność. W celu usuwania zanieczyszczeń mechanicznych są stosowane różne rodzaje urządzeń. Wiele zależy od warunków panujących w danym zakładzie.

Filtry mechaniczne najczęściej stanowią pierwszy etap uzdatniania wody – nie chodzi tu tylko o oczyszczanie, ale również ochronę pozostałych urządzeń służących uzdatnianiu wody i całych instalacji. Zdarza się, że jest to także proces kończący uzdatnianie wody.

Przemysłowe lampy bakteriobójcze

Woda powinna być czysta pod kątem mikrobiologicznym. To niezbędny warunek praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Pomocne przy sprostaniu temu zadaniu będą przemysłowe lampy bakteriobójcze. Stanowią doskonałą formę dezynfekcji fizycznej wody, ale równie dobrze sprawdzają się w celach prewencyjnych.

Lampy bakteriobójcze stają się coraz popularniejsze, ponieważ promieniowanie UV jest metodą skuteczną, ale i bezpieczną dla środowiska. Przemysłowe lampy UV nie oddziałują na właściwości organoleptyczne wody, nie powodują zmiany smaku, zapachu, barwy, a w wodzie nie pojawiają się żadne dodatkowe substancje. Nie ma też produktów ubocznych dezynfekcji wody. To świetny sposób na dezynfekcję wody – należy jedynie zadbać, aby w wodzie nie było zawiesin ani żadnych cząstek koloidalnych.

Kondycjonowanie wody w przemyśle

Przy wielu działaniach w przedsiębiorstwach niezbędne jest zastosowanie procesów związanych z kondycjonowaniem wody. Dozowanie do niej odpowiednich środków chemicznych, takich jak: antyskalanty, biocydy, inhibitory korozji, sprawi, że nie będzie negatywnie oddziaływała na przestrzeń, w której jest użytkowana. Preparaty chemiczne trafiają do wody dzięki zastosowaniu specjalistycznych systemów pomp dozujących. One same regulują ilość dodawanych do wody preparatów. W skład takiego systemu najczęściej wchodzą: zbiornik z reagentem, przewody doprowadzające, pompa dozująca.

Co się dzieje po montażu systemu uzdatniania wody w przemyśle?

Należy mieć na uwadze, że droga do idealnych parametrów wody w przemyśle wcale nie kończy się na montażu odpowiedniej stacji uzdatniania wody. Ta wymaga właściwej konserwacji i serwisowania. Systemy uzdatniania wody w przemyśle powinny być stale kontrolowane, części ulegające eksploatacji na bieżąco wymieniane, a środki chemiczne niezbędne w działaniu, uzupełniane. Właściwy serwis jest najlepszą drogą do sukcesu i należy o to zadbać.

Category: Dla przemysłu

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy cechują się naprawdę dużą wydajnością. Tym, co je wyróżnia jest niezwykła dokładność, pozwalająca usunąć z wody substancje o wielkości nawet pojedynczych jonów. Dokładność sięga 98%, przez co przemysłowa odwrócona osmoza znajduje swoje zastosowanie w wielu zakładach o zapotrzebowaniu na ultra czystą wodę. Jak dokładnie działa przemysłowy system odwróconej osmozy? Gdzie jest wykorzystywana przemysłowa odwrócona osmoza?

Cel zastosowania przemysłowych systemów odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza jest to proces membranowy, a same pory membrany osmotycznej są na tyle małe, że nie są w stanie przecisnąć się przez nie jony rozpuszczonych cząsteczek soli, nie mówiąc już nic o innych, większych cząsteczkach. Woda uzdatniona w taki sposób to woda charakteryzująca się wysoką czystością, o niewielkiej konduktywności. Urządzenia tego typu znajdą więc swoje miejsce w każdym zakładzie, w którym w procesach produkcyjnych jest potrzebna właśnie taka woda. Oprócz tego przemysłowe systemy odwróconej osmozy świetnie sprawdzają się do odsalania wody morskiej oraz kiedy potrzebna jest woda demineralizowana.

Na instalację przemysłowego systemu odwróconej osmozy najczęściej decydują się placówki takie jak: szpitale, laboratoria, zakłady medyczne, kosmetyczne, farmaceutyczne, przedsiębiorstwa tekstylne i elektroniczne. Ponadto woda po procesie odwróconej osmozy jako woda procesowa znajduje swoje zastosowanie w: przemyśle spożywczym, browarnictwie, lakiernictwie, garbarniach przemyśle chemicznym. Przemysłowy system odwróconej osmozy może też być zastosowany do oczyszczania ścieków, odzyskiwania metali ze ścieków, odsalania wody. Więcej uwagi warto poświęcić obecności tego rodzaju urządzeń w procesach demineralizacji.

Demineralizacja wody dzięki przemysłowej odwróconej osmozie

Bardzo często w procesie demineralizacji wody, który pełni kluczową rolę w wielu sektorach przemysłowych, jest stosowana przemysłowa odwrócona osmoza. Woda niezbędna do niektórych działań przemysłowych musi być pozbawiana składników mineralnych ze względu na fakt, że niekiedy przyspieszają one proces korozji, niekorzystnie wpływają na produkt końcowy i zachodzące procesy, odkładają się w formie osadu, prowadząc niejednokrotnie do awarii, spadków wydajności.

Za wyborem odwróconej osmozy w celu demineralizacji wody przemawia wiele korzyści. Z punktu widzenia codziennego użytkowania są stosunkowo proste w obsłudze, nie wymagają stałej obserwacji i skomplikowanej kontroli. Ponadto nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Nie ma też problemu dotyczącego neutralizacji ścieków, co niestety stanowi dość spory minus demineralizacji przeprowadzanej z zastosowaniem wymiany jonowej.

Skuteczność przemysłowej odwróconej osmozy

Jak już zostało wspomniane wyżej, przemysłowa odwrócona osmoza jest w stanie usunąć z wody do 98% wszystkich znajdujących się w niej substancji. Membrana osmotyczna usuwa między innymi metale ciężkie, w tym: rtęć, kadm, arsen, ołów. Ponadto miedź, chrom, rozpuszczone w wodzie sole chloru, trucizny, produkty odpadowe pochodzące między innymi z przemysłu chemicznego. Oprócz tego z wody usuwane są także bakterie, wirusy. Odwrócona osmoza jest powszechnie uznawana za jedną z najdokładniejszych metod uzdatniania wody, którą trudno jest porównać z czymkolwiek innym.

Jakie zalety ma przemysłowy system odwróconej osmozy?

Urządzenie można całkowicie zautomatyzować. Panele kontrolne w przemysłowej odwróconej osmozie pozwalają na łatwe dokonanie odczytów i bezproblemową, prostą obsługę. Możliwość łączenia modułów sprawia, że skalę uzdatniania wody jest bardzo łatwo powiększyć. Kolejną zaletą jest to, że proces oczyszczania wody może być przeprowadzany w trybie ciągłym.

Proces pracy przemysłowej odwróconej osmozy

W procesie działania rozpuszczalnik (najczęściej woda) przenika pod wysokim ciśnieniem przez półprzepuszczalną membranę osmotyczną. Ciśnienie sprawia, że cząsteczki „przeciskają się” przez membranę, tworząc permeat. To dokładnie oczyszczony produkt. Po drugiej stronie pozostaje natomiast koncentrat bogaty w zanieczyszczenia (cząstki soli, koloidy, bakterie). Ten roztwór jest odprowadzany do kanalizacji bądź poddawany ponownemu oczyszczaniu.

Przewodność pozyskanego w ten sposób permeatu wynosi około 10-20 μS/cm. Jeśli w danym zakładzie potrzebny jest roztwór o jeszcze niższej przewodności, jednym z rozwiązań może być zastosowanie za odwróconą osmozą urządzenia demineralizującego wodę, działającego na zasadzie wymiany jonowej.

Co jest ważne przy instalacji przemysłowej odwróconej osmozy?

Choć przemysłowa odwrócona osmoza pozwala na uzyskanie wody o bardzo niskim zasoleniu, to należy zwrócić szczególną uwagę na membranę oraz jej ochronę przed przedwczesną utratą swojej wydajności. Niemal zawsze przed przemysłową odwróconą osmozą niezbędna jest instalacja filtracji wstępnej oraz urządzeń zmiękczających wodę. Dodatkowo przed przemysłowym systemem odwróconej osmozy bardzo często wykorzystuje się kondycjonowanie wody, a dokładniej antyskalanty.

Na przemysłową odwróconą osmozę powinna trafić woda wolna od chloru, żelaza, manganu, pozbawiona wysokiego stopnia twardości wody. SDI podawanej wody powinno wynosić mniej niż 5.

W przemysłowej odwróconej osmozie najczęściej stosowane są membrany o wielkości 8 cali o typie zwinięcia spiralnego. Membrany osmotyczne w dobrej kondycji utrzyma antyskalant bazujący na fosforanach oraz polimerach. Antyskalant wydłuża żywotność membrany osmotycznej, a poza tym sprawia, że związki soli nie wytrącają się, ani też nie dochodzi do ich krystalizacji na powierzchniach błon.

W jaki sposób dobiera się przemysłową odwróconą osmozę?

Wielkość, wydajność oraz parametry przemysłowych systemów odwróconej osmozy są w dużej mierze dobierane na podstawie godzinowego zapotrzebowania na wodę. Określenie wydajności technologicznej jest oparte o stosunek wynoszący 75% permeatu do 25% odrzutu. W procesie doboru urządzeń dużą rolę odgrywa także wybór właściwego typu membrany osmotycznej. Tu istotna okazuje się wiedza z zakresu wielkości cząsteczek, które powinny zostać usunięte z wody podczas jej uzdatniania. Inżynierowie przykładają również sporą uwagę do doboru właściwego sterownika.

Najważniejsze dla określenia potrzeb danego przedsiębiorstwa są szczegółowe wyniki analizy wody. Na tej podstawie ocenia się nie tylko parametry związane z odwróconą osmozą, ale dobierane są także odpowiednio metody poprzedzające proces odwróconej osmozy. Równie duże znaczenie ma dokładny wywiad i wizja lokalna w zakładzie.

Na podstawie zebranych informacji eksperci tworzą projekt stacji uzdatniania wody. Oferta jest tworzona i w pełni dostosowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W kolejnych krokach jest poddawana konsultacjom z Klientami, a kiedy zostanie zaakceptowana, można przejść do procesu realizacji. Przemysłowe systemy odwróconej osmozy wymagają regularnej konserwacji oraz serwisu, aby mogły działać prawidłowo i wydajnie służyć.

Oferta przemysłowych systemów odwróconej osmozy

Nasza oferta obejmuje gotowe przemysłowe systemy odwróconej osmozy, jak też realizacje „szyte na miarę”, w pełni dostosowane do wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa. W drugim przypadku każdy komponent jest dobierany, by spełnić potrzeby danej placówki, ale też w pełni dopasować się do instalacji. Istnieje możliwość pełnego zautomatyzowania każdego systemu odwróconej osmozy.

Wybór przemysłowej odwróconej osmozy projektowanej od podstaw jest szczególnie dobrym pomysłem, jeżeli niezbędne jest zastosowanie bardzo dużych wydajności, przy niestandardowej konfiguracji komponentów bądź przy potrzebie pozyskania wody o specyficznych parametrach. Projekt można w pełni dostosować do miejsca, w którym ma zostać zainstalowana stacja uzdatniania wody, a to stanowi kolejną zaletę.

Category: Dla przemysłu

Obiekty rekreacyjne i sportowe w formie pływalni w ciągu roku odwiedzają setki lub nawet tysiące osób. Trudno jest zadbać o to, by woda zawsze, w każdym obiekcie tego rodzaju, była tak samo czysta i przejrzysta. By móc zapewnić najwyższy standard, a także bezpieczeństwo, wiele aquaparków oraz pływalni sportowych korzysta z indywidualnie dopracowanych i dobranych stacji uzdatniania wody.

Zanieczyszczenia w wodzie basenowej

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że w pływalniach wykorzystywany jest obieg zamknięty. To oznacza, że woda z niecki trafia na system uzdatniania, gdzie jest oczyszczana oraz dezynfekowana, a potem znowu wraca do niecki basenowej. Oczywiście po drodze część wody może parować, przenosić się wraz z basenowymi gośćmi. Nie jest to jednak duża ilość. Realnie wodę surową uzupełnia się w basenie w ilości około 3% w stosunku do całkowitej objętości wody basenowej.

Woda basenowa jest rodzajem wody wystawianej na szereg prób i działań, niezależnie od tego czy wchodzą do niej nowi goście, czy też nie. Bez przerwy przedostają się do niej nowe substancje z otoczenia. Do basenu stale trafiają zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Wśród substancji, o które najczęściej wzbogacana jest woda w pływalniach publicznych można wymienić: urynę, ślinę, oleje, pot, kosmetyki, grzyby, bakterie, kurz, a jeśli basen znajduje się na zewnątrz, także resztki roślin, gałęzie, trawa, pyłki kwiatowe.

Brak poddawania wody jakiemukolwiek oczyszczaniu w tym wypadku mógłby skończyć się bardzo szybkim zmętnieniem wody. Już po kilku chwilach zrobiłaby się prawdopodobnie bardzo mętna, pełna glonów, bakterii, o zielonym zabarwieniu.

Dodatkowy problem w przypadku wody basenowej sprawia wysoki stopień twardości. W tym przypadku warstwa osadu odkłada się nie tylko w niecce basenowej, ale również wewnątrz komponentów i obiegu, przez który przepływa woda. Może dochodzić do awarii, spadku wydajności lub całkowitej blokady przepływu. Osad bardzo psuje estetykę niecki basenowej. Podobnie jest w przypadku nadmiernych ilości żelaza oraz manganu w wodzie. Te substancje barwią wodę na brązowawy kolor, sprawiają, że nie jest ona atrakcyjna i nie zachęca do korzystania z pływalni. Rdzawe osady pozostają również na ściankach niecki, co ma ogromny wpływ na estetykę i jest dość trudne w usuwaniu.

Normy, jakie powinna spełniać woda basenowa

Woda basenowa powinna zostać dostosowana do norm obowiązujących w tym zakresie w danym państwie. Praktycznie każdy kraj ma swoje obostrzenia w tym zakresie i sam reguluje normy sanitarne wody basenowej. Normy takie powinny obejmować zarówno wytyczne fizykochemiczne, jak też najważniejsze, czyli bakteriologiczne. W Europie i Polsce większość dokumentów prawnych w tym zakresie jest tworzona na podstawie niemieckiej normy DIN 19643.

W naszym kraju najważniejszym dokumentem traktującym o tej kwestii pozostaje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o artykuł 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późniejszymi zmianami). W niniejszym rozporządzeniu zostały uregulowane kwestie takie jak:

 • Wymagania, jakie powinna spełniać woda na pływalniach
 • Częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach
 • Sposób informowania osób o jakości wody w obiekcie
 • Metodyki referencyjne analiz oraz sposób oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganym warunkom

Prowadzący pływalnię jest zobowiązany do publicznego przedstawiania aktualnych informacji na temat stanu wody.

Ważne aspekty wody basenowej

W przypadku wody basenowej kluczową rolę odgrywa cyrkulacja wody w niecce basenowej. Bez tego procesu uzdatnianie wody nie wchodziłoby w grę. Już podczas projektowania pływalni i konkretnego basenu, niezwykle dużą i ważną rolę odgrywa odpowiednie rozmieszczenie dysz napływowych.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest przeprowadzanie regularnych badań związanych z jakością wody basenowej. Ta praktycznie w każdej chwili może ulec pogorszeniu. Zazwyczaj próbki wody basenowej są oddawane do badania przez pływalnie z częstotliwością raz na dobę. Istotne jest również sporządzanie dokumentacji związanej z jakością wody. Ważne jest prowadzenie zapisków związanych z: odczynem pH wody, stężeniem chloru w wodzie, potencjałem redoks wody, temperaturą wody.

Szczególną uwagę należy przywiązać do systemu pomiarowo-kontrolno-sterującego. Powinien on sam regularnie dozować środki chemiczne, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz wprowadzonymi ustawieniami. Właściciele pływalni powinni pamiętać o stałej kontroli oraz monitorowaniu stanu takiego systemu.

Dobór metod uzdatniania wody basenowej

Metody uzdatniania wody basenowej są dobierane indywidualnie do każdego przypadku. Zazwyczaj stacje uzdatniania wody składają się z kilku różnych etapów, ponieważ wybór jednej metody w przypadku dopasowania parametrów do takich zastosowań jest zazwyczaj niewystarczający. Najczyściej do uzdatniania wody wykorzystuje się: filtrację mechaniczną, dezynfekcję chemiczną wody, regulację odczynu pH.

Dobór urządzeń w przypadku wody basenowej jest uzależniony od jakości wody surowej oraz źródła, z jakiego jest pobierana.

Woda bogata w żelazo i mangan

Jeśli woda, jaką zasilany jest basen pochodzi z własnego ujęcia, bardzo prawdopodobne jest, że będzie ona wymagała redukcji poziomu manganu oraz żelaza z wody. Obie substancje mają bardzo niekorzystny wpływ na właściwości fizyczne wody oraz powodują narastanie osadów. W celu ich usuwania najczęściej stosowane są przemysłowe odżelaziacze i odmanganiacze wody, wykorzystujące w swoim działaniu wstępne napowietrzanie.

Wysoki stopień twardości wody

Redukcja stopnia twardości jest w przypadku pływalni kwestią bardzo indywidualną. Należy pamiętać, że woda w niecce basenowej paruje i odkłada się w formie osadu na powierzchniach w basenie i wokół basenu. W zależności od oczekiwań i parametrów wody, można ją zmiękczać częściowo lub całkowicie z pomocą przemysłowych zmiękczaczy wody.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Filtracja mechaniczna stanowi podstawę w przypadku obiektów takich jak pływalnie. Przede wszystkim chodzi tu o odfiltrowanie zanieczyszczeń mechanicznych. Jeśli basen jest otwarty, będą to między innymi owady, piasek, pyłki, gałązki, listki. Dodatkowo w przypadku obiektów zamkniętych wszelkie drobne elementy, jak choćby biżuteria i inne. Filtracja wstępna nie tylko sprawia, że woda nie będzie mętna. To również najlepsza z możliwych ochrona kolejnych urządzeń uzdatniających wodę. W tym celu wykorzystywane są przemysłowe filtry mechaniczne i/ albo dodatkowo przemysłowe kolumny filtracyjne.

Dodatkowo w niektórych obiektach proponowany jest proces flokulacji. Najczęściej do działania filtrów wykorzystywane są złoża bogate w związki glinu oraz żelaza. Uzdatnianie tego rodzaju ma za zadanie zatrzymanie najmniejszych cząsteczek mechanicznych, z którymi nie poradziły sobie standardowe przemysłowe filtry mechaniczne.

Glony w wodzie basenowej

Ochrona przed glonami to również podstawowy proces, który musi być stosowany w przypadku pływalni publicznych. Do walki z nimi stosuje się specjalnie opracowane preparaty chemiczne. Sama dezynfekcja najczęściej nie jest wystarczająca w walce z tym zjawiskiem. Glony powodują zmianę zapachu wody na zgniły i barwy wody na zieloną. Osiadają też na ścianach i dnie basenu, sprawiając, że powierzchnia staje się śliska. Glony należy usuwać z wody także ze względu na fakt, że tworzą one substancje, które stają się idealną pożywką dla bakterii. Może więc tworzyć się warstwa biofilmu i dochodzić do powtórnego skażenia wody. To realne niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Odczyn pH wody

W przypadku wody basenowej powinno dążyć się do tego, aby odczyn pH był jak najbardziej neutralny lub jak najbardziej zbliżony do pH ludzkiej skóry. Najlepiej, kiedy wynosi pomiędzy 7, a 7,5. Zastosowanie dezynfekcji wody z pomocą chloru może mieć jednak niezbyt korzystne działanie na tą wartość. Jeśli odczyn pH zostanie utrzymany w normie, woda pozostanie neutralna dla jej użytkowników, instalacje będą utrzymane w dobrym stanie, nie będzie dochodziło do korozji. Właściwy odczyn pH wody basenowej jest ogromnym sprzymierzeńcem środków dezynfekujących i wspomaga ich skuteczne działanie.

Woda o pH niższym niż 7 będzie podrażniała skórę, oczy oraz błony śluzowe osób kąpiących się. Taka woda ma też bardzo niekorzystny wpływ na instalacje. Doprowadza do szybszego powstawania korozji elementów metalowych, zmniejsza ich żywotność, powodując tym samym większe obciążenie finansowe dla właściciela. Woda o za wysokim odczynie pH także nie jest pożądana w przypadku basenów, ponieważ prowadzi do odkładania się osadów na elementach, przez które przepływa woda.

Dezynfekcja wody basenowej

Za zdecydowanie jeden z najważniejszych procesów w przypadku wody basenowej można uznać dezynfekcję. Ochrona przed namnażaniem się w wodzie mikroorganizmów jest naprawdę ważna ze względu na to, że mogłyby doprowadzić do wielu dolegliwości zdrowotnych, jeśli przedostałyby się do ludzkiego organizmu. W tej kwestii nie pomaga również fakt, że woda użytkowana w pływalniach publicznych charakteryzuje się zazwyczaj nieco wyższą temperaturą. To właśnie one są przyczyną powstawania różnego rodzaju chorób oraz infekcji. Całkowita redukcja i ochrona przed mikroorganizmami stanowi priorytet.

Obecnie sposobów na dezynfekcję wody basenowej pojawia się coraz więcej. Najbardziej standardowym jest oczywiście chlorowanie wody. To dezynfekcja chemiczna przeprowadzana z zastosowaniem dwutlenku chloru, podchlorynu lub innej formy. Obecnie na znaczeniu zyskuje dezynfekcja łącząca w sobie chlorowanie z ozonowaniem wody.

Metodą cenioną przez właścicieli pływalni jest połączenie lampy bakteriobójczej wraz z dezynfekcją chemiczną z pomocą środków bogatych w chlor. Dzięki takiemu duetowi wodę można wzbogacać w znacznie mniejsze ilości chloru. Przemysłowa lampa bakteriobójcza usunie z wody mikroorganizmy, jednak dotyczy to jedynie wody, która akurat będzie przez lampę UV przepływała. Woda w niecce basenowej musi być jednak dodatkowo zabezpieczana przed występowaniem bakterii i wirusów.

Dodatkowo w przypadku obiegów wody ciepłej, z których może korzystać pływalnia, należy zwracać uwagę na obecność bakterii Legionella w wodzie. Jeśli zostaną wykryte, wymaga to natychmiastowej interwencji.

Nie tylko woda basenowa

Jak wiadomo, w obiektach takich jak aquaparki, salony odnowy biologicznej, baseny publiczne, pływalnie, spotkamy się nie tylko z różnego rodzaju basenami, ale także innymi atrakcjami, które mogą wymagać przygotowania wody do swoich potrzeb. Wśród takich obiektów można wymienić między innymi sauny, jacuzzi czy wanny z hydromasażem.

W przypadku jacuzzi oraz wanien z hydromasażem mamy do czynienia z wodą ciepłą, dostarczaną do tego rodzaju zbiorników w niewielkiej ilości. Najważniejszą kwestią, podobnie jak w przypadku wody basenowej, wydaje się być ochrona przed namnażaniem mikroorganizmów. W wielu przypadkach niezbędna okazuje się także korekta pH i redukcja zanieczyszczeń powodujących osady, jak twardość wody, żelazo oraz mangan. Dzięki temu woda nie będzie w negatywny sposób oddziaływała na skórę użytkowników, ani nie będzie agresywna w stosunku do komponentów wanien i jacuzzi. Nie doprowadzi do przedwczesnej korozji czy awarii. Prawidłowa konfiguracja stacji uzdatniania wody pomoże na poczynienie oszczędności pod względem zużycia wody, a także energii elektrycznej. W przypadku wanien z hydromasażem oraz jacuzzi najczęściej wykorzystuje się: filtrację mechaniczną, zmiękczanie wody, dezynfekcję, dozowanie środków chemicznych, usuwanie żelaza oraz manganu z wody.

Standardowym wyposażeniem pływalni stają się także sauny i łaźnie parowe. Wielu gości lubi z nich korzystać, a dodatkowo niosą wiele korzyści dla zdrowia. Najważniejszą częścią jest wytwornica pary zwana także generatorem pary. Do jej działania zawsze niezbędna jest odpowiednia ilość uzdatnionej wody. Jeśli woda nie będzie dostosowana do wymogów wytwornicy pary pod względem parametrów, może to doprowadzić nawet do jej uszkodzenia. Głównym problemem, na który należy zwrócić uwagę w tej kwestii jest wysoki stopień twardości wody. Dodatkowo, jeśli woda jest pobierana z własnego ujęcia, przeszkodą może być żelazo i mangan. W wypadku saun polecane są głównie przemysłowe zmiękczacze wody oraz dozowanie odpowiednich środków chemicznych do układu. Wszystko w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy oraz zabezpieczenia komponentów generatora pary przed uszkodzeniem.

Dobór metod uzdatniania wody basenowej – od czego zacząć?

Najważniejszym z kroków jest analiza wody. W przypadku wody basenowej należy przeprowadzić kompleksowe badania pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym. Po zgłoszeniu z wynikami przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz wizja lokalna. Wszystko w celu doboru najlepszych rozwiązań, dostosowanych do oczekiwań oraz przestrzeni, w której będzie pracowała stacja uzdatniania wody. Na bazie zebranych informacji powstaje projekt technologiczny, w którym zostają wykorzystane najnowocześniejsze dostępne technologie. Urządzenia bazują na komponentach od najlepszych producentów o wysokiej renomie. Kolejnym etapem jest montaż i serwis.

Category: Dla przemysłu

Wielu właścicieli myjni samochodowych poszukuje rozwiązań, które nie tylko byłyby bardziej efektywne i wydajne, dawały lepsze rezultaty w myciu pojazdów, ale też zwiększały ekonomiczność przedsiębiorstwa. Jednym z rozwiązań może być dobrana do potrzeb stacja uzdatniania wody!

Woda na myjni samochodowej w liczbach

Woda to niezbędny surowiec, na którym opiera się cała praca myjni samochodowych. Aby mogła funkcjonować we właściwy sposób, potrzebna jest w sporych ilościach, na różnych etapach świadczenia usługi. Wizyta na myjni samochodowej okazuje się o wiele bardziej ekologiczna niż samodzielne mycie samochodu. Przy swoim domu na mycie samochodu wężem ogrodowym zużywane jest około 300 do nawet 400 litrów wody. Standardowa myjnia automatyczna zużyje 150 litów wody. Myjnia samochodowa z zamkniętym obiegiem wody to 10-50 litrów, natomiast myjnia parowa już tylko 2 do 4 litrów wody.

Znaczenie w myjni samochodowej ma ilość wody, ale tak samo jej jakość. Musi być wysoka, aby przede wszystkim sprostać oczekiwaniom klientów, ale nie tylko. Stosowanie odpowiedniej jakości wody, o właściwych parametrach może przynieść właścicielowi spore oszczędności!

Po co uzdatniać wodę w myjni samochodowej?

Woda ma ogromny wpływ na funkcjonowanie oraz sukces myjni samochodowej. Za tym, aby utrzymywać najwyższą jakość wody, najczęściej poprzez jej uzdatnianie, przemawiają trzy główne argumenty.

Doprowadzenie wody do pożądanych parametrów jest ważne przede wszystkim ze względu na poziom zadowolenia klientów. Jadą na myjnię z myślą o tym, aby ich samochód był czysty i błyszczący. Nie chcą żadnych zacieków, ani niespłukanych środków chemicznych, ani tym bardziej resztek zanieczyszczeń. Klient płaci, więc wymaga usług na najwyższym poziomie. W innym wypadku biznes może zwyczajnie nie przetrwać. Im lepsza jakość wody, tym mniej szans na niedoczyszczenie auta. Woda o dobrych parametrach nie pozostawi na pojeździe ani smug, ani zacieków, ani osadów.

Drugą kwestią są środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdów. Woda o niewłaściwej jakości nie pozwala w pełni zadziałać środkom czyszczącym i niedokładnie spłukuje je z karoserii aut. Potrzebne są znacznie większe ilości detergentów, aby osiągnąć dobre efekty. Jeśli woda będzie charakteryzowała się odpowiednimi parametrami, jakość usługi będzie znacznie lepsza, a preparaty będą działały w pełni efektywnie, a przy tym spadnie ich zużycie. To pozwala na realne oszczędności dla właściciela, ale i korzystnie wpływa na środowisko.

Trzecią kwestią są względy techniczne. Woda o odpowiednich parametrach nie będzie oddziaływała negatywnie na urządzenia oraz instalacje obecne w myjni samochodowej, które mają styczność z wodą. Tym samym ich żywotność nie ulegnie skróceniu, nie dojdzie do awarii, które może powodować woda bogata w zanieczyszczenia. Uzdatniona woda także w tym przypadku chroni właściciela myjni samochodowej przed stratami finansowymi.

Czy uzdatnianie wody jest obowiązkiem każdej myjni samochodowej?

Podjęcie decyzji o instalacji stacji uzdatniania wody w myjni samochodowej jest kwestią bardzo indywidualną, w pełni zależną od właściciela przedsiębiorstwa. Nie jest to obowiązkiem, jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na taką inwestycję ze względów ekonomicznych oraz chęci podnoszenia standardów w firmie. Dostrzegają, jakie realne korzyści przynosi woda o odpowiednich parametrach, w związku z czym sami decydują się na doszlifowanie jakości i usunięcie mankamentów, które mogłyby przekładać się na wydajność myjni samochodowej.

Najczęstsze problemy związane z wodą w myjniach samochodowych

Wiele zależy od ujęcia, z którego pobierana jest woda. Myjnia samochodowa może korzystać z wody wodociągowej bądź własnego ujęcia, na przykład w formie studni głębinowej. W przypadku wody czerpanej z sieci wodociągowej niezbędnym minimum jest usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych. Cząstki stałe mogłyby pozostawać w komponentach urządzeń użytkowanych na myjni oraz przewodach, przytykając je i prowadząc do awarii.

Dość duży problem może stanowić wysoki stopień twardości wody. Ta podczas przepływu pozostawia po sobie kamienny osad, który może osiadać na aucie, ale również wewnątrz instalacji, prowadząc do spadków przepływu i wydajności, zanikania światła rur, awarii i zniszczenia komponentów takich jak na przykład dysze myjące. Ponadto twardą wodą dość trudno spłukać środki chemiczne. Potrzeba więcej wody na to zadanie, a same preparaty nie będą w stanie działać w pełni efektywnie w twardej wodzie.

Jeśli woda stosowana na myjni samochodowej pochodzi z własnego ujęcia, najlepiej jest zacząć od przeprowadzenia profesjonalnej analizy wody. Tylko wynik badania wody będzie w stanie dokładnie wskazać parametry, które wymagają poprawy oraz zapewnić optymalny dobór metod uzdatniania wody.

W przypadku wody z własnego ujęcia dość częstym problemem są zbyt wysokie stężenia żelaza oraz manganu w wodzie. Takie zanieczyszczenia mogą niszczyć karoserię samochodów. Ponadto woda bogata w te substancje ma negatywny wpływ na urządzenia wykorzystywane w myjniach samochodowych. Osad oddziałuje w podobny sposób jak ten po twardej wodzie – niszczy, zmniejsza wydajność, prowadzi do awarii. Woda powinna być też wolna od mikroorganizmów, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników oraz odwiedzających myjnię samochodową.

Jak uzdatniać wodę do myjni samochodowych?

Dobór urządzeń i właściwych metod uzdatniania wody jest kwestią bardzo indywidualną. Wiele zależy od oczekiwań właściciela myjni samochodowej, ale również ujęcia, z którego pobierana jest woda, a także właściwości wody surowej. Warto zgłosić się po poradę, a w przypadku własnego ujęcia pierwszym krokiem koniecznie powinna być wcześniej wspomniana analiza wody. Ponadto dodatkowo przeprowadzana jest wizja lokalna oraz szczegółowy wywiad. Na tej bazie powstaje projekt stacji uzdatniania wody. Nasza firma świadczy również usługi z zakresu montażu oraz serwisu stacji uzdatniania wody. Rozwiązania są dobierane w taki sposób, aby uzyskać zakładane parametry wody, a przy tym spełnić oczekiwania właściciela myjni samochodowej, także te, związane z kosztami utrzymania i łatwością obsługi.

Jaka stacja uzdatniania wody do myjni samochodowej?

Najczęściej w myjniach samochodowych montowane są stacje uzdatniania wody oparte o filtrację mechaniczną oraz usuwanie z wody soli mineralnych. Właściciele myjni samochodowych zazwyczaj nie mają dokładnie sprecyzowanych oczekiwań. W zdecydowanej większości zgłaszają się z prośbą o to, aby przystosować wodę, by jak najlepiej myła auta i nie zostawiała po sobie osadów, ani zacieków.

Dostosowanie wody do takich próśb najczęściej odbywa się dzięki przemysłowym zmiękczaczom wody. To urządzenia do redukcji stopnia twardości wody, działające na zasadzie wymiany jonowej. Z wody usuwane są jony tworzące twardość wody i wymieniane na neutralne jony sodu. W większości przypadków jest to rozwiązanie wystarczające, dzięki któremu na szybach i lusterkach samochodu nie pozostają smugi, a na lakierze nie ma śladu po osadach i resztkach preparatów czyszczących. Różnica jest szczególnie zauważalna w przypadku ciemniejszych lakierów. To ekonomiczne rozwiązanie, które w dodatku nie wymaga wiele uwagi i specjalnej kontroli od użytkowników.

W niektórych myjniach samochodowych przemysłowe zmiękczacze wody nie stanowią jednak wystarczającego rozwiązania. Niekiedy mimo procesu zmiękczania wody, mogą w niej pozostawać sole mineralne, które będą się wytrącały w formie osadu. Przy takim zjawisku najlepiej jest zastosować wodę demineralizowaną, którą zapewni przemysłowy system odwróconej osmozy.

Dzięki odwróconej osmozie istnieje możliwość całkowitego zniwelowania problemu białego osadu. W procesie uzdatniania woda praktycznie całkowicie pozbawiana jest znajdujących się w niej anionów i kationów, powodowanych przez rozpuszczone sole. W wodzie oczyszczanej przez odwróconą osmozę nie ma chloru, ani jego pochodnych, twardości wody, związków koloidalnych. Auta myte wodą osmotyczną nie wymagają dodatkowego suszenia, co skraca proces i pozwala na poczynienie dodatkowych oszczędności.

Jeśli w myjni samochodowej wykorzystywana jest woda z własnego ujęcia, często niezbędna jest instalacja przemysłowych odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Dodatkową ochronę może stanowić lampa UV, dezynfekująca wodę z pomocą promieniowania ultrafioletowego, które nie ma wpływu na skład chemiczny wody.

Bez uzdatniania wody nie obędzie się w przypadku myjni samochodowych, stosujących recykling wody. Przed ponownym wykorzystaniem wody niezbędne jest jej dokładne oczyszczenie ze związków ropopochodnych, zabrudzeń, mikroorganizmów.

Category: Dla przemysłu

Woda pełni bardzo istotną rolę w rolnictwie. To właśnie dzięki niej możliwa jest hodowla zwierząt, uprawa roślin, ale i prawidłowe działanie urządzeń zasilanych wodą, z których korzystają rolnicy. Konkretne działania, gatunki roślin oraz zwierząt mają swoje wymagania co do jakości podawanej wody. Często należy je dostosować, co jest możliwe z pomocą dopasowanej do działalności oraz oczekiwań stacji uzdatniania wody.

Rola wody w rolnictwie

Rolnictwo pochłania ogromne zasoby wody na całym świecie. Na nawadnianie terenów uprawnych wykorzystywanych jest około 70% z zasobów. Woda w sektorze rolnym odgrywa kluczową rolę w produkcji i jakości uzyskiwanej żywności, ale również w ochronie produktów spożywczych.

Sytuacja na świecie ulega gwałtownym zmianom, a susza dotyka wiele upraw. Z tego powodu sektor rolny stawia na nawadnianie z pomocą specjalnych systemów, a to takie również wymagają zasilania wodą odpowiedniej jakości.

Woda w sektorze rolnym odpowiada za właściwe nawodnienie zwierząt (trzoda chlewna, bydło, drób) oraz wzrost roślin, niezależnie od tego, czy mowa o zbożach, warzywach, czy też owocach. Woda ma wpływ na uzysk oraz jakość upraw, a także hodowli, utrzymanie produktywności gleby, stan środowiska naturalnego. Od jakości i ilości wody stosowanej do nawadniania zależą cechy fizyczne oraz mechaniczne gleb. Do tego wlicza się struktura, a także przepuszczalność gleby. Obecność niektórych rodzajów substancji w wodzie może mieć bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia hodowanych zwierząt.

Pozostaje jeszcze kwestia urządzeń oraz obiegów obecnych w gospodarstwach rolnych. Woda jest używana w kotłach grzewczych, klimatyzatorach, systemach nawadniania. Jej jakość przekłada się na stan wszystkich urządzeń. Zanieczyszczenia mogą wytrącać się z wody w formie osadów, prowadząc tym samym do powstawania trudnych w usunięciu awarii, spadków przepływu, wydajności, lokalnych przegrzań, przyspieszenia korozji komponentów.

Podsumowując, uzdatnianie wody w przypadku sektora rolnego jest bardzo ważne ze względu na stan: hodowanych zwierząt, upraw oraz urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych. Woda oddziałuje na każdą z tych składowych. Odpowiednia jakość może przynieść korzyści, z kolei duża ilość zanieczyszczeń może powodować szkody oraz straty.

Wpływ zanieczyszczeń wody na sektor rolny

Zanieczyszczenia wody nie sprzyjają dobremu i właściwemu prosperowaniu gospodarstw rolnych. Niektóre rodzaje mogą przekładać się nawet na choroby roślin oraz zwierząt. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń pod tym względem są mikroorganizmy. Regularne pojenie zwierząt wodą zawierającą w sobie bakterie może doprowadzić do bardzo ciężkich chorób zakaźnych w stadzie, a nawet do jego wyginięcia. To przekłada się na straty i oczywiście ogromne koszty, które mogą doprowadzić gospodarstwo rolne do upadku. Zagrożenie w tym przypadku stanowi nie tylko sama woda. Jeśli do tego instalacja nie będzie prawidłowo dezynfekowana, może dochodzić do wtórnego skażenia wody. Wiele mikroorganizmów bytuje w osadach, a warstwie biofilmu mogą pojawiać się także bakterie stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Z między innymi tego powodu tak ważna jest stała kontrola stanu poideł, choćby w hodowli drobiu.

Woda może zawierać w sobie wiele substancji niekorzystnych dla upraw. Wśród takich można wymienić: azotany, amoniak, metale ciężkie, związki humusowe. Skutkiem stosowania wody bogatej w wyżej wymienione zanieczyszczenia są znacznie mniejsze plony, nieestetyczny wygląd roślin, kłopoty związane z prawidłowym nawadnianiem i przyswajaniem substancji odżywczych. Szczególny wpływ na estetykę hodowanych warzyw, owoców, roślin ozdobnych będzie miało żelazo i mangan. Podczas podlewania osadza się na powierzchniach liści, gałęzi i plonów w formie rdzawych opiłków. Nie wyglądają najlepiej, a nabywcom mogą kojarzyć się z chorobami roślin, co może mieć wpływ na utrudnienie sprzedaży.

Żelazo i mangan nie tylko negatywnie oddziałują na estetykę roślin uprawnych. Ich nadmierne stężenie w wodzie podawanej zwierzętom również ma na nie niemały wpływ. Przede wszystkim może sprawiać, że zwierzęta nie będą chciały pić wody, której żelazo niekiedy nadaje metaliczny posmak. To może prowadzić do odwodnienia. Ponadto w przypadku niektórych gatunków zbyt duże stężenie żelaza w pożywieniu oraz wodzie może doprowadzać do schorzeń. Tak się dzieje na przykład w przypadku brojlerów.

Zbyt wysokie stężenia żelaza oraz manganu w wodzie mają też bardzo negatywny wpływ na instalacje oraz urządzenia znajdujące się w gospodarstwie, jak klimatyzatory, kotły grzewcze, automatyczne systemy nawadniania roślin, zamgławiacze, etc. Podczas przepływu woda jest wzbogacana w tlen, na skutek czego wspomniane substancje wytrącają się z wody w formie osadu. Przez zanieczyszczenia może dochodzić do awarii, przytkania, blokowania przepływu, spadku wydajności, zmniejszenia przepływu, ale też bytowania bakterii żelazistych. Bakterie żelaziste stanowią idealne środowisko do bytowania innych mikroorganizmów i tworzenia się warstwy biofilmu wewnątrz. Z kolei w biofilnie mogą znajdować się mikroorganizmy, które będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt.

Równie dużą przeszkodę stanowi wysoki stopień twardości wody. Osad, wytrącający się podczas przepływu jest bardzo dobrze znany pod nazwą kamienia kotłowego. Im twardsza woda, tym szybciej odkłada się trudny do usunięcia osad. Doprowadza do szybszej korozji i powoduje takie same problemy, jak ten powstający na skutek użytkowania wody bogatej w żelazo oraz mangan.

Analiza wody do sektora rolnego

W przypadku sektora rolnego kluczową rolę odgrywa przeprowadzenie kompleksowej analizy wody. Badanie powinno obejmować zarówno mikrobiologię, jak i zakres fizykochemiczny. Analiza wody stanowi podstawę do doboru urządzeń oraz metod uzdatniania wody do danego przeznaczenia. Wśród parametrów, do których przykłada się szczególną uwagę można wymienić: zasolenie, zawartość chloru, odczyn pH wody, składniki odżywcze w odniesieniu do roślin i zwierząt, pierwiastki śladowe, substancje toksyczne, współczynnik adsorpcji sodu, twardość wody.

 Analiza wody jest zawsze traktowana jako punkt wyjścia, dlatego właśnie od niej należy zacząć. Znajomość parametrów wody pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości i rodzaju złóż filtracyjnych, parametrów pracy głowicy sterującej oraz innych kwestii mających znaczenie dla prawidłowego prosperowania stacji uzdatniania wody w danym gospodarstwie rolnym.

Dobór urządzeń do uzdatniania wody w sektorze rolnym

Dobór metod uzdatniania wody jest realizowany także na podstawie informacji przekazanych przez zleceniodawcę. Konkretne sposoby i rodzaje urządzeń są dopasowywane do zastosowania i zapotrzebowania na wodę, a to jest różne w zależności od podejmowanej działalności. Inny rodzaj uzdatniania wody będzie niezbędny do zastosowania w kurnikach, choćby do pozyskania jakości wody do pojenia zwierząt, inny do systemu zamgławiania. Zupełnie inna jakość wody będzie konieczna do nawadniania upraw pomidorów, papryki, pieczarek czy truskawek.

Jak dokładnie wygląda proces doboru urządzeń do uzdatniania wody w sektorze rolnym? Zleceniodawca zgłasza się z prośbą o dobór najlepszych metod oraz z wynikami analizy wody. Kompleksową analizę wody można zlecić także w naszym laboratorium. Dodatkowo przeprowadzany jest wywiad, a także wizja lokalna w celu oceny warunków panujących w miejscu montażu. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie rozwiązań w pełni dostosowanych także do pomieszczenia i umożliwiających optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Na podstawie zgromadzonych informacji powstaje projekt technologiczny opatrzony pełną dokumentacją. Jest przedstawiany zleceniodawcy do akceptacji. Nasi specjaliści dbają o to, aby urządzenia były jak najprostsze w kontroli i obsłudze, a cała stacja uzdatniania wody możliwie jak najbardziej ekonomiczna. Urządzenia powstają z najwyższej jakości komponentów. Kolejnym etapem jest już realizacja. Dodatkowo zawsze warto brać pod uwagę regularny, profesjonalny serwis.

Najczęściej wybierane metody uzdatniania wody

Niezależnie od ujęcia, z którego czerpana jest woda, najczęściej zakładane są przemysłowe filtry mechaniczne. Ich zadaniem jest redukcja z wody cząstek zanieczyszczeń stałych, które mogą powodować mętność wody. Niwelacja wysokiego stopnia twardości jest możliwa dzięki zastosowaniu przemysłowych zmiękczaczy wody. Przy czerpaniu wody z własnego ujęcia bardzo często niezastąpione okazują się przemysłowe odżelaziacze i odmanganiacze wody. Niekiedy właściwym wyborem będą stacje wielofunkcyjne. Zabezpieczeniem przed mikroorganizmami występującymi w wodzie może być z kole przemysłowa lampa bakteriobójcza. To doceniana obecnie metoda dezynfekcji, która nie oddziałuje na stan fizykochemiczny wody.

Category: Dla przemysłu

Woda odgrywa w szklarniach ogromną rolę. Istotna jest nie tylko ilość dostarczanej do upraw wody, ale również jej jakość. Niezależnie od źródła pochodzenia wody, najczęściej potrzebne jest doszlifowanie jej parametrów. Zanieczyszczenia obecne w wodzie surowej mogą mieć wpływ nie tylko na rośliny, ale również system nawadniania. Prawidłowe prosperowanie szklarni wspomoże właściwie dobrana i zaprojektowana do potrzeb stacja uzdatniania wody.

Na co woda w szklarni ma wpływ?

Woda w szklarniach przemysłowych przede wszystkim służy nawadnianiu roślin. Jej jakość w bardzo dużym stopniu przekłada się na system dystrybucji. Dzięki użytkowaniu wody wysokiej jakości nie dojdzie do awarii, zapchania, nieprawidłowej pracy systemów nawadniania, które mogłyby nastąpić z powodu cząstek zanieczyszczeń mechanicznych lub odkładania się osadów. Woda wysokiej jakości ma zapewnić wysoką żywotność układu oraz ochronić właścicieli przed wysokimi kosztami związanymi z naprawami, konserwacją, wymianą komponentów systemu nawadniania na skutek awarii.

Jakość wody ma też ogromne znaczenie dla wielu gatunków roślin. Tu ważne są dwie kwestie. Z jednej strony jest to prawidłowy wzrost roślin, dostarczanie im z wodą właściwych substancji odżywczych, ochrona przed zanieczyszczeniami, które mogłyby doprowadzić do niewłaściwego rozwoju, a nawet chorób. Z drugiej strony woda zawiera w sobie zanieczyszczenia, które mogą mieć ogromny wpływ na estetykę roślin. Na przykład żelazo pod wpływem tlenu wytrąca się z wody w postaci drobnych, rdzawych opiłków. To ma ogromny wpływ na wygląd warzyw, owoców, kwiatów ozdobnych, liści. Kwestia ta może zaważyć na sprzedaży i znacząco zmniejszyć przychody przedsiębiorstwa.

W dużych szklarniach przemysłowych woda odpowiada także za regulację temperatury. Rośliny potrzebują stałej temperatury niezależnie od pory roku. Z tego powodu w niektórych szklarniach zimą oraz jesienią potrzebne jest dogrzewanie. Woda jest wykorzystywana między innymi do zasilania kotłów grzewczych oraz wytwarzania pary wodnej.

Zanieczyszczenia w wodzie dla szklarni

Kłopoty związane z jakością wody zależą od źródła jej pochodzenia. Nieco inne będą w przypadku czerpania wody z sieci, inne jeśli woda jest pobierana z własnego ujęcia. Woda z wodociągów w przypadku dużych szklarni przemysłowych często okazuje się nieopłacalna. Z tego względu wśród najczęściej wykorzystywanych ujęć można wymienić: rzeki, wodę deszczową, strumienie, zapory, własną studnię.

Wybór praktycznie każdego z ujęć do nawadniania roślin w szklarniach niesie ze sobą pewne plusy i minusy. Wody gruntowe są stale narażane na oddziaływanie gleby oraz powietrza, co ma wpływ na ich skład. Jest to szczególnie niepożądane w przypadku upraw bezglebowych. To rodzaj wody, który jest narażony na stałe przedostawanie się większych ilości patogenów, minerałów, materii organicznej. Do tego jakość wody pochodzącej z rzek oraz strumieni ulega stałym zmianom powodowanym przez prace przeprowadzane przy nich. Mogą też znaleźć się w niej niepożądane dla roślin szklarniowych substancje, jak choćby nawozy sztuczne spływające z pól uprawnych.

W niektórych studniach również mogą wystąpić problemy z jakością wody. Tu zagrożeniem mogą być przenikające mikroorganizmy, pestycydy, nawozy sztuczne, a wraz z nimi na przykład azotany. Uprawy hydroponiczne wymagają także wody o właściwym stężeniu minerałów. Zbyt duże ilości, a zwłaszcza sodu, mogą doprowadzić do problemów w uprawach.

Choć deszczówka wydaje się być jednym z najlepszych rozwiązań, to ten rodzaj wody również wymaga uzdatniania. Woda deszczowa nie zawiera w sobie dużej ilości minerałów, jest miękka, to jednak po drodze mogą gromadzić się w niej zanieczyszczenia groźne dla upraw. Spływając po dachach, rynnach, szybach jest wzbogacana w kurz, materiał organiczny, zanieczyszczenia stałe. Problemem mogą być też kwaśne deszcze powodowane przez działalność przemysłową. Często za tym idzie niskie pH takiej wody, które jest szkodliwe dla roślin. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi zawartość cynku i ołowiu w wodzie.

Woda wodociągowa, spełnia normy wody spożywczej, jednak również może mieć pewne substancje w stężeniach niekorzystnych dla roślin. Przykładem tu jest chlor oraz chloraminy. Dla niektórych gatunków przeszkodą może okazać się zbyt wysoki stopień twardości wody.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Niezależnie od źródła pochodzenia wody, zanieczyszczeniem, które zawsze powinno być usuwane, są cząstki mechaniczne. Woda do szklarni powinna być pozbawiona jakiejkolwiek mętności. Musi odznaczać się dużą klarownością. Cząstki mechaniczne mają tendencję do zatykania drobnych otworów i kanalików, przez co mogłyby doprowadzić do niedrożności podajników i poważnej awarii. Woda pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych stanowi dobrą bazę do rozrabiania nawozów oraz odżywek dla roślin.

Żelazo i mangan

Niewskazane w przypadku systemów nawadniających jest również używanie wody bogatej w duże stężenia żelaza oraz manganu. Osady pochodzące z tych zanieczyszczeń również prowadzą do niedrożności i spadku wydajności systemów nawadniających. Ponadto mają wpływ na wygląd roślin poprzez pozostawianie na nich osadów.

Twardość wody

Kolejną kwestią powodującą osady jest wysoki stopień twardości wody. Podczas przepływu z wody wytrąca się osad, który może prowadzić do spadku wydajności, zaniku światła w instalacjach, przytkania podajników, awarii kotłów grzewczych oraz innych systemów, które wymagają wody do prawidłowego działania. Im wyższa twardość wody, tym większy odczyn pH, a nie wszystkie gatunki roślin mogą rozwijać się prawidłowo przy mocno zasadowej wodzie. Bardzo twarda woda doprowadza też niekiedy do braku równowagi roztworu odżywczego oraz problemu z prawidłowym przyswajaniem substancji przez rośliny.

Mikroorganizmy

Każdy hodowca wie, że najgorszym, co może się pojawić są choroby grzybicze oraz choroby bakteryjne u roślin. Na ich występowanie również wpływ ma jakość wody. Patogeny bytują w wodzie, jednak prawdziwy problem występuje wtedy, kiedy ich ilość jest naprawdę duża. Przez dużą ilość grzybów i bakterii zachodzą niekorzystne zmiany w podłożu, a do tego wzrasta prawdopodobieństwo infekcji roślin. Ta szybko się rozprzestrzenia i niszczy uprawy.

Z wymienionych powodów kontrola jakości wody pod kątem występowania mikroorganizmów jest bardzo ważna i należy ją przeprowadzać regularnie. Stan wody pochodzącej z niektórych rodzajów ujęć, może ulec nagłej zmianie w każdej chwili. Tak się dzieje zwłaszcza w trakcie lokalnych podtopień czy powodzi.

Mikroorganizmy występują nie tylko w samej wodzie lecz mogą zbierać się także w rurach. Obecność osadów, na przykład powodowanych przez twardą wodę lub żelazo, stanowi doskonałe środowisko do rozwoju i bytowania wielu rodzajów mikroorganizmów, tworzących warstwę biofilmu. Zarastanie rur może prowadzić do wtórnego skażenia wody.

Stacje uzdatniania wody dla szklarni

Stacje uzdatniania wody do szklarni najczęściej dobiera się nie ze względu na stan roślin lecz instalacji związanych z nawadnianiem, utrzymaniem temperatury, nawilżaniem powietrza. Dobór właściwych rozwiązań zależy od oczekiwań szklarni. Są takie, w których właściciele zgłaszają się jedynie z potrzebą odfiltrowania zanieczyszczeń mechanicznych, ale także obiekty wymagające bardzo dokładnego uzdatniania wody. Na przykład niektóre szklarnie stawiające na uprawę bezglebową, decydują się na realizacje, w których woda jest oczyszczana przez przemysłowy system odwróconej osmozy. Woda jest pozbawiana wszelkich szkodliwych substancji. Systemy odwróconej osmozy okazują się również najlepszym wyjściem w przypadku potrzeby uzdatniania wody na zasilanie kotłów grzewczych wytwarzających parę wodną.

W dużych szklarniach przemysłowych najczęściej występuje potrzeba usuwania zanieczyszczeń mechanicznych za pomocą przemysłowych filtrów mechanicznych. Dość ważna w przypadku własnych ujęć jest także redukcja żelaza oraz manganu na przemysłowych odżelaziaczach i odmanganiaczach wody.

Niektóre zakłady decydują się na redukcję stopnia twardości wody z pomocą przemysłowych zmiękczaczy wody, jednak należy brać pod uwagę preferencje roślin. Do ochrony przed mikroorganizmami polecane są fizyczne metody dezynfekcji wody, jak przemysłowa lampa bakteriobójcza. Promieniowanie ultrafioletowe nie ma wpływu na właściwości fizykochemiczne wody.

Dodatkowo w szklarniach bardzo pomocna może okazać się korekta chemiczna wody. Dzięki niemu można utrzymać właściwe pH wody, co ma wpływ na zapobieganie korozjom instalacji. Odpowiednio dobrane środki chemiczne są w stanie usunąć z wody tlen będący przyczyną korozji wżerowej oraz wiążą twardość resztkową wody i w ten sposób zabezpieczają przed powstawaniem kamienia kotłowego, który odpowiada za tworzenie strat ciepła.

Dobór metod uzdatniania wody do szklarni

W doborze właściwych metod uzdatniania wody najważniejszą rolę odgrywa przeprowadzenie analizy wody. Należy zlecić badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Równie istotne są potrzeby szklarni. Do czego będzie dokładnie wykorzystywana woda? Do jakich układów jest potrzebna? W jakich ilościach? Na podstawie tych wszystkich informacji oraz wizji lokalnej dobierane są metody uzdatniania wody.

W naszym laboratorium przeprowadzane są między innymi testy obciążeniowe na próbkach wody, dzięki którym można optymalnie dobrać rodzaje złóż filtracyjnych oraz wydajność urządzeń. Kolejnym etapem jest projekt technologiczny wraz z całą niezbędną dokumentacją. Stacje uzdatniania wody są dopasowywane także do przestrzeni, w jakiej mają się znajdować, a rozwiązania projektowane tak, by eksploatacja była jak najbardziej wygodna i ekonomiczna. Zatwierdzony przez zleceniodawcę projekt jest realizowany. Ważnym etapem jest także regularny serwis stacji uzdatniania wody.

W naszej ofercie znajdują się zarówno gotowe systemy uzdatniania wody, jak i projekty wykonywane wprost do indywidualnych potrzeb szklarni. W projektach zawierane są najwyższej klasy komponenty, pochodzące od sprawdzonych, renomowanych producentów. W stacjach uzdatniania wody wykorzystywane są najnowsze dostępne technologie. Oprócz tego instalujemy także systemy dozowania środków chemicznych.

Category: Dla przemysłu

Technologia waterjet, czyli cięcie strumieniem wody uchodzi obecnie za jedną z najlepszych metod cięcia precyzyjnego. Dotyczy to zwłaszcza materiałów wrażliwych na wysokie temperatury. Pierwotnie technologia cięcia wodą była wykorzystywana do obróbki miękkich materiałów. Obecnie jednak rozwój oraz możliwość dodawania konkretnych środków do wody sprawiły, że waterjet jest wykorzystywana do cięcia praktycznie każdego materiału, w tym: metali, szkła, kamienia. Przy tym jest to metoda w pełni precyzyjna i szybka. Urządzenia wykorzystujące ją nie mogłyby jednak działać prawidłowo, gdyby nie woda odpowiedniej jakości. Można ją uzyskać poprzez dobór dopasowanej stacji uzdatniania wody.

Dlaczego technologia waterjet potrzebuje wody najwyższej jakości?

Urządzenia przystosowane do cięcia wodą działają przy ciśnieniu, które jest często wyższe niż 6000 barów, a zużycie wody sięga nawet do 19 litrów na minutę. Woda powinna być dostarczana praktycznie przez cały czas, jednak nie chodzi tu o wodę byle jakiej jakości. Jej parametry powinny zostać odpowiednio przygotowane. Jeśli w wodzie pozostaną obecne zanieczyszczenia, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na stan urządzenia do cięcia wodą. Cząstki mechaniczne, ale również substancje wytrącające się z wody w formie osadów są zdolne do spowodowania poważnych uszkodzeń, awarii, szybszego zużycia dysz oraz innych komponentów. To może spowodować zastój w pracy, potrzebę przeprowadzenia kosztownych prac naprawczych, a wszystko sprowadza się do strat finansowych.

Jaka jakość wody będzie najlepsza do technologii waterjet?

Wymogi związane z jakością wody do technologii waterjet są dobrze sprecyzowane i muszą być przestrzegane w każdym przypadku. Jakość wody będzie w końcu bezpośrednio przekładała się na stan urządzenia oraz wydajność jego działania. Obostrzenia dotyczące jakości wody do zastosowania w technologii waterjet są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Parametrem, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy waterjet i go kontrolować, jest stopień twardości wody. Woda nie może być zbyt twarda, jednak nie powinna też być całkowicie miękka. Twardość wody powinna być dostosowana do wymagań producenta maszyny oraz przedsiębiorstwa. Ta wartość musi podlegać stałej kontroli oraz bieżącej regulacji.

W przypadku technologii waterjet znaczenie ma również odpowiednia zawartość substancji takich jak: żelazo, mangan, mętność, miedź, krzemionka, odczyn pH wody. Szczególne niebezpieczeństwo dla waterjet stanowią trzy pierwsze z wymienionych zanieczyszczeń. Mangan i żelazo wytrącają się z wody w formie osadów. W połączeniu z dużą mętnością wody mogą doprowadzić do naprawdę trudnych w naprawie awarii. Woda do waterjet nie powinna być mętna. To cecha wynikająca z zawartości w wodzie drobnych cząsteczek stałych, jak: piasek, rdza, pyłki. Takie zanieczyszczenia muszą być całkowicie eliminowane, ponieważ mogą przyczyniać się od powstawania niedrożności w maszynach.

Jeśli chodzi o rekomendowany odczyn pH wody, na której ma bazować waterjet, najlepszy będzie neutralny bądź jak najbardziej zbliżony do tej wartości. Ponadto woda nie powinna mieć właściwości korozyjnych. Przez zbyt wysoki odczyn pH, zasadowość oraz wysoki stopień twardości wody może dochodzić do szybszej korozji elementów metalowych w maszynach i ich przedwczesnego zużycia.

Należy zwrócić też uwagę na stężenie krzemionki obecnej w wodzie do waterjet. Nie jest częstym problemem występującym w wodzie, jednak może stanowić dotkliwy kłopot w przypadku technologii waterjet. Jej nadmiar powoduje poważne uszkodzenia maszyn, komponentów takich jak: zawory zwrotne, uszczelki, kryzy. Normy i maksymalne stężenia krzemionki są wytyczane indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie.

Czy uzdatnianie wody do waterjet to konieczność?

W przypadku maszyn, które zużywają ponad 5 lirów wody na minutę, zagwarantowanie odpowiednich parametrów wody jest koniecznością. Ma ogromne znaczenie ze względu na kondycję dysz oraz innych komponentów w maszynach przystosowanych do cięcia wodą. Jakość wody jest uzależniona od wielu czynników. Znacznie ma między innymi źródło jej pochodzenia. W wielu przypadkach montaż stacji uzdatniania wody okazuje się koniecznością. Dobór konkretnego rozwiązania jest zależny od parametrów wody surowej.

Warto zacząć od kompleksowej analizy wody, na podstawie której możliwy będzie dobór urządzeń oraz wykonanie profesjonalnego projektu technicznego. Kolejnymi etapami są montaż i serwis. W przypadku zakładów bazujących na technologii waterjet, warto przeprowadzać regularne analizy wody mimo funkcjonowania stacji uzdatniania wody. To pomoże w zachowaniu najwyższej jakości usług oraz pełnej kontroli właściwości wody i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Jak uzdatniać wodę dla technologii cięcia wodą waterjet?

W przedsiębiorstwach, które na co dzień korzystają z technologii cięcia wodą waterjet istnieją dwie drogi pozyskania wody wysokiej jakości. Pierwszą opcją jest założenie specjalnych modułów. Jest to rozwiązanie, które w rzeczywistości stosuje się sporadycznie ze względu na wysoki koszt i niską opłacalność takiej inwestycji. Zdecydowanie częściej wykorzystywane są dostosowane do potrzeb stacje uzdatniania wody.

Konkretne urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody są dobierane na podstawie warunków panujących w danym zakładzie, oczekiwań, zastosowanego urządzenia do cięcia wodą oraz wymagań jego producentów.

Jeśli parametry wody są całkiem dobre, ponieważ na przykład głównym źródłem jest woda wodociągowa, eksperci najczęściej proponują połączenie przemysłowego zmiękczacza wody, służącego redukcji stopnia twardości, wraz z filtracją mechaniczną. Jeśli woda do zasilania waterjet pochodzi ze studni, prawdopodobnie niezbędne będzie usuwanie żelaza oraz manganu z wody. Jest to możliwe z pomocą specjalistycznych, przemysłowych odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Odczyn pH wody zazwyczaj podlega regulacji przy okazji usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń z wody. Istnieją również sposoby na utrzymanie właściwego poziomu pH, a nawet jego podniesienie.

Za najtrudniejszą substancję do usuwania z wody uznaje się krzemionkę. Jak już zostało wspomniane wyżej, nie jest to często występujące przekroczenie, jednak jeśli się pojawi, wymaga zastosowania bardzo dokładnego uzdatniania wody. W celu redukcji krzemionki stosuje się najczęściej przemysłowy system odwróconej osmozy lub demineralizację na specjalistycznych złożach jonowymiennych.

Niektóre firmy specjalizujące się w technologii cięcia wodą waterjet wymagają zastosowania złożonych stacji uzdatniania wody, w skład których wchodzi wiele różnych etapów. Możliwe do zastosowania i realizacji są projekty składające się z: urządzeń do zmiękczania wody, demineralizacji, a w ostatniej fazie kondycjonowania wody. Każde z wymienionych posiada dostosowane do warunków panujących w przedsiębiorstwie parametry pracy. Niekiedy tylko w taki sposób można uzyskać wodę, która nie będzie szkodziła komponentom.

Jak dobrać stację uzdatniania wody do waterjet?

Koniecznością jest zlecenie profesjonalnej analizy wody. Najlepiej przeprowadzić badania pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym. Z wynikami można zgłosić się do ekspertów z branży uzdatniania wody. Dodatkowy wywiad oraz wizja lokalna pozwolą na dobór właściwych metod uzdatniania wody oraz stworzenie szczegółowego projektu technologicznego. Kolejnym krokiem jest już realizacja oraz regularny serwis stacji uzdatniania wody.

Nasi eksperci dobierają stacje uzdatniania wody, by służyły wydajnie, ale i ekonomicznie. Projekty są tworzone z uwzględnieniem najwyższej jakości dostępnych na rynku komponentów od znanych i cenionych producentów.

Category: Dla przemysłu

Podczas eksploatacji instalacji chłodniczych zdecydowane znaczenie ma jakość wody. Jej nieodpowiednie parametry mogą doprowadzić do realnych, dużych strat finansowych w przedsiębiorstwie. Niewłaściwa jakość wody przekłada się na gorszą wydajność systemu chłodniczego, korozje materiałów, z których została skonstruowana instalacja, problemy związane z osadzaniem kamienia, rozwojem środowiska mikrobiologicznego. Uchronienie przedsiębiorstwa przed tymi wszystkimi problemami jest możliwe z odpowiednio dobraną stacją uzdatniania wody.

Obieg otwarty i zamknięty a jakość wody

Woda o dostosowanych parametrach jest tak samo ważna niezależnie od tego, z jakimi dokładnie urządzeniami i układem mamy do czynienia. Uzdatnianie i dostosowanie właściwości jest tak samo istotne w perspektywie każdego obiegu, niezależnie od pochodzenia wody. W obiegach otwartych woda najczęściej pochodzi z sieci wodociągowej lub jest pobierana ze specjalnie przygotowanego, otwartego zbiornika. W obiegach zamkniętych z kolei woda opuszcza skraplacz i przepływa do wieży chłodniczej. Tam podlega procesowi chłodzenia, a następnie jest kierowana z powrotem do skraplacza.

Każdy z wymienionych układów potrzebuje wody nieco innej jakości. Za jeden z najważniejszych przykładów obiegów otwartych można uznać wieże chłodnicze. W tym przypadku należy zwracać uwagę na to, że odparowywana jest czysta woda, a zasolenie wody obiegowej stale wzrasta. Dodatkowy problem mogą stanowić mikroorganizmy obecne w wodzie. Z kolei układ zamknięty, czyli na przykład klimatyzacja, wymaga wody, która nie będzie pozostawiała po sobie osadów. Najlepiej sprawdzi się więc woda zdemineralizowana oraz zmiękczona.

Problemy związane z jakością wody do wieży chłodniczej

Najczęstszym problemem, a w dodatku pierwszym na liście, który może spowodować ogromne straty, jest osad. Kamień kotłowy szybko obniża wydajność urządzeń chłodniczych. Osad tworzy izolacyjną warstwę, która może bardzo szybko się powiększać. To wpływa na bezpośrednie obniżenie wydajności układu. Kamień powoduje znaczny wzrost kosztów związanych z eksploatacją wieży chłodniczej poprzez zmniejszenie się dynamiki przebiegu ciepła w systemie, powstawania strat w ciśnieniu, wystąpienie problemu zatykania się zaworów, rur, przewodów.

Drugą ważną kwestią jest zapobieganie powstawania korozjom. Wystąpienie korozji prowadzi do awarii oraz przedwczesnej wymiany na nowe komponentów takich jak: sprężarki, pompy oraz zawory. Korozyjność wody w dużej mierze dyktuje odczyn pH, stężenie tlenu rozpuszczonego, stężenie chlorków oraz siarczanów. Odczyn pH powinien być neutralny – ani zbyt zasadowy, ani za kwaśny. Ogólnie przyjmuje się, że najlepiej kiedy odczyn pH mieści się w przedziale 6,5-8. Wysokie stężenia tlenu rozpuszczonego są szczególnym problemem otwartych układów chłodzenia. Zapobieganie temu problemowi jest możliwe z wykorzystaniem procesów kondycjonowania wody.

Jeśli woda będzie pozostawiała osady, pojawi się kolejny problem w postaci mikroorganizmów. Osad jest doskonałym środowiskiem do rozwoju i bytowania drobnoustrojów, tworzących warstwę biofilmu. Często z ich powodu dochodzi do zamulenia wody chłodzącej.

Bakterie z grupy Legionella w wodzie chłodniczej

W odpowiednich warunkach każdy system ciepłej lub zimnej wody może być podatny na wzrost bakterii Legionella. Wieże chłodnicze z systemem odparowania i podobne systemy mokre stanowią jednak szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia infekcją, ponieważ mogą rozprzestrzeniać wodę w postaci aerozolu na bardzo dużych obszarach. Właśnie dlatego tak istotne są działania w zakresie kontroli ryzyka, namnażania i rozprzestrzeniania się tych drobnoustrojów w instalacjach chłodniczych wyparnych i podobnych im wodnych chłodniach kominowych. Uzdatnianie wody dla wież chłodniczych w kontekście eliminacji bakterii Legionella obejmuje kondycjonowanie wody za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych, takich jak biocydy.

Zalety stosowania stacji uzdatniania wody do wież chłodniczych

Uzdatnianie wody to przede wszystkim ochrona przedsiębiorstwa na wielu frontach. Chodzi tu przede wszystkim o koszty eksploatacyjne i jak najlepsze prosperowanie firmy. Osady, kamień, muł, korozja prowadzą do potrzeby częstszej i dokładniejszej konserwacji oraz przeprowadzania remontów. Koszty użytkowe mogą wzrosnąć nawet o połowę przez stosowanie wody nieodpowiedniej jakości! Warto pamiętać, że remonty maszyn, czyszczenie, wymiana komponentów to przestoje. Te przekładają się na ogromne straty. Ponadto równie istotne jest zabezpieczenie instalacji przed mikroorganizmami. Niektóre z nich są w stanie wyniszczyć instalację w przeciągu niecałego roku.

Uzdatnianie wody do weź chłodniczych

W przypadku wież chłodniczych przed stacjami uzdatniania wody stoi kilka ważnych zadań. Wśród nich wymienić można:

 • Zminimalizowanie ryzyka występowania korozji
 • Zredukowanie występowania zanieczyszczeń
 • Zapobieganie osadzania się kamienia kotłowego
 • Zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów
 • Przedłużenie żywotności i zachowanie stałej wydajności urządzeń

Dobór stacji uzdatniania wody jest przeprowadzany indywidualnie, a urządzenia w pełni dostosowywane do potrzeb przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest, aby rozpocząć od profesjonalnej, kompleksowej analizy wody. Parametrami, które odgrywają największą rolę w doborze metod uzdatniania wody do obiegów chłodniczych są: odczyn pH wody, twardość wody, zasadowość, utlenialność, przewodność, zawartość tlenu, korozyjność, stabilność choćby pod względem termicznym, a to nadal nie wszystko. Z pewnością nie można mówić o jednym skutecznym rozwiązaniu. Można natomiast wymienić te, które znajdują swoje zastosowanie najczęściej.

Redukcja zanieczyszczeń mechanicznych

Do uzdatniania wody do wież chłodniczych w tym zakresie najczęściej stosuje się przemysłowe filtry mechaniczne o dużych wydajnościach. Są przedsiębiorstwa, w których swoje zastosowanie znajdą kolumny filtracyjne lub filtry multikartridżowe. Niezależnie od urządzenia, celem jest usunięcie z wody cząstek stałych. Ten rodzaj filtracji stanowi również zabezpieczenie kolejnych etapów stacji uzdatniania wody.

Ochrona przed kamieniem kotłowym

W przypadku zapobiegania gromadzenia się kamienia kotłowego najlepszym rozwiązaniem będzie przemysłowy zmiękczacz wody. Redukcja twardości wody przyniesie liczne korzyści. W wielu zakładach, ze względu na duże zapotrzebowanie na miękką wodę, zakładane są stacje składające się z dwóch bądź większej ilości zmiękczaczy wody.

Odwrócona osmoza do wody do wież chłodniczych

Przemysłowa odwrócona osmoza jest najczęściej niezbędnym etapem uzdatniania wody w przedsiębiorstwach, gdzie część wody ulega odparowaniu i wzrasta zasolenie wody obiegowej. To powoduje pozostawanie i odkładanie się sporego osadu. W takich przypadkach potrzebna jest woda zdemineralizowana, dokładnie oczyszczona, praktycznie pozbawiona soli mineralnych.

Kondycjonowanie wody do wież chłodniczych

Do obiegów chłodniczych bardzo często proponowane jest kondycjonowanie wody. To pozwala dobrze zabezpieczyć instalację, a jeśli firma do tej pory korzystała z nieuzdatnionej wody, to też zwalczyć osad, który mógł do tej pory nagromadzić się wewnątrz. Przede wszystkim warte stosowania są inhibitory korozji. Chronią instalację przed powstawaniem osadów oraz rozwojem korozji poprzez stworzenie specjalnej warstwy ochronnej na metalowych częściach instalacji. Dodatkowo bardzo dobre efekty przyniesie dozowanie biocydów. Dzięki nim szybko i skutecznie hamowany jest rozwój glonów, grzybów, bakterii. Biocydy chronią instalacje przed odkładaniem się wewnątrz biofilmu.

Dobór stacji uzdatniania wody do wież chłodniczych

Jak już zostało wspomniane wyżej, bardzo ważny jest indywidualny dobór urządzeń do uzdatniania wody. W tym celu warto zgłosić się do naszych specjalistów. Istotne są wyniki analizy wody, ale również wizja lokalna oraz szczegółowy wywiad dotyczący potrzeb przedsiębiorstwa. Na bazie tych zebranych informacji powstaje projekt technologiczny dopasowany do oczekiwań. Stacja uzdatniania wody ma produkować wodę o optymalnej jakości we wskazanych ilościach. Rozwiązania są dopasowywane do przestrzeni, wygody eksploatacji oraz zapewnienia możliwie jak najniższych kosztów.

Po zatwierdzeniu projektu przez zleceniodawcę jest on wdrażany w fazę realizacji. Przy przemysłowych stacjach uzdatniania wody bardzo dużą rolę odgrywa serwis oraz właściwa, regularna konserwacja.

Category: Dla przemysłu

Woda jest niezbędna w procesie hodowli roślin. Jej odpowiednia ilość odgrywa ogromną rolę w sektorze ogrodnictwa na dużą skalę. Ilość i jakość plonów jest uzależniona od wody. Znaczenie ma jednak nie tylko dostarczana ilość oraz sposób dozowania wody roślinom, ale i jakość samej wody. Odpowiednio dobrane stacje uzdatniania wody stanowią najlepszą i bardzo potrzebną ochronę systemów nawadniania. Pominięcie tego etapu może doprowadzić do sporych strat finansowych.

Woda w ogrodnictwie – gdzie jest potrzebna?

Sektor ogrodniczy jest bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele gałęzi oraz działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Uprawy rolne
 • Uprawy sadownicze
 • Szkółki roślin ozdobnych
 • Uprawy szklarniowe
 • Ogrody
 • Ściany wykonane z roślin

W polskich warunkach podstawowym źródłem wody dla dużych upraw są opady atmosferyczne. Niestety coraz częściej zdarza się, że rozkład opadów atmosferycznych oraz ich wielkość dla wielu roślin, na licznych obszarach, nie jest wystarczający. W największej mierze ta sytuacja dotyczy roślin jednorocznych, drzew oraz krzewów owocowych. Z tych właśnie względów na terenie wielu upraw niezbędnym procesem staje się sztuczne nawadnianie. W Polsce najczęściej wykorzystywanymi systemami nawadniania w ogrodnictwie są: deszczownie oraz systemy mikronawadniania, jak mini zraszanie oraz nawadnianie kropelkowe.

 • Minizraszanie – stosowane w produkcji pod osłonami, szkółkach kontenerowych, sadownictwie. Polega na zraszaniu roślin lub powierzchni gleby tylko w pobliżu roślin z pomocą niedużych, wykonanych najczęściej z tworzyw sztucznych minizraszaczy. Te podają wodę w postaci kropel lub strumieni
 • Nawadnianie kropelkowe – najczęściej wybierane do upraw ogrodniczych w polach oraz pod osłonami, stosowane również w nawadnianiu chmielu. Woda jest podawana przez emitery o bardzo małym, jednostkowym wydatku wody. Woda jest wydawana bezpośrednio do aktywnej strefy korzennej roślin. Wśród systemów kropelkowych można wyróżnić: liniowe, guzikowe, linie i taśmy kroplujące
 • Nawadnianie deszczowniane – stosowane w warzywnictwie, uprawach rolniczych, szkółkarstwie. System imituje opad deszczu. Woda jest podawana w formie kropel za pomocą dopasowanych do potrzeb zraszaczy

Źródła pochodzenia wody – szanse i zagrożenia

Woda przeznaczona do nawadniania roślin pochodzi najczęściej z dwóch źródeł. Wybór zależy od terenu, w którym znajduje się uprawa. Zarówno wykorzystywanie wód powierzchniowych, jak i podziemnych niesie ze sobą pewne szanse, jak tez zagrożenia.

Wody powierzchniowe

Wody pochodzące ze zbiorników otwartych takich jak rzeki, stawy czy jeziora mogą charakteryzować się bardzo zmiennym odczynem pH oraz składem wody. Z jednej strony taka woda może mieć więcej mikro i makroelementów niezbędnych dla roślin, z drugiej strony przekroczone chlor i sód, które już nie wpływają najlepiej na uprawy. Ponadto pojawia się problem przemysłowych zanieczyszczeń chemicznych. Woda powierzchniowa może być też bardzo bogata w różne rodzaje materii organicznej oraz zanieczyszczenia stałe.

Wody gruntowe

Wyróżniamy wody gruntowe płytkie oraz głębokie. Pierwszy rodzaj, zwany także wodami zaskórnymi, nie uchodzi za najlepszy. Może zawierać duże ilości składników odżywczych dla roślin, jednak prawdopodobieństwo skażenia mikrobiologicznego również jest bardzo duże. O wiele lepszą opcją do nawadniania roślin wydają się być wody głębokie, które relatywnie rzadko zawierają w sobie mikroorganizmy, a cechuje je duża zawartość związków mineralnych. Problemem jednak może okazać się wysoki stopień twardości wody, a także nadprogramowe stężenia żelaza oraz manganu.

Rola wody w ogrodnictwie

Woda w przypadku ogrodnictwa ma kilka ważnych zadań. Pierwsze z nich dotyczy samych roślin oraz znaczenia wody właśnie w ich aspekcie. Drugą sprawą jest wpływ jakości wody na system nawadniania, przez który przepływa.

Przede wszystkim ilość oraz właściwości wody dostarczanej do systemu korzennego roślin przekładają się na jakość oraz ilość zbieranych plonów. Woda jest niezbędna do transportowania ważnych składników mineralnych oraz substancji ochrony roślin, a często także nawozów i odżywek. Jeśli będzie nieodpowiedniej jakości, może nie tylko nie spełniać swojej funkcji, ale w niekorzystny sposób oddziaływać na wygląd, a nawet rozwój roślin. Jeszcze bardziej skomplikowaną sprawą i głównym powodem, dla którego ogrodnicy decydują się na instalację stacji uzdatniania wody, jest jej wpływ na system nawadniania roślin. Obecne w wodze zanieczyszczenia mogą doprowadzać do niewłaściwego dozowania wody przez instalacje nawadniające, rozprowadzające oraz dawkujące.

Zła jakość wody przepływającej przez najczęściej instalacje o dość małej średnicy powoduje ograniczenie efektywności przepływu, nieprawidłową pracę zaworów, a także dysz.

Dlaczego jakość wody w ogrodnictwie ma tak duże znaczenie?

Temat jakości wody w ogrodnictwie ma wiele odsłon i powinien być rozpatrywany w wielu aspektach jednocześnie. Z jednej strony chodzi tu o zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom. Woda nie powinna charakteryzować się obecnością toksycznych związków, które mogą w niewłaściwy sposób oddziaływać na rośliny. Kolejną kwestią jest wpływ wody na wygląd oraz jakość handlową zebranych plonów. Oprócz tego jakość wody przekłada się na jakość i skuteczność przygotowanej na jej bazie pożywki nawozowej oraz prawidłowe działanie instalacji nawadniających.

Woda w ogrodnictwie a kondycja roślin

Jeśli chodzi o oddziaływanie wody na same rośliny, to ważne jest zwrócenie uwagi na kilka parametrów, wśród których wymienić można:

 • zasolenie wody, czyli sumę wszystkich soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie, ich ilość oraz jakość – jeśli w wodzie znajdują się zbyt duże stężenia niektórych pierwiastków, jak choćby sód, chlor, bor, mogą okazać się bardzo toksyczne dla roślin. Niektóre pierwiastki w zbyt dużych stężeniach mogą niszczyć korzenie, a nawet liście i owoce
 • stopień twardości wody
 • odczyn pH wody – woda o zbyt wysokim odczynie pH nie będzie nadawała się do nawadniania niektórych upraw ze względu na negatywny wpływ na rośliny, na przykład borówki

Bardzo ważnym aspektem są mikroorganizmy. Należy bardzo uważać, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw, które trafiają do konsumentów w stanie surowym, aby nie doszło do skażenia mikrobiologicznego produktów. Z tego powodu woda powinna być dezynfekowana. Nie może zawierać w sobie żadnych bakterii.

Woda w ogrodnictwie a bezpieczeństwo konsumenta

Woda stosowana w ogrodnictwie najczęściej przekłada się na jakość plonów oraz substancje, które się w nich znajdują. Priorytetem jest brak jakichkolwiek mikroorganizmów obecnych w wodzie. Stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jeśli owoce i warzywa będą regularnie nawadniane taką wodą, mikroorganizmy zostaną na nich przeniesione. Do takich sytuacji nie może dojść zwłaszcza w przypadku, jeśli plony są dostarczane w formie surowej do konsumentów. Ważną wartością wskaźnikową jest występowanie w wodzie bakterii Escherichii coli. Wśród substancji szkodliwych dla ludzi, a łatwo akumulujących się w roślinach z wody można wymienić także: metale ciężkie, fenole, detergenty, pestycydy.

Woda w ogrodnictwie a jakość handlowa roślin

Zanieczyszczenia wody mogą mieć niekorzystny wpływ na estetykę warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku sprzedaży plonów w surowej formie prosto do odbiorców. Niewłaściwą praktyką jest na przykład deszczowanie roślin wodą o zbyt wysokiej zawartości żelaza, manganu, o dużym stopniu twardości wody. Przez takie działania na owocach, warzywach i roślinach ozdobnych może pozostawać kamienny osad lub gromadzić się wodorotlenek żelaza.

Woda w ogrodnictwie a instalacja nawadniająca

Woda musi być bardzo dobrze dopasowana do systemu nawadniającego. Jej jakość ma wpływ na stan techniczny instalacji. Systemy nawadniania są bardzo czułe na obecność substancji, które mogą pozostawiać po sobie osad. Niezbędne jest usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, żelaza, manganu, twardości wody. Najbardziej czułe na zanieczyszczenia są systemy mikro nawadniania. Zagrożenie może stanowić także warstwa filmu biologicznego odkładająca się w instalacji. Wszystkie z wymienionych zanieczyszczeń uniemożliwiają prawidłowe nawadnianie upraw, powodują spadki wydajności i kosztowne awarie.

Woda w ogrodnictwie a pożywka nawozowa

Woda pełni również bardzo ważną rolę w przygotowywaniu odżywek i nawozów dla roślin. Przygotowanie pożywki nawozowej wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej składu pożywki i substancji w niej obecnych, które będą optymalne dla danej rośliny, konkretnej fazy wzrostu. Niezbędna jest znajomość parametrów wody takich jak: zasolenie, odczyn pH wody, stężenie wodorowęglanów, zawartość mikro i makroelementów.

Najczęstsze problemy z jakością wody w ogrodnictwie

Opisane wyżej problemy wynikają z występowania w wodzie następujących rodzajów zanieczyszczeń. Wszystkie należy mieć na uwadze i dostosować parametry nie tylko do hodowanych roślin, ale także do systemów nawadniania obecnych na terenie upraw.

 • Zanieczyszczenia mechaniczne – mogą prowadzić do przytykania systemów nawadniania roślin, spadku wydajności, kosztownej w skutkach awarii, nieprawidłowego rozkładu nawodnienia wśród upraw
 • Twarda woda w ogrodnictwie – nie jest korzystna dla niektórych odmian roślin, powoduje nieestetyczne osady, prowadzi do uszkodzeń oraz awarii instalacji nawadniającej rośliny
 • Żelazo i mangan w wodzie w ogrodnictwie – powodują nieestetyczne osady na roślinach, zmniejszając ich wartość rynkową, prowadzą do awarii systemów nawadniania, odkładają się w postaci osadu blokując przepływ. Ich występowanie może być związane z bytowaniem bakterii żelazowych oraz manganowych, które stanowią doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów
 • Osady biologiczne w instalacji – mogą prowadzić do wtórnego skażenia wody, blokują przepływ wody w instalacjach nawadniających, prowadzą do zmniejszenia światła w przewodach, mogą powodować awarie
 • Mikroorganizmy – mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów

Sposoby uzdatniania wody w ogrodnictwie

Stacja uzdatniania wody przeznaczona do sektora ogrodniczego musi być dobierana do indywidualnych potrzeb każdego zleceniodawcy. W takich stacjach uzdatniania wody niezbędnym etapem są przemysłowe filtry mechaniczne, które ochraniają nie tylko instalację nawadniającą, ale również pozostałe etapy służące poprawie jakości wody. Z przekroczeniami żelaza oraz manganu doskonale poradzą sobie przemysłowe odżelaziacze oraz odmanganiacze wody. Do niwelacji stopnia twardości wody proponowane są przemysłowe zmiękczacze wody. Ochronę przed mikroorganizmami jest w stanie zapewnić przemysłowa lampa bakteriobójcza. Do redukcji chloru oraz jego pochodnych z wody można zastosować przemysłowe kolumny węglowe. Niekiedy niezbędne są takie parametry wody, że dobrym rozwiązaniem może okazać się przemysłowa odwrócona osmoza.

Dobór metod uzdatniania wody w ogrodnictwie

Dobór metod uzdatniania wody w ogrodnictwie jest kwestią bardzo indywidualną. Wiele zależy od segmentu, w którym stacja uzdatniania wody będzie służyła, źródła pochodzenia wody, wymagań systemu nawadniania oraz oczekiwań zleceniodawcy. Na początek bardzo ważną kwestią są wyniki kompleksowej analizy wody. Należy zlecić badanie pod katem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Do tego dokładny wywiad oraz wizja lokalna pozwalają na dobór właściwych złóż filtracyjnych, parametrów pracy urządzeń. Tworzony jest projekt technologiczny oraz przeprowadzane konsultacje. Po zatwierdzeniu można przejść do fazy montażu stacji uzdatniania wody.

Category: Dla przemysłu

Woda procesowa, zwana niekiedy także wodą technologiczną, pełni niezwykle ważną rolę w wielu zakładach przemysłowych z różnych gałęzi. Bez niej liczne obiekty praktycznie nie mogłyby funkcjonować. Napędza urządzenia, jest wykorzystywana w wyrobie produktów, chłodzi, podgrzewa. Bardzo często wykorzystanie wody procesowej wymaga jej wcześniejszego przystosowania do konkretnego zastosowania. W związku z tym nie może się obyć bez dobranej do potrzeb stacji uzdatniania wody.

Woda procesowa niezbędna w przemyśle

Mianem wody procesowej można nazwać wodę wykorzystywaną w układzie przemysłowym, niezależnie od tego, o jakiej branży konkretnie mówimy. Samo pojęcie wody procesowej można stosować naprzemiennie z wodą technologiczną. Dokładniej rzecz ujmując, woda procesowa służy w:

 • Procesach technologicznych
 • Procesach produkcyjnych
 • Procesach przeprowadzanych w elektrowniach
 • Procesach przeprowadzanych w elektrociepłowniach
 • Procesach przeprowadzanych w różnego rodzaju instytucjach

Jakiej jakości powinna być woda technologiczna?

Nie można mówić o stałych, konkretnie wyznaczonych parametrach, jakim powinna podlegać tego rodzaju woda. Właściwości powinny być dokładnie dostosowane do procesu, w którym woda będzie wykorzystywana. Woda procesowa nie podlega jednak wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ponieważ nie jest klasyfikowana jako woda spożywcza. W większości przypadków musi zostać poddana procesom uzdatniania znacznie bardziej rozbudowanym niż woda przeznaczona do picia. W wielu gałęziach przemysłu potrzebna jest przecież woda ultra czysta.

Woda techniczna

Przy okazji pisania o wodzie procesowej, zwanej także technologiczną, warto jeszcze wspomnieć o wodzie technicznej, bez której nie obyłoby się w sektorze przemysłowym. W niektórych przypadkach, ze względu na takie samo zapotrzebowanie na jakość, woda procesowa oznacza dokładnie to samo, co woda techniczna.

Są też przypadki, w których to zupełnie co innego. Woda procesowa różni się jakością od wody technicznej, a obie są wykorzystywane na terenie obiektu. W tym rozumieniu woda techniczna najczęściej musi spełniać wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda techniczna jest stosowana w procesach pośrednich. Może służyć między innymi do sprzątania lub przemywania rąk.

Woda wtórna

Innym rodzajem wody wykorzystywanej w przemyśle jest woda wtórna. To typ, który pojawił się na drodze podejmowania dobrych praktyk związanych ze środowiskiem oraz zmniejszaniem zużycia wody przez przedsiębiorstwo. Woda wtórna to nic innego jak woda odzyskana z poprzedniego procesu technologicznego. Jej parametry są przygotowywane w taki sposób, by nadawała się do ponownego wykorzystania.

Odzyskiwanie wody jest praktyką, na którą decyduje się coraz większa rzesza przedsiębiorców. Dzięki temu spadają koszty produkcji. Woda wtórna po wcześniejszych procesach może posiadać w sobie wiele zanieczyszczeń. Stąd jej wykorzystanie jest możliwe w mało wymagających procesach. Bardzo często jest też poddawana uzdatnianiu. W wielu przedsiębiorstwach powstają dedykowane jej stacje uzdatniania wody.

Jak uzdatniać wodę procesową?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego, w jaki sposób można uzdatniać wodę procesową. Wszystko ze względu na to, o czym już zostało wspomniane wyżej. Każda gałąź przemysłu charakteryzuje się nieco innymi procesami oraz potrzebami co do jakości wody. Inne parametry wody będą niezbędne w przypadku zasilania urządzeń w technologii cięcia wodą, a zupełnie inne do obsługi elektrociepłowni. Niektóre branże potrzebują wody pozbawionej jakichkolwiek dodatkowych substancji. Zanieczyszczeniami, które najczęściej wymagają redukcji są: zanieczyszczenia mechaniczne, mangan, żelazo, wysoki stopień twardości wody. Uzdatnianie wody pod tym kątem najczęściej pomaga zapobiegać awariom.

Dobór metod uzdatniania wody jest w dużej mierze zależny także od źródeł jej wykorzystania, a te w przypadku zakładów przemysłowych mogą być naprawdę zróżnicowane. Woda wodociągowa to nie jest jedyny rodzaj ujęcia. Równie dużą popularnością cieszą się studnie, woda powierzchniowa, a także woda deszczowa, która obecnie przeżywa swój renesans w zastosowaniach.

W przypadkach niektórych przedsiębiorstw praktycznie wcale nie trzeba podejmować działań związanych z uzdatnianiem wody – często wystarczy jedynie doszlifowanie. Jest to możliwe w przypadkach, kiedy woda ma dobre właściwości, spełniające wymagania danego procesu. Innym razem potrzebne są wieloetapowe stacje uzdatniania wody. Takie zakłada się na przykład w celu uzyskania wody demineralizowanej. Uzdatnianie wody procesowej i technologicznej jest więc kwestią, która powinna być rozpatrywana indywidualnie w każdym przypadku.

Dobór urządzeń do wody technologicznej

Jakość wody niezbędnej do wykorzystania w danym procesie dobiera się na podstawie kilku czynników. Stałymi są:

 • Zużycie wody w zakładzie na dany proces
 • Jakość wody surowej
 • Czas, w którym woda jest zużywana
 • Wytyczne producenta urządzeń, którymi ma być zasilana woda

Każdy przypadek powinien być rozpatrywany bardzo indywidualnie. Niekiedy pojawiają się prośby o wykonanie konkretnego zlecenia z już wybranymi urządzeniami, ponieważ przedsiębiorcy dokładnie wiedzą, czego potrzebują. W przypadku innych zakładów niezbędne jest rozpoczęcie od podstaw, czyli profesjonalnej analizy wody. Wynika to z faktu, że firmy zdają sobie sprawę z zapotrzebowania na wodę konkretnej jakości, jednak nie wiedzą jak to osiągnąć.

Ważnym etapem jest wizja lokalna, która pozwala ocenić stan oraz ilość miejsca na montaż stacji uzdatniania wody oraz zaprojektować konkretne rozwiązania pod daną przestrzeń. Klarsan przeprowadza także testy obciążeniowe na konkretnych złożach filtracyjnych w celu oceny realnej wydajności i skuteczności w stosunku do wody. Następnie projekt technologiczny jest przedstawiany wraz z całą dokumentacją zleceniodawcy. W kolejnych etapach przeprowadzany jest montaż, a z czasem serwis oraz konserwacja stacji uzdatniania wody.

Dla gastronomii

Category: Dla gastronomii

Sektor HoReCa ma duże potrzeby związane z wodą. W hotelowych przestrzeniach gastronomicznych, kawiarniach, barach, restauracjach, cateringu jest wykorzystywana nie tylko do obróbki potraw i poszczególnych składników, ale też zasilania urządzeń, jest podawana gościom między innymi w formie lodu, służy też do sprzątania i pracy zgodnej z higienicznymi normami. To wszystko sprawia, że musi być naprawdę dobrej jakości. Jak można o to zadbać?

Źródła wody do gastronomii

Świadomość właścicieli, co do jakości wody oraz jej roli w punktach gastronomicznych stale wzrasta. Jak powszechnie wiadomo, musi to być woda zdatna do spożycia, a parametry powinny być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Czy to jednak wystarczy? Jak się okazuje, nie zawsze. Niekiedy woda powinna mieć jeszcze lepsze parametry, by nie narazić właściciela na awarie sprzętu i niepotrzebne koszty. Poza tym należy też pamiętać, że im lepszą jakość zaoferujemy gościom, tym bardziej spełnimy ich oczekiwania.

Wykorzystanie wody z własnego ujęcia na potrzeby restauracji wymaga poprzedzenia procesem uzdatniania. Jest to koniecznością i co do tego nie ma żadnych wątpliwości! Jak się jednak okazuje w codzienności gastronomii, bardzo dobrą i w dłuższej perspektywie opłacalną praktyką, jest również poprawa jakości wody. Chodzi o jak najlepsze doszlifowanie jej właściwości, by mogła w pełni służyć do wyznaczonych celów.

Choć woda wodociągowa spełnia normy i jest wolna od wszelkich szkodliwych mikroorganizmów, to może mieć kilka właściwości niosących negatywny wpływ na jakość serwowanych dań czy urządzenia pracujące w kuchni. Kłopot może stanowić między innymi chlor czy wysoki stopień twardości wody.

Korzyści z uzdatniania wody w gastronomii

Gastronomia jest sektorem zużywającym duże ilości wody. Jest ona wykorzystywana między innymi do:

 • Obróbki termicznej produktów
 • Przyrządzania napojów
 • Mycia naczyń
 • Czyszczenia sprzętów
 • Sprzątania pomieszczeń

Indywidualny system uzdatniania wody poprawi jakość wody do każdego z działań, zwiększy ich wydajność. Woda o właściwych parametrach pozwala zmniejszyć zużycie energii, rachunki za serwis czy zużycie detergentów. Zapewnia też wyższą jakość usług, co ma wpływ na zadowolenie gości i prestiż punktu gastronomicznego. Oto najważniejsze argumenty, dla których warto przemyśleć obecność stacji uzdatniania wody.

Wzrost jakości serwowanych dań i napojów

Woda stanowi podstawę zup oraz sosów, jest niezbędna do przygotowania kaw, herbat, a nawet kostek lodu chłodzących niektóre produkty, dania, a także napoje. Niewłaściwa jakość wody mogłaby bardzo negatywnie oddziaływać na estetykę, aromat i smak serwowanych potraw. Jeden z większych problemów stanowi osad po wodzie charakteryzującej się wysokim stopniem twardości. Opiłki pozostają na powierzchni zup i napojów. Niekiedy można je zauważyć w postaci oleistych nalotów. Równie duży mankament może stanowić chlor i jego pochodne występujące w wodzie. Podczas obróbki termicznej wiele warzyw i owoców traci intensywny kolor, ale i smak przy obecności tych substancji.

Właściwie dobrany system uzdatniania wody jest w stanie poradzić sobie z zanieczyszczeniami powodującymi problemy związane z jakością wody. W zależności od potrzeb, woda może być oczyszczana z substancji pozostawiających po sobie osady, zmieniających barwę, smak, zapach wody, chloru, pochodnych oraz całej gamy innych, które przekładają się na ostateczne właściwości podawanych dań i napojów.

Warto też pamiętać, że podawanie szklanki darmowej wody w restauracjach staje się coraz modniejszą praktyką. Warto zaoferować gościom wodę wysokiej jakości, która będzie im smakowała. To również może zapewnić stacja uzdatniania wody.

Ochrona sprzętu AGD w gastronomii

Substancje w wodzie, które mają tendencję do wytrącania się w formie osadu, stanowią szczególne niebezpieczeństwo w stosunku do urządzeń wykorzystywanych w gastronomii. Za jedno ze zjawisk, jakich należy unikać, uznaje się wysoki stopień twardości wody. Zmywarka, ekspres do kawy, kostkarka do lodu, piece konwekcyjno-parowe to tylko niektóre z wyposażenia zasilanego z pomocą wody. Wszystkie komponenty, zwłaszcza metalowe, stanowiące część tych urządzeń i mające styczność z wodą, w mgnieniu oka pokrywają się wytrąconym z wody kamieniem kotłowym.

To powoduje wiele strat. Przede wszystkim niezbędna jest większa energia, by podgrzać powierzchnie, spada wydajność, zmniejsza się przepływ wody. Może dochodzić do zatykania przewodów i awarii. To niesie ze sobą konieczność wymiany komponentów bądź całego sprzętu.

W przypadku urządzeń gastronomicznych bardzo często mamy do czynienia z książeczkami gwarancyjnymi, w których zapisane są warunki. Producenci coraz częściej prezentują w nich zapisy dotyczące parametrów, jakie powinna spełniać woda zasilająca. W wielu punktach należy ją dostosować do wymagań.

Uzdatniana woda chroni sprzęt gastronomiczny, wydłuża żywotność poszczególnych części, chroni przed awariami, sprawia, że wydajność sprzętów nie maleje z upływem czasu. Chroni przed kosztami związanymi z serwisem i wymianą części. Należy też pamiętać, że uszkodzony sprzęt nie działa, a tym samym nie zarabia na siebie i lokal. Z tego powodu wciąż rośnie zainteresowanie rozwiązaniami w uzdatnianiu wody.

Mniejsze zużycie środków czystości

Wysoki stopień twardości wody powoduje większe zużycie detergentów. Im wyższa twardość wody, tym wyższe napięcie powierzchniowe. To sprawia, że substancje chemiczne gorzej się w wodzie rozpuszczają. Potrzeba ich znacznie więcej, aby przyniosły oczekiwane efekty. Skutkiem jest potrzeba zakupu większej ilość detergentów i ich większe zużycie, co dodatkowo negatywie oddziałuje na środowisko. Miękka woda stanowi doskonały rozpuszczalnik dla wielu środków, dzięki czemu ich zużycie może spaść nawet o połowę. Przy tym wydajność preparatów znacznie wzrasta i o wiele łatwiej odczyścić naczynia z brudu oraz osadów.

Z uzdatnioną wodą wykorzystaną do mycia i płukania, zbędne może okazać się dodatkowe polerowanie sztućców, talerzy oraz szkła. Na mytych powierzchniach nie będą powstawały zacieki, smugi, nie pozostaną naloty.

Mniejsze zużycie energii

Kamień kotłowy, powstający przez odparowanie wody o dużym stopniu twardości, jest znany ze swoich właściwości związanych z dużą izolacją ciepła. To sprawia, że na nagrzanie powierzchni potrzebna jest znacznie większa ilość energii. Rachunki rosną. Woda o odpowiednich parametrach przepływa przez komponenty nie pozostawiając po sobie osadów. Znacznie szybciej i łatwiej można więc osiągnąć pożądaną temperaturę i ją utrzymać.

Bezpieczeństwo z uzdatnioną wodą

Uzdatnianie wody na własną rękę daje jeszcze jedną, bardzo ważną korzyść! Zapewnia stałe parametry wody, ich niezmienność. Dzięki temu można być pewnym, że standardy zostaną zachowane, nawet jeśli w pobliżu dojdzie do awarii lub konserwacji odcinka wodociągów. Maszyny stale będą zasilane czystą wodą, która nie pozostawi po sobie osadów. Goście będą mogli liczyć na niezmienną jakość dań i napojów.

Uzdatnianie wody w gastronomii

Dobór stacji uzdatniania wody oraz najlepszych rozwiązań w przypadku gastronomii jest kwestią bardzo indywidualną i zależną od wielu czynników. Wśród nich można wymienić:

 • Wielkość lokalu
 • Rodzaj sprzętów gastronomicznych
 • Zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę
 • Parametry wody
 • Budżet przeznaczony na stację uzdatniania wody

Jedną z najważniejszych wytycznych jest rodzaj oraz wielkość urządzeń stosowanych w danym lokalu gastronomicznym. Uzdatnianie wody pozwala dokładnie dopasować jej wymagania do wytycznych producentów i zapewnić długą, bezawaryjną pracę.

 • Urządzenia do zmywania naczyń – w sektorze gastronomicznym przyjmuje się, że im bardziej zautomatyzowany jest proces zmywania, tym wyższej jakości powinna być woda zasilająca. Zbyt wysoka twardość wody może spowodować odkładanie się osadów w komorze mycia, na naczyniach lub w zbiorniku wyparzacza. Kłopotem jest także szkło, które przy myciu w twardej wodzie z czasem staje się matowe. Niewłaściwa jakość wody to również większe zużycie detergentów na proces zmywania. W przypadku większości urządzeń proponowana jest twardość wody wynosząca 1-3 stopnie niemieckie. Niezbędnym okazuje się proces zmiękczania wody
 • Urządzenia do obróbki termicznej z wykorzystaniem pary wodnej – woda stanowi niezbędne medium do obróbki potraw. Tak się dzieje między innymi w wypadku pieców konwekcyjno-parowych. Awarie i problemy związane z działaniem urządzeń wykorzystujących parę wodną, mogą wynikać z gromadzenia się osadów na komponentach i powierzchniach. Tak się dzieje najczęściej przy wykorzystywaniu wody nieodpowiedniej jakości. Najlepiej zdecydować się na uzdatnianie wody oparte o jej demineralizację. Taka praktyka pomoże nie tylko uniknąć awarii, ale również utrzymać jakość dań na najwyższym poziomie
 • Kostkarki lodu – kostki lodu stanowią nieodłączny element wielu podawanych na zimno napojów. Jakość wody ma tu znaczenie nie tylko ze względu na wygląd, ale również fakt, że lód z czasem się rozpuszcza, a woda o niewłaściwej jakości mogłaby zepsuć smak i wygląd napojów. Woda o dobrze dobranych parametrach pozwala również zadbać odpowiednio o sprzęt
 • Urządzenia do serwowania napojów – jakość wody przekłada się na walory podawanych napojów. Odpowiednie parametry wody będą istotne przy parzeniu kawy lub herbaty, ale także wytwarzaniu lemoniad i innych. Woda będzie miała wpływ na zapach, smak, barwę oraz wygląd. Z drugiej strony zanieczyszczenia mogą przytykać przewody, prowadzić do spadków wydajności i awarii. Przy odpowiednio dostosowanej wodzie można mieć takie problemy z głowy

Pobór wody z punktu lub na cały obieg

W zależności od potrzeb i warunków panujących w lokalu gastronomicznym, można dobrać system uzdatniania wody do wybranego punktu dostarczającego wodę lub na całą instalację. Te drugie są szczególnie polecane, ponieważ przy okazji chroniona jest cała instalacja, a wygoda użytkowania odpowiednio przygotowanej wody o wiele większa ze względu na łatwy dostęp, niezależnie od miejsca poboru wody. Warto wziąć pod uwagę wielość potrzeb i wykorzystania wody w lokalu gastronomicznym. To ważny aspekt przy podjęciu ostatecznej decyzji.

Od czego zacząć?

W przypadku własnego ujęcia bardzo ważne jest zlecenie kompleksowej analizy wody. Z wynikami oraz wstępnie przemyślanymi wnioskami dotyczącymi zapotrzebowania, należy zgłosić się do specjalisty. Na podstawie badań wody, wywiadu, warunków panujących w miejscu montażu, dobierane są urządzenia. Dzięki wykonywanym projektom technologicznym można sprawdzić i omówić, czy zaproponowane rozwiązania są w pełni satysfakcjonujące, ewentualnie nanieść poprawki. Kolejnym etapem jest już montaż. Należy pamiętać o regularnym serwisowaniu urządzeń do uzdatniania wody.

Category: Dla gastronomii

Dekarbonizacja wody jest procesem, który może być przydatny w wielu lokalach gastronomicznych, w szczególności tych, które profesjonalnie zajmują się serwowaniem najwyższej jakości kawy, ale nie tylko. Dzięki dekarbonizacji można skutecznie walczyć ze zjawiskiem kamienia kotłowego oraz uzyskać wodę o oczekiwanym stopniu twardości.

Czym jest dekarbonizacja wody?

Dekarbonizacja jest procesem uzdatniania wody, w którym redukcji podlega wyłącznie twardość węglanowa. Można ją usunąć całkowicie bądź częściowo. Takie działanie jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich złóż jonowymiennych. Dekarbonizacja wody jest wykorzystywana nie tylko w gastronomii. Jest to metoda stosowana między innymi do: produkcji wody kotłowej, produkcji wody przeznaczonej do ciepłowni, przygotowania wody do przemysłu spożywczego, browarnictwa.

Czym jest twardość węglanowa?

Twardość węglanowa, znana również pod pojęciem przemijającej lub nietrwałej, to twardość wody tworzona głównie przez wodorowęglan wapnia oraz wodorowęglan magnezu. Związki te podczas ogrzewania wody rozkładają się do postaci nierozpuszczalnych węglanów, które tworzą kamień kotłowy. Cała reakcja wygląda następująco:

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CO2 + H2O

Nazwa twardości przemijającej wiąże się z tym, że łatwo ją usunąć z wody. Wystarczy jedynie jej podgrzanie do odpowiedniej temperatury. Powstały w wyniku reakcji kamień kotłowy (stanowiący duże niebezpieczeństwo pod względem technicznym i ekonomicznym), który składa się z wytrąconych węglanów, z łatwością osadza się na ściankach oraz na dnie zbiorników, a także naczyń.

Przeciwieństwem twardości węglanowej jest twardość niewęglanowa (nieprzemijająca, trwała), która również jest składową twardości ogólnej wody. Jest to twardość wody wywoływana przez sole wapnia i magnezu, najczęściej siarczany. Wytrącają się z wody w formie kamienia gipsowego. Sole mogą naturalnie występować w wodzie bądź wtórnie, na przykład tworzyć się podczas procesu gotowania wody. Twardości niewęglanowej nie jest w stanie zredukować podgrzanie wody.

Dekarbonizacja wody w gastronomii

Dekarbonizacja wody jest procesem wykorzystywanym w gastronomii na różne potrzeby. Jedną z najpopularniejszych i taką, po którą zgłasza się wielu właścicieli lokali gastronomicznych, jest uzdatnianie wody pod kątem zastosowania jej w parzonych kawach. Oprócz tego dekarbonizację wykorzystuje się niekiedy do ochrony przed kamieniem kotłowym pieców konwekcyjno-parowych oraz w piekarniach do ochrony urządzeń i przygotowania wody pod kątem parametrów niezbędnej do produkcji pieczywa.

Dekarbonizacja wody do parzenia kawy

Skoro dekarbonizacja wody stanowi tak bardzo ważny proces dla zaparzenia idealnej kawy, warto bardziej przyjrzeć się temu zagadnieniu i dokładniej je omówić. Właściwości wody są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze mają wpływ na ostateczne odczucia organoleptyczne związane z naparem. Po drugie mają nieoceniony wpływ na stan techniczny wykorzystywanych w gastronomii urządzeń. W tym przypadku mowa głównie o ekspresie do kawy.

Z jednej strony obecność jonów wapnia i magnezu w wodzie jest niezwykle istotna, by z ziaren mogły w pełni uwolnić się wszelkie nuty smakowe oraz aromatyczne. Z drugiej każdy barista powinien dokładnie pilnować ich stężeń, ponieważ mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przede wszystkim chodzi tu o kamień kotłowy. Pod wpływem temperatury wodorowęglany wapnia i magnezu podlegają procesowi rozkładu. Jego wynikiem są sole wapnia i magnezu zwane węglanami. Ich cechą charakterystyczną jest to, że trudno rozpuszczają się w wodzie. Powstaje węglan wapnia CaCO3 oraz węglan magnezu MgCO3.

Kamień kotłowy powoduje liczne straty. Wśród najbardziej dotkliwych można wymienić przede wszystkim to, że zakamieniona grzałka w ekspresie do kawy nie jest w stanie w prawidłowy sposób przekazać ciepła do wody. Konsekwencją jest większe zużycie energii elektrycznej, a niekiedy nawet przepalenie grzałki. W dodatku kamień kotłowy sprzyja rozwojowi korozji pod osadami. Do tego w ekspresie do kawy znajduje się mnóstwo przewodów, przez które przepływa woda, w tym bardzo cienkich. Kamienny osad zmniejsza światło, a niejednokrotnie nawet całkowicie zatyka.

Do tego wszystkiego warto wiedzieć, że rozpuszczone w wodzie wodorowęglany tworzą tak zwany roztwór buforowy. To oznacza, że po dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów, wydzielanych przez ziarna podczas ekstrakcji, roztwór będzie w stanie utrzymać swoje pH. Gdyby w wodzie w ogólnie było wodorowęglanów, kawa byłaby w rezultacie ogromnie kwaśna, nieprzyjemna do tego stopnia, że aż nie do wypicia. Z kolei nadmiar wodorowęglanów mógłby spowodować, że kawa stałaby się płaska, nijaka w smaku i aromacie.

Proces dekarbonizacji wody przeznaczonej do parzenia kawy niesie ze sobą wiele korzyści. Nie chodzi tu wyłącznie o stan techniczny ekspresu do kawy czy warnika, ale również samą jakość otrzymywanego napoju. Zachowanie twardości węglanowej w odpowiednich normach sprawia, że: pianka na zewnątrz kawy będzie znacznie bardziej atrakcyjna, napój będzie charakteryzował się bogatym smakiem i aromatem.

Dane związane z jakością wody do przyrządzenia kawy, opracowane przez Speciality Coffee Associaton of America wskazują, że optymalna twardość węglanowa wody powinna wynosi 68 mg/l (jest to około 4 dH w skali niemieckiej), jednak akceptowalny zakres mieści się w widełkach 17-85 mg/l. Dekarbonizacja wody pozwala osiągnąć takie parametry.

Sposoby na dekarbonizację wody w gastronomii

Urządzenia przeznaczone do dekarbonizacji wody redukują jedynie twardość węglanową, opierając swoje działanie o złoża jonowymienne. W sektorze gastronomicznym do dekarbonizacji zwykle proponowane są specjalne filtry z wkładami, montowane w pobliżu ujęcia. W ofertach dostępne są urządzenia, dzięki którym możliwe będzie usunięcie z wody wyłącznie twardości węglanowej. Wtedy wewnątrz stosuje się najczęściej słaby kationit. Oprócz tego są dostępne także wkłady zmiękczające, redukujące zarówno twardość węglanową, jak i niewęglanową. Podstawą do tego procesu jest silny kationit. Surowa woda wpływa na wkład, gdzie jest zmiękczana, a następnie kierowana do konkretnego punktu, na przykład ekspresu do kawy.

Dekarbonizacja wody musi zostać poprzedzona filtracją wstępną. Przed tym etapem powinien znaleźć się filtr mechaniczny, który zatrzyma na swojej powierzchni cząstki sedymentacyjne, mogące przedostawać się wraz z wodą przez instalację. Wśród zatrzymywanych zanieczyszczeń można wymienić: piasek, rdzę, osady, drobne kamienie, żwir.

Dobór metody uzdatniania wody

Na koniec warto zaznaczyć, że wybór odpowiednich metod uzdatniania wody w lokalu gastronomicznym, najlepiej jest skonsultować z ekspertem. Każdy przypadek jest nieco inny nie tylko pod względem jakości wody, ale również potrzeb. Warto się skontaktować. Po wstępnym wywiadzie, a niekiedy także profesjonalnej analizie wody, następuje dobór urządzeń. Zatwierdzony projekt technologiczny może przejść w fazę realizacji. Świadczymy usługi montażu i serwisu, a także związane z przeszkoleniem w obsłudze oraz konserwacji urządzeń. Nasi specjaliści proponują rozwiązania optymalnie dopasowane do potrzeb właścicieli lokalu zarówno pod względem wydajności, jak też ekonomiczności codziennego działania, bezawaryjności, a przede wszystkim skuteczności.

Category: Dla gastronomii

Odpowiednio dobrana stacja uzdatniania wody jest konieczna niemal w każdym punkcie gastronomicznym. Wybór filtrów wody do gastronomii jest spory, a rozwiązania dopasowane do potrzeb lokalu nie tylko związanych z serwowaniem dań oraz napojów na bazie wody, ale również do ochrony urządzeń gastronomicznych. Każdy może odnaleźć rozwiązanie odpowiednio skuteczne, ale i ekonomiczne.

Dlaczego warto zainwestować w filtry do wody dla gastronomii?

Przyczyn, dla których warto zatroszczyć się o właściwości wody w gastronomii jest naprawdę wiele. To stabilność i gwarancja braku nieoczekiwanych awarii, nieprzewidzianych kosztów. Na liście korzyści z całą pewnością można wymienić jeszcze:

 • Niższe koszty działalności – odpowiednia jakość wody to przede wszystkim niższe koszty utrzymania lokalu gastronomicznego. To mniejsze rachunki za prąd, niższe zużycie środków czystości i detergentów, lepsze efekty pracy urządzeń gastronomicznych, brak potrzeby wydawania pieniędzy na części zamienne i serwisowanie, dłuższa żywotność urządzeń, więcej zadowolonych, powracających gości, usatysfakcjonowanych z jakości serwowanych produktów
 • Lepsza jakość serwowanych dań i napojów – serwowane produkty stanowią najważniejszą wizytówkę każdego lokalu gastronomicznego. Woda jest niezbędna do przygotowana znacznej większości. Jeśli jej jakość będzie najwyższa, będzie to doskonale odczuwalne i widoczne w serwowanych napojach oraz potrawach. Odpowiednie parametry wody są w stanie zapewnić zadowolenie gości z obsługi na najwyższym poziomie i zaskakująco aromatycznego i smacznego menu
 • Bardziej wydajna praca urządzeń – Brak zalegających osadów, pozostające bez zmian światło przewodów w urządzeniach gastronomicznych pozwala na długo zachować ich żywotność. Dobry stan techniczny sprawia, że pracują tak samo wydajnie i skutecznie przez lata. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
 • Niższe koszty energii – odpowiednia jakość wody przekłada się również na pobór energii. Często kamień kotłowy powoduje, że urządzenie musi zużyć więcej energii na odpowiednie dogrzanie. To przekłada się na wyższe rachunki. Z uzdatnianiem wody pieniądze za energię zostają w kieszeni właściciela lokalu gastronomicznego
 • Niższe zużycie detergentów – wysoka jakość wody przekłada się na znacznie niższe zużycie detergentów, środków czyszczących wykorzystywanych w lokalu gastronomicznym. Do zmywania, czyszczenia, płukania wszelkiego rodzaju maszyn mogą być dozowane tylko takie ilości, jakie są faktycznie potrzebne. Przy tym zachowana zostaje ich wydajność i skuteczność. Nie trzeba dopłacać, wlewać dwa razy więcej, by być zadowolonym z efektów działania
 • Niezmienna jakość wody – nawet podczas chwilowych problemów z dostawami wody, awarii sieci wodociągowej czy konserwacji, będzie można liczyć na niezmienną, najwyższą jakość wody. Stacja uzdatniania wody powstrzyma przed przenikaniem zanieczyszczenia mechaniczne, jak piasek czy żwir. To doskonałe zabezpieczenie, dzięki któremu lokal gastronomiczny nie będzie musiał ustawać w działaniu

Jaka powinna być woda do gastronomii?

Niekiedy jest potrzebna woda nawet o dużo lepszych właściwościach niż te zapisane w normach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przede wszystkim woda używana w gastronomii musi być bezpieczna. Powinna być wolna od wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Musi charakteryzować się neutralnym smakiem, zapachem, barwą. Powinna też posiadać związki chemiczne w zachowanych normach, by w żaden sposób nie dawały o sobie znać. Woda powinna stanowić bazę, być neutralna dla przygotowywanych na niej napojów oraz dań gorących. Musi też pozostawać neutralna dla maszyn gastronomicznych, przez które przepływa. Warto szczególnie zwrócić uwagę na parametry takie jak chlor oraz stopień twardości wody.

Gdzie uzdatniona woda jest niezbędna?

Uzdatniona woda jest niezbędna w wielu działaniach związanych z prowadzeniem lokalu gastronomicznego. Ma swój udział na praktycznie każdym etapie. Od sprzątania, wody do czyszczenia kuchni, naczyń kuchennych, przez wodę sanitarną, wodę do zasilania urządzeń, aż po wodę wchodzącą w skład produktu, który trafia do gościa. Jakość wody obecnej i wykorzystywanej w lokalu może rzutować na jego ostateczny odbiór oraz opinię gościa. To składowa, od której zależy czy powróci do tego miejsca, czy też nie. Parametry wody będą przekładały się na jakość dań i napojów, ale również na wydajność oraz komfort pracy. Poruszone poniżej segmenty to najważniejsze aspekty, wymagające wysokiej jakości wody lecz z całą pewnością niejedyne.

Maszyny używające pary wodnej

Odpowiednia jakość wody ma niebywałe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania maszyn gastronomicznych, opierających swoje działanie o parę wodną. Najlepszym przykładem są popularne i często wykorzystywane piece konwekcyjno-parowe. Aby urządzenia tego typu mogły działać prawidłowo, bardzo ważne jest utrzymanie właściwych parametrów wody. Przede wszystkim chodzi tu o stopień twardości wody.

Twarda woda pozostawia po sobie kamień kotłowy. Ten z łatwością gromadzi się w rurach, komponentach pieców konwekcyjno-parowych. Już nawet po krótkim czasie eksploatacji jest w stanie doprowadzić do kosztownej awarii. Poza tym pod wapiennymi osadami szybko może pojawić się problem z korozją. Do tego dochodzi jeszcze kwestia estetyki i smaku przygotowywanych w takich urządzeniach dań. Uzdatnianie wody do urządzeń korzystających z pary wodnej jest niezwykle istotne. Zaletą jest przede wszystkim zachowanie sprzętu w dobrym stanie, brak awarii, przestojów. Nie trzeba wydawać pieniędzy na wymianę części, kosztowne serwisowanie przez specjalistów. Do tego zostaje zachowana najwyższa jakość przygotowywanych potraw. Łatwiej zachować warunki gwarancyjne. W przypadku pieców konwekcyjno-parowych najczęściej niezbędne jest uzdatnianie wody oparte o demineralizację, dekarbonizację, zmiękczanie wody.

Ekspresy do kawy, warniki, dystrybutory wody

Właściwe uzdatnianie wody będzie bardzo istotne także w przypadku ekspresów do kawy, warników i dystrybutorów wody. Woda stanowi największą część naparu zarówno w przypadku kaw, jak też herbat. Ma ogromny wpływ na uwalnianie aromatów i nut smakowych. Bardzo istotnym jest, aby zawierała odpowiednią ilość minerałów i charakteryzowała się optymalnym pH. Zbyt małe lub zbyt duże ilości substancji mogą przesądzić o ostatecznym niekorzystnym odbiorze napoju.

Ponadto dochodzi jeszcze kwestia osadów gromadzących się wewnątrz sprzętów. Twarda woda może szybko doprowadzić do zniszczenia delikatniejszych przewodów i komponentów w ekspresie do kawy. Jego czyszczenie może zajmować o wiele więcej czasu, a środki na odkamieniania okazać się w perspektywie czasu bardzo dużym wydatkiem. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze koszty serwisowania. To wszystko składa się na spore wydatki, nerwy, problemy i przede wszystkim – niezadowolenie gości.

Pozostaje jeszcze kwestia dystrybutorów wody. One również coraz częściej bazują na uzdatnianiu wody. Dzięki nim można podać gościom karafkę czystej, bezpłatnej wody do posiłku, co obecnie staje się standardem. Woda powinna być przede wszystkim bezpieczna, ale i najwyższej jakości. Jakiekolwiek zaburzenia w smaku, barwie czy zapachu będą natychmiast wyczuwalne.

Do poprawy jakości wody w tych aspektach można zastosować kilka sposobów. Ekspres do kawy najlepiej ochroni zmiękczacz wody lub gastronomiczny wkład zmiękczający wodę w całości lub częściowo. Do tego bardzo często wykorzystuje się wkłady z węglem aktywnym do poprawy właściwości organoleptycznych wody. Innym sposobem może być ultrafiltracja lub odwrócona osmoza. W ostatnim przypadku wodę osmotyczną można podmieszać z surową, by uzyskać odpowiednie parametry do parzenia kawy lub zastosować wkład mineralizujący. Dystrybutory wody wykorzystują najczęściej w swoim działaniu odwróconą osmozę dla uzyskania jak najlepszych efektów.

Kostkarki do lodu

Odpowiednio uzdatniona woda będzie odgrywała ogromną rolę nawet w przypadku kostkarek do lodu. Przede wszystkim chodzi tu o samą maszynę. Użytkując wodę kiepskiej jakości, szybko można stracić warunki gwarancyjne. Osad wewnątrz komponentów może spowodować przytykanie, spadki wydajności, zacinanie się, gorszą jakość wytwarzanego lodu. Właściwy filtr do wody dla gastronomii ochroni urządzenie przed takimi problemami.

Nieodpowiednia jakość wody to również zła jakość samego lodu. Kostki mogą wydawać się w odczuciu gości brudne, oszronione. Idealny lód to lód przeźroczysty, bez żadnej skazy. Taką jakość może zapewnić uzdatnianie wody. Lód wytworzony z wody o kiepskich parametrach to nie tylko zaburzona estetyka, ale również niebagatelny, negatywny wpływ na smak serwowanych napojów zimnych.

Przygotowanie dań i napojów

Woda ma bardzo duży wpływ na jakość podawanych potraw oraz napojów. Jakiekolwiek przekroczenia mogą mieć niebagatelny wpływ na ostateczny wygląd, ale również aromat i smak podawanych pozycji z menu. Na przykład chlor jest w stanie negatywnie wpływać na wygląd i strukturę gotowanych warzyw oraz owoców. Do tego pogarsza smak i spłaszcza zapach dań przygotowanych na bazie wody. Podobnie jest z napojami. Dużym problemem może być wysoki stopień twardości wody. Jego obecność objawia się poprzez osady pozostające na ściankach kubków oraz filiżanek po napoju. W dodatku na wierzchu naparów może tworzyć się charakterystyczny kożuch oraz widoczne mogą być drobne opiłki wapiennego osadu. To znacznie zaburza estetykę i może skończyć się negatywnymi opiniami gości.

Gastronomiczna zmywarka do naczyń

Zmywarki gastronomiczne są tym rodzajem urządzeń, bez których branża gastronomiczna praktycznie nie mogłaby się obyć. Proces czyszczenia naczyń jest błyskawiczny i w pełni skuteczny, jednak pracę tego urządzenia szybko może zaburzyć występowanie twardej wody oraz zanieczyszczeń mechanicznych. W branży często mówi się o tym, że im bardziej zautomatyzowana jest zmywarka gastronomiczna, tym z wody o lepszych parametrach powinna korzystać.

Twarda woda to przede wszystkim spory problem z kamieniem kotłowym. Im wyższy stopień twardości wody, tym osad może szybciej odkładać się w przewodach, na komponentach zmywarki, prowadząc do spadków wydajności, problemów z przepływem wody, przytykania przewodów i wężyków, znacznego zmniejszenia światła przewodów. To wszystko prowadzi w rezultacie do poważnych i kosztowanych awarii, przestoju w działaniu i napraw, które prawdopodobnie nie będą podlegały warunkom gwarancji. Do tego obecność twardej wody może doprowadzić do powstawania zacieków na naczyniach, większego zużycia środka czyszczącego i nabłyszczacza. To wszystko dodatkowe straty. Niebezpieczne dla zmywarki gastronomicznej będą także zanieczyszczenia mechaniczne. Jeśli cząstki stałe przedostaną się wraz z wodą w głąb urządzenia, mogą doprowadzić do awarii.

W celu poprawy jakości wody polecany jest montaż filtrów wstępnych na całą instalację oraz zmiękczanie wody. Można zastosować punktowe filtry gastronomiczne lub centralny zmiękczacz wody.

Filtry do wody na pojedyncze ujęcia i cały obieg

Filtry do wody dla gastronomii dobiera się na podstawie wielu istotnych informacji. Wśród nich można wymienić nie tylko zużycie wody, ale również obecność różnych urządzeń gastronomicznych, oczekiwania wobec jakości wody, sposób jej wykorzystania w danym lokalu lub punkcie gastronomicznym, wielkość obiektu, możliwości instalacji wodnej, rodzaj ujęcia. Warto wiedzieć, że istnieją rozwiązania punktowe w postaci pojedynczych filtrów bazujących na wkładach lub zespołach z nich złożonych. Inną opcją są urządzenia centralne, które uzdatnią wodę w całym obiegu. To bardzo wydajne rozwiązanie, jeśli tylko punkt gastronomiczny dysponuje częścią przeznaczoną na montaż dużej stacji uzdatniania wody (na przykład pomieszczeniem gospodarczym) oraz odpowiednimi warunkami instalacyjnymi.

Wśród rozwiązań w uzdatnianiu wody na cały obieg można wymienić: kolumny węglowe, centralne zmiękczacze wody, filtry mechaniczne, lampy bakteriobójcze. Jeśli woda pochodzi z własnego ujęcia, potrzebny może okazać się odżelaziacz i odmanganiacz wody. Wszystkie dostępne możliwości warto skonsultować z ekspertem.

Jak uzdatnia się wodę w gastronomii?

Dobór skutecznych filtrów do wody do gastronomii jest zależny od kilku kwestii. Wśród nich należy wymienić:

 • Wielkość lokalu gastronomicznego
 • Ilość i dostępność miejsca na montaż stacji uzdatniania wody
 • Rodzaj i zapotrzebowanie na wodę urządzeń gastronomicznych
 • Zużycie wody w lokalu gastronomicznym
 • Wymagane parametry wody
 • Budżet na stację uzdatniania wody
 • Warunki panujące w lokalu gastronomicznym

Dopiero mając te wszystkie informacje, można dobrać właściwe metody uzdatniania wody. Ważną wskazówką jest też to, by zwrócić uwagę na wymagania producentów urządzeń gastronomicznych, co do jakości wody zasilającej. Takie informacje bardzo często znajdują się w instrukcjach obsługi bądź kartach technicznych. Spełniając te ustalenia, z pewnością uda się zachować warunki gwarancyjne.

Filtry do wody dla gastronomii

Wybór filtrów do wody dla gastronomii jest naprawdę szeroki. Wśród propozycji znajdują się urządzenia centralne, montowane na wejściu wody do budynku, jak i punktowe. W lokalach gastronomicznych bardzo popularne są filtry z dedykowanymi wkładami, montowane koło konkretnego ujęcia wody. Poniżej przedstawione zostały najczęściej wybierane rozwiązania.

Warto pamiętać, że jeśli punkt gastronomiczny korzysta z własnego ujęcia wody, koniecznością jest zlecenie kompleksowej analizy wody zanim ta będzie jeszcze użytkowana. Ze względu na to, że woda ze studni często posiada przekroczenia żelaza oraz manganu, potrzebny może być odżelaziacz i odmanganiacz wody. W takich sytuacjach w celach prewencyjnych, rekomendowana jest instalacja lampy bakteriobójczej. Dobór urządzeń do uzdatniania wody jest kwestią bardzo indywidualną, która najlepiej jest skonsultować ze specjalistą.

Filtracja na węglu aktywnym

W gastronomii bardzo często wykorzystywane są filtry z węglem aktywnym. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie wodzie odpowiedniego smaku, zapachu i barwy. Węgiel aktywny stanowi doskonały adsorbent. Redukuje z wody wiele zanieczyszczeń, w tym toksyczne związki organiczne. Doskonale radzi sobie z eliminacją chloru oraz jego pochodnych. Dzięki filtracji na węglu aktywnym woda świetnie nadaje się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak też baza dań i napojów na ciepło.

Redukcja twardości wody (zmiękczanie wody)

Dość ważnym i często przydatnym procesem w gastronomii jest zmiękczanie wody. Redukcja twardości wody to najlepszy sposób ochrony wielu sprzętów gastronomicznych, jak piece konwekcyjno-parowe, zmywarki gastronomiczne czy ekspresy do kawy. Dzięki temu wewnątrz urządzeń nie odkłada się kamień kotłowy, nie dochodzi do spadków wydajności, awarii. Można wybrać całkowite zmiękczanie wody lub tylko częściowe (na przykład proces dekarbonizacji). Propozycją do lokali gastronomicznych mogą być centralne zmiękczacze wody lub filtry z wkładami zmiękczającymi. Najskuteczniejszym sposobem zmiękczania wody jest wymiana jonowa.

Dezynfekcja wody

Wielu właścicieli lokali gastronomicznych decyduje się na zabezpieczenie instalacji wodnej pod kątem mikrobiologicznym. To pełna, niezawodna ochrona przed możliwością wtórnego skażenia wody, którego szczególnie powinna wystrzegać się ta branża. W tym celu na wejściu wody do budynku lub jako część systemu odwróconej osmozy, montowana jest lampa bakteriobójcza. To urządzenie, które swoją pracę opiera na działaniu promieni ultrafioletowych. To bardzo skuteczny sposób dezynfekcji wody, a w dodatku nie ma wpływu na jej skład fizykochemiczny. Lampa UV nie potrzebuje też żadnych środków chemicznych na regenerację, nie wytwarza produktów ubocznych dezynfekcji. Jest to więc ekonomiczne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie.

Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna powinna stanowić niezbędne minimum w każdym lokalu gastronomicznym. Dzięki obecności filtra mechanicznego, woda zawsze pozostanie wolna od cząstek sedymentacyjnych. Jest to szczególnie ważne podczas awarii wodociągu czy prac konserwacyjnych. Dzięki uzdatnianiu, jakość wody pod tym kątem pozostaje niezmienna, niezależnie od sytuacji. W dodatku filtry mechaniczne stanowią doskonały sposób na doczyszczenie wody oraz ochronę urządzeń do uzdatniania wody i sprzętów gastronomicznych podpiętych do instalacji wodnej. Dzięki temu znacznie maleje ryzyko awarii spowodowanej przytkaniem przez cząstki stałe delikatniejszych komponentów czy cieńszych przewodów w układzie.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza jest obecnie najdoskonalszym oraz najdokładniejszym sposobem na oczyszczanie wody. Jej dokładność sięga 99%, a membrana osmotyczna zatrzymuje nawet zanieczyszczenia wielkości pojedynczych jonów. Dzięki systemowi odwróconej osmozy z wody można usunąć: bakterie, cysty, wirusy, metale ciężkie, toksyny, pestycydy, chlor. Woda jest czysta, bezpieczna, neutralna w smaku, zapachu i barwie. Świetnie nadaje się jako baza potraw oraz napojów. Jest również doskonała do wykorzystania na kostki lodu. Woda uzdatniona w ten sposób nie pozostawia po sobie żadnych osadów.

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja jest dobrym sposobem na podszlifowanie jakości wody mało oraz średnio zanieczyszczonej. Membrana ultrafiltracyjna jest w stanie zredukować z wody najczęściej wszelkie zanieczyszczenia do wielkości 0,1 mikrona, w tym: bakterie, wirusy, cysty, niektóre metale ciężkie. Z wody niwelowany jest również chlor i jego pochodne, poprawie ulega smak oraz zapach wody. Stopień twardości wody pozostaje bez zmian.

Jak dobrać filtr do wody dla gastronomii?

Dobór najlepszego rozwiązania w uzdatnianiu wody dla gastronomii jest kwestią bardzo indywidualną. Niemal każdy lokal, punkt gastronomiczny ma swoje specyficzne wymagania i oczekiwania co do jakości. W przypadku korzystania z własnego ujęcia wody należy zacząć od zlecenia profesjonalnej, kompleksowej analizy wody. Ważnym krokiem jest kontakt z ekspertem. Na podstawie wywiadu oraz wizji lokalnej możliwy jest dobór urządzeń. Powstaje projekt technologiczny, dokumentacja. Po ich zatwierdzeniu możliwy jest montaż. Nasza firma świadczy usługi także z zakresu serwisu, szkolenia z obsługi urządzeń. Na każdym etapie możesz liczyć na nasza pomoc.

Urządzenia do uzdatniania wody są dobierane nie tylko pod względem skuteczności, ale również wydajności, ekonomiczności eksploatacji oraz wygody. Są w pełni dopasowywane do warunków panujących w lokalu gastronomicznym.

Category: Dla gastronomii

Profesjonalny ekspres do kawy jest podstawowym wyposażeniem praktycznie każdego lokalu gastronomicznego. Jego utrzymanie w dobrym, higienicznym stanie jest tak samo ważne w przypadku eksploatacji w hotelu, jak i kawiarni. W jaki sposób można dbać o ekspres do kawy? Jak go zabezpieczyć? Czy można przedłużyć jego żywotność?

Dlaczego należy czyścić ekspres do kawy?

Kawa należy do napojów bardzo chętnie zamawianych przez gości. Często jej jakość jest w stanie zaważyć o tym, czy ponownie będą chcieli skorzystać z usług. O ostatecznym smaku i aromacie kawy decyduje wiele czynników. Chodzi tu nie tylko o jakość samych ziaren, ale również parametry wody wybranej do zaparzania, rodzaj i jakość ekspresu do kawy, a nawet jego stan czystości.

Higiena w każdym jej aspekcie, powinna być jedną z najważniejszych i rygorystycznie utrzymywanych kwestii w każdym lokalu gastronomicznym. Nie chodzi tu tylko o wydawanie dań i napojów, ale także ich przygotowanie. Odpowiedniego czyszczenia i troski wymaga wiele urządzeń gastronomicznych. Szczególną uwagą powinien zostać objęty gastronomiczny ekspres do kawy. W jego eksploatację wpisana jest nieustanna kontrola oraz konieczne zabiegi pielęgnacyjne. Dlaczego jest to tak istotne?

Przede wszystkim stosowanie się do instrukcji producenta związanej z czyszczeniem oraz konserwacją są w stanie znacznie przedłużyć żywotność ekspresu do kawy. Ponadto czystość ekspresu do kawy ma bardzo duże przełożenie na smak napoju. Jeśli urządzenie będzie brudne, może przenieść specyficzny smak na kawę. Dodatkowo każdorazowe płukanie obwodów ekspresu do kawy będzie w stanie zabezpieczyć go przed psuciem się zalegających resztek mleka. Te mogą sprawiać, że kawa będzie kwaśna, zapach zmieni się na nieświeży, nieprzyjemny. Czyszczenie pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni. Oprócz tego należy również zatroszczyć się o odpowiednią ochronę przed kamieniem, który mógłby przytykać przewody i szybko doprowadzić do awarii całego urządzenia.

Codzienna eksploatacja ekspresu do kawy

Informacji dotyczących właściwej eksploatacji ekspresu do kawy najlepiej jest szukać w instrukcji obsługi urządzenia. Tam też znajdziemy dokładne informacje dotyczące procesu odkamieniania i dbania o ekspres o kawy.

Częstotliwość czyszczenia ekspresu do kawy

Większość automatycznych ekspresów do kawy posiada wbudowaną funkcję informowania o potrzebie przeprowadzenia czyszczenia. Wiele modeli wyświetla nawet informacje, dzięki którym przeprowadza użytkownika przez cały proces serwisu. Najczęściej częstotliwość czyszczenia jest zależna od ilości zaparzanych kaw. W lokalach gastronomicznych bardzo ważną praktyką jest, aby na bieżąco czyścić urządzenie. To pozwoli zachować pełną higienę i bezpieczeństwo, ale także sam sprzęt w jak najlepszym stanie.

Wśród najważniejszych komponentów, które muszą zostać odpowiednio wyczyszczone należy wymienić:

 • Czyszczenie obwodów mlecznych – po każdym użyciu urządzenia
 • Opróżnianie tacki ociekowej – każdego dnia
 • Opróżnianie pojemnika na fusy – każdego dnia
 • Mycie bloku zaparzacza – co około 2 tygodnie
 • Mycie obwodów kawy – co miesiąc lub częściej
 • Odkamienianie – jeśli jest taka potrzeba raz na miesiąc lub zgodnie z zaleceniami producenta

Mycie komponentów ekspresu do kawy w zmywarce

Choć zmywarki gastronomiczne są niebywale przydatne, w przypadku ekspresu do kawy nas nie poratują. Jedynymi elementami, jakie można w nich myć są karafki na mleko oraz ich elementy. Powinny być one umieszczane w górnej części zmywarki.

Jakość wody ma wpływ na stan ekspresu do kawy

Przy parzeniu kaw, oprócz samej jakości ziaren, ich rodzaju i pochodzenia, niemal równorzędne znaczenie ma woda. Od właściwości wody zależy wygląd, smak i aromat gorącego napoju, którym uwielbia się raczyć wielu z nas. Ilość i rodzaj znajdujących się w niej substancji ma ogromny wpływ na stan techniczny ekspresu do kawy, przez który woda przepływa. Warto sprawdzić jej jakość i kontrolować parametry, ponieważ można dzięki temu sporo zyskać. Nie chodzi tu wyłącznie o finanse, ale przede wszystkim o przychylne opinie gości oraz napoje na najwyższym poziomie. Szczególną uwagę należy zwrócić na stopień twardości wody. W przypadku wody z własnego ujęcia niezbędne będzie zlecenie badań, które potwierdzą bezpieczeństwo i możliwość użytkowania wody.

Żelazo i mangan

Jeśli woda pochodzi z własnego ujęcia, musi być koniecznie uzdatniana. Należy zlecić kompleksową analizę wody. Szczególnie warto uważać w kontekście ekspresu do kawy na żelazo oraz mangan. Mogą odkładać się w częściach ekspresu do kawy, powodując zatykanie przewodów oraz prowadząc do korozji. Mangan i żelazo mogą wytrącać się w postaci osadów o rdzawym i czarnym zabarwieniu. Oprócz tego te substancje mogą niekorzystnie oddziaływać na właściwości przygotowywanych kaw – ich smak, zapach oraz wygląd.

Twarda woda

Twarda woda stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów w użytkowaniu ekspresów do kawy. Jest to cecha wody wynikająca głównie z obecności jonów wapnia i magnezu oraz innych jonów, takich jak choćby żelaza i manganu. Najczęściej mówimy o ogólnej twardości wody, którą dzieli się na węglanową i niewęglanową. Na walory kawy oraz stan ekspresu do kawy najbardziej oddziałuje ta pierwsza. Jest to twardość przemijająca. Pod wpływem temperatury z wody zaczyna wytrącać się osad, zwany powszechnie kamieniem kotłowym. To właśnie on odpowiada za wiele szkód związanych ze stanem technicznym ekspresu do kawy. Twarda woda stanowi przyczynę potrzeby odkamieniania ekspresów do kawy.

Odkamienianie ekspresu do kawy – czemu jest potrzebne?

Odkamienianie ekspresu do kawy jest jedną z najważniejszych kwestii. Regularne korzystanie z twardej wody do zasilania tego urządzenia skutkuje pogorszeniem stanu technicznego, jak i o wiele gorszą jakością samej wytwarzanej kawy. Osad po twardej wodzie bardzo szybko gromadzi się we wszelkich zakamarkach, przewodach, komponentach odpowiedzialnych za podgrzewanie wody. Przez to może szybko dojść do zatkania węższych kanalików w ekspresie do kawy i niedrożności. Najwięcej kamienia kotłowego odkłada się w bojlerze. Przez to dochodzi do zmniejszenia jego pojemności, zahamowania przepływu wody. Przez kamienny osad znacznemu wydłużeniu ulega czas podgrzewania wody.

To wszystko doprowadza do znacznie mniej wydajnej i głośniejszej pracy pompy w ekspresie do kawy. Z czasem nie tylko nie jest to przyjemne dla ucha, ale może też doprowadzić do naprawdę ogromnej i kosztownej awarii. W znacznej większości modeli ekspresów do kawy takie uszkodzenie nie jest uznawane podczas gwarancji. Pełny koszt leży więc po stronie właściciela. Regularne odkamienianie ekspresu do kawy pozwala zapobiegać takiemu problemowi.

Kamienny osad ma również niemałe znaczenie w odniesieniu do właściwości samej kawy. Przede wszystkim ma spory wpływ na cremę, czyli złoto-brązową piankę pojawiającą się na kawie. Przez wysoki stopień twardości wody może ona wytracać swoje właściwości. Crema przy twardej wodzie nie będzie ani gęsta, ani słodka. Wręcz przeciwnie, staje się bardzo cienka i szybko zanika. Jeśli ekspres do kawy jest bardzo mocno zakamieniony, crema prawdopodobnie nie wytworzy się wcale.

Na twardej wodzie ucierpi także smak. Grzałka ekspresu do kawy, na której gromadzi się coraz więcej osadu, nie jest w stanie odpowiednio mocno nagrzać wody na kawę. Podczas parzenia temperatura jest więc znacznie niższa, a esencja, aromat i smak odczuwalne w zupełnie inny sposób niż w założeniach. Ziarna nie są zaparzane wystarczająco efektywnie. Kawa jest znacznie mniej wyrazista, bez nut smakowych i zapachowych, które powinny się w niej pojawiać. Nawet przy użyciu dokładnie wyselekcjonowanych ziaren najwyższej jakości, efekt może być mizerny z powodu twardej wody.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo nieestetyczny wygląd. Wraz z przepływem wody ze ścianek przewodów mogą odrywać się drobinki kamiennego osadu, doprowadzając do tego, że znajdą się w napoju. Kawa może więc być pełna na wierzchu drobnych okruchów kamienia. Ponadto sam napój może pozostawiać bardzo nieestetyczny nalot na ściankach filiżanki.

Odkamienianie ekspresu do kawy – sposoby

Odkamienianie ekspresu do kawy powinno być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu preparaty w postaci płynów lub tabletek. Wiele marek ekspresów do kawy posiada dedykowane produkty. W przypadku ekspresów automatycznych najczęściej tworzy się roztwór wewnątrz pojemnika na wodę i uruchamia program odkamieniania. Każdy środek odkamieniajacy powinien być dodawany do wnętrza w nieco innych proporcjach. Przed rozpoczęciem procesu odkamieniania ekspresu warto jest wyjąć filtr ze zbiornika na wodę. Jeśli tego nie zrobimy jest duże prawdopodobieństwo, że wewnątrz filtra pozostaną resztki środka odkamieniającego. Mogą być wyczuwalne w zaparzanych napojach.

Odkamienianie ekspresu kolbowego może zająć nieco więcej czasu. Roztwór odkamieniający powinien trafić do zbiornika na wodę, podobnie jak w przypadku ekspresu automatycznego. W tym wypadku również najpierw należy wymontować filtr na wodę, jeśli jest. W procesie odkamieniania przez dyszę lub kolbę należy wypuszczać niewielką ilość roztworu odkamieniającego. Następnie należy wyłączyć ekspres do kawy na około 20 minut. Po 20 minutach znowu powtórzyć czynności. Roztwór odkamieniający przepuścić do końca. Po zakończeniu napełnić zbiornik czystą świeżą wodą i przepuścić całą przez urządzenie. Dopiero potem ekspres do kawy jest gotowy do ponownego użycia.

Co zrobić, żeby nie trzeba było odkamieniać?

Odkamienianie ekspresu do kawy jest czynnością bardzo zajmującą. Właśnie z tego powodu wielu właścicieli dochodzi do wniosku, że lepiej jest zapobiegać niż męczyć się podczas odkamieniania, co zajmuje czas pracowników i wymusza kolejne obowiązki, które dość łatwo pominąć. Z tych względów coraz większą popularnością cieszą się profesjonalne systemy uzdatniania wody oraz dodatki do ekspresów do kawy.

Do ochrony ekspresu do kawy oraz innych urządzeń w lokalach gastronomicznych można zastosować zmiękczacz wody. To urządzenie redukujące stopień twardości wody. Dzięki niemu woda nie pozostawi po sobie osadów. Przy większym zapotrzebowaniu na miękką wodę lepszym rozwiązaniem może okazać się centralny zmiękczacz wody działający na zasadzie wymiany jonowej. Woda do kawy powinna być pozbawiona chloru, charakteryzować się odpowiednim zapachem i smakiem. Z tego powodu do zestawu często dobierane są również filtry węglowe, jak na przykład kolumna węglowa.

Z kolei przy małym zapotrzebowaniu wystarczający będzie filtr z wkładem zmiękczającym do zastosowań gastronomicznych. Inną możliwością są gastronomiczne filtry do uzdatniania wody spożywczej. Niekiedy stosuje się systemy odwróconej osmozy z możliwością domieszania wody surowej. Odwrócona osmoza bardzo dokładnie oczyszcza wodę, usuwając z niej nawet pojedyncze jony zanieczyszczeń. Woda nie tylko jest miękka, ale wolna od chloru, jego pochodnych, metali ciężkich, substancji toksycznych, bakterii. Stanowi doskonałą bazę do przyrządzania napojów zimnych i gorących.

Niezależnie od wybranego urządzenia do uzdatniania wody, każde przynosi rozwiązanie problemów z odkamienianiem i możliwością powstania awarii ekspresu do kawy. Oczyszczona woda nie pozostawi po sobie kamiennego osadu. Zniknie więc sam obowiązek odkamieniania, nie trzeba będzie o tym pamiętać, a żywotność ekspresu do kawy nie ulegnie skróceniu – wręcz przeciwnie. Do tego zaletą będzie także sam smak, aromat i wygląd podanego napoju. Pomimo potrzeby poczynienia inwestycji, koszt bardzo szybko się zwraca i to nie tylko w aspekcie finansowym, ale również standardu wydawanych napojów, wygody i aspektów technicznych całego procesu. Znacznie lepiej skupić się na ochronie i wstępnym dokładnym przygotowaniu wody, niż potem zadręczać się potrzebą ciągłego odczyszczania ekspresu do kawy oraz innych urządzeń gastronomicznych, które także mogą ulegać zarastaniem osadem.

Dobór najlepszego rozwiązania do ochrony ekspresu do kawy

Aby wybrać najlepszy sposób ochrony ekspresu do kawy oraz innych urządzeń gastronomicznych przed kamieniem w konkretnym lokalu, najlepiej zgłosić się do jednego z naszych ekspertów. Wszystkie szczegóły znajdują się w zakładce kontakt. Na podstawie wywiadu oraz parametrów wody surowej będzie można dobrać urządzenia najlepiej dostosowane do potrzeb. Służymy także montażem i serwisem.

Category: Dla gastronomii

Wielu właścicielom restauracji nadal wydaje się, że inwestycja we własną stację uzdatniania wody i poprawa jakości na własną rękę kompletnie nie ma sensu. Tymczasem okazuje się, że oczyszczanie wody przekłada się nie tylko na wyższy standard obsługi i lepsze opinie gości, ale przede wszystkim oszczędności na wielu polach! Właśnie z tych względów warto wziąć taką opcję pod uwagę i potraktować jako swoistą pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu lokalu.

Najczęściej lokale gastronomiczne korzystają z wody dostarczanej z sieci wodociągowej, choć nie jest to regułą. Choć woda z lokalnych zakładów musi spełniać normy wody przeznaczonej do spożycia, to w przypadku restauracji może to być za mało, by zaproponować gościom najwyższe standardy. Woda z sieci może charakteryzować się wysokim stopniem twardości, obecnością niektórych metali ciężkich, wyczuwalnym chlorem, smakiem odbiegającym od oczekiwań. To wszystko może mieć negatywny wpływ nie tylko na ostateczny odbiór pozycji z menu, ale również stan maszyn używanych w restauracji oraz samej instalacji wodnej.

Kluczem do udanego biznesu może okazać się właśnie między innymi wykorzystywana woda! Z tego względu już na początku zaleca się przyjrzeć bliżej jej jakości. Sprawdzić cechy charakterystyczne, ocenić czy może stanowić pomoc, czy też zagrożenie. W przypadku własnego ujęcia o właściwości wody należy zatroszczyć się bezdyskusyjnie.

Rola wody w restauracji

Choć wielu restauratorów o tym nie pamięta lub pozostawia kwestię jakości wody na dole listy spraw do załatwienia w związku z prowadzeniem biznesu, to wielokrotnie powtarzana jest myśl, że to właśnie w parametrach wody tkwi sekret udanej obsługi gastronomicznej i zapewnieniu najwyższych standardów dla odwiedzających. Woda jest przede wszystkim wykorzystywana do serwowania dań i napojów, ale bierze też udział w wielu procesach pośrednich, do których należy między innymi zasilanie urządzeń gastronomicznych. Jest niezbędna także do celów sanitarnych.

Jakie problemy można mieć z wodą w restauracji?

To, że woda wydaje się być czysta na pierwszy rzut oka, wcale nie musi świadczyć o tym, że tak właśnie jest w rzeczywistości. Co ujęcie, to właściwie nieco inne problemy z wodą. Poniżej kilka informacji o tych, które pojawiają się najczęściej i powodują sporo strat.

Twarda woda

Za jeden z najbardziej dokuczliwych problemów w gastronomii można uznać twardą wodę. To kłopot, który pojawia się na terenie całej Polski, niezależnie od wybranego źródła pochodzenia wody. Woda jest tym twardsza, im więcej znajduje się w niej jonów wapnia i magnezu. Dopuszczalna twardość wody może wynosić nawet 500 mg CaCO3/l, jednak już przy około 175 mg CaCO3/l może zacząć wytrącać się z wody osad zwany powszechnie kamieniem kotłowym. Taki osad szybko zbiera się na powierzchniach, przez które przepływa twarda woda, zwłaszcza jeśli jest podgrzewana.

Twarda woda ma bardzo duży, negatywny wpływ na kluczowe w gastronomii urządzenia, w tym: ekspres do kawy, zmywarkę przemysłową, piec konwekcyjno-parowy, kostkarkę do lodu oraz praktycznie każde urządzenie mające z nią styczność. Kamień osiada dość szybko w przewodach i na elementach podgrzewających wodę, prowadząc do spadków wydajności, przegrzań, zatykania światła. Konsekwencją są awarie, przerwy w działaniu, wzrastające koszty utrzymania i napraw, do tego spada żywotność tych urządzeń. Tego można uniknąć.

Używanie twardej wody do przygotowania dań oraz napojów w restauracji również niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Twarda woda pozostawia po sobie drobne opiłki osadu na napojach oraz w daniach, a także charakterystyczny osad na naczyniach. Zmniejsza estetykę oraz aromat serwowanych potraw, powoduje, że naturalne barwy produktów są mniej wyraziste. Kostki lodu wytwarzane w kostkarce również nie będą idealne i przeźroczyste, a oszronione. Może to zaburzać ostateczny wygląd serwowanych z lodem napojów.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia środków chemicznych oraz detergentów. Wszelkie środki średnio rozpuszczają się w twardej wodzie. To oznacza, że potrzeba ich więcej, aby zadziałały prawidłowo. Zużycie płynów do zmywarki, środków czyszczących znacznie wzrasta, a wraz z nimi nieubłaganie wzrastają także wydatki. Do tego maszyny przez osad mogą pobierać więcej prądu, a to kolejne koszty.

Chlor i jego pochodne w wodzie

Choć praktycznie nie zdarza się, aby stężenia chloru obecnego w wodzie były przekroczone, to jednak może on być wyczuwalny w wodzie nawet przy jego niewielkich ilościach. Jest to spora zmiana smaku i zapachu wody na dość nieprzyjemny. Jego wyczuwalna obecność w wodzie przekłada się rzecz jasna na jakość serwowanych dań i napojów. Potrawy, zwłaszcza te bogate w warzywa, nie będą wyglądały świeżo i kusiły kolorami, a w kawach i herbatach nadal będzie można wyczuć specyficzny, zmieniony smak.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Drobne cząstki sedymentacyjne mogą przedostać się wraz z wodą do instalacji niemal w każdym momencie. Powodów tak naprawdę jest wiele. Jednym z najbardziej znanych i oczywistych jest oczywiście awaria sieci. Osad tak naprawdę może oderwać się z rur w każdej chwili pod wpływem przepływającej wody. Cząstki mechaniczne nie tylko źle wyglądają w daniach czy napojach. Często odpowiadają za tworzenie mętności wody. Do tego zanieczyszczenia mechaniczne mogą przytykać instalację oraz delikatniejsze przewody urządzeń.

Ochrona przed mikroorganizmami

Bardzo ważnym jest, aby woda pozostawała wolna od mikroorganizmów. Stanowią one realne niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. Ich wykrycie w wodzie w restauracji mogłoby przyczynić się nawet do zamknięcia lokalu. Bakterie w wodzie są ogromnym niebezpieczeństwem przy korzystaniu z własnych ujęć.

Żelazo i mangan

Żelazo oraz mangan są jednymi z częściej występujących problemów w przypadku wody pobieranej z własnych ujęć. W zdecydowanej większości przypadków występują ze sobą w parze. Największy problem z tymi zanieczyszczeniami polega na tym, że wytracają się z wody tworząc osady. Żelazo wytrąca się w formie rdzawych drobinek, natomiast mangan może przybierać postać smolistego osadu. Oba szybko odkładają się we wnętrzu rur oraz maszyn korzystających z wody. Z łatwością mogą doprowadzić do awarii. W osadzie z żelaza i manganu mogą pojawić się bakterie żelaziste oraz manganowe, co w ostateczności może doprowadzić do powtórnego skażenia. Ponadto mają bardzo niekorzystny wpływ na właściwości organoleptyczne wody, co w ostateczności przekłada się również na dania i napoje.

Co można zyskać dzięki poprawie jakości wody w restauracji?

Poprawa jakości wody w restauracji jest niezwykle ważna z wielu względów. Poniżej wymieniamy te najważniejsze. W dużym skrócie można napisać, że woda bierze udział w wielu procesach podczas codziennego prosperowania restauracji. Jest niezbędna do przygotowania dań, napojów, lodu, chłodzenia, celów sanitarnych, porządkowych, aż po mycie naczyń, czy obróbkę termiczną dań. Zdawanie sobie z tego sprawy jest już połową sukcesu. Odpowiednia jakość wody jest w stanie zapewnić nie tylko uznanie w oczach gości z powodu wysokiego standardu obsługi, ale też realne oszczędności i większe zyski!

 • Doskonały wygląd zastawy stołowej – nieskazitelny wygląd talerzy, błyszczące szkło, idealnie wypolerowane sztućce bez osadów, zabrudzeń, które nie są matowe, ani nie niszczą się szybko
 • Doskonały aromat oraz smak dań przygotowywanych na bazie uzdatnionej wody. Potrawy i napoje zachowają swoją żywą, właściwą barwę, będą nasycone smakiem, bez osadów na swojej powierzchni, charakterystycznych plam jakie pozostawiają po sobie zanieczyszczenia obecne w wodzie
 • Brak awarii, zachowanie sprzętów korzystających z wody w idealnym stanie (ekspres do kawy, zmywarka, kostkarka do lodu, piece konwekcyjno-parowe)
 • Idealny wygląd lodu wytwarzanego przez kostkarki, podkreśli charakter oraz najwyższą jakość każdego serwowanego napoju
 • Niższe koszty stałe, między innymi za: detergenty, media oraz środki chemiczne
 • Znacznie rzadsze potrzeby serwisów i prac konserwacyjnych, mniejsza potrzeba wymiany komponentów, brak przestojów z powodu awarii spowodowanej przez wodę

Jak uzdatniać wodę w restauracji?

Nie ma jednego, doskonałego, uniwersalnego sposobu na uzdatnianie wody w restauracji. W każdym przypadku niezbędne jest indywidualne pochylenie się nad problemami lokalu. Oto rozwiązania, które najczęściej są wybierane do lokali gastronomicznych.

Kolumna węglowa na uzdatnianie wody w restauracji

W uzdatnianiu wody do restauracji bardzo często wykorzystuje się filtrację na węglu aktywnym. W zależności od zapotrzebowania stosuje się kolumny węglowe lub rozwiązania punktowe oparte o wkłady filtracyjne z węglem aktywnym. Kolumny węglowe są urządzeniami centralnymi, dzięki czemu woda w całej instalacji jest uzdatniana, a powierzchnia filtracyjna i czas kontaktu wody ze złożem bardzo długie. Węgiel aktywny jest dobrze znany ze swoich właściwości i wykorzystywany w wielu urządzeniach do uzdatniania wody, w tym na przykład w domowych filtrach kuchennych. To doskonały adsorbent. Jego właściwości pozwalają na redukcję z wody zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na smak, zapach i barwę wody. Świetnie radzi sobie z toksycznymi związkami organicznymi, w tym pozostałościami leków, pestycydów. To właśnie dzięki węglowi aktywnemu woda pozbawiana jest chloru i jego pochodnych.

Woda oczyszczona przez węgiel aktywny stanowi doskonałą bazę do przygotowania dań i napojów. Jest również dobra do podania gościom do posiłku. Węgiel aktywny sprawia, że charakteryzuje się odpowiednim smakiem i zapachem. Kawy i herbaty przygotowane na takiej wodzie zachwycą gości. Uzdatnianie wody na węglu aktywnym jest właściwą drogą do podniesienia standardów w obsłudze i oferowanych produktach.

Zmiękczacz wody – sposób na miękką wodę w restauracji

Najskuteczniejszym sposobem, nawet na bardzo wysoki stopień twardości wody, będzie odpowiednio dobrany centralny zmiękczacz wody. To urządzenie, którego rozmiar dobiera się do potrzeb lokalu gastronomicznego. Jego wnętrze wypełnia żywica jonowymienna, na której to dochodzi do procesu wymiany jonowej. Miejsce jonów tworzących twardość wody zajmują neutralne jony sodu. W taki sposób powstaje miękka woda, która nie pozostawia po sobie żadnych osadów. Zmiękczacze wody wymagają okresowej regeneracji z zastosowaniem soli tabletkowanej. Jest niezbędna do wytworzenia roztworu solanki, którą przepłukiwane jest złoże w celu odzyskania swoich właściwości.

Zmiękczacz wody stanowi najlepszą ochronę i jest rekomendowany do instalacji, jeśli w lokalu znajduje się: zmywarka gastronomiczna, piec konwekcyjno-parowy, ekspres do kawy, warnik, czajnik, kostkarka do lodu. Ochroni te urządzenia przed osadzaniem się kamienia kotłowego wewnątrz przez długie lata, znacznie wydłużając ich żywotność i niwelując potrzebę serwisowania. Miękka woda wydobędzie z przygotowywanych napojów i dań wszystko, co najlepsze.

Uzdatnianie wody w restauracji z zastosowaniem odwróconej osmozy

Uzdatniania wody w restauracji można również dokonać z zastosowaniem systemu odwróconej osmozy. Wiele lokali decyduje się na takie rozwiązanie. Jest to dobra droga do przygotowania oczyszczonej, świeżej i smacznej wody, którą można podawać gościom w karafkach, wykorzystać do przemywania warzyw i owoców podawanych na surowo, użyć jako bazę dań i napojów gorących. Najważniejszą częścią odwróconej osmozy jest membrana osmotyczna, która bardzo dokładnie oczyszcza wodę. Dzięki temu urządzeniu można wyeliminować między innymi: bakterie, wirusy, metale ciężkie, toksyny, pestycydy, chlor. Woda wyprodukowana przez odwróconą osmozę jest wodą miękką. Na bazie wody z odwróconej osmozy wychodzą krystalicznie czyste kostki lodu. Taka woda podbija też smak kaw, herbat, sosów, zup.

Lampa bakteriobójcza – stała dezynfekcja wody

Do restauracji można dobrać również lampę bakteriobójczą. To świetny sposób na stałą dezynfekcję wody, która jest kierowana na instalację. Doskonale zabezpiecza ją przed możliwością rozwoju drobnoustrojów wewnątrz. Lampa UV zapewni ochronę nawet w przypadku niespodziewanej awarii. To urządzenie, które działa stale i jest niezbędne przy wodzie z własnego ujęcia. Promienie ultrafioletowe skutecznie redukują mikroorganizmy, niszcząc ich DNA i pozbawiając funkcji życiowych.

Filtracja mechaniczna – najlepsza ochrona w restauracji

Przemysłowe filtry mechaniczne stanowią skuteczne i pewne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Zatrzymują cząstki stałe na początku instalacji, przez co do każdego miejsca poboru jest już kierowana oczyszczona woda. Filtry mechaniczne są nie tylko doskonałą ochroną samej instalacji i urządzeń gastronomicznych, ale również innych urządzeń do uzdatniania wody. To doskonały sposób na wstępne uzdatnianie wody w restauracji.

Odżelaziacz i odmanganiacz wody w restauracji

Jeśli w wodzie zostaną wykryte żelazo oraz mangan, ze względów technicznych i na stan urządzeń gastronomicznych, należy dobrać skuteczną metodę ich redukcji. Najlepiej sprawdzą się urządzenia dedykowane usuwaniu tylko tego problemu, czyli odżelaziacze i odmanganiacze wody ze wstępnym napowietrzaniem. To metoda ekonomiczna, ale przede wszystkim bezpieczna. Do wody nie trafiają żadne środki chemiczne niezbędne do regeneracji. Odbywa się ona jedynie z udziałem wody. Woda wzbogacona w tlen trafia na złoże w urządzeniu, na którym zachodzi proces katalizy. Żelazo i mangan przekształcają się w formy nierozpuszczalne, a następnie osadzają się na złożu. Do użytkownika trafia już uzdatniona woda. Innym rozwiązaniem może być stacja wielofunkcyjna, która poradzi sobie z kilkoma problemami obecnymi w wodzie jednocześnie. Usunie z niej: żelazo, mangan, jon amonowy, związki organiczne, wysoki stopień twardości wody.

Jak dobrać stację uzdatniania wody do restauracji?

Do każdego lokalu i jego potrzeb najlepiej jest podejść indywidualnie. Wiele zależy nie tylko od jakości wody, ale również warunków dotyczących instalacji stacji uzdatniania wody. Jeśli woda w lokalu jest pobierana z własnego ujęcia, najlepiej zacząć od zlecenia profesjonalnej analizy wody. Niezależnie od źródła poboru wody, warto zgłosić się do specjalisty i przedstawić swoje oczekiwania oraz problem. Na podstawie wywiadu i wizji lokalnej następuje dobór urządzeń, tworzona jest oferta wraz z projektem technologicznym. Po wspólnym omówieniu propozycji i zatwierdzeniu można przejść do montażu. Stacje uzdatniania wody wymagają okresowego serwisowania, co również obejmują świadczone przez nas usługi. Szczegóły można znaleźć w zakładce kontakt.

Category: Dla gastronomii

Zmywarka gastronomiczna stanowi podstawę w każdym gastronomicznym biznesie. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów o różnych profilach działania. Zmywarkę gastronomiczną można dobrać do: mycia naczyń, garnków, kosza, blach piekarniczych, do szkła. Dostępne są zmywarki tunelowe oraz kapturowe. Każdy właściciel chce, aby niezależnie od rodzaju działała długo i tak samo wydajnie. Wpływ na pracę ma oczywiście jakość wody. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie zmywarki gastronomicznej jest uzdatnianie wody.

Podstawowym wyposażeniem każdej kuchni w sektorze gastronomicznym jest zmywarka gastronomiczna. To sprzęt, dzięki któremu w ekspresowym tempie otrzymujemy czyste naczynia. Oszczędza czas, wodę, pieniądze w porównaniu z ręcznym zmywaniem naczyń, a ponadto jest znacznie dokładniejsze. Na jakość i wydajność pracy zmywarki gastronomicznej ma wpływ kilka czynników:

 • Temperatura wody podczas mycia oraz wyparzania
 • Ciśnienie wody (w dużej mierze uzależnione od ciśnienia w sieci)
 • Środki chemiczne przeznaczone do mycia i nabłyszczania
 • Dozowane środki chemiczne zależne od jakości wody
 • Jakość wody zasilającej zmywarkę gastronomiczną

Jakość wody a zakup zmywarki

Choć wśród właścicieli punktów gastronomicznych do tej pory nie była to zbyt popularna praktyka przy zakupie wyposażenia lokalu, należy koniecznie zwrócić uwagę na jakość wody. Istotny jest przede wszystkim stopień twardości. W Polsce, w zależności od regionu, mamy do czynienia z różnym stopniem twardości wody. Woda może być bardzo miękka, ale może też być niezwykle twarda i pozostawiać po sobie sporą warstwę kamiennego osadu. W przypadku zmywarek gastronomicznych zalecaną maksymalną wartością twardości wody jest 6 stopni niemieckich. Niestety, najczęściej mamy do czynienia ze znacznie wyższymi wartościami odnoszącymi się do wody surowej.

Im wyższy stopień twardości wody, tym większe problemy, wśród których można wymienić:

 • Gorszą jakość mycia naczyń
 • Większe zużycie środków myjących i nabłyszczających
 • Odkładanie się osadów w komorze zmywarki, na grzałkach oraz w bojlerze
 • Potrzebę okresowego odkamieniania elementów zmywarki gastronomicznej
 • Szybsze zużycie i awarie komponentów takich jak: grzałka komory, grzałka bojlera
 • Około o 15% większe zużycie energii na uzyskanie odpowiedniej temperatury
 • Możliwość wystąpienia korozji komponentów

Kamień kotłowy jest największym wrogiem zmywarek gastronomicznych. Pozostając w odpływach, powoduje niski wyrzut zanieczyszczeń i blokuje je. Dodatkowo niemożliwa staje się prawidłowa cyrkulacja wody. Problemem jest także niedostateczna wymiana ciepła, obniżenie temperatury grzałek, niedrożność całej instalacji. Podobne problemy wywołuje także obecność zbyt wysokiego stężenia żelaza i manganu.

Nie tylko problemy z urządzeniem

Stosowanie twardej wody do procesu czyszczenia naczyń niesie ze sobą nie tylko możliwość awarii w stosunku do zmywarki gastronomicznej, ale także bardzo często psuje wygląd samych naczyń, pozostawiając na nich osady. Zmiany są szczególnie widoczne w przypadku szklanej zastawy, jak szklanki czy kieliszki. Z powodu niewłaściwej jakości wody szkło staje się matowe. Często wygląda na porysowane. Niekiedy na naczyniach po zmywarce może odkładać się niewidoczny dla oka nalot, który stanowi doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów. Taka skrobia może powstawać z powodu nieprawidłowego działania maszyny lub zastosowania wątpliwej jakości preparatów myjących i nabłyszczających.

Właściwa obsługa zmywarki to klucz do sukcesu

Zabezpieczenie zmywarki oraz jej długoletnie, tak samo wydajne działanie przez długie lata, jest możliwe dzięki jej właściwemu użytkowaniu. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi jeszcze przed pierwszym uruchomieniem. Być może producent zawarł istotne wskazówki, które mogłyby usprawnić użytkowanie i pomóc w odpowiedniej konserwacji zmywarki gastronomicznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe napełnienie zmywarki. Talerze, sztućce, szklane naczynia należy umieszczać w taki sposób, aby nie uszkodziły ramion myjących lub innych ruchomych części zmywarki. Urządzenie nie powinno być też przepełniane – ma to wpływ na spadek wydajności zmywana. Kolejną kwestią jest wybór odpowiedniego programu. Ten powinien być dopasowany do stopnia zabrudzenia naczyń. Właściciel powinien też skupić się na regularnym czyszczeniu oraz odpowiednim dozowaniu wysokiej jakości środków chemicznych.

Regularny serwis zmywarki gastronomicznej

Bardzo ważne jest, aby co kilka lat użytkowania zmywarki gastronomicznej zaprosić profesjonalny serwis w celu skontrolowania urządzenia. Wśród sprawdzanych elementów są termostaty oraz faktyczna temperatura panująca wewnątrz urządzenia. Jeśli nie ma założonych odpowiednich filtrów do wody, bardzo istotne jest również oczyszczenie zmywarki z narastającego kamiennego osadu po twardej wodzie. Odkamienianie jest procesem, który może potrwać nawet kilka godzin ze względu na potrzebę dokładnego przeczyszczenia komory zmywarki oraz bojlera, który należy wcześniej zdemontować.

W miejscach spawanych oraz zarośniętych osadem może pojawiać się rdza. Jej obecność również musi zostać skontrolowana. W niektórych przypadkach może zdarzyć się nawet tak, że korozji zacznie ulegać stal nierdzewna. Tak się dzieje przy nieodpowiednim stosowaniu preparatów.

Właściwe uzdatnianie wody do zmywarek gastronomicznych

W przypadku zmywarek bardzo ważne jest zapobieganie tworzeniu się jakichkolwiek osadów na powierzchniach, o czym pisaliśmy już wcześniej. Jeśli woda pochodzi z własnego ujęcia, należy przeprowadzić szczegółową i kompleksową analizę wody. Z pewnością redukcji powinny podlegać przekroczenia żelaza i manganu. Ich osadzanie się we wnętrzu zmywarki może bardzo niekorzystnie wpływać na pracę urządzenia i powodować szybkie zniszczenia oraz awarie. W tym przypadku prawdopodobnie niezbędne będzie zastosowanie profesjonalnych odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Z wynikami badania wody najlepiej zgłosić się do specjalistów w celu doboru odpowiednich urządzeń, które umożliwią doprowadzenie wody do pożądanych parametrów.

W przypadku ochrony zmywarek gastronomicznych bardzo często polecaną i dobrze sprawdzającą się opcją jest centralny zmiękczacz wody. To naprawdę skuteczne urządzenia pozwalające na dostosowanie stopnia twardości wody nie tylko do potrzeb zmywarki, ale również innych użytkowanych w lokalu sprzętów gastronomicznych. Oczywiście, możliwe jest także odkamienianie z zastosowaniem środków chemicznych, jednak na dłuższą metę wielu właścicieli restauracji, kawiarni, etc, zauważa potencjał stacji uzdatniania wody. Wymagają mniej uwagi, oszczędzają dodatkowych obowiązków, a przede wszystkim zapewniają kompleksową ochronę urządzeń mających styczność z wodą oraz wodę użytkową, która jest bezpieczna, komfortowa w różnych zastosowaniach i czysta.

Category: Dla gastronomii

W Chinach woda jest nazywana „matką herbaty” i to chyba najlepsze stwierdzenie, świadczące o wadze odpowiedniej jakości i jej przełożeniu na cały napar. Jaka dokładnie woda będzie najlepsza do parzenia herbaty? Jak jakość wody przekłada się na stan warników i czajników gastronomicznych? Czy uzdatnianie wody niezbędnej do parzenia herbaty jest koniecznością?

Statystyki wskazują na to, że Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem ilości wypijanej herbaty. Jest to napój nie tylko chętnie wypijany w domu, ale również wybierany w restauracjach oraz kawiarniach. Choć wysoko w czołówkach nadal znajduje się czarna herbata ekspresowa, to jednak coraz chętniej próbujemy nowych smaków i rodzajów, o czym świadczy coraz bogatsza oferta w menu oraz rozrastająca się ilość sklepów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Warto pamiętać, że przy parzeniu herbaty dla jej ostatecznego smaku i aromatu znaczenie ma kilka elementów:

 • Same liście herbaty – ich ilość, rodzaj, jakość, pochodzenie
 • Właściwości wody przeznaczonej na przygotowanie herbaty
 • Temperatura wody przeznaczonej na parzenie herbaty
 • Czas zaparzania naparu

Sam Lu Yu, twórca słynnej Świętej Księgi Herbaty, odniósł się do znaczenia jakości wody wykorzystywanej w parzeniu herbaty. Mówił on, że najlepsza woda do parzenia herbaty powinna pochodzić z górskiego potoku. I choć obecnie nie mamy takich możliwości, warto dobrać jakość wody w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze właściwości herbaty. W gastronomii szczególne znaczenie będzie miało oddziaływanie wody nie tylko na samą herbatę, ale również sprzęt, w którym jest przyrządzana.

Parametry wody do parzenia herbaty

W przypadku herbaty znaczenie będą miały te same parametry, co w odniesieniu do parzenia kawy. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na stopień twardości wody, ogólną zawartość minerałów w wodzie oraz odczyn pH wody.

Wpływ twardości wody na herbatę

Od twardości wody, a także ogólnej ilości minerałów zawartych w wodzie zależy ługowanie na poziomie molekularnym. Tłumacząc, to oznacza transport substancji stałych z liści herbaty do wody. Im więcej minerałów w wodzie, tym mniej ważnych ekstraktów i substancji może w pełni wydobyć się z zaparzanej herbaty.

Z podanych wyżej względów do zaparzania większości herbat najlepiej wykorzystać wodę miękką. Odstępstwem od reguły jest zaparzanie herbat czarnych, zwłaszcza z Cejlonu. Te mogą być bez żadnych przeciwwskazań zaparzane nawet w bardzo twardej wodzie.

Należy pamiętać o tym, że w Polsce mamy najczęściej do czynienia z wodą twardą oraz bardzo twardą. Duża ilość soli kwasu węglowego, pochodzącego z takiej wody, będzie powodowała, że napar pozostanie jasny i nijaki w smaku. Aromaty także nie będą miały szansy pełnego rozwinięcia. Ponadto może ujawnić się problem zmętnienia na powierzchni naparu. Kłopotem okazują się być nie tylko niekorzystne właściwości organoleptyczne, ale i fakt, że herbata nie może w pełni oddać swoich dobroczynnych właściwości dla zdrowia.

TDS a herbata

Jeśli chodzi o wagę parametrów, na równi ze stopniem twardości wody jest całkowita zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie opisywana za sprawą miary TDS (całkowitą ilość rozpuszczonych cząstek stałych). Zbyt duża zawartość minerałów w wodzie może powodować jej metaliczny posmak. Należy też uważać na zbyt małą ilość minerałów w wodzie. To może doprowadzić do braku reakcji, w której wszelkie esencje nie będą w stanie się uwolnić z herbaty. Przez to napar może mieć płaski i nijaki smak. Tea Association wyznaczyło normę dotyczącą wskaźnika TDS, jaki powinna mieć woda przeznaczona na parzenie herbaty. Najlepiej, aby woda miała między 50 a 150 ppm.

Odczyn pH a herbata

Woda najlepsza do parzenia herbaty to woda o odczynie neutralnym. Podręcznikowo powinien on zachować wartość 7. Ze względu na fakt, że nie jest to takie proste, można mówić o tym, że wartość powinna zawierać się w przedziale 6,5 do 8,5. Najlepiej jest jednak dążyć do wartości neutralnej. Zbyt zasadowy odczyn pH może spowodować ciemną barwę naparu, jego płaski smak, a na dodatek nieestetyczne osady na naczyniach, w których będzie podawana herbata.. Z kolei wartość odczynu pH poniżej 6,5 może doprowadzić do tego, że napar będzie za jasny, o płaskim smaku, bez rozwiniętego bukietu.

Obecność chloru a herbata

Bardzo ważne jest także to, aby woda pozostawała wolna od chloru oraz substancji pochodnych. Już nawet niewielkie stężenia mają wpływ na smak i zapach wody, a w dodatku przekładają się także na walory herbaty. Smak chloru po zagotowaniu wody z pewnością będzie wyczuwalny i może psuć odbiór nut smakowych i zapachowych, jakie powinny być wyczuwalne podczas picia herbaty. Kłopot może być szczególnie odczuwalny w przypadku parzenia delikatnych herbat białych oraz herbat zielonych.

Lekko słony smak wody

Niekiedy zdarza się, że woda może zawierać w sobie na tyle dużo związków chlorku sodu, że ma lekko wyczuwalny słony smak. Lu Yu twierdził, że dosypanie odrobiny soli do wody może sprawić, że herbata będzie miała głębszy, bardziej orzeźwiający smak.

Natlenienie i świeżość

Przy parzeniu herbaty należy pamiętać, aby była świeża. Nie może być to woda, która charakteryzuje się jakimkolwiek specyficznym zapachem. Powinna być wolna od zapachu chloru, siarkowodoru, a tym bardziej wszelkich zapachów zgnilizny, metalicznych, chemicznych. Woda nie powinna być mętna i zawierać w sobie jakichkolwiek zawiesin. Dobrze jest, kiedy woda zawiera w sobie sporo tlenu. Ten uwydatnia smak i aromaty wydobywające się z zaparzanej herbaty.

Wpływ jakości wody na czajnik lub warnik

Właściwości wody przekładają się nie tylko na jakość otrzymywanego naparu herbacianego, ale również stan techniczny naczyń, w których w gastronomii herbata jest parzona. Mowa tutaj o specjalistycznych czajnikach oraz warnikach. Ze względu na to, że w wielu naczyniach woda musi być cyklicznie podgrzewana, należy dostosować ją w taki sposób, aby nie pozostawiała po sobie kamiennego osadu. Jest to szczególnie ważne, jeśli mamy do czynienia z wodą twardą lub bardzo twardą. Dzięki niwelacji wysokiego stopnia twardości wody, urządzenie będzie działało znacznie dłużej i niezmiennie wydajnie. To doskonały sposób także na to, aby zapobiegać awariom i na oszczędności związane z konserwacją.

Źródła pochodzenia a problemy z jakością wody

W przypadku parzenia profesjonalnej kawy czy herbaty bardzo istotne jest zadbanie o najwyższe parametry wody. To wiąże się z jej uzdatnianiem, które okazuje się konieczne niezależnie od tego, skąd dokładnie woda jest czerpana. Woda z lokalnej sieci może prawdopodobnie wymagać redukcji stopnia twardości, niwelacji chloru, jego pochodnych oraz substancji odpowiadających za smak i zapach wody. Woda z własnego ujęcia niesie ze sobą jeszcze więcej zagrożeń, wśród których można wymienić: żelazo, mangan, związki organiczne, jon amonowy i wiele innych. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność mikroorganizmów w wodzie i dobrze zabezpieczyć ujęcie przed ich występowaniem.

Jak uzdatniać wodę do parzenia herbaty?

Jeśli punkt gastronomiczny opiera swoją działalność na parzeniu kaw i herbat, tak jak wiele kawiarni czy coraz popularniejszych herbaciarni, warto zadbać o stały dostęp do wody odpowiedniej jakości. Czerpanie wody z butelek nie jest najlepszym pomysłem i nie sprawdzi się na dłuższą metę. Przyniesie firmie duże obciążenie finansowe i ilość zachodu nieadekwatną do efektów. W związku z tym warto przemyśleć zakup specjalnie przystosowanego do zastosowań gastronomicznych wieloetapowego filtra. To urządzenia montowane najczęściej na miejscu poboru wody spożywczej. Zawierają w sobie wkłady mechaniczne do filtracji wstępnej, poprawy stanu wody, usunięcia wszelkich drobnych zanieczyszczeń stałych. W ich skład często wchodzi także filtr wyposażony w węgiel aktywny. Jest to bardzo efektywny sposób pozwalający na redukcję chloru, jego pochodnych oraz zanieczyszczeń, które powodują niewłaściwy smak, zapach i barwę wody. Godnym uwagi rozwiązaniem może okazać się system odwróconej osmozy.

Dobór urządzeń do uzdatniania wody

Zawsze warto skonsultować się ze specjalistą. Eksperci z branży uzdatniania wody pomogą we właściwym doborze najlepszych opcji służących uzdatnianiu wody w punkcie gastronomicznym. W przypadku wykorzystywania wody z własnego ujęcia zawsze warto zacząć od zlecenia kompleksowej analizy wody. Równie istotna jest analiza potrzeb oraz warunków panujących w danym lokalu. Na tej podstawie dobiera się urządzenia. Kolejnym etapem jest montaż. Warto także pamiętać o regularnym serwisie. W celu doboru najlepszej stacji uzdatniania wody, zapraszamy do kontaktu.

Category: Dla gastronomii

Kawa stanowi jeden z najbardziej znanych i najchętniej przyrządzanych napojów na świecie. Istnieją różne rodzaje ziaren i przygotowania, jednak niezależnie od preferencji, podczas parzenia zawsze pojawia się woda. Jest niezbędna i stanowi lwią część tego napoju. Z tego właśnie względu jej jakość ma ogromne znaczenie, a projektowanie jakości wody pod kawę nie jest już niczym zaskakującym.

Dlaczego woda jest tak istotna z punktu parzenia kawy?

Choć wielu osobom może to wydawać się mało wiarygodne, to sekret idealnej kawy leży nie tylko w ziarnach, temperaturze czy sposobie parzenia, ale również, a może przede wszystkim, we właściwościach wody. Uzdatnianie wody w celu dopasowania właściwości do zamierzonych efektów związanych z kawą nie jest w Polsce jeszcze szeroko praktykowane, ale coraz lepiej znane. W tym kontekście pojawia się określenie „projektowania” wody do danej kawy. Woda ma wpływ nie tylko na odczucia związane z samym napojem, ale również sprzętem, dzięki któremu powstaje:

 • Ma wpływ na sprzęt – woda stosowana do parzenia kawy nie powinna pozostawiać po sobie osadów, w tym kamienia kotłowego, czy osadu po żelazie i manganie. Powinna pozostawać neutralna dla urządzenia i komponentów, przez które przepływa. Nie może prowadzić do korozji
 • Poziom ekstrakcji kawy – woda ma wpływ na ekstrakcję kawy. W zależności od swoich właściwości, może zmniejszać lub zwiększać jej poziom. To właśnie jej właściwości przekładają się na odczucie słodyczy, kwasowości, body. Na przykład kwasowość danej kawy można podbić lub stłumić właśnie z pomocą wykorzystania wody, w zależności od jej składu

Woda z kranu – dlaczego to zły wybór?

Choć zastosowanie wody z kranu wydaje się dość oczywistym wyborem, zdecydowanie nie jest najlepszym z możliwych. Na szczęście wiedza i świadomość na ten temat stale wzrasta. O wodzie z własnego ujęcia nawet nie ma co dyskutować. Tutaj, zwłaszcza w przypadku lokali gastronomicznych, niezbędne jest zlecenie kompleksowej analizy wody i na tej podstawie dobór właściwej stacji uzdatniania wody. Z kolei woda wodociągowa na terenie całego kraju najczęściej charakteryzuje się dość wysokim stopniem twardości. Za tym, choć nie jest to regułą, idzie też dość wysoka przewodność. W kontekście parzenia kawy problemem jest również obecność chloru i jego pochodnych w wodzie.

W początkowej fazie, zanim jeszcze zasili ekspres do kawy i inne gastronomiczne urządzenia, najlepiej jest przebadać jej jakość. Dowiedzieć się, jaki ma stopień twardości oraz poznać inne parametry, które mogłyby zaburzać smak i aromat oraz negatywnie wpływać na same wykorzystywane urządzenia.

Właściwości wody wpływające na proces parzenia kawy

Substancje pochodzące z ziaren to jedynie około 1,4% naparu. Resztę stanowi woda. Skoro to najczęściej ponad 90% napoju serwowanego gościom, czyli przeważająca większość, musi nieść ze sobą znaczenie dla odbioru całości pod względem wszystkich zmysłów. Rodzaj i stężenie składników zawartych w wodzie przekłada się w dużym stopniu na proces zaparzania kawy, a to z kolei rzutuje na smak napoju.

Twardość wody

Bardzo istotnymi parametrami przy parzeniu kawy są zawartości jonów wapnia i magnezu. Obie substancje w największym stopniu odpowiadają za wyciągnięcie właściwego smaku kawy oraz jego intensywność. Pierwiastkiem o nieco wyższej zawartości powinien być wapń. Odpowiada za pojawienie się w kawie nieco cięższych, kremowych i czekoladowych nut. Magnez odpowiada za wydobycie nut lżejszych, owocowych, kwasowych, nadających napojowi nieco mocniejszy i wyrazisty smak. Oddziaływanie jonów wapnia i magnezu na kawę jest pozytywne, jednak tylko przy zachowaniu odpowiednich ilości. Jeśli tych substancji będzie w wodzie zbyt wiele, może dochodzić do odkładania się osadu zwanego potocznie kamieniem kotłowym. Ten przekłada się na całą listę szkód:

 • Większe zużycie energii elektrycznej – kamień z łatwością osiada między innymi na grzałce ekspresu do kawy, przez co ta nie jest w stanie w sposób efektywny przekazywać ciepła wodzie. W skrajnych przypadkach z powodu osadu dochodzi nawet do przepalenia tego komponentu
 • Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia korozji – pod osadami może dochodzić do powstawania i szybkiego rozwoju korozji
 • Zmniejszenie światła przewodów – rurki wewnątrz ekspresu do kawy mogą zarastać kamieniem kotłowym, przez co może dochodzić do częściowego lub całkowitego zatrzymania przepływu wody. W przypadku kapilary może to skutkować nieprawidłowymi wskazaniami manometrów

Z tych właśnie względów najlepiej jest, kiedy zawartość wapnia w wodzie mieści się w zakresie 5-20 mg/l, natomiast magnez w wodzie stanowi nie więcej niż 4-30 mg/l

Przewodność

Bardzo ważną daną przy parzeniu kawy jest zawartość substancji mineralnych, czyli TDS. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że woda nie ma nieskończonych możliwości do rozpuszczania różnych substancji. Od zawartości już obecnych w niej minerałów będzie zależał poziom przyjęcia składników ekstrakcji. Jeśli zastosujemy wodę zbyt wysoko zmineralizowaną, może mieć ona ograniczone możliwości rozpuszczania składników pochodzących z ziaren kawy. W związku z tym ostateczny smak i aromat może być dość płaski i nierozwinięty. Istotny jest nie tylko poziom mineralizacji, ale również rodzaj minerałów zawartych w wodzie. Tutaj należy znaleźć balans. Zbyt mała ilość minerałów obecnych w wodzie również nie jest pożądana. Z ziaren może uwolnić się zbyt wiele substancji, co negatywnie wpłynie na smak kawy, czyniąc ją szorstką i nieprzyjemną.

Zawartość chloru

Chlor oraz jego pochodne są wrogiem smacznej kawy, jednak niezastąpionymi substancjami podczas dezynfekcji instalacji wodociągowej. Choć są potrzebne do utrzymania higieny i bezpieczeństwa sieci, to w przypadku parzenia kawy znacznie przyspieszają jej ekstrakcję. Aromaty oraz tłuszcze kawowe ulegają szybkiemu utlenieniu. Przez to serwowany napój może charakteryzować się dość agresywnym smakiem.

Odczyn pH

Z całą pewnością warto zwrócić uwagę na odczyn pH wody. Powinien on utrzymywać się w zakresie neutralnego dla osiągnięcia jak najlepszych efektów podczas parzenia kawy, jak też ze względu na sprzęt. Odczyn pH poniżej 7 sprzyja powstawaniu korozji sprzętu, co rzecz jasna przekłada się na wyższe koszty działalności. Nie pozostaje także obojętne dla kawy. Zbyt niskie pH wody sprawia, że ostatecznie osiągniemy napój o gorzkim, kwaskowatym smaku. Należy pamiętać, że przy przygotowaniu kawy na bazie wody o pH w okolicy 7, ostatecznie uzyskamy napój o odczynie pH w okolicach 5.

Zbyt zasadowy odczyn wody to oczywiście kłopoty z osadami mineralnymi wytrącającymi się pod wpływem temperatury. Odkładają się nie tylko wewnątrz ekspresu, doprowadzając do awarii, ale również mają negatywny wpływ na wygląd kawy. Pozostawiają nieestetyczny osad na filiżance. Wykorzystując wodę o zbyt wysokim pH, uzyskamy kawę cierpką oraz gorzką.

Jaka powinna być idealna woda do parzenia kawy?

Specialty Coffee Association of America (SCAA) opracowało charakterystykę wody idealnej do parzenia kawy. Przede wszystkim powinna być to kawa przejrzysta, o neutralnym zapachu. Najlepiej, aby całkowita zawartość chloru wynosiła 0 mg/l. Całkowita zawartość składników mineralnych w idealnej sytuacji powinna wynosić 150 mg/l, jednak dopuszczalne są granice między 75 a 250 mg/l. Twardość węglanowa powinna wynosić 68 mg/l. Dopuszczalne są granice 17-85 mg/l. Najlepsza całkowita zasadowość została wyznaczona na 40 mg/l i tej wartości należy się trzymać. Odczyn pH powinien być neutralny. Pożądaną wartością jest 7, aczkolwiek dopuszczalny jest zakres od 6,5 do 7,5. Całkowita zawartość sodu nie powinna natomiast przekraczać 10 mg/l.

Jak uzdatniać wodę do parzenia kawy?

Indywidualnym użytkownikom do uzyskania wody o odpowiedniej jakości proponowane są filtry kuchenne lub samodzielne dosypywanie gotowych mieszanek składników do czystej wody, pozbawionej dodatkowych substancji. W przypadku lokali gastronomicznych niezbędne są o wiele bardziej wydajne rozwiązania, pozwalające na pozyskanie wody o odpowiednich właściwościach do kawy, ale i takiej, która nie powodowałaby problemów z profesjonalnymi ekspresami do kawy. Dobrą propozycją może być zmiękczanie wody do wybranego poziomu z pomocą zmiękczaczy wody przystosowanych do zastosowań gastronomicznych. Inną propozycję stanowią kilkuetapowe filtry do wody montowane w miejscu poboru wody spożywczej. W ich skład najczęściej wchodzi wkład mechaniczny do wstępnego oczyszczania wody z cząstek zanieczyszczeń stałych. Kolejnym z etapów jest węgiel aktywny, czyli jeden z najlepszych sposobów na pozbycie się z wody chloru oraz jego pochodnych, a także zanieczyszczeń zakłócających odbiór smaku, zapachu i barwy wody.

Skonsultuj się z ekspertem

W celu doboru najkorzystniejszych rozwiązań do lokalu gastronomicznego, najlepiej skonsultować się z ekspertem branży uzdatniania wody. Wywiad, wizja lokalna oraz informacje na temat stanu wody surowej, uzyskiwane między innymi na podstawie profesjonalnej analizy wody, owocują doborem urządzeń stworzonych i dopasowanych do zastosowań i potrzeb konkretnego lokalu. Kompleksowe usługi naszej firmy obejmują także montaż i serwis.

Category: Dla gastronomii

Maszyny vendingowe są naprawdę popularne i w wielu miejscach po prostu niezastąpione. Obecnie stanowią już nieodłączny element wielu budynków użyteczności publicznej. Ich oferta jest naprawdę bogata, a wiele projektowanych jest na specjalne zamówienie, w pełni dopasowanych do potrzeb. Wśród automatów sporą część stanowią te, oferujące napoje zimne i gorące. Coraz częściej źródłem zasilania jest woda pochodząca z sieci. Wraz z postępem, użytkownicy oczekują produktów na najwyższym poziomie. Nie ma co ukrywać, że w dużej mierze za ostateczny odbiór kaw i herbat odpowiada woda – stanowi ona zdecydowaną część naparu. Z tego względu należy zadbać o jej jakość. Kwestią bezdyskusyjną jest to, że woda powinna być idealna do napojów zimnych oraz dystrybutorów oferujących wyłącznie ją. Tam nie da się ukryć wad. Sama jest produktem.

Woda w maszynach vendingowych powinna mieć niezmiennie wysoką jakość, niezależną od tego, w którym miejscu stoi automat. Powinna być świeża, bezpieczna, a parametry zgodne, a nawet przewyższające normy związane z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szeroki wybór maszyn vendingowych

Maszyny vendingowe są tematem bardzo szerokim. Obecnie ten sektor rozkwita. Stale powstają nowe rozwiązania. Nie tylko te, oferujące gorące napoje, ale również będące alternatywą wody butelkowanej. W dzisiejszych czasach firmy produkujące maszyny vendingowe są w stanie stworzyć produkt idealny na miarę potrzeb klienta.

Jeśli chodzi o same maszyny dystrybuujące wodę, to możemy wyróżnić: automaty wolnostojące, podłogowe (są montowane w sklepach wielkopowierzchniowych lub obok nich), automaty instalowane na blacie, często obok podajników z innymi napojami. Oprócz tego są jeszcze maszyny dystrybuujące wodę, montowane na blacie, ale woda jest uzdatniana zupełnie w innym miejscu, a następnie tylko kierowana do dystrybutora. Niezależnie od rodzaju automatu, w każdym, który potrzebuje zasilania wodą, niezbędne jest utrzymanie jej najwyższej jakości.

Woda w maszynach vendingowych

Rola wody w maszynach vendingowych może być rozpatrywana na dwa sposoby. Wiele zależy od rodzaju przeznaczenia maszyny vendingowej oraz jej konstrukcji. Po pierwsze możemy mówić o wodzie bezpośrednio dostarczanej do odbiorców. Jest to woda, którą można nalać poprzez dystrybutor. Coraz modniejsze stają się dystrybutory czerpiące wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej. Woda stanowi również bazę napojów gorących, które są serwowane przez maszyny vendingowe. Praktycznie w każdej większej placówce użyteczności publicznej (na basenach, w urzędach, szkołach) spotykamy się z automatami, w których można zakupić kawę czy herbatę. W wielu krajach na popularności zyskują również automaty działające na zasadzie mlekomatów, tylko z wodą. Można w nich napełnić swoją butelkę lub baniak wodą spożywczą.

Z drugiej strony, w temacie maszyn vendingowych, należy pamiętać o wodzie, jako o płynie zasilającym automat. Na przykład, woda jest kierowana do wewnętrznego ekspresu do kawy. Przepływa przez urządzenie, a więc ma wpływ na jego stan techniczny. Nieodpowiednia jakość wody może powodować powstawanie osadów wewnątrz, których obecność doprowadza do kosztownych awarii. W rozpatrywaniu obu aspektów jakość wody odgrywa bardzo ważną rolę. Z tego względu przy projektowaniu lub wyborze maszyny vendingowej, warto wziąć pod uwagę jakość wody doprowadzanej do maszyny.

Jakość wody do maszyn vendingowych

Użytkowanie w maszynach vendingowych wody z przekroczeniami niesie ze sobą kilka poważnych konsekwencji. Przede wszystkim osady, które powodują zanieczyszczenia w wodzie, szybko mogą doprowadzić do zastojów w pracy, zacinania się, spadków wydajności, nieprawidłowego działania, a co za tym idzie, kosztownych awarii. Zastoje związane z pracą to brak zysków. Do tego klienci nie chcą produktów niskiej jakości, a zanieczyszczenia obecne w wodzie mogą psuć smak, zapach i wygląd oferowanych w maszynach vendingowych napojów.

Reasumując, zanieczyszczenia obecne w wodzie mogą prowadzić do wielu awarii, opłakanych w skutkach i kosztownych. Cierpi i stan techniczny, i sama jakość oferowanych produktów. Największym problemem wydaje się być wysoki stopień twardości wody, jednak nie jest jedyny.

Twarda woda

Największe niebezpieczeństwo dla dobrego stanu technicznego maszyny vendingowej stanowi twarda woda. Pod wpływem temperatury podgrzewającej wodę, może wytrącać się z niej wapienny osad, znany lepiej pod nazwą kamienia kotłowego. Szybko osadza się w przewodach, na grzałkach, powodując spadki wydajności, mniejszy przepływ, mniej efektywne podgrzewanie wody. Jego obecność doprowadza do szybkiej awarii, całkowitego zatykania światła rur i przewodów. Kamień kotłowy przyczynia się także do powstawania znacznie szybszej korozji. Im twardsza woda, tym osady gromadzą się szybciej. Już nawet po krótkim okresie eksploatacji, twarda woda może doprowadzić do poważnej awarii, potrzeby wymiany komponentów. To nie tylko koszty związane z serwisem, ale również straty finansowe związane z przestojem w działaniu automatu.

Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia wyglądu samych napojów. Obecność twardej wody jest szczególnie widoczna w gorących napojach. W kawie lub herbacie mogą pływać drobne wapienne opiłki. Do tego przy stygnięciu tworzy się charakterystyczny oleisty kożuch. Kawa lub herbata przygotowana na twardej wodzie pozostawi po sobie spore, nieestetyczne osady. Ponadto ich wygląd będzie dość mętny, odbiegający od tego, jaki powinien być. Wysoka twardość wody może niekorzystnie wpływać na smak napojów gorących.

Woda bogata w chlor

Niekiedy problemem występującym w wodzie jest wyczuwalny chlor. Nie musi on występować w przekroczeniach, by tak się działo. Jego obecność mogą intensyfikować inne składniki występujące w wodzie. Chlor i jego pochodne mają spory wpływ na odbiór napojów zimnych i gorących pod względem smaku oraz zapachu. Kawa lub herbata mogą być po prostu niedobre, nie wspominając już o samej, czystej wodzie pobieranej do picia.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Dużym problemem, zwłaszcza dla stanu technicznego maszyny vendingowej, mogą być zanieczyszczenia mechaniczne. Cząstki sedymentacyjne mogą przedostawać się do wnętrza maszyny podłączonej do sieci wodociągowej. Niekiedy jest to spowodowane awarią lub pracami konserwacyjnymi. Często pod wpływem przepływu wody z rur zaczynają odrywać się osady wewnątrz, jak rdza, kamień kotłowy. Mogą one przytykać węższe przewody bądź bardziej czułe komponenty maszyny vendingowej, prowadząc do kosztownej awarii. Obecność zanieczyszczeń mechanicznych ma duży wpływ na mętność wody.

Inne zanieczyszczenia

Wymienione wyżej zanieczyszczenia to tylko początek długiej listy substancji, które mogą powodować problemy związane z jakością wody. Największe zagrożenie powodują mikroorganizmy obecne w wodzie. Należy szczególnie zadbać o zabezpieczenie instalacji pod tym kątem, jeśli wykorzystywana jest woda z własnego ujęcia. Obecność drobnoustrojów w wodzie jest prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jeśli woda pochodzi z własnego ujęcia, dodatkowym problemem może być żelazo i mangan obecne w zbyt wysokich stężeniach. One również mają tendencję do wytrącania się z wody w formie osadów. Ponadto zmieniają właściwości wody pod kątem organoleptycznym na niekorzystne. W przypadku zasilania maszyny wodą z własnego ujęcia, niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody.

Uzdatnianie wody do maszyn vendingowych

Woda, którą zasilane są maszyny vendingowe powinna charakteryzować się najwyższą jakością. Przede wszystkim powinna być bezpieczna dla użytkowników. Jej właściwości, takie jak: smak, mętność, barwa, zapach będą miały wpływ na ostateczne cechy napoju, jaki przygotuje na jej bazie maszyna vendingowa. Będzie to widoczne i odczuwalne nie tylko na kawach, herbatach, naparach, ale przede wszystkim przy automatach, które dystrybuują samą wodę do picia. Zła jakość wody zasilającej będzie przekładała się na spore straty. Z tego względu bardzo ważne jest, aby zadbać o jak najlepsze parametry wody. Można to zrobić na kilka sposobów i wybrać ten, najbardziej adekwatny do potrzeb oraz jakości wody dostarczanej do maszyny vendingowej.

Najczęściej do maszyn vendingowych stosuje się specjalne wkłady filtracyjne, które nie zajmują dużo miejsca, a są doskonałą odpowiedzią na potrzeby tego zastosowania. Najczęściej wybierane są: wkłady zmiękczające wodę, wkłady z węglem aktywnym, wkłady do filtracji mechanicznej.

Odwrócona osmoza

Zastosowanie systemu odwróconej osmozy jest coraz popularniejsze przy automatycznych dystrybutorach wody, które czerpią wodę bezpośrednio z sieci. Woda jest na bieżąco oczyszczana i podawana do użytkownika. Zawsze świeża, smaczna o idealnym wyglądzie i właściwościach. Jest to również system, który można zastosować do przygotowania kaw i herbat przez maszyny vendingowe. Membrana osmotyczna jest jednym z najdokładniejszych sposobów na oczyszczanie wody. Usuwa z niej nawet zanieczyszczenia wielkości pojedynczych jonów. Z wody redukowane są: bakterie, wirusy, cysty, metale ciężkie, chlor i jego pochodne, pestycydy i wiele innych. Oczyszczona w ten sposób woda jest dobra do bezpośredniego spożycia, jak też przygotowania na jej bazie napojów gorących. Do systemu odwróconej osmozy bardzo często dodawany jest wkład mineralizujący, dzięki któremu można wyregulować poziom minerałów w wodzie.

Węgiel aktywny

Zastosowanie węgla aktywnego stanowi idealny sposób na poprawę właściwości organoleptycznych wody. Ten materiał filtracyjny doskonale adsorbuje wszelkie zanieczyszczenia tworzące niewłaściwy smak, zapach i barwę wody. Do tego skutecznie redukuje z wody chlor oraz jego pochodne. Zastosowanie wkładu z węglem aktywnym sprawi, że każdy napój na bazie oczyszczonej wody będzie charakteryzował się bogatym smakiem, intensywnym aromatem. Poza tym będzie wyglądał jak z najlepszych kawiarni. Im dłuższy czas kontaktu wody z węglem aktywnym, tym dokładniejsze oczyszczanie. Stosowane wkłady zawierają najczęściej w sobie granulowany węgiel aktywny lub w postaci bloku.

Zmiękczanie wody

Najczęściej wybieranym procesem uzdatniania wody do maszyn vendingowych jest jej zmiękczanie. Ochrona przed wapiennym osadem, który może znaleźć się w napojach, jak i na komponentach automatu, jest naprawdę ważna. Oprócz filtracji mechanicznej wody jest to niezbędne minimum. Najczęściej stosowane są wkłady zmiękczające skonstruowane specjalnie do takich wyzwań. Zawarta wewnątrz żywica jonowymienna szybko i skutecznie redukuje z wody jony powodujące twardość. Uzyskana w taki sposób miękka woda jest przyjazna dla maszyny vendingowej, zapewnia odpowiedni wygląd napojów, podkreśla ich walory.

Filtracja mechaniczna

Bardzo istotną kwestią jest ochrona przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. To podstawa, o której zawsze warto pomyśleć w celu zapewnienia pełnego i sprawnego funkcjonowania maszyny vendingowej zasilanej wodą z sieci. Najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiednio dobrany filtr mechaniczny. Obecny wewnątrz wkład zatrzyma nawet drobne cząstki sedymentacyjne. Do filtracji wstępnej najczęściej wykorzystuje się wkłady o dokładności 1-20 mikronów.

Dezynfekcja wody

Aby zapewnić najwyższy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom maszyn vendingowych, można postawić na wyposażenie systemu przygotowania wody w lampę bakteriobójczą. Wtedy woda podawana do kaw, herbat, naparów bądź picia na zimno, będzie dodatkowo dokładnie zdezynfekowana. Promieniowanie ultrafioletowe, jakie generuje lampa bakteriobójcza, jest niezwykle skuteczne w redukcji wszelkich mikroorganizmów, które mogłyby przedostawać się z instalacji i stanowić niebezpieczeństwo. Lampa UV jest koniecznością przy wodzie z własnego ujęcia, jednak może stanowić doskonałą ochronę także, jeśli źródłem jest wodociąg.

Dobór metod uzdatniania wody

Warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistą w celu doboru właściwej możliwości uzdatniania wody. W sektorze gastronomicznym oferta powinna być ściśle dopasowana do potrzeb, dobrana optymalnie pod każdym względem. Wstępny wywiad dotyczący potrzeb oraz analiza wody dają możliwość doboru urządzeń i metod uzdatniania wody, które mają szansę sprawdzić się najlepiej. Po konsultacjach można przejść do etapu montażu. Oferujemy również usługi z zakresu serwisu, doradzamy w trakcie eksploatacji, szkolimy z obsługi oraz właściwej konserwacji stacji uzdatniania wody.

Category: Dla gastronomii

Piece konwekcyjno-parowe znajdują swoje zastosowanie w wielu lokalach gastronomicznych. Właściciele cenią je za doskonałe efekty związane z obróbką termiczną, pełne zachowanie soczystości, smaku i aromatu potraw, ale też spore oszczędności pod wieloma względami. Prawdziwym zagrożeniem dla wykorzystania w pełni pieca konwekcyjno-parowego może być jednak jakość wody! Dlaczego należy na nią uważać?

Czym są piece konwekcyjno-parowe?

Najprościej rzecz ujmując, piece konwekcyjno-parowe to piece konwekcyjne wzbogacone dodatkowo o funkcję naparowywania komory. To urządzenie jest w stanie zastąpić kilka innych w kuchni, a przy tym zajmuje znacznie mniej miejsca i zapewnia spore oszczędności.

Użycie pieca konwekcyjno-parowego umożliwia: gotowanie na parze, pieczenie, blanszowanie, obróbkę termiczno-parową, regenerację, pieczenie z sondą, niskotemperaturową obróbkę pokarmów, grillowanie, wędzenie. Obróbka termiczna przy zastosowaniu kombinacji suchego powietrza oraz pary pozwala zachować pełny aromat potraw, ich barwę. To również doskonały sposób na zachowanie pełnej masy produktu.

Jaka jest zasada działania pieca konwekcyjno-parowego?

Wentylatory przetłaczają gorące powietrze przez komorę. W ten sposób wymuszany jest ruch poziomy. W kolejnym etapie powietrze jest przetłaczane przez specjalne filtry oczyszczające je z drobinek tłuszczu. Następnie znów trafiają do wentylatora. Dzięki temu, że powietrze przechodzi w poziomie oraz filtrom odtłuszczającym, możliwe jest nieprzenikanie zapachów. Dodatkową zaletą jest równomierny rozkład temperatury w komorze. Do komory, w której cyrkuluje powietrze, dodawana jest para wodna. To znacznie przyspiesza obróbkę termiczną. Do tego dania nie tracą wilgoci.

Najważniejsze zalety pieca konwekcyjno-parowego

Zarówno właściciele punktów gastronomicznych, jak i kucharze doceniają piece konwekcyjno-parowe za: brak potrzeby ciągłej kontroli procesu, brak potrzeby obracania potraw, nie ma też obawy o przypalenie. Dodatkowo: istnieje możliwość przygotowania kilku potraw jednocześnie, mają szeroki wachlarz zastosowań, zapachy nie przenikają między potrawami, posiadają możliwość automatycznego czyszczenia, zajmują niewiele miejsca, są energooszczędne i bardzo ekonomiczne.

Wady pieców konwekcyjno-parowych

Jak to bywa w przypadku większości urządzeń, oprócz zalet pojawiają się również potencjalne wady. Choć piece konwekcyjno-parowe są uznawane powszechnie za urządzenia praktycznie bezawaryjne i bardzo trwałe, to ich piętą achillesową jest zdecydowanie kamień kotłowy. Należy się go wystrzegać, ponieważ jest w stanie doprowadzić do poważnej awarii w ciągu bardzo krótkiego czasu. Nie są to urządzenia przeznaczone do przygotowania od podstaw niewielkich ilości produktów. Warto wiedzieć, że w piecach konwekcyjno-parowych istnieje możliwość jednoczesnego przygotowania produktów obrabianych w ten sam sposób. Nie można na przykład jednocześnie piec i gotować na parze.

Jakość wody do pieca konwekcyjno-parowego

Jakość wody w piecach konwekcyjno-parowych jest bardzo ważną kwestią. Wynika to ze sposobu działania tych urządzeń. Wytwarzają parę wodną, niezbędną podczas procesu obróbki termicznej pokarmów. Dostarczana woda nie może zawierać żadnych substancji przyczyniających się do powstawania osadów. Ich nadmierne osadzanie wewnątrz instalacji pieca konwekcyjno-parowego mogłoby bardzo szybko doprowadzić do awarii. Woda jest podgrzewana, a następnie doprowadzana do komory przez bardzo cienkie dysze. Największym problemem w przypadku tych urządzeń jest twarda woda.

Tymczasowa awaria pieca konwekcyjno-parowego prowadzi przede wszystkim do zastoju w funkcjonowaniu lokalu gastronomicznego. Na tym tracą wszyscy – nie tylko właściciel piekarni, restauracji czy kawiarni, ale również klienci. Nieprawidłowe funkcjonowanie pieca konwekcyjno-parowego ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd, smak i aromat przygotowywanych dań.

Wysoki stopień twardości wody

Za największego wroga pieców konwekcyjno-parowych jest uznawana twarda woda. Wszystko ze względu na wcześniej już wspomniany kamień kotłowy. Pod wpływem ciepła z twardej wody wytrąca się charakterystyczny wapienny osad. Im twardsza jest woda, tym szybciej i więcej się go gromadzi w przewodach, przez które przepływa woda. Najwięcej w elementach, gdzie temperatura jest wyższa. Osad szybko przytyka instalację. Pod nim może dochodzić do powstawania korozji. Do tego jest odpowiedzialny za blokowanie przepływu wody, spadku wydajności przepływu. W konsekwencji prowadzi do gorszego działania i poważnych awarii. Przez twardą wodę piece konwekcyjno-parowe praktycznie przestają działać. Naprawa jest sama w sobie dość kosztowna. Do tego należy doliczyć koszty przestoju w pracy, gorsze walory serwowanych potraw. Statystyki pokazują, że kamień kotłowy oraz zabrudzenia pieca są powodem aż 95% awarii tych urządzeń. Producenci ostrzegają przed złą jakością wody i warunkach, w jakich piec konwekcyjno-parowy może pracować. Z tego powodu uszkodzenia spowodowane przez twardą wodę nie podlegają najczęściej warunkom gwarancyjnym.

Wysokie stężenie żelaza w wodzie

Wysokie stężenie żelaza w wodzie jest dla pieców konwekcyjno-parowych równie niebezpieczne, co twarda woda. Żelazo wytrąca się z wody w formie rdzawych osadów. Do tego częstym problemem towarzyszącym jest mangan. W formie nierozpuszczalnej żelazo ma tendencję do przytykania przewodów, powodowania spadków przepływu wody w urządzeniach, strat energii, poważnych awarii związanych z niemożnością dalszego działania. Do tego może dochodzić do szybszej korozji elementów, zmniejszenia żywotności. Osad z żelaza jest idealnym środowiskiem do rozwoju wielu mikroorganizmów, co mogłoby prowadzić (w najgorszym scenariuszu) do wtórnego skażenia instalacji.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Piec konwekcyjno-parowy warto jest chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogłyby przedostać się wraz z wodą podczas przepływu przez instalację. To spore zagrożenie dla wielu urządzeń gastronomicznych, które może szybko doprowadzić do przytykania delikatniejszych komponentów.

Rekomendowane parametry wody do pieca konwekcyjno-parowego

Kiedy wybierasz piec konwekcyjno-parowy do swojego lokalu gastronomicznego, warto zapoznać się z danymi technicznymi zawartymi w postanowieniach producenta i instrukcji obsługi. Wśród informacji znajdują się również te, dotyczące wymagań związanych z jakością wody dostarczanej do pieca konwekcyjno-parowego. Dane te mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia oraz producenta. Jeśli woda w lokalu nie spełnia wymagań, konieczne jest dołączenie do zestawu odpowiedniej stacji uzdatniania wody.

Wśród najważniejszych danych, na jakie należy zwrócić uwagę, jest całkowity stopień twardości wody. Najczęściej producenci szacują dopuszczalne wartości na 4-7 stopni niemieckich, co przekłada się na około 70-125 mg CaCO3/l. Wyższe wartości nie są wskazane ze względu na wyżej wspomniany kamień kotłowy. Odczyn pH powinien wynosić między 6,5 a 8,5. Maksymalna ilość żelaza nie powinna być wyższa niż 0,1 mg/l. Przestrzeganie tych wartości powinno pomóc w utrzymaniu pieca konwekcyjno-parowego w dobrym stanie i skutecznie zapobiec powstawaniu awarii związanych z osadami po wodzie.

Uzdatnianie wody do pieca konwekcyjno-parowego

Do ochrony pieców konwekcyjno-parowych najczęściej stosuje się centralny zmiękczacz wody. Jest to najlepsza ochrona przed możliwością gromadzenia się kamienia kotłowego wewnątrz tego urządzenia. Zmiękczacz wody zapewnia stały dopływ wody miękkiej, która nie pozostawi po sobie charakterystycznego osadu. Przy prawidłowym działaniu zmiękczacza wody, podawana do pieca konwekcyjno-parowego woda nie powinna mieć większego wpływu na właściwości organoleptyczne obrabianych termicznie wewnątrz potraw.

Centralne zmiękczacze wody są bardzo skutecznym i wydajnym sposobem na zapewnienie wody miękkiej. Działają na zasadzie wymiany jonowej. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o regularnym uzupełnianiu soli regeneracyjnej w zbiorniku. Jest konieczna do prawidłowego zachodzenia procesu zmiękczania wody. Obecnie urządzenia tego typu są na tyle zaawansowane, że pozwalają na dostosowanie regeneracji (tego kiedy ma się odbywać) do potrzeb lokalu gastronomicznego. To metoda skuteczna, stosunkowo tania w eksploatacji. Centralne zmiękczacze wody są rekomendowane również między innymi przy: zmywarkach gastronomicznych czy ekspresach do kawy. Oprócz tego do wyboru są również inne metody demineralizacji wody. Za najskuteczniejszą uznawana jest odwrócona osmoza.

Należy pamiętać, że każde ujecie wody ma swój specyficzny charakter. Najlepiej jest dobrać stację uzdatniania wody skrojoną na miarę potrzeb konkretnego punktu gastronomicznego. Jeśli problemem są przekroczenia chloru, może sprawdzić się kolumna węglowa. Z kolei przy problemach ze zbyt wysokim stężeniem żelaza w wodzie pomocny może okazać się przemysłowy odżelaziacz i odmanganiacz wody. W niektórych miejscach, przy korzystaniu z wody z własnego ujęcia, ma szansę sprawdzić się stacja wielofunkcyjna, która poradzi sobie z żelazem i manganem, a do tego zredukuje twardość wody. Zawsze istotnym i pożądanym elementem stacji uzdatniania wody jest filtracja mechaniczna. Dzięki niej cała instalacja wodna wraz z urządzeniami korzystającymi z wody, jest chroniona przed możliwością awarii z powodu zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą przedostać się razem z wodą. Warto skonsultować się z ekspertem w celu doboru najlepszego rozwiązania, także pod względem eksploatacji.

Dobór stacji uzdatniania wody do gastronomii

Właściwa ochrona pieca konwekcyjno-parowego przed zanieczyszczeniami wody jest niezwykle istotna dla jego prawidłowego działania. To jednak z pewnością nie jest jedyne urządzenie w lokalu wymagające zastosowania wody o właściwych parametrach. Często niezbędny jest dobór stacji uzdatniania wody, która będzie służyła całej instalacji. Nie tylko urządzeniom, ale również przygotowaniu potraw oraz serwisowi. Właśnie z tego względu najlepiej zwrócić się do ekspertów z prośbą o optymalny dobór urządzeń. Owocem wstępnego wywiadu oraz profesjonalnej analizy wody jest dobór właściwych metod uzdatniania. Powstaje projekt technologiczny, a po jego zaakceptowaniu możliwy jest montaż. Oferujemy pełną pomoc z zakresu doradztwa oraz serwisu stacji uzdatniania wody przeznaczonych do gastronomii. Zapraszamy do kontaktu.

Category: Dla gastronomii

Zmywarka gastronomiczna stanowi ogromne ułatwienie w pracy każdej kuchni, każdego lokalu. To podstawowy element wyposażenia, niezależnie czy mówimy o restauracji, kawiarni, czy pubie. Obecność tego urządzenia to konieczność, biorąc pod uwagę ilość serwowanych dań i napojów.

Zmywarki gastronomiczne działają błyskawicznie. Na dokładne oczyszczenie, a często i wyparzenie naczyń mają sekundy, a nie jak w przypadku urządzeń domowych, godziny. Ich obecność w kuchni sprawia, że wszelkie procesy związane z wydawaniem i przygotowaniem wydawki stają się prostsze, szybsze, zajmujące znacznie mniej uwagi. Zmywarka gastronomiczna jest najlepszym sposobem na odciążenie pracowników od żmudnej i uciążliwej pracy, jaką jest zmywanie naczyń. Dodatkową zaletę stanowi rzecz jasna skuteczność. Zmywarka gastronomiczna dokładnie usuwa nawet naprawdę trudne zabrudzenia. W dodatku idealnie wyparza, co ma ogromny wpływ na zachowanie najwyższego poziomu higieny w lokalu gastronomicznym. Stan naczyń i zachowanie wysokiego poziomu czystości stanowi niewątpliwie jeden z głównych aspektów, na które zwracają uwagę goście, zwłaszcza w obecnych czasach.

Najważniejszym zadaniem zmywarki gastronomicznej jest wydajne i efektywne mycie wszystkich naczyń służących przygotowaniu i serwowaniu pozycji z menu oraz ich dokładne wyparzanie. Profesjonalne zmywarki gastronomiczne powinny spełniać wszelkie standardy BHP. Wyparzanie powinno być przeprowadzane w temperaturze między 80 a 90 stopni Celsjusza.

Rodzaje zmywarek gastronomicznych

W zależności od specjalizacji lokalu, można dobrać odpowiedni rodzaj zmywarki gastronomicznej. Na rynku znajdziemy na przykład zmywarki przystosowane do mycia szklanych naczyń. Są zaprojektowane i działają w taki sposób, aby nie naruszać delikatnych powierzchni, nie doprowadzać do matowienia czy zarysowań. Zmywarki do szkła charakteryzuje nieco mniejsza moc, niższa temperatura pracy i słabszy strumień myjący. Do wyboru są także zmywarki kapturowe. Jest to rodzaj przystosowany do mycia większych naczyń, jak choćby garnki. Takie zmywarki są otwierane od góry, by bez trudu można było je załadować. Do zmywarki można bez problemów włożyć szersze i dłuższe naczynia. Oprócz tego w ofertach można spotkać się ze zmywarkami kapturowymi oraz dużymi, przemysłowymi zmywarkami tunelowymi. Dostępne są również zmywarki dedykowane konkretnym naczyniom, na przykład: GN, garnkom, tacom, pojemnikom cateringowym, skrzynkom i blachom piekarniczym. Takie rozwiązania są najchętniej wykorzystywane w dużych punktach gastronomicznych o
raz w zakładach produkcyjnych.

Wybór najlepszej opcji powinien być dobrze przemyślny przez właściciela i w pełni dostosowany do potrzeb, oczekiwań, profilu działalności oraz możliwości samego urządzenia w stosunku do codziennej ilości zmywania.

Sposób działania zmywarek gastronomicznych

Niektóre zmywarki gastronomiczne są w stanie dokładnie umyć naczynia nawet w 90-120 sekund. W dużym skrócie można napisać, że cykle działania będą podobne w zmywarkach domowych i gastronomicznych. Różnica polega właśnie na długości i mocy. Przytaczając kolejno, najpierw pobierana jest woda za pomocą węża dopływowego, następnie jest podgrzewana. W kolejnym etapie zmywarka z pomocą dozowanych środków chemicznych spryskuje naczynia. Kolejna faza to wypłukanie naczyń, odprowadzenie brudnej wody. Następnie naczynia są suszone i wyparzane.

Wiele standardowych modeli zmywarek gastronomicznych jest wyposażonych w automatyczną pompę do płukania naczyń. Większe modele dodatkowo posiadają automatyczne pompy do dozowania chemii. Duże znaczenie dla działania mają same stosowane środki czyszczące. Należy zwrócić uwagę na stężenie oraz jakość składników aktywnych. Warto także zwrócić uwagę na odpowiednią konserwację oraz częstotliwość czyszczenia.

Zmywarka gastronomiczna a jakość wody

Jakość wody w lokalu gastronomicznym jest kwestią, na którą mało kto zwraca uwagę. To jednak stanowi ogromny błąd! Parametry wody najlepiej jest brać pod uwagę już na etapie zakupu zmywarki. Jest to tak samo ważne w przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia, jak i wody z wodociągu. W eksploatacji zmywarki gastronomicznej największy problem stanowi wysoki stopień twardości wody, w przypadku wody z własnego ujęcia także żelazo i mangan.

Twarda woda – największy problem dla zmywarek gastronomicznych

Wysoki stopień twardości wody stanowi jedną z największych przeszkód podczas eksploatacji zmywarki gastronomicznej. Skutkiem użytkowania twardej wody jest przede wszystkim wapienny osad, który doskonale przywiera i szybko narasta w komponentach urządzenia. Równie dużym problemem jest wysokie napięcie powierzchniowe twardej wody, przez które nie są w stanie rozpuścić się w niej środki czyszczące. Woda nie jest też w stanie ich dokładnie spłukać. Przez to spada wydajność i skuteczność.

Twardość wody jest jej naturalną cechą, wynikającą głównie z obecności jonów wapnia i magnezu, ale również innych jonów, jak choćby żelazo i mangan. Im jest ich więcej, tym woda jest twardsza. Obecność twardej wody nie jest niebezpieczna z perspektywy zdrowia, jednak ma duży wpływ na stan techniczny instalacji, urządzeń oraz skuteczność działania różnego rodzaju detergentów.

Zalecana maksymalna twardość wody do zmywarek gastronomicznych to około 6 stopni niemieckich. Oczywiście w tym przypadku im bardziej miękka woda, tym lepiej. Niestety, rzadko kiedy zdarza się, że surowa woda dopływająca z instalacji ma taką wartość. Najczęściej parametr jest znacznie wyższy, a stan zmywarki gastronomicznej mocno zagrożony. W Polsce mamy do czynienia z dość zróżnicowanym stopniem twardości wody. Przed zakupem zmywarki gastronomicznej warto zwrócić szczególną uwagę na tą właściwość. Jeśli jest taka możliwość, nawet przeprowadzić test twardości wody.

Jak twarda woda wpływa na zmywarkę gastronomiczną?

Twardą wodę można uznać za jednego z największych wrogów zmywarek gastronomicznych. Szybko skraca żywotność tych urządzeń. Jej obecność jest też mocno odczuwalna w efektach mycia naczyń. Oto cztery największe problemy, które powstają z powodu użytkowania twardej wody:

 • Gorsze efekty mycia naczyń – przede wszystkim im woda jest twardsza, tym gorsze są efekty mycia. Po wodzie mogą pozostawać osady oraz zacieki. Resztki jedzenia oraz napojów mogą zostać niewystarczająco dokładnie spłukane
 • Większy pobór środków chemicznych – przez twardą wodę zmywarka będzie pobierała znacznie większe ilości środków czyszczących – środka myjącego i nabłyszczającego. Przy tym efekty będą gorsze
 • Osad po twardej wodzie odkładający się wewnątrz zmywarki gastronomicznej – bardzo dużym problemem w przypadku korzystania z twardej wody jest wytrącający się kamienny osad. Im woda jest twardsza, tym odkłada się on w większych ilościach i znacznie szybciej. Można go znaleźć nie tylko w wewnętrznej komorze zmywarki, ale również na grzałkach, w bojlerze, przewodach. Osad zmniejsza wydajność komponentów, doprowadza do zatykania przewodów, potrzeby wymiany na nowe. To wszystko wymusza na właścicielu potrzebę serwisowania, odkamieniania, co rodzi dodatkowe koszty i niemożność pełnego korzystania z możliwości urządzenia, a także przerwy w użytkowaniu
 • Osad z płynów czyszczących wewnątrz – twarda woda sprawia, że wszelkie środki czyszczące nie rozpuszczają się w niej dostatecznie dobrze. Mydliny mogą mieszać się z twardą wodą i osiadać na grzałce, dyszach. Niezbędne staje się regularne czyszczenie i odkamienianie zmywarki gastronomicznej, często przy zastosowaniu przeznaczonych do tego specjalnie środków

Jak uzdatniać wodę do zmywarki gastronomicznej?

Największym zagrożeniem dla zmywarki gastronomicznej jest wysoki stopień twardości wody. Można z nim sobie poradzić na kilka sposobów. To mogą być specjalne środki chemiczne, niwelujące skutki oddziaływania twardej wody, specjalny gastronomiczny filtr do wody z wkładem zmiękczającym. Najskuteczniejszym sposobem, który może zapewnić miękką wodę nie tylko zmywarce gastronomicznej, ale również innym urządzeniom korzystającym z wody w lokalu, jest centralny zmiękczacz wody.

Dzięki zmiękczaczowi wody na zmywarkę gastronomiczną zostanie podana całkowicie miękka woda, która nie pozostawia po sobie osadów, nie wytrąca się z niej kamień. Zwiększy wydajność i skuteczność działania urządzenia oraz stosowanych środków chemicznych. Zmiękczacze wody są całkowicie bezobsługowe. Cały proces pracy i regeneracji odbywa się automatycznie. Należy pamiętać jedynie o regularnym dosypywaniu soli. Proces zmiękczania wody przeprowadzany jest dzięki żywicy jonowymiennej. Jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za tworzenie twardości wody wymieniane są na neutralne jony sodu. Zmiękczacz wody to również idealne rozwiązanie między innymi przy piecach konwekcyjno-parowych.

W przypadku pobierania wody z własnego ujęcia bardzo ważne jest zlecenie profesjonalnej analizy wody. Zmywarce gastronomicznej może zaszkodzić nie tylko twarda woda, ale między innymi żelazo i mangan. Te substancje bardzo chętnie wytrącają się z wody, doprowadzając do wielu awarii, przytykania przewodów, zabrudzeń, niedokładnego działania urządzenia.

Jak dobrać najlepszą stację uzdatniania wody?

Niezależnie od tego, czy woda pochodzi z wodociągu, czy z własnego ujęcia, warto zgłosić się po pomoc w doborze najlepiej dopasowanej stacji uzdatniania wody. W trakcie konsultacji z naszymi specjalistami przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz wizja lokalna. Powstaje projekt technologiczny, a na podstawie zebranych informacji dokonuje się doboru urządzeń. Kolejnym etapem jest montaż oraz serwis. W przypadku gastronomii instalacja stacji uzdatniania wody często okazuje się być jedną z najlepszych inwestycji, która nie dość, że szybko się zwraca, to przynosi spore oszczędności.

Kondycjonowanie wody

Antyskalanty są środkami chemicznymi do kondycjonowania wody, które mogą pomóc w niejednym przedsiębiorstwie. Szczególnie przydatne okazują się w zakładach, w których niezbędna jest woda odznaczająca się wysoką czystością. Do jej uzyskania wykorzystywana jest przemysłowa odwrócona osmoza.

Czym są antyskalanty?

Antyskalanty stanowią grupę chemicznych środków ochrony o działaniu przeciwosadowym. Ich celem jest ochrona membran osmotycznych, stosowanych w przemysłowych systemach odwróconej osmozy, przed zapychaniem osadami (zaczopowaniem membrany osmotycznej/scalingiem). Głównym kierunkiem działania antyskalantów jest niedopuszczenie do krystalizacji soli zawartych w wodzie, co ostatecznie przekłada się na brak osadów.

Antyskalanty są związkami powierzchniowo czynnymi. Wykazano ich wysoką skuteczność w zapobieganiu osadzania się węglanu i siarczanu wapnia. Antyskalanty przeciwdziałają także blokowaniu modułów membran osmotycznych. Kamień nie osadza się na siatkach dystansowych pomiędzy zwojami membrany odwróconej osmozy. Oprócz tego ich funkcją jest maskowanie występowania żelaza i manganu w wodzie.

Kiedy zastosować antyskalanty?

Antyskalanty są szczególnie chętnie i często wykorzystywane w przypadku dużych obiegów wód technologicznych (na przykład układy chłodzenia) oraz w przygotowaniu wód do przemysłowych systemów odwróconej osmozy. Preparat ten coraz częściej jest traktowany jako niezbędny proces przygotowania wody wędrującej, przeznaczonej na membrany spiralne. Antyskalanty sprawdzają się w przypadku potrzeby dostosowania parametrów wód chłodniczych, grzewczych, przekształcanych w parę wodną.

W wodzie mogą znajdować się substancje odpowiedzialne za tworzenie się kamienia, czyli depozycję cząsteczek. Jest to duży problem techniczny w wielu sektorach przemysłowych. Takie zjawisko może stanowić przeszkodę także w przypadku działania przemysłowej odwróconej osmozy w zakładzie. Bez antyskalantów na membranie osmotycznej będzie tworzył się kamień, będący wynikiem strącania słabo rozpuszczalnych soli, jak między innymi: węglan wapnia, siarczan wapnia, siarczan baru, siarczan strontu. Membrany osmotyczne są dość często narażone na wystąpienie osadów ze względu na fakt, że większość wód naturalnych najczęściej zawiera wysokie stężenia wapnia, siarczanów, a także jonów dwuwęglanowych.

Podczas odsalania wody, które przeprowadza przemysłowa odwrócona osmoza, wartość rozpuszczalności węglanu wapnia i siarczanu wapnia znacznie przewyższa poziomy wysycenia. To z kolei prowadzi do czopowania membrany osmotycznej. Jest to bezpośrednia przyczyna spadku przepływu wody i konsekwencji strat finansowych oraz na wydajności procesu. Można wymienić właściwie dwie przyczyny gromadzenia się osadów wewnątrz membran osmotycznych. Pierwszą jest niewłaściwie użytkowany lub zaprojektowany system odwróconej osmozy. Drugą przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie wody zasilającej. Sposób przygotowania wody na system odwróconej osmozy jest zależny od jej zanieczyszczenia. Najczęściej stosowanymi urządzeniami do wstępnego przygotowania wody przed odwróconą osmozą są: zmiękczacz wody, dozowanie antyskalantu, kolumna węglowa, odżelaziacz i odmanganiacz wody, filtry mechaniczne. Niezbędny jest profesjonalny dobór urządzeń oraz projekt technologiczny.

Co zapewnia stosowanie antyskalantów?

Dzięki regularnemu dozowaniu antyskalantów możliwe jest zabezpieczenie instalacji, zapobieganie powstawaniu zniszczeniom, nadmiernej eksploatacji, spadku żywotności membrany osmotycznej. Dozowanie antyskalantów jest szczególnie istotne w przypadku typu cienkowarstwowej membrany osmotycznej. Dozowanie antyskalantów daje możliwość dokładnego przeczyszczenia membrany osmotycznej oraz ogranicza prawdopodobieństwo powstawania w niej złogów. W dodatku preparaty eliminują cząsteczki metali ciężkich, przekładające się na tworzenie zjawiska rdzawej wody.

Dozowanie antyskalantów jest tańszą opcją niż wymiana membrany osmotycznej w przemysłowej odwróconej osmozie przed czasem. Antyskalanty stanowią doskonałą ochronę przed wysokimi kosztami oraz awariami, jakie może generować osad odkładający się w membranach osmotycznych. Dzięki tym preparatom obniżane jest prawdopodobieństwo zastojów w pracy.

Jak działają antyskalanty?

Antyskalanty działają na kilku płaszczyznach: usuwają już istniejące osady, neutralizują twardość zawartą w wodzie. Reakcja strącania soli do osadów jest zakłócana przez antyskalanty na trzy sposoby:

 • Inhibicja poziomu progowego – antyskalanty są w stanie utrzymać roztwory wysycone słabo rozpuszczonych soli
 • Modyfikacja kryształów – antyskalanty powodują zniekształcenia kształtów kryształów, co w konsekwencji doprowadza do powstawania miękkiego kamienia, który nie przylega do powierzchni membrany osmotycznej
 • Dyspersja – część antyskalantów posiada zdolność rozpraszającą. Niektóre preparaty mają zdolność do przylegania do kryształów lub koloidalnych cząsteczek i osłabiania dużego ładunku anionowego. Dzięki temu kryształy nie skupiają się w większe formy, a zostają odseparowane

W jaki sposób dozować antyskalanty?

Dozowanie antyskalantów powinno być dostosowane do składu oraz ilości wody zasilającej, przy czym najważniejszą daną stanowi stopień twardości wody. Preparat dozuje się najczęściej za pomocą pompy. Instalacja poddawania czyszczeniu powinna zostać w pierwszej kolejności odłączona od układu. W dalszej kolejności zalecane jest postępowanie według instrukcji producenta antyskalantu. Zbiornik napełnia się odpowiednio przystosowanym preparatem. To może być woda o właściwie dostosowanych parametrach (demineralizowana) lub specjalistyczny preparat dedykowany do membran osmotycznych. Następnie płyn się ogrzewa do odpowiedniej temperatury rozpuszczalności i dozuje właściwą ilość antyskalantu. Kolejnym etapem jest recyrkulacja roztworu. Niezbędny jest proces odpowiedniego mieszania preparatu. Powinien on trwać proporcjonalnie do poziomu zanieczyszczenia membrany osmotycznej. Już oczyszczona instalacja może zostać przywrócona do pracy.

Jakie antyskalanty są do wyboru?

Zawsze warto zwrócić uwagę na producenta antyskalantów, ich jakość oraz skład. Najbardziej rekomendowane są antyskalanty, których receptura jest oparta o fosforany lub polimery. Preparaty oparte zarówno o fosforan, jak i polimery nie tylko powstrzymują proces krystalizacji soli, ale również maskują obecność żelaza i manganu w wodzie. Działanie antyskalantów bazujących na polimerach polega na modyfikacji przestrzennej struktury cząsteczki węglanu. Dzięki temu cząsteczki nie są w stanie uformować osadu.

Antyskalanty są dostarczane w kanistrach. Przed wprowadzeniem do urządzenia preparaty z fosforanem powinny zostać rozcieńczone w proporcjach rekomendowanych przez producenta. W przypadku polimerowych nie jest to wymagane. Oprócz antyskalantów, do utrzymania przemysłowej odwróconej osmozy w dobrym stanie, polecane jest zastosowanie dedykowanych środków czyszczących i konserwujących.

Jak dobrać najlepszy antyskalant?

Środek do usuwania osadów powinien zostać bardzo starannie dobrany. Chodzi tu zarówno o rodzaj, jak i dawkę dozowaną do układu. Właściwy dobór środka hamującego osadzanie się zanieczyszczeń powinien przynieść szybkie rezultaty. Przed wyborem konkretnego rodzaju antyskalantu bardzo ważne jest, aby sprawdzić zgodność preparatu z materiałem, z jakiego została wykonana membrana odwróconej osmozy.

Rodzaj i ilość antyskalantu są dobierane indywidualnie do każdego przypadku na podstawie specjalnie opracowanej procedury obliczeniowej. Ważna jest znajomość parametrów projektu oraz przeprowadzenie analizy wody. Nasi specjaliści pomogą w doborze najlepszych metod korekty chemicznej wody, w tym właściwych dawek antyskalantu, w optymalnych stężeniach. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Dozować antyskalant czy nie? Czy to się opłaca?

Podjęcie decyzji o dozowaniu antyskalantów do układu wiąże się z dodatkowym kosztem. Jednak w dłuższej perspektywie oraz ogólnym spojrzeniu na problem, okazuje się to być kosztem znacznie niższym niż ewentualna przedwczesna wymiana membran osmotycznych.

Niektórzy zastanawiają się czy antyskalant może być alternatywą dla przemysłowego zmiękczacza wody przed odwróconą osmozą lub też czy możliwa jest sytuacja odwrotna? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko jest zależne od indywidualnego przypadku. Co więcej, istnieją realizacje, w których działa zmiękczacz wody, a do tego jeszcze zastosowane jest dozowanie antyskalantu. W pewnych warunkach zmiękczacz wody i antyskalant mogą też występować zamiennie. Każda opcja posiada swoje plusy i minusy – każdy ma szansę lepszego sprawdzenia się w konkretnej sytuacji.

W instalacjach wodnych na cele przemysłowe lub komunalno-bytowe bardzo duży problem stanowią pojawiające się wewnątrz zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego, takie jak biofilm czy glony. Sposobem na skuteczną walkę z pojawiającym się kłopotem jest zastosowanie dezynfekcji chemicznej z użyciem biocydów.

W wielu przedsiębiorstwach woda pełni niezwykle ważną funkcję, często stanowi aktywa firmy, przez co te nie mogą sobie pozwolić na żadne zaniedbania związane ze stanem instalacji wodnej oraz samymi parametrami wody. Wszelkie niedociągnięcia w tych kwestiach mogłyby przełożyć się na duże straty finansowe przedsiębiorstw. Woda wykorzystywana w sektorze przemysłowym powinna być co najmniej jakości przeznaczonej do spożycia, zgodnej z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem.

Wśród tylu różnych kwestii związanych z parametrami wody, bardzo duży kłopot, nad którym przedsiębiorstwa stale się pochylają, są mikroorganizmy. Rozwój flory bakteryjnej może pojawić się praktycznie wszędzie. Bez właściwego zabezpieczenia mikroorganizmy dość szybko mogą rozwinąć się w stacjach uzdatniania wody oraz instalacjach wodnych, powodując szereg szkód. Mikroorganiczny nalot nosi nazwę biofilmu. Skutecznym sposobem na zażegnanie takiego zjawiska jest zastosowanie specjalistycznych środków, dostosowanych do konkretnego przypadku, zwanych biocydami.

Czym dokładnie jest biofilm?

Biofilm, czyli inaczej błona biologiczna, to złożona, wielokomórkowa struktura, w której skład wchodzą bakterie oraz inne mikroorganizmy. Te drobnoustroje są często odporne na różnego rodzaju działania zwalczające, jak na przykład dezynfekcja. W skład biofilmu bakteryjnego zazwyczaj wchodzi więcej niż jeden rodzaj mikroorganizmów. To często bakterie, grzyby, pierwotniaki. Biofilm bakteryjny najczęściej powstaje na styku ciała stałego z powietrzem lub cieczy i powietrza. Przybiera postać błony bakteryjnej, zwanej potocznie śluzem. W przypadku dziedziny kondycjonowania wody polecanym sposobem na zwalczanie biofilmu są biocydy.

Czym są biocydy?

Biocydy są sposobem dezynfekcji chemicznej na zwalczanie mikroorganizmów. Jest to chemiczny preparat biobójczy, w którego skład wchodzi przynajmniej jedna czynna substancja aktywna, dzięki której możliwe jest unieszkodliwienie, zniszczenie lub kontrola wzrostu substancji szkodliwych. Biocydy są szczególnie ważne do zastosowania w przypadku uzdatniania wody chłodniczej, a także technicznej. Te środki chemiczne przeciwdziałają rozwojowi: bakterii, grzybów, glonów, które stanowią powód wtórnego skażenia wody. Przekładają się na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Dzięki biocydom likwidowana jest warstwa szlamu i osadów, zbierająca się na częściach układu.

Ogólnie rzecz ujmując, biocydy można podzielić na naturalne oraz syntetyczne. W przemysłowych instalacjach wodnych oraz stacjach uzdatniania wody stosuje się głównie preparaty zawierające syntetyczną biobójczą substancję czynną. Takie substancje podlegają szczególnym regulacjom na poziomie wspólnotowym oraz na poziomie krajowym.

Dlaczego warto stosować biocydy?

Po pierwsze, jest to realne zagrożenie zdrowia. W skład biofilmu mogą wchodzić drobnoustroje chorobotwórcze o dotkliwym wpływie na stan zdrowia człowieka. Mikroorganizmy mogą nawet powodować rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, co jest szczególnie dotkliwe dla gałęzi takich jak między innymi przemysł spożywczy.

Biofilm jest odpowiedzialny za obniżanie procesów chłodniczych w różnego rodzaju systemach. W wodzie przeznaczonej na cele chłodnicze istnieje bardzo duża szansa rozwoju bakterii typu Legionella Pneumophila. Jest to powód bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz życia. Wykrycie Legionelli w instalacji wiąże się z potrzebą jej tymczasowego zamknięcia w celu usunięcia problemu. To z kolei wiąże się z poniesieniem przed przedsiębiorstwo bardzo dużych kosztów.

Mikroorganizmy bardzo często stają się w instalacjach wodnych komponentem biologicznym kamienia kotłowego. Obecność biofilmu bardzo często wiąże się z większym prawdopodobieństwem powstawania korozji pod osadami, ze wzrostem kosztów produkcyjnych. Wynikają one głównie ze spadku efektywności procesów, wzrostem oporów hydraulicznych na przesyłach wody oraz bardzo częstą potrzebą serwisowania stacji uzdatniania wody.

Biocydy jako skuteczne narzędzie w walce z bakterią Legionella

Legionella to rodzaj bakterii wywołującej legionellozę, czyli ostre w przebiegu zapalenie płuc. Patogen doskonale rozwija się w biofilmie, a optymalna temperatura jego wzrostu to 20⁰C – 50⁰C. Obecność Legionelli w wodzie jest problemem, którego nie wolno lekceważyć. Skuteczna eliminacja tej bakterii i poprawa jakości wody obejmuje wdrożenie ściśle określonych działań. Do dezynfekcji doskonale nadają się w tym przypadku biocydy.

Odpowiednio dobrany biocyd wyeliminuje z wody pałeczki Legionella oraz biofilm, w szerokim zakresie odczynu pH, od 6,5 do 9,5, co stanowi jednocześnie ważny element przeciwdziałania korozji mikrobiologicznej. Dozowanie środków chemicznych do wody powinno się odbywać indywidualnie, zawsze pod kątem warunków panujących w przedsiębiorstwie. Biocydy stosuje się do układów chłodniczych otwartych, półotwartych i zamkniętych. Warto skorzystać z porady specjalisty, aby odpowiednio dobrać dawkę i sposób dozowania preparatu.

Jak dokładnie działają biocydy?

Działanie biocydów jest w dużej mierze uzależnione od składu chemicznego takiego preparatu. Wpływ na ostateczne działanie mają właściwości: chemiczne, biochemiczne oraz fizyczne. Biocyd zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy substancje aktywne, jakie zostały w nim zawarte, przenikną do głębi komórki drobnoustroju. Skuteczność biocydu jest pewna i potwierdzona dopiero wtedy, kiedy jego akumulacja będzie na tyle duża, że dojdzie do efektu toksycznego.

Biocydy stosowane w dziedzinie uzdatniania wody są w pełni bezpieczne dla zdrowia człowieka, ponieważ są dozowane do wody w niewielkich ilościach. Przygotowywane mieszanki są najczęściej już gotowe do bezpośredniego użycia. Wiele preparatów zapewnia długi okres stabilności przy zastosowaniu nawet niewielkiej dawki. Biocydy są wytwarzane i przygotowywane w taki sposób, aby nie miały wpływu na korozję materiałów metalicznych.

Jakie są odmiany biocydów?

W ofercie można znaleźć środki biobójcze o ekspresowym działaniu. Są przystosowane do skutecznego usuwania nalotów, glonów, osadów mikrobiologicznych w zbiornikach płuczek powietrza oraz w wieżach chłodniczych. Są to biocydy silnie skoncentrowane, do stosowania przez krótki czas ze względu na jego silne skoncentrowanie. Dzięki temu szybko i sprawnie możliwe jest rozpuszczenie wszystkich biologicznych osadów. Mimo swojej skuteczności oraz siły, środki biobójcze tego typu nie powodują korozji materiałów metalowych. Inną możliwością jest zastosowanie biocydów dedykowanych regularnemu dawkowaniu w niewielkich ilościach. To mieszanki już gotowe do dozowania. Celem stosowania jest zapobieganie tworzeniu się glonów i błony biologicznej. Biocyd należy dodać proporcjonalnie do ilości wody w układzie. Preparaty biobójcze zapewniają długotrwałe działanie i długi okres stabilności.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości – jest to preparat dwuskładnikowy, w skład którego wchodzi dwutlenek chloru. Miesza się go dopiero na miejscu zastosowania, jest gotowy do użycia po upływie około godziny. Takie preparaty są przeznaczone do systemów wody pitnej. Ten środek biobójczy poradzi sobie z biofilmem w rurociągach, zbiornikach i pozostałych częściach zbiorników wodnych. Ma działanie bakteriobójcze i wirusobójcze, jest skuteczny w walce z bakteriami Legionelli. Można go stosować w dezynfekcji uderzeniowej, jak też ciągłej. Jest to preparat skuteczniejszy od chloru.

Dezynfekcja uderzeniowa czy stała – co jest skuteczniejsze?

Dezynfekcja uderzeniowa niekiedy stanowi jedyne wyjście z sytuacji. Jest to procedura, która bardzo dobrze sprawdza się w przypadku silnego zanieczyszczenia biologicznego. Aby przeprowadzić takie działanie, niezbędne jest zastosowanie dużej dawki silnie skoncentrowanych biocydów. Dezynfekcja uderzeniowa powinna być przeprowadzana przez profesjonalną ekipę. Eksperci rekomendują jednak stałe kontrolowanie parametrów wody i wdrożenie dezynfekcji ciągłej. Jest to stałe zabezpieczenie instalacji wodnej przed występowaniem glonów oraz osadów mikrobiologicznych.

W dezynfekcji ciągłej biocyd jest dawkowany poprzez pompkę dozującą poniżej linii wody. Dawka preparatu jest dobierana proporcjonalnie do ilości wody zasilającej. Zaletą stosowania dezynfekcji ciągłej jest fakt, że do obiegu dozowane są niewielkie ilości preparatu, a to nie wpływa agresywnie na instalację – nie dochodzi do powstawania nadmiernego ryzyka korodowania metalicznych elementów instalacji.

Jak chronić instalację przed biofilmem?

Oprócz stosowania biocydów, jest jeszcze kilka dobrych praktyk, które warto zdrożyć w życie. Przede wszystkim sama instalacja wodna oraz jej montaż powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby była ona jak najbardziej prosta. Powinny to być proste formy, śliskie powierzchnie – wszystko po to, by biofilm nie miał się gdzie rozwinąć. Z materiałów instalacyjnych, bardzo dobrze ma szansę sprawdzić się gładka stal kwasoodporna. Istotne jest także regularne mycie całej instalacji oraz wprowadzenie monitoringu jej stanu.

W jaki sposób dobrać biocydy?

W ofercie firmy Klarsan można znaleźć różnego rodzaju środki chemiczne przeznaczone do korekty chemicznej wody. W przypadku biocydów dostępna jest oferta standardowa, do zobaczenia na stronie. Oprócz tego możliwy jest dobór środków chemicznych dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. W tym celu zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy w doborze najlepszego rozwiązania w kondycjonowaniu wody.

Dozowanie środków chemicznych do układów w wielu sektorach przemysłowych jest obecnie koniecznością. Pozwala nie tylko dopasować parametry wody do potrzeb, ale również uniknąć licznych kosztownych awarii. Dzięki nowoczesnym technologiom, obecnie dozowanie środków chemicznych jest bardzo proste, praktycznie automatyczne i bezpieczne.

Dlaczego stosuje się dozowanie środków chemicznych?

Niewątpliwie, głównym celem dozowania środków chemicznych jest poprawa parametrów wody w układach grzewczych, chłodniczych, instalacjach wody pitnej i użytkowej, w układach parowych. Innym zadaniem jest zapobieganie tworzeniu się korozji w instalacjach oraz rozwojowi mikroorganizmów. Funkcja dozowania środków chemicznych jest zależna od zastosowanego preparatu (na przykład: antyskalanty, biocydy, inhibitory korozji). W dozowaniu środków chemicznych bardzo pomocne są specjalnie przeznaczone do tego urządzenia, zwane stacjami dozowania środków chemicznych. W różnych zastosowaniach przemysłowych, obiegach i procesach, potrzebne jest dozowanie środków chemicznych takich jak:

 • Inhibitory korozji
 • Antyskalanty
 • Biocydy
 • Środki dedykowane korekcie odczynu pH
 • Środki do dezynfekcji
 • Koagulanty
 • Flokulanty

Do układów mogą być dozowane także środki dezynfekujące. Najpopularniejszym jest oczywiście chlor oraz jego pochodne (dwutlenek chloru, podchloryn sodu). W celu jego podawania do instalacji również wykorzystuje się dedykowane maszyny dozujące. Dzięki nim proces może być pewny, bezpieczny, a dawki zawsze precyzyjnie odmierzone.

Jakie są zalety dozowania środków chemicznych?

Przede wszystkim jest to dostosowanie jakości wody do potrzeb danego układu i przedsiębiorstwa. Zapobieganie korozji instalacji, odkładaniu się osadów z twardości resztkowej czy biofilmu ma kluczowe znaczenie dla prosperowania firmy. Znacząco wpływa na koszty eksploatacyjne. Brak zapobiegania tworzeniu się wymienionych wyżej zjawisk może skutkować poważnymi awariami, uszkodzeniami drogich części, poważnymi kosztami serwisowymi, zastojami w działaniu i produkcji. Z tych właśnie względów bardzo często potrzebna jest korekta chemiczna wody oraz odpowiednie dozowanie środków chemicznych.

Obecnie na znaczeniu zyskują stacje dozowanie środków chemicznych. Automatyczne dozowanie środków chemicznych niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim korzystanie z nich jest prostsze, bezpieczniejsze, wymaga znacznie mniej uwagi. Nie trzeba za każdym razem kontrolować dokładnego rozcieńczania preparatu oraz częstotliwości jego dozowania do układu. Maszyny do dozowania środków chemicznych podają preparat w dokładnie ustalonych ilościach, o precyzyjnie ustalonym czasie, z wybraną, konieczną częstotliwością.

Gdzie wykorzystuje się dozowanie środków chemicznych?

Dozowanie środków chemicznych jest stosowane w różnych branżach przemysłowych oraz przy różnych technologiach związanych z uzdatnianiem wody. Dozowanie środków chemicznych jest niezbędne między innymi: w układach wody chłodniczej, w układach grzewczych, układach pary wodnej, do klimatyzacji, przygotowaniu wody technologicznej oraz do dezynfekcji wody.

Wśród branż przemysłowych, w których szczególnie istotne jest dozowanie środków chemicznych wymienić można: przemysł papierniczy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, zakłady petrochemiczne. To nadal jedynie ułamek przedsiębiorstw, w których istotną rolę odgrywa korekta chemiczna wody.

Jakie środki chemiczne są dozowane do wody?

Dobór i dozowanie środków chemicznych do wody jest zależne od układu, przeznaczenia i efektów końcowych, jakie chce osiągnąć przedsiębiorstwo. Poniżej kilka przykładów tego, jaka dokładnie korekta chemiczna jest potrzebna w danym przypadku:

 • Jeśli konieczne jest przygotowanie wody kotłowej – najczęściej stosuje się: preparaty do korekty odczynu pH, preparaty wiążące tlen, antyskalanty, inhibitory korozji
 • Przygotowanie wody chłodniczej i do klimatyzacji – najczęściej dozowane środki chemiczne to inhibitory korozji oraz biocydy
 • Dezynfekcja chemiczna wody – dozowane środki chemiczne to między innymi: dwutlenek chloru, podchloryn sodu, inne

W jaki sposób dozuje się środki chemiczne?

Dozowanie środków chemicznych może odbywać się na różne sposoby. Wszystko zależy od: jakości wody, potrzeb przedsiębiorstwa, warunków panujących w przedsiębiorstwie. Niektóre preparaty wymagają tylko jednorazowego dozowania, inne natomiast stałego w celu utrzymania optymalnych efektów działania. Środki chemiczne dozuje się bezpośrednio lub występują w formie koncentratu do wcześniejszego rozcieńczenia. Dozuje się je między innymi: poprzez zastosowanie inżektora, bezpośrednio do instalacji, stale za pomocą stacji dozujących do układu, do otwartych zbiorników w układach.

Jeśli chodzi o samą stację dozującą, preparaty podawane są do układu ze zbiornika magazynującego przez pompę. Pompa może być sterowana z pomocą impulsów wysyłanych z wodomierza kontaktowego. Dzięki temu dozowanie odpowiedniego preparatu odbywa się proporcjonalnie do przepływu. W zależności od rodzaju pompy, w niektórych stacjach dozujących istnieje możliwość regulacji częstotliwości pracy elementu tłoczącego preparat oraz objętości wstrzyknięcia.

Urządzenia do dozowania środków chemicznych

Środki chemiczne często wymagają odpowiedniej aparatury do ich dozowania. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadkach, w których preparat musi być stale podawany do instalacji. Tak się dzieje przykładowo przy potrzebie wdrożenia inhibitorów korozji do układu.

W naszej ofercie znajdują się kompletne zestawy dedykowane precyzyjnemu dozowaniu środków chemicznych. Takie urządzenia do dozowania środków chemicznych składają się: ze zbiornika przeznaczonego na magazynowanie preparatu oraz pompy dozującej, do tego jeszcze zaworów i przewodów doprowadzających. Budowa maszyn do dozowania środków chemicznych jest dokładnie przemyślana, by istniała możliwość dozowania praktycznie każdego niezbędnego środka. W produkcji wykorzystano naprawdę trwałe materiały, odporne na zachodzenie reakcji chemicznych oraz działanie czynników zewnętrznych. Urządzenia do dozowania środków chemicznych można montować w układzie szeregowym. Dodatkowo są zaopatrzone w zegar czasu rzeczywistego.

Jeśli potrzebne jest dozowanie do instalacji środków dezynfekujących, jak chlor, należy wybrać przeznaczone ku temu stacje. Przykładem może być generator dwutlenku chloru. Dzięki takim urządzeniom sterowanie procesem jest w pełni zautomatyzowane. Zadaniem generatorów dwutlenku chloru jest po pierwsze zabezpieczenie układu przed wystąpieniem skażenia mikrobiologicznego. Po drugie ochrona instalacji przed narastaniem warstwy filmu biologicznego. Generatory dwutlenku chloru umożliwiają bezpośrednie dozowanie do instalacji lub zastosowanie zbiornika magazynującego, wyposażonego w od 1 do 3 pomp. Generatory dwutlenku chloru podobnie jak stacje do dozowania innych środków chemicznych można rozbudowywać i uzupełniać o dodatkowe systemy w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

W jaki sposób dobiera się dawki dozowanych środków chemicznych?

Aby dobrać odpowiednie dawki środków chemicznych oraz częstotliwość dozowania, niezbędne są następujące informacje:

 • Parametry wody
 • Natężenie przepływu
 • Rodzaj wybranego środka chemicznego
 • Materiał, z którego została wykonana instalacja
 • Środowisko, w jakim będzie pracowała stacja dozująca środki chemiczne

Ogromne znaczenie ma także specyfikacja techniczna preparatów chemicznych. Producent informuje o sposobie dozowania środków chemicznych, instruuje co do zastosowania i wyznacza optymalne dawki. Należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami i ich przestrzegać.

Bardzo istotną rolę w doborze odpowiednich środków chemicznych oraz ich dawki może odegrać wstępna analiza składu wody. Dzięki niej dokładnie będzie można dobrać najlepsze metody uzdatniania wody, w tym jej korekty chemicznej. Warto więc wziąć badania jakości wody pod uwagę (nie zawsze jest to konieczne).

Dozowanie środków chemicznych do Twojej firmy

Służymy pomocą w doborze, montażu, obsłudze oraz serwisie stacji dozowania środków chemicznych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doboru stacji uzdatniania wody oraz korekty chemicznej wody. Bazujemy na komponentach od znanych i cenionych na świecie producentów o dużej renomie. Stacje dozowania środków chemicznych, jakie zapewniamy, charakteryzują się: prostą obsługą, skutecznym działaniem, odpowiednią wydajnością, bezpieczeństwem oraz precyzyjnym dozowaniem środków chemicznych. Zapraszamy do kontaktu w celu doboru i omówienia najlepszych rozwiązań, zoptymalizowanych do działania w Twojej firmie.

Jakość wody w układach otwartych, półzamkniętych i zamkniętych bywa naprawdę różna. Czasami jej właściwości mogą sprzyjać i przyśpieszać powstawanie korozji. Woda korozyjna szybko powoduje niszczenie i negatywnie wpływa na wszelkiego rodzaju elementy metalowe w instalacji. To może skończyć się kosztownymi awariami i licznymi problemami. Ochroną przed powstawaniem takiego zjawiska jest inhibitor korozji.

Czym jest inhibitor korozji?

Inhibitory korozji, zwane także środkami antykorozyjnymi, to w najprostszym ujęciu preparaty zawierające związki chemiczne odpowiedzialne za hamowanie rozwoju korozji, procesu wyniszczania materiałów wchodzących w skład instalacji. Inhibitory korozji mogą powstrzymywać lub spowalniać procesy korozyjne zachodzące wewnątrz układu.

Nie można mówić o jednym rodzaju inhibitora korozji. Jest wiele preparatów pod tą nazwą, wyprofilowanych na konkretne działanie, przy konkretnym typie instalacji oraz szczególnych właściwościach wody. Wynika to z faktu, że przyczyny korozji zachodzącej w instalacji wodnej są zróżnicowane.

Inhibitory korozji są wykorzystywane w ochronie: instalacji grzewczych, parowych, chłodniczych, w systemach doprowadzania wody spożywczej. Inhibitory korozji szczególnie znajdują swoje zastosowanie w branżach takich jak: przemysł lotniczy, zbrojeniowy, chemiczny, petrochemiczny, naftowy.

Dlaczego korozja w instalacji to ogromny problem?

Korozja to stopniowy proces degradacji materiałów. Może wystąpić na skutek oddziaływania warunków środowiska. Jest prawdziwym zagrożeniem dla instalacji wodnych.

Instalacje wodne są narażone na powstawanie korozji z różnych względów. Wśród nich z całą pewnością należy wymienić: reakcje chemiczne, reakcje elektrochemiczne, procesy mikrobiologiczne, procesy fizyczne skutkujące uszkodzeniem materiałów konstrukcyjnych. Reakcje korozyjne prowadzą do powstawania tlenków metali. Te przedostają się do układu i zanieczyszczają wodę. W taki sposób rdza rozprzestrzenia się praktycznie po całej instalacji. Brak jakichkolwiek działań zapobiegawczych szybko doprowadza do postępowania korozji na całych odcinkach. To szybka droga do zrujnowanej instalacji i bardzo poważnych, kosztownych awarii, które mogą wpływać na pracę całego przedsiębiorstwa. Właśnie z tego powodu odpowiednio wprowadzona ochrona przed korozją, na właściwym etapie działalności, jest tak istotna.

Działanie inhibitorów korozji

Ogólnie rzecz ujmując, inhibitory korozji tworzą na powierzchni metali cienką warstwę ochronną. Jest ona w stanie zapobiegać lub całkowicie ograniczyć kontakt metalu tworzącego instalację z czynnikiem powodującym korozję. Warstwę ochronną, stworzoną przez inhibitor korozji, stanowią substancje chemiczne reagujące z powierzchnią metalu. Nadbudowują one warstwę filmu ochronnego, który pełni dwie funkcje. Po pierwsze, zapobiega powstawaniu korozji. Po drugie, zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się korozji na instalację wodonośną. Dokładny sposób działania inhibitora korozji zależy już od konkretnego preparatu i jego składu. Ten temat zostanie szerzej omówiony w poniższych akapitach. Znaczenie ma nie tylko rodzaj inhibitora korozji, ale również jego dozowanie. Jeśli w danym miejscu instalacji zabraknie preparatu, może dojść do utworzenia ogniska korozyjnego i rozpoczęcia powstawania korozji elektrochemicznej.

Rodzaje inhibitorów korozji

Inhibitory korozji można podzielić w zależności od cech szczególnych preparatu oraz dopasowania do typu instalacji wodnej. W pierwszym rozróżnieniu możemy wymienić inhibitory korozji: anodowe, katodowe, adsorpcyjne. Druga klasyfikacja pozwala wyróżnić inhibitory korozji: do instalacji grzewczych, do instalacji parowych, do instalacji wody pitnej i użytkowej, do instalacji chłodniczych.

Inhibitory korozji anodowe

Anodowy inhibitor korozji będzie najlepszym rozwiązaniem przy powstawaniu korozji elektrochemicznej. Zastosowanie inhibitora anodowego zmniejsza szybkość zachodzenia reakcji elektrochemicznych między anodą, a elektrolitem. Anodą jest metal ulegający korozji. Anodowy inhibitor korozji reaguje na styku materiałów korodujących. Tworzy ochronną warstwę tlenków, dzięki której na powierzchni metalu nie dochodzi już do utraty jonów migrujących do otoczenia wodnego.

Inhibitory korozji katodowe

Podobnie jak wyżej opisany, katodowy inhibitor korozji to dobry wybór przy elektrochemicznym typie korozji. Tego rodzaju inhibitory korozji należy zastosować w przypadku, kiedy instalacja narażona jest na szczególne oddziaływanie takich czynników prowadzących do korozji, jak: kwasy, sole, tlen oraz wilgoć. Katodowe inhibitory korozji działają w taki sposób, że blokują reakcje zachodzące na katodzie. Wywołują wytrącanie nierozpuszczalnych osadów węglanów oraz wodorotlenków.

Inhibitory korozji adsorpcyjne

Aby lepiej zrozumieć, czym są adsorpcyjne inhibitory korozji, warto przypomnieć o definicji samej adsorpcji. W dużym skrócie, adsorpcja jest zjawiskiem wiązania jonów na powierzchni faz fizycznych. Na tej zasadzie działa między innymi węgiel aktywny. Przy zastosowaniu tego rodzaju inhibitorów korozji nie dochodzi do żadnego wiązania chemicznego na powierzchni instalacji. Adsorpcyjne inhibitory korozji działają na zasadzie przylegania oraz separacji – separują powierzchnię od środowiska. Adsorpcyjne inhibitory korozji są wytwarzane na bazie związków organicznych, a w ich składzie bardzo często można znaleźć aminy.

Inhibitory korozji do instalacji grzewczych

Inhibitory korozji do instalacji grzewczych powinna wyróżniać przede wszystkim niezawodność oraz długotrwałość. Jest to istotne ze względu na zapewnienie stabilnej i nieprzerwanej ochrony przed korozją przez cały rok. Preparat powinien być stabilny chemicznie oraz odporny na zmienne temperatury. Ważne jest pełne zachowanie skuteczności przy możliwości wystąpienia różnych warunków pracy.

Inhibitory korozji do instalacji parowej

Instalacje parowe wymagają specyficznych inhibitorów korozji. W swoim działaniu muszą one wiązać wolny tlen, który uchodzi za szczególne zagrożenie dla prawidłowej pracy kotłów parowych. Inhibitory korozji powinny być dostosowane do skutecznego działania w instalacjach wysokociśnieniowych, jak też niskociśnieniowych. W instalacjach, w których para nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością, rekomendowane jest zastosowanie preparatów lotnych. Taki rodzaj inhibitora korozji wchodzi w kontakt z metalową powierzchnią i ulega kondensacji. Rozpuszcza się w wodzie nagromadzonej na powierzchni instalacji. Dochodzi do procesu hydrolizy, w wyniku której powstaje warstwa ochronna. Dzięki tego rodzaju inhibitorom korozji ochronie podlega cała instalacja.

Inhibitory korozji do instalacji chłodniczej

Układ chłodniczy powinien być właściwie w całości chroniony przed korozją. Nie chodzi tu wyłącznie o rury, ale również wymienniki ciepła oraz pozostałe elementy wchodzące w skład instalacji chłodniczej. Inhibitory korozji przeznaczone do instalacji chłodniczych powinny być kompatybilne z pompami oraz czynnikami chłodniczymi. Preparaty powinny być przystosowane do skutecznego działania w niskich temperaturach.

Inhibitory korozji do instalacji z wodą pitną

Ze względu na fakt, że mówimy o wodzie użytkowej oraz spożywczej, bardzo ważne jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa. Tą cechą powinny właśnie wyróżniać się inhibitory korozji dedykowane instalacjom z wodą użytkową i spożywczą. Chodzi u nie tylko o pełne bezpieczeństwo dla ludzkiego organizmu, ale również w stosunku do środowiska. Preparaty tego typu nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji chemicznych, posiadać odpowiednie pozwolenia i certyfikaty.

Co warto wiedzieć o stosowaniu inhibitorów korozji?

Inhibitory korozji najlepiej sprawdzają się w przypadku instalacji czystych, jeszcze wolnych od ognisk oraz produktów korozji czy kamienia kotłowego. Wynika to z faktu, że inhibitory korozji nie mają za cel „naprawę” już zniszczonej instalacji. Działają prewencyjnie. Z tego względu już zanieczyszczoną instalację najlepiej jest w pierwszej kolejności wypłukać, naprawić uszkodzenia, a dopiero potem zastosować właściwy inhibitor korozji.

Preparatów chemicznych tego typu jest naprawdę dużo. Warto, aby wybierany był w pełni dostosowany do parametrów wody oraz warunków, w jakich będzie pracował. Dobrze, aby wybór inhibitora korozji był poprzedzony badaniami jakości wody. Na tej podstawie najłatwiej jest wybrać najskuteczniejszą opcję. Ważne są parametry takie jak choćby: stopień twardości wody, zawartość tlenu w wodzie.

Warto wiedzieć, że inhibitory korozji powinny być dozowane regularnie – muszą być ciągle obecne w odpowiednim stężeniu w instalacji. Warstwa pasywacyjna na skutek działania wody może ulegać przerwaniu, a inhibitor stale powinien ją uzupełniać. Równie istotna jest stała neutralizacja substancji powodujących korozję w wodzie. Rekomendowane wartości stężenia inhibitora korozji można znaleźć w specyfikacji technicznej producenta.

Dozowanie inhibitora korozji jest zależne od tego, czy mamy do czynienia z instalacją nową, uzupełnianiem ubytków, czy wymianą wody w istniejącej już instalacji. Dawki zalecane przez producenta powinny być ściśle przestrzegane. Warto zapoznać się z instrukcją dozowania, która jest zależna od tego, czy preparat jest płynem użytkowym, czy koncentratem wymagającym rozcieńczenia.

Inhibitor korozji można wprowadzić do instalacji na kilka sposobów. Może być to dozowanie za pomocą inżektora, bezpośrednie uzupełnienie w dowolnym miejscu instalacji lub przez naczynia zbiorcze.

Dobór inhibitora korozji do potrzeb

Jeśli zaistniała potrzeba doboru właściwego inhibitora korozji lub innego preparatu do kondycjonowania wody lub stacji uzdatniania wody, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliście dobiorą optymalne rozwiązania, zapewniające pożądane parametry wody oraz należytą ochronę instalacji wodnych.

Dozór techniczny kotłowni spełnia wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim potwierdza bezpieczeństwo funkcjonowania kontrolowanych urządzeń w odniesieniu do całego układu oraz ludzi znajdujących się w pobliżu (między innymi pracowników przedsiębiorstwa). Jest to bardzo ważne na przestrzeni całego okresu eksploatacji danych rozwiązań w kotłowni. Istotna rolę odgrywają nie tylko badania wstępne UDT, umożliwiające rozpoczęcie korzystania z urządzeń, ale również okresowe badania kontrolne.

Gdzie szukać informacji o urządzeniach podlegających UDT?

Typy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zostały dokładnie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W tym dokumencie znajdują się wszystkie ważne informacje. Nowszym dokumentem obowiązującym w tej sprawie jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Dozorowi technicznemu podlegają kotły cieczowe o TD ≤ + 110 °C:

 • Kotły paleniskowe o mocy ≤ 70 kW (w tym przypadku gazowe) – dozór uproszczony
 • Elektryczne oraz gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o TD < + 100 °C i pojemności V ≤ 300 litrów – dozór uproszczony
 • Kotły kondensacyjne o mocy ≤ 100 kW – dozór uproszczony
 • Pozostałe – dozór pełny, badania co 2 lata. (czyli te o wyższych parametrach niż wymienione w pkt od 1 do 3)

Kotły podlegające dozorowi technicznemu uproszczonemu nie są rejestrowane w oddziałach UDT., natomiast kotły pod dozorem technicznym pełnym są rejestrowane i wykonywane są przy nich okresowe badania techniczne.

Dozorowi technicznemu nie podlegają przepływowe gazowe podgrzewacze wody, w których woda jest ogrzewana jedynie w czasie gdy zawór czerpalny jest w stanie otwartym. Czyli dopiero po odkręceniu zaworu następuje zapłon gazu w palniku, a woda znajdująca się w wymienniku ciepła (element podgrzewany płomieniem) może swobodnie wypłynąć z tego zaworu.

Wiele istotnych informacji na temat strony praktycznej dozoru technicznego można znaleźć na stronie UDT.

Formy wykonywania dozoru technicznego przez UDT

Warto wyjaśnić i przytoczyć definicje dotyczące form wykonywania dozoru technicznego przez UDT:

 • Dozór techniczny pełny – czynności kontrolne są przeprowadzane w toku wytwarzania urządzenia, jego eksploatacji, napraw
 • Dozór techniczny uproszczony – obejmuje niektóre czynności kontrolne na etapie wytwarzania urządzenia oraz niektórych materiałów i elementów podczas budowy, dozorem nie są objęte czynności podczas eksploatacji oraz napraw
 • Dozór techniczny ograniczony – dotyczy pełnego zakresu czynności w etapie wytwarzania urządzenia oraz niektórych czynności w zakresie eksploatacji oraz napraw

Przebieg kontroli UDT

Urządzenia kwalifikowane do objęcia dozorem technicznym, przed uruchomieniem, muszą zostać zarejestrowane oraz przejść badanie odbiorcze. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek do UDT. W odpowiedzi na ten dokument przypisany inspektor UDT uzgadnia datę i miejsce wizyty oraz podaje wszystkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania urządzenia do przeprowadzenia badania. W trakcie inspekcji sprawdzane są między innymi: stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie oraz oznakowanie. Do tego sporządzana jest odpowiednia dokumentacja oraz próby techniczne. Na koniec inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego. Na tej podstawie organ właściwej jednostki UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

Nadzór okresowy i badania doraźne UDT

Podczas okresowych kontroli oraz doraźnych badań, inspekcja wygląda podobnie. Dodatkowo sprawdzane są zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących oraz konserwujących urządzenie techniczne.

Decyzji nie wydaje się w stosunku do urządzeń technicznych objętych nadzorem uproszczonym. Nie poddanie nadzorowi wstępnemu i okresowemu urządzeń technicznych objętych pełnym dozorem, jest karane grzywną, a nawet pozbawieniem wolności.

Jeśli między okresowymi kontrolami stanu technicznego urządzeń dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości, pracownik odpowiedzialny za obsługę i konserwację urządzenia powinien powiadomić o tym UDT. Na przykład osoba zatrudniona na stanowisku obsługi kotłowni węglowej ma obowiązek zawiadomienia właściwej jednostki UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z użytkowaniem urządzenia.

Jak często wykonywać dozór techniczny urządzeń w kotłowni?

W przypadku urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym, jest to okres około 2 lat. Dokładne dane są wymienione w tabelach Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Wszystkie okresy do konkretnych urządzeń technicznych zostały opisane w załączniku 1, od strony 24.

Termin pierwszych badań okresowych jest ustalany licząc od daty wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia ciśnieniowego.

Podczas eksploatacji może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia badania doraźnego między wymaganymi kontrolami okresowymi.

Kiedy należy złożyć wniosek o badanie doraźne UDT?

Wniosek o przeprowadzenie badania doraźnego przez UDT należy złożyć, jeśli:

 • Nastąpiła zmiana zainstalowania urządzenia ciśnieniowego
 • Przeprowadzono naprawę urządzenia ciśnieniowego
 • Zmieniono nastaw osprzętu zabezpieczającego
 • Wymieniono elementy urządzenia ciśnieniowego
 • Zmieniono rodzaj lub charakterystykę urządzeń zasilających
 • Zmieniono rodzaj paliwa urządzenia zasilającego
 • Dokonano zmian w instalacji współpracującej z urządzeniem ciśnieniowym i ma to bezpośredni wpływ na urządzenie
 • Wykazano nieszczelności lub uszkodzenia ścianek urządzenia ciśnieniowego
 • Nastąpiła zmiana eksploatującego, co poskutkowało zmianą warunków eksploatacji urządzenia ciśnieniowego

Cały układ grzewczy powinien przynajmniej raz w roku przejść gruntowną inspekcję. Ważne jest między innymi: sprawdzenie wydajności grzewczej, oczyszczenie wymiennika ciepła oraz przynależnych filtrów, w razie potrzeby przeprowadzenie płukania obiegu oraz wymiana niesprawnych elementów. Część zabiegów jest w miarę prosta do przeprowadzenia, jednak pozostałe mogą się wiązać z potrzebą demontażu komponentów kotła.

Dlaczego warto przeprowadzać prace serwisowe w kotłowni?

Regularne prace serwisowe w kotłowni niosą ze sobą wiele korzyści, niezależnie czy mówimy tu o jednorodzinnym gospodarstwie domowym, wspólnocie mieszkaniowej, budynku instytucjonalnym, czy o przedsiębiorstwie. Przede wszystkim regularny przegląd pozwala utrzymać cały układ w bardzo dobrym stanie. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii znacznie maleje. Dzięki temu nie dopuszczamy do przestojów w pracy układu grzewczego, kiedy jest najbardziej potrzebny.  Ewentualne usterki będzie można wyeliminować już na wczesnym etapie. Cały układ będzie na bieżąco monitorowany.

Kolejną zaletą jest fakt, że regularne serwisowanie przyczynia się do wydłużenia żywotności układu grzewczego. Sprawny kocioł przekłada się na większą wydajność energetyczną. Nie dochodzi do generowania strat ciepła, paliwo jest optymalnie zużywane. To skutkuje możliwie najniższymi kosztami eksploatacyjnymi na przestrzeni lat użytkowania.

Sprawny układ grzewczy to również kwestia zachowania bezpieczeństwa w stosunku do pracowników obsługujących urządzenie, pracowników przedsiębiorstwa czy mieszkańców domu. Wykrycie usterki na wczesnym etapie pozwala uniknąć prawdziwego niebezpieczeństwa i bezpośredniego zagrożenia dla ludzkiego życia i zdrowia.

Jak przygotować kotłownię do sezonu grzewczego?

Okresowy przegląd stanu kotła oraz całego układu grzewczego jest obowiązkowy. Mówią o tym nawet przepisy prawne. Artykuł 62 ustawy o prawie budowlanym nakłada obowiązek na zarządców lub właścicieli budynków mieszkalnych, poddania obiektów budowlanych regularnym kontrolom. Jeśli przeglądy nie są przeprowadzane okresowo, mogą za to zostać nałożone kary finansowe przez nadzór budowlany. Dodatkowo brak przeglądów i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie może być podstawą do niewypłacenia odszkodowań przez ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego zdarzenia lub pożaru.

W przypadku przedsiębiorstw i znacznie bardziej rozbudowanych układów grzewczych, są one najczęściej objęte dozorem technicznym. Do podjęcia odpowiednich działań zobowiązują też przepisy związane z BHP. Właściwe prace konserwacyjne są bardzo ważne w każdym przypadku. Przegląd układu grzewczego najlepiej pozostawić profesjonalnej ekipie serwisowej, jednak dodatkowo jest kilka kwestii, którymi można zająć się we własnym zakresie.

Dokładny przegląd całego układu grzewczego

Przede wszystkim największe znaczenie będą miały najprostsze czynności! Warto zacząć od ogólnego przeglądu układu grzewczego pod kątem wycieków oraz sprawności działania zaworów. Niektóre nieszczelności będą widoczne dopiero podczas pracy układu. Szczególnie wzrok powinny przyciągnąć korozje, zaśniedzenie oraz zacieki – miejsca, w których są widoczne będą potrzebowały podjęcia odpowiednich działań. Zawory wymagają kontroli szczelności oraz płynności działania. Zwłaszcza w tych bardziej zastałych zaworach, mogą występować wycieki lub brak możliwości ich całkowitego domknięcia.

Instalacje grzejnikowe wymagają sprawdzenia płynności pracy iglicy zaworu termostatycznego. Warto sprawdzić prawidłowość montażu głowicy na zaworze termostatycznym.

Bardzo ważną czynnością jest wyczyszczenie i sprawdzenie filtrów w instalacji. Zazwyczaj filtry montuje się przed urządzeniami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia. Znajdują się one przed pompami obiegowymi, cyrkulującymi, przed bardziej zaawansowanymi w budowie urządzeniami grzewczymi. Jeśli w układzie znajduje się stacja uzdatniania wody, w niej również stan filtrów mechanicznych powinien być stale kontrolowany.

Kolejną sprawą, jaka wymaga uwagi podczas serwisu, jest odpowietrzanie instalacji. Przyczyną zapowietrzania się często są nieszczelności w układzie, a to ma swoje przełożenie w częstszej potrzebie uzupełniania wody w układzie. Powietrze zawsze w mniejszym lub większym stopniu będzie przenikać do instalacji. Z tego względu warto sprawdzać zawory odpowietrzające. Obecnie bardzo często stosuje się separatory powietrza, które wytrącają i usuwają z wody pęcherzyki powietrza. Dzięki takim rozwiązaniom znacznie zwiększa się sprawność całego układu.

W przypadku licznych urządzeń ważną rolę odgrywa również systematyczne usuwanie popiołu oraz czyszczenie wymiennika ciepła. a także zapewnienie właściwych warunków jego pracy. To szczególnie ważne przy nowoczesnych kotłach, w których kluczową rolę odgrywa utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury na powrocie wody z instalacji.

Warto zadbać o dobry stan przewodów wentylacyjnych. Sprawdzić czy w tym zakresie wszystko działa prawidłowo. Istotne jest również dokładne posprzątanie przestrzeni, w której znajduje się urządzenie.  W czystości przede wszystkim powinny zostać utrzymane elementy automatyczne oraz elektronika, które odpowiadają za sterowanie kotłem. Warto zdawać sobie sprawę, że pracujący kocioł do prawidłowego spalania potrzebuje na każdy metr sześcienny aż 13 metrów sześciennych powietrza. Badania prowadzone w tym zakresie wskazują, że brud, kurz, wszelkie osady, związki chemiczne powstające w wyniku procesów i są zasysane podczas spalania, są w stanie obniżyć sprawność wymiennika nawet o 20% podczas każdego roku eksploatacji!

Właściwa izolacja

Ważną sprawą jest kontrola oraz ewentualnie poprawa izolacji przewodów przechodzących przez poszczególne pomieszczenia. Kontrola izolacji nie zawsze jest możliwa i nie w każdym przypadku ma sens. Niekiedy jednak odpowiednia izolacja rur pomaga sprawić, że więcej ciepła dotrze do pomieszczeń, które faktycznie tego potrzebują. Przełoży się to na mniejsze starty ciepła po drodze i nieco cieplejsza woda powróci do instalacji.

Sprawdzenie poprawności ustawień urządzeń w instalacji

Jeśli układ grzewczy jest wyposażony w automatykę do zarządzania nim, warto dokładnie przyjrzeć się ustawieniom i sprawdzić, czy nie można w nim wprowadzić bardziej korzystnych zmian. Nowoczesne sterowniki są już wyposażone w funkcję regularnego przegrzewania, dzięki czemu nie dopuszcza się do rozwoju groźnych bakterii Legionella. Warto obserwować pracę urządzenia po przerwie, aby zweryfikować czy nie nastąpiły żadne niepokojące zmiany w tym zakresie.

Wymiana urządzeń na bardziej efektywne

Czasami urządzenia pracują w układzie grzewczym tak długo, że nie ma już szans na ich naprawę lub dalszą eksploatację. Z tego względu jedynym co pozostaje jest wymiana wybranych komponentów na nowe. Warto przy tym postawić na fachowe doradztwo tak, aby dobrać właściwe elementy, pasujące i w pełni współpracujące z układem grzewczym. Czasami jest to najlepsze rozwiązanie do efektywniejszego działania układu grzewczego oraz niższych kosztów eksploatacyjnych.

Dozowanie środków chemicznych i uzdatnianie wody do instalacji

Podczas prac przed rozpoczęciem sezonu w kotłowni, uwadze nie powinna umknąć instalacja wodna. Jej stan również powinien zostać sprawdzony. Ważna jest również sama jakość wody wykorzystywanej w układach grzewczych. O tą również należy się zatroszczyć, by nie dochodziło do strat ciepła, spadków wydajności, powstawania korozji i poważnych awarii, do jakich mogą doprowadzić zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Układy kotłowe i grzewcze w przemyśle

Woda do układów grzewczych i kotłowych w przemyśle powinna zostać doprowadzona do odpowiednich parametrów poprzez dobór właściwych metod uzdatniania wody oraz kondycjonowania wody. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w bazie wiedzy, w artykule: Układy kotłowe i grzewcze, a parametry wody.

Korekta chemiczna wody do dużych układów grzewczych będzie obejmowała kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim ważne jest dozowanie: inhibitorów korozji, preparatów wiążących twardość resztkową, środków eliminujących tlen z wody oraz preparatów, których zadaniem jest regulacja odczynu pH wody oraz eliminacja agresywnego dwutlenku węgla. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej wielofunkcyjnych środków chemicznych, które łączą w sobie kilka wspomnianych wyżej funkcji. Przygotowanie wody o odpowiedniej jakości będzie wpływało na koszty eksploatacyjne oraz awaryjność całego układu grzewczego.

Instalacja grzewcza w domu jednorodzinnym

Jeśli chodzi o przygotowanie wody do układu grzewczego w domu, przepisy i obostrzenia są na tyle surowe, że dozowanie środków do kondycjonowania wody w tak małych instalacjach mija się z celem, będzie zwyczajnie nieopłacalne i niemożliwe. Wodę do układu grzewczego można przygotować z pomocą centralnego zmiękczacza wody. To również świetne rozwiązanie dla całej instalacji sanitarnej w domu, sprzętów AGD, większych oszczędności oraz wygodniejszego życia domowników.

Należy jednak pamiętać, aby wody zasilającej układ grzewczy nie zmiękczać całkowicie. Twardość wody powinna zostać utrzymana na mniej więcej poziomie 40 mg CaCO3/l ze względu na oddziaływanie jakości wody na materiały instalacji. Utrzymanie podanej wartości zapewni większe bezpieczeństwo.

Jeśli potrzebujesz rozwiązań w zakresie przygotowania wody

Jeśli potrzebujesz rozwiązań w zakresie przygotowania wody do układu grzewczego, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomogą w doborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do układu grzewczego oraz warunków panujących w danym budynku. Wieloletnie doświadczenie przekłada się na najlepszy dobór metod uzdatniania wody oraz właściwy dobór preparatów i dawek dozowanych do wody środków chemicznych. Kompleksowe usługi obejmują także: profesjonalną analizę wody, montaż i serwis urządzeń oraz projekty technologiczne.

Układy chłodnicze stale narażone są na pojawienie się w nich zanieczyszczeń, w tym osadów mineralnych, biologicznych, korozyjnych. Zanieczyszczenia mogą pojawiać się na komponentach wież chłodniczych i jest to traktowane jako normalne, powszechne zjawisko. Ich obecność nie jest jednak pożądana. Mogą doprowadzić do sporych strat i wzrostu kosztów eksploatacji. Z tego względu odpowiednie przygotowanie wody do wież chłodniczych wydaje się doskonałym rozwiązaniem na obniżenie kosztów utrzymania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na czynnik chłodzący. Powinien on zostać odprowadzony do odpowiednich parametrów. W przeciwnym razie może spowodować wiele problemów eksploatacyjnych. Jego jakość przekłada się na trwałość całej instalacji oraz możliwość wystąpienia poważnych awarii. Te najczęściej wiążą się z wysokimi kosztami naprawy oraz wstrzymaniem działania na pewien okres. Kilkanaście lub kilkadziesiąt procent spadku wydajności instalacji ma swoje bezpośrednie przełożenie na gorszy stan współczynników wymiany ciepła. Wymiana ciepła oraz uzyskanie odpowiednich temperatur w układzie staje się trudniejsze, pochłania znacznie więcej energii.

Najczęstsze problemy z utrzymaniem wież chłodniczych

Wieże chłodnicze, pracujące w otwartym układzie chłodzenia, przez praktycznie cały czas odparowują część wody chłodniczej. Skutkiem tego procesu jest zatężanie wody chłodniczej. To oznacza, że z czasem woda ma znacznie większe zagęszczenie minerałów. Zabiegiem przeciwdziałającym zbytniej koncentracji minerałów jest płukanie oraz uzupełnianie obiegu świeżą wodą. Świeża woda często charakteryzuje się wysokim stopniem twardości, co stanowi spory kłopot. Wysoka twardość wody jest parametrem, który należy zwalczać ze względu na to, że jest w stanie wygenerować bardzo wysokie koszty.

Twarda woda tworzy osady, które są niekorzystnie nie tylko z punktu wymiany ciepła. Kamień kotłowy jest także doskonałym środowiskiem do bytowania bakterii i tworzenia się filmu biologicznego. W wyniku tego może dochodzić do zamulenia wody chłodzącej. Osad pozostały w rurach może doprowadzić do problemów z intensywnością chłodzenia skraplacza. Konsekwencją jest dodatkowy opór cieplny. Badania i obserwacje wskazują, że już nawet warstwa kamienia kotłowego o grubości 0,5 mm jest w stanie spowodować spadek wydajności skraplacza na poziomie 20%.

Zanieczyszczenia wody powodują spore straty w przedsiębiorstwie. Przez zanieczyszczenia w czynniku chłodzącym, takie jak: kamień kotłowy, muł, inne osady, eksploatacja może pójść w górę nawet o 60%! To duże straty finansowe, których można uniknąć.

Warto wspomnieć również o problemie korozji w instalacji, powodowanej przez niewłaściwą jakość wody. To przez nią zachodzi potrzeba przeprowadzania działań remontowych i napraw. Korozje są często nieuniknionym zjawiskiem przy stykaniu się metalowych części z czynnikiem chłodzącym, jednak z tym także można skutecznie walczyć.

Dużych, dodatkowych kosztów eksploatacyjnych może dostarczyć także rozwój warstwy biologicznej w instalacji. Należy chronić przed tym układy. Niektóre bakterie, mogące pojawić się w instalacji, posiadają metabolizm żelazowy. Przez ich obecność wiele z instalacji jest praktycznie wyniszczanych w przeciągu roku!

Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wieży chłodniczej

W rzeczywistości doskonałą drogą do obniżenia kosztów eksploatacyjnych wieży chłodniczej jest oczywiście odpowiedni serwis i konserwacja. Nic tak dobrze nie służy, jak właściwa profilaktyka. Skutkiem tych działań jest odpowiednia trwałość oraz wydajność.

W obniżeniu kosztów eksploatacyjnych wieży chłodniczej dużą rolę może odegrać uzdatnianie wody oraz odpowiednia korekta chemiczna wody. Zastosowanie tych technik pozwoli: zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, korozji, biofilmu, zwiększyć wydajność i żywotność układu, zmniejszyć koszty eksploatacyjne wieży chłodniczej.

Uzdatnianie wody do wież chłodniczych

W uzdatnianiu wody do wież chłodniczych największą uwagę przykłada się do zminimalizowania stopnia zasolenia. Do tego najczęściej niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej, dobranej do potrzeb, korekty chemicznej wody. Redukcja zasolenia może odbywać się poprzez: zastosowanie dekarbonizacji na słabo kwaśnym kationicie, jonowym zmiękczaniu wody na silnie kwaśnym kationicie z regeneracją roztworem chlorku sodu, dzięki zastosowaniu przemysłowej odwróconej osmozy. Istotną rolę spełnia wstępne oczyszczenie wody z zanieczyszczeń mechanicznych, które stanowią częsty i duży problem przy wieżach chłodniczych.

Korekta chemiczna wody do wież chłodniczych

Bardzo istotną rolę odgrywa korekta chemiczna wody do wież chłodniczych. Jest to najlepsze możliwe i w pełni skuteczne uzupełnienie procesów uzdatniania wody. W kontekście dozowania środków chemicznych warto napisać o czterech grupach:

 • Inhibitory korozji – dzięki zastosowaniu tych środków chemicznych możliwe jest spowolnienie lub całkowite zatrzymanie rozwoju korozji w instalacji
 • Biocydy – dzięki zastosowaniu tego rodzaju środków chemicznych niemożliwy stanie się rozwój mikroorganizmów. Nie będzie dochodziło do rozwoju warstwy filmu biologicznego i wiążących się z nim zagrożeń
 • Antyskalanty i stabilizatory twardości wody – to środki zapobiegające narastaniu warstwy kamienia kotłowego wewnątrz instalacji. Trudno rozpuszczalne osady z soli nie będą zalegały na wymiennikach ciepła
 • Preparaty dyspergujące – ta grupa środków chemicznych przeciwdziała wzrostowi i osadzaniu się zanieczyszczeń stałych wewnątrz instalacji. Zmianie ulega ładunek elektryczny cząstek stałych obecnych w wodzie. W jego wyniku cząstki odpychają się i w ten sposób nie dochodzi do ich nagromadzania się na powierzchniach układu

Dobór rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacji wież chłodniczych

Przy doborze metod uzdatniania wody i korekty chemicznej wody dedykowanej wieżom chłodniczym, bardzo ważne jest poznanie parametrów wody surowej. W tym celu istotną rolę odgrywa profesjonalna analiza wody. Wśród parametrów pod szczególną uwagę brane są: odczyn pH wody, zasadowość, utlenialność, twardość wody (węglanowa, niewęglanowa), przewodność, zawartość tlenu w wodzie, stabilność (między innymi pod względem termicznym), korozyjność. Metody uzdatniania wody oraz rodzaj i ilość środków do korekty chemicznej powinny być dobierane indywidualnie do każdego przypadku, warunków panujących w danym miejscu oraz potrzeb.  Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w doborze najlepszych rozwiązań, pozwalających obniżyć koszty eksploatacyjne wież chłodniczych.

Woda ma wiele właściwości, które muszą być pilnowane i odpowiednio utrzymywane w procesach zachodzących w wielu sektorach przemysłowych. Nie chodzi tu wyłącznie o wodę, jako bezpośredni produkt, używany jako wodę techniczną lub technologiczną, ale również na oddziaływanie wody w stosunku do instalacji, przez które przepływa. Aby pozostawała neutralna w stosunku do sieci, przez którą przepływa, bardzo często niezbędne jest przeprowadzenie korekty chemicznej wody.

Czym jest korekta chemiczna wody?

Korektę chemiczną wody można opisać jako szereg procesów, których celem jest doprowadzenie wody do oczekiwanych parametrów. Przykładem może być tu choćby nasuwająca się od razu na myśl korekta odczynu pH wody, zmniejszenie właściwości korozyjnych wody, zminimalizowanie właściwości osado twórczych wody. Osiągniecie takich efektów jest możliwe dzięki jednorazowemu wprowadzeniu do układu odpowiednich preparatów chemicznych lub ich stałemu dozowaniu. Korekta chemiczna wody jest stosowana w systemach wodnych o zróżnicowanej wielkości i przeznaczeniu.

W wielu przypadkach stacja uzdatniania wody to nadal za mało. Układ wymaga dozowania odpowiednich środków chemicznych, które pomogłyby między innymi: zapobiegać korozjom, zapobiegać odkładaniu się kamienia kotłowego, niwelować możliwość powstawania warstwy biofilmu w instalacji. Do tych wszystkich zadań istnieją odpowiednie środki chemiczne do dozowania. Korekta chemiczna wody jest konieczna między innymi: w instalacjach przemysłowych, w systemach produkcyjnych, sieciach wody pitnej, domowych systemach wodnych. Odpowiednia jakość wody jest ważna dla: układów chłodniczych, układów grzewczych, parowych, instalacji przesyłu wody pitnej oraz użytkowej.

Dlaczego korekta chemiczna wody jest potrzebna?

Dzięki odpowiedniemu kondycjonowaniu wody jej skład nie ma negatywnego wpływu na instalacje, przez które przepływa. Biofilm, kamień kotłowy czy korozja to bardzo poważne problemy, na które są narażone instalacje wodne. Należy jak najszybciej reagować i nie dopuścić do powstawania wyżej wymienionych problemów. Przede wszystkim jest to kłopot z wydajnością oraz przepływem, przytykaniem światła rur, poważnymi zniszczeniami. W ogólnym podsumowaniu są to po prostu ogromne koszty napraw awarii oraz straty finansowe poniesione z tytułu zastoju urządzeń i układów. Z tych względów lepiej zapobiegać, czemu służy między innymi korekta chemiczna.

Dzięki korekcie chemicznej woda posiada optymalne parametry do pracy w danym układzie. Nie pozostawia zniszczeń, a wręcz przeciwnie – zwiększa efektywność procesów, pozwala zachować sprawność instalacji. To się przekłada na potrzebę rzadszego serwisowania i o wiele niższe koszty.

Kiedy zdecydować się na korektę chemiczną wody?

Korekta chemiczna wody będzie potrzebna, jeśli wystąpiły jakiekolwiek odstąpienia od norm bądź woda nie spełnia wymagań, by móc zasilać konkretne układy i nie powodować w nich awarii.

Czego używa się do korekty chemicznej wody? Specjalistyczne środki do korekty chemicznej wody mogą mieć następujące działanie:

 • Optymalizacja odczynu pH wody – z technicznego punktu widzenia to bardzo ważny aspekt ochrony instalacji przed rdzą
 • Utworzenie powłoki antykorozyjnej na materiałach, z których powstała instalacja
 • Ochrona przed powstaniem korozji biologicznej
 • Ochrona instalacji przed kamieniem kotłowym
 • Redukcja tlenu często doprowadzającego do korozji wżerowej

Wśród obszarów zastosowań środków do kondycjonowania wody wymienić można:

 • Układy chłodnicze
 • Układy kotłowe
 • Układy parowe
 • Instalacje z wodą pitną oraz użytkową

Oprócz tego w ofercie można znaleźć preparaty służące utrzymaniu przemysłowych membran osmotycznych w doskonałym stanie oraz dedykowanych czyszczeniu układów wodnych.

Wśród najbardziej popularnych środków korekty chemicznej wody można wymienić: biocydy, antyskalanty oraz inhibitory korozji. Poniżej wszystkie rodzaje zostaną pokrótce omówione.

Inhibitory korozji

W celu zapobiegania korozjom instalacji najbardziej pomocne będą inhibitory korozji. Są one w stanie zapobiegać lub hamować rozwój korozji w instalacji. Preparaty tego typu nie usuwają już obecnych skutków korozji w układzie. Działają prewencyjnie. W dużym uogólnieniu można napisać, że tworzą one warstwę ochronną na ścianach instalacji, zapobiegając tym samym rozwojowi korozji i przedostawaniu się rdzy w głąb instalacji. Inhibitory korozji wymagają stałego dozowania do układu, aby nie doszło do przerwania warstwy pod wpływem przepływającej wody. To mogłoby doprowadzić do powstania ognisk korozyjnych.

Antyskalanty

Antyskalanty są preparatami dedykowanymi kondycjonowaniu wody w zakładach przemysłowych oraz w instytucjach. Głównym zadaniem ich zastosowania jest zapobieganie procesowi krystalizacji soli oraz zabezpieczenie układu przed odkładaniem się kamienia kotłowego. Kamień kotłowy szybko wytrąca się z wody zwłaszcza na wymiennikach ciepła. Skutecznie doprowadza do spadków wydajności, niewłaściwego przekazu energii. Problemem jest też mniejszy przepływ, a w ostateczności awarie.

Do redukcji twardości wody stosuje się najczęściej przemysłowe zmiękczacze wody. Pozostaje jednak problem twardości resztkowej, z której zwalczeniem poradzą sobie odpowiednie preparaty do korekty chemicznej wody. Dozowanie antyskalantów jest szczególnie wskazane w układach, w których występuje system odwróconej osmozy. Dzięki takim preparatom łatwiej jest utrzymać membrany osmotyczne w dobrym stanie – nie dochodzi do ich zapchania, a żywotność jest znacznie dłuższa.

Biocydy

Biocydy są bakteriobójczymi środkami chemicznymi. Dawkuje się je do wody obiegowej. Dzięki nim w instalacjach nie pojawia się warstwa biofilmu. W wodzie i instalacji nie dochodzi do skażenia mikrobiologicznego, ani rozwoju bakterii. Biocydy skutecznie zapobiegają powstawaniu warstwy biologicznej, glonów, nalotów. Stosowanie tego rodzaju środków do korekty chemicznej wody jest w pełni bezpieczne dla instalacji wodnych. Nie są to środki przyczyniające się do powstawania korozji.

Na pojawienie się osadów biologicznych szczególnie narażone są układy otwarte, jak na przykład wieże chłodnicze, ale też instalacje wody pitnej oraz użytkowej. W przypadku wody pitnej polecane jest stosowanie specjalnie dedykowanych preparatów, na przykład opartych o dwutlenek chloru. W miejscach, w których nie chodzi o wodę na cele spożywcze, polecane jest zastosowanie silnych biocydów. Ich użycie jest ważne nie tylko ze względu na niwelację zagrożenia mikrobiologicznego, zachowanie drożności instalacji, ale poza tym pomaga również zapobiegać korozjom układów (w kontekście korozji mikrobiologicznej).

W jaki sposób przeprowadza się korektę chemiczną wody?

Sposób przeprowadzania korekty chemicznej wody jest zależny od warunków w układzie oraz wybranego preparatu. Niektóre ze środków chemicznych wystarczy wlać tylko raz, inne wymagają stałego dozowania. Preparaty do kondycjonowania wody można dozować za pomocą specjalnie stworzonych do tego maszyn, poprzez otwarte zbiorniki w układzie, bezpośrednio do instalacji lub poprzez inżektory.

Dobór właściwych preparatów chemicznych do kondycjonowania wody

Środki do kondycjonowania wody są dobierane na podstawie kilku warunków. Wśród nich wymienić można: konkretne zapotrzebowanie, rodzaj materiału, z którego została wykonana instalacja, właściwości wody, warunki panujące w danym przedsiębiorstwie, przeznaczenie wody (gdzie ma się sprawdzać, do czego konkretnie jest potrzebna). Pomocne może okazać się wcześniejsze przeprowadzenie analizy wody w celu doboru jak najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie korekty chemicznej wody.

Ważne, aby nie tylko wybrać odpowiedni typ środka do korekty chemicznej wody, ale również postawić na najwyższą jakość. Warto stawiać na profesjonalne produkty, o dużej renomie i zaufaniu na rynku. Bardzo istotnym aspektem jest również właściwe dawkowanie preparatu. Będzie ono inne w zależności od układu i przeznaczenia wody. Wszystkie te kwestie najlepiej jest ustalić z doświadczonym w dziedzinie kondycjonowania wody ekspertem. Zapraszamy do kontaktu oraz zadawania pytań w tej kwestii. Służymy radą oraz pomocą.

Kompleksowe podejście do wody w przemyśle

W zdecydowanej większości placówek, korzystających z rozwiązań do przemysłowego uzdatniania wody, konieczne jest zastosowanie połączenia tradycyjnych metod uzdatniania wody wraz z korektą chemiczną wody. Tylko takie zestawienie będzie w stanie zapewnić wodę optymalnej jakości, w pełni dostosowaną do potrzeb układów. Należy brać to pod uwagę już przy konsultacjach związanych z dostosowaniem parametrów wody do potrzeb przedsiębiorstwa.

Projektowanie kotłowni, niezależnie od tego czy dotyczy domu jednorodzinnego, czy dużych budynków lub całych kompleksów, jest zadaniem trudnym. Wymaga wzięcia pod uwagę wielu norm, zaleceń, przepisów i zmiennych. W projekcie kotłowni warto uwzględnić nie tylko osprzęt niezbędny do prawidłowego prosperowania samego układu grzewczego, ale też dobraną na miarę potrzeb stację uzdatniania wody.

Co zanim przystąpisz do projektowania kotłowni?

Przede wszystkim warto zacząć od wczytania się w przepisy oraz konsultacji ze specjalistami. W dziedzinie projektowania kotłowni dużą rolę odgrywają obostrzenia oraz zalecenia dotyczące rozplanowania przestrzeni i warunków technicznych. Te są zależne od rodzaju kotła oraz urządzeń towarzyszących w układzie grzewczym. Pierwszą kwestią, której warto się przyjrzeć jeszcze przed projektowaniem kotłowni, jest jej kubatura. Znaczenie ma wysokość pomieszczenia, ze względu na przepisy, oraz to, czy zmieszczą się w niej wszystkie niezbędne komponenty. Warto zapoznać się z wymogami dotyczącymi montażu konkretnych urządzeń grzewczych. W przyszłym projekcie kotłowni warto również uwzględnić miejsce na przechowywanie konkretnego rodzaju paliwa (jak między innymi pellet czy ekogroszek).

Pomieszczenie na kotłownię powinno być wyposażone w bardzo dobrą wentylację, odpowiednią ilość i dobrze rozmieszczone gniazdka elektryczne oraz oświetlenie. Duże znaczenie ma również odpowiedni dobór materiałów na ściany i podłogę – nie mogą być wykonane z surowców łatwopalnych.

Gdzie powinna znajdować się kotłownia?

Specjaliści rekomendują, aby pomieszczenie na kotłownię zostało zaplanowane w przyziemiu, piwnicy budynku, garażu lub specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze (w domach bez podpiwniczenia). Zdecydowanie w takich celach odradzane jest poddasze, ponieważ mogą wystąpić problemy z odprowadzaniem spalin. Pomieszczenia na kotłownie najczęściej pozostają lekko wyziębione, dlatego poleca się wprowadzenie odpowiedniej izolacji przewodów. Dzięki temu możliwe jest zachowanie odpowiedniej temperatury, zapobieganie występowaniu strat ciepła, nie będzie dochodziło do wykraplania wilgoci i problemów, jakie jest w stanie spowodować. W przypadku większych kotłów, niż są standardowo montowane w domach jednorodzinnych, obowiązują przepisy co do umiejscowienia kotłowni, o czym poniżej.

Najważniejsze przepisy dotyczące kotłowni

Przede wszystkim przepisy prawne jasno określają, że kocioł powinien być zamontowany w taki sposób, aby był do niego dostęp ze wszystkich stron. Dzięki temu czynności konserwacyjne i naprawcze (a te na pewno się zdarzą) będą możliwe i proste do przeprowadzenia. Urządzenie musi być oddalone od ścian. Przestrzeń powinna zostać zagospodarowana w taki sposób, aby przed urządzeniem grzewczym pozostawał przynajmniej metr wolnej przestrzeni. Między tyłem kotła a ścianą powinna zostać zachowana przestrzeń przynajmniej 70 cm, między bokiem kotła a ścianą – przynajmniej metr. Dzięki temu możliwe jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa

Jeśli zaplanowano kocioł z otwartą komorą spalania, pomieszczenie powinno mieć wysokość minimum 2,2 metra (nie dotyczy budynków wzniesionych przed 15.12.2002 – w tym przypadku to powinno być minimum 1,9 m). Kubatura kotłowni nie powinna być mniejsza niż 8 m3.

Jeśli zaplanowano kocioł z zamkniętą komorą spalania, musi zostać zamontowany w kotłowni, której minimalne wymiary wynoszą 2,2 metra wysokości (nie dotyczy budynków wzniesionych przed 15.12.2002 – w tym przypadku to powinno być minimum 1,9 m). Kubatura nie powinna być mniejsza niż 6,5 m3. Spaliny należy odprowadzać przez przewód powietrzno-spalinowy lub osobny spalinowy. Powietrze należy doprowadzać do pomieszczenia przez osobny przewód powietrzny.

Wielkość kotłowni jest uzależniona od mocy kotła. W gospodarstwach domowych najczęściej montowane są kotły o mocy maksymalnie 20 kW. Jeśli w domu ma się pojawić kocioł o mocy do 30 kW, to pomieszczenie musi pojawić się w planie zabudowy określone jako nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi.

Jeśli w planie jest kocioł zasilany gazem płynnym, pomieszczenie koniecznie musi znajdować się powyżej poziomu terenu. Gaz płynny jest cięższy od powietrza i w razie awarii gromadzi się na dole. Gdyby gaz zaczął gromadzić się poniżej poziomu terenu, nie miałby swobodnego ujścia. Możliwe byłoby zagrożenie wybuchem.

Bardzo duże znaczenie, w świetle przepisów, ma grubość ścian i stropów oraz rodzaj materiału, z którego będzie zbudowana podłoga. Podłoga powinna zostać wykonana z niepalnego materiału. Jeśli jest plan, aby wykonać ją z materiałów łatwopalnych, to konieczne będzie pokrycie podłogi w odległości minimum pół metra od krawędzi kotła materiałem niepalnym. Podłoga powinna być też łatwa do utrzymania w czystości. Ściany i strop powinny mieć klasę odporności ogniowej o oznaczeniu EI60. Drzwi do pomieszczenia oraz inne rodzaje zamknięć powinny spełniać normę EI30.

Przewód kominowy powinien mieć odpowiednią szerokość i być w pełni dopasowany do mocy kotła. To również najlepiej jest ująć w projekcie kotłowni.

Projekt kotłowni o mocy do 30 kW

Norma PN-B-02431-1 podaje, że kotły mogą zostać umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Nie dotyczy to budynków wysokich i wysokościowych, w których dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji. Pomieszczenie powinno mieć oświetlenie sztuczne, zgodne z wymogami IP-24. W kotłowni może być oświetlenie naturalne pośrednie lub bezpośrednie.

Wymogiem jest zapewnienie w kotłowni wyposażenia dostarczającego do kotłów wodę odpowiedniej jakości.

Jeśli chodzi o wentylację nawiewną, to w kotłowni powinien znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, dolna krawędź powinna znajdować się nie niżej niż 30 cm ponad poziom posadzki podłogi (dla gazów ziemnych) oraz na poziomie podłogi – dla gazów płynnych. Ponadto w kotłowni powinien znajdować się niezamykany otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu (dotyczy wszystkich rodzajów gazu).

Projekt kotłowni o mocy 30-60 kW

Kotłownia może być zlokalizowana na dowolnej kondygnacji budynku, ale musi być w wydzielonym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Rekomendowane jest, aby kotłownia miała przynajmniej jedną ścianę zewnętrzną. Dobrze, aby kotłownia była zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Kotłownia powinna mieć oświetlenie sztuczne zgodne z normami IP-24, a polecane by miała też oświetlenie naturalne.

Instrukcje związane z użytkowaniem i obsługą kotłowni powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu.

W przypadku wentylacji nawiewowej, w kotłowni powinien znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 300 cm2 w ścianie zewnętrznej pomieszczenia, dolna krawędź powinna znajdować się nie wyżej niż 30 cm ponad poziom posadzki podłogi (dla gazów ziemnych) oraz na poziomie podłogi – dla gazów płynnych. Ponadto w kotłowni powinien znajdować się niezamykany otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu (dotyczy wszystkich rodzajów gazu).

Projekt kotłowni o mocy od 60 do 2000 kW

Tutaj obostrzenia, co do projektu kotłowni będą największe. Taki rodzaj kotłowni powinien zostać zlokalizowany możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynku lub budynków, jeśli w grę wchodzi ogrzewanie wspólną kotłownią. Kotłownia powinna dysponować przynajmniej jedną ścianą zewnętrzną. Może znajdować się na najwyższej lub najniższej kondygnacji budynku. Powinno to być specjalnie wydzielone pomieszczenie do montażu urządzenia oraz wszelkich możliwych komponentów niezbędnych do działania. W przypadku kondygnacji większej niż cztery poziomy, kotłownia gazowa powinna zostać zlokalizowana na najwyższej kondygnacji budynku. Nad kotłownią musi być założony lekki trop, wykonany z materiałów niepalnych, swobodnie ułożony na konstrukcji nośnej. Kominy powinny zostać umieszczone jak najbliżej kotłów.

Kotłownie położone na najniższych kondygnacjach powinny być dobrze zabezpieczone przed przedostawaniem się wód gruntowych do wewnątrz. Wejście do kotłowni powinno mieć oświetlenie naturalne. Szerokość schodów to powinien być przynajmniej metr. Schody, pomosty,  poręcze, drzwi wejściowe powinny być z materiałów niepalnych. Drzwi wejściowe powinny mieć szerokość minimum 0,9 m i otwierać się na zewnątrz kotłowni.

Jeśli chodzi o strop w kotłowni, to zarówno ten nad, jak i pod kotłem powinien być gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową oraz charakteryzować się odpornością ogniową zgodnie z aktualnymi przepisami. Wszelkie instrukcje oraz schematy związane z obsługą kotłowni powinny znaleźć się w widocznym miejscu.

W kotłowni powinien zostać umieszczony sygnalizator akustyczny, zaś kotły i instalacje powinny zostać zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna odległość między kotłami nie powinna wynosić poniżej 0,5 m. Odległość tylnych i bocznych ścian kotła od ścian pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 1 m. Odległość między przegrodą, w której są umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotłów nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Kotłownia powinna zostać wyposażona w odpowiednie urządzenia, dostarczające do kotłów wodę o wymaganych właściwościach. W pomieszczeniu powinny znaleźć się instalacje wodne i kanalizacyjne. Oprócz tego w przestrzeni powinny znaleźć się urządzenia umożliwiające proces schładzania i odprowadzania wody.

W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię muszą pojawić się niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu. Ich powierzchnia musi być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniejsza jednak niż 200 cm2. Nie ma możliwości zastosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej. W pomieszczeniu powinny być również kanały nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, a ich dolna krawędź musi być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 300 cm2. Kanały oraz otwory nawiewne nie mogą się zamykać. Otwór nawiewny powinien znajdować się w takim miejscu, aby nie powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnych w pomieszczeniu. W przypadku występowania takiego zagrożenia należy zapewnić możliwość ogrzewania powietrza zewnętrznego.

Stacja uzdatniania wody w kotłowni

Jak wynika z przedstawionych wyżej wymogów i zaleceń dotyczących projektów kotłowni, woda zasilająca układ grzewczy również ma ogromne znaczenie. Powinna zostać dostosowana do wymagań producenta kotła oraz innych komponentów, bez których układ grzewczy nie mógłby funkcjonować. Zanieczyszczenia obecne w wodzie szybko mogłyby doprowadzić do: korozji, zmniejszenia światła rur, problemów z przepływem, spadków wydajności, wzrostem zapotrzebowania na energię, powstawaniem kosztownych awarii. Z tego powodu wielu inwestorów decyduje się na montaż dostosowanej do potrzeb stacji uzdatniania wody.

Dedykowana stacja uzdatniania wody na pewno będzie koniecznością przy wykorzystywaniu wody z własnego ujęcia. Aby dobrać odpowiednie urządzenia, niezbędne będzie przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody. W odniesieniu do prywatnych domów, właściciele bardzo często decydują się na instalację centralnego zmiękczacza wody. Doskonale zapobiega tworzeniu się kamienia kotłowego, chroni instalację i zapewnia wiele korzyści w całym domu. Jest w stanie wystarczająco przygotować wodę do układu grzewczego.

Z kolei rozpatrując projekt kotłowni na większą skalę, potrzebne jest bardzo indywidualne podejście do każdego inwestora oraz warunków panujących w danym budynku. Na podstawie wywiadu i zebranych informacji z wizji lokalnej, dobierane są właściwe rozwiązania. W układach grzewczych i kotłowych oprócz tradycyjnych metod uzdatniania wody, zalecane jest również dozowanie środków chemicznych do wody. Dzięki temu układy można utrzymać w doskonałym stanie przez wiele lat i nie martwić się z powodu awarii czy niechcianych wymian komponentów powodowanych przez zanieczyszczenia wody.

Niezależnie czy mowa o przemyśle, czy gospodarstwach domowych, w kotłowni zawsze warto zaplanować miejsce także na stację uzdatniania wody. W kotłowni powinny znaleźć się czynne gniazdka elektryczne do podłączenia głowic sterujących, miejsce na filtry narurowe oraz odpowiednia przestrzeń na same urządzenia. W przypadku zmiękczaczy wody konieczne jest na przykład wyznaczenie odpowiedniej powierzchni nie tylko na butlę ze złożem, ale również zbiorniki na środki chemiczne do regeneracji. Jeśli konieczne będzie odżelazianie wody, prawdopodobnie miejsce zajmie dodatkowo zewnętrzny aerator oraz ocynkowany zbiornik hydroforowy (przy odżelazianiu wody z zewnętrznym napowietrzaniem). W przemysłowych rozwiązaniach miejsca będą wymagały stacje do dozowania środków chemicznych do wody.

Wszystkie rozwiązania do uzdatniania wody, niezależnie od skali i wydajności, wymagają stabilnego podłoża na montaż, pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej zera stopni, podłączenia do odpływu kanalizacji.

Zanim zaprojektujesz kotłownię

Zanim przejdziemy do zlecenia projektu kotłowni, warto zaplanować rodzaj i jakość osprzętu towarzyszącego kotłowi oraz wszystko, co jest związane z samym kotłem grzewczym. W zdecydowanej większości przypadków warto uwzględnić stację uzdatniania wody. Skontaktuj się z nami, by ustalić, jaka dokładnie jakość i ilość uzdatnionej wody będzie potrzebna. Nasi specjaliści służą pomocą w doborze urządzeń. Świadczymy usługi z zakresu montażu oraz serwisu, wykonujemy projekty technologiczne. Stacje uzdatniania wody są tworzone na miarę potrzeb. W projektach do montażu wykorzystywane są wszelkie wnęki, a dodatkowo projektanci dbają, by proponowane rozwiązania generowały możliwie niskie koszty eksploatacyjne.

Jeśli zdecydujemy się na dostosowanie jakości wody do potrzeb jeszcze na etapie projektu, znacznie łatwiej będzie uwzględnić w nim wszelkie zmienne oraz miejsce na urządzenia i dostosować pomieszczenie w pełni do ich potrzeb. To zaoszczędzi czas oraz pieniądze, które należy poświęcić na przeróbki, które będą prawdopodobne, jeśli tą kwestią zajmiemy się zbyt późno.

Jednym z największych problemów, z jakimi można się zetknąć w kontekście obiegów wody chłodniczej, jest występowanie biofilmu. Zwalczanie zanieczyszczeń biologicznych odgrywa ogromną rolę w kontekście układów chłodzenia. Bardzo ważnym jest podjęcie odpowiednich działań, związanych z właściwym kondycjonowaniem wody. Pomocne w walce z biofilmem w układach wody chłodniczej będą biocydy.

Biofilm w obiegach wody chłodniczej

Specjaliści branży uzdatniania wody określają biofilm jako jeden z najgorszych problemów, jakie mogą wystąpić w obiegach wody chłodniczej. Zanieczyszczenia biologiczne szybko mogą nagromadzić się w cienkich przewodach, wykorzystywanych najczęściej w układach chłodzenia. Są one winne wzmaganiu efektów korozji. Do zniszczenia instalacji dochodzi w błyskawicznym tempie. Osady z biofilmu bardzo dobrze przylegają do przewodów układu. Tego zjawiska nie da się usunąć z pomocą klasycznych metod filtracji.

W obiegach wody chłodniczej mogą rozwijać się różne typy mikroorganizmów. Wyższa temperatura wody wiąże się z występowaniem glonów wielokomórkowych. Do tego zbiorniki oraz rury mogą być zasiedlane przez różne typy mięczaków. Wody zimnej i ciepłej dotyczy problem biofilmu. Dokładniej określić go można jako ściśle przylegający do powierzchni układu osad, składający się z bakterii oraz pierwotniaków, dodatkowo grzybów i glonów jednokomórkowych. Biofilm charakteryzuje duża siła adhezji (przylegania do powierzchni instalacji). Mikroorganizmy są pokryte śluzową otoczką, która pozwala im przetrwać, a dodatkowo znacznie zmniejsza oddziaływanie stosowanych tradycyjnie środków dezynfekujących.

Cechami biofilmu są również: kohezja (utrzymanie spoistości organizmów wchodzących w jego skład) oraz ogromna zdolność ekspansji. Problem narastającej warstwy biofilmu rozprzestrzenia się w mgnieniu oka. Duży kłopot stanowi możliwość dyspersji. Jeśli w danym miejscu nie będzie już właściwych warunków do dalszego rozwoju biofilmu, część tworzących go komórek oddzieli się i wraz z wodą w obiegu przedostanie się dalej. Poważnym problemem w obiegach wody chłodniczej jest też fakt, że w biofilnie mogą wytwarzać się niebezpieczne grupy bakterii, jak Legionella.

Legionella, przenoszona drogą wodną, to groźny patogen wywołujący ostre zapalenie płuc, które, w skrajnych przypadkach, może zakończyć się śmiercią. Bakterie świetnie rozwijają się w biofilmie powstającym w obiegach wody chłodzącej, gdzie jej temperatura wynosi zazwyczaj od 20⁰C do 40⁰C. Pojedyncze pałeczki Legionella dostają się do biofilmu, a następnie w optymalnych dla siebie warunkach temperaturowych (od 20⁰C do 50⁰C) rozmnażają się i przenoszą do kolejnych fragmentów instalacji. W obiegach wody chłodzącej do zwalczania Legionelli stosuje się dezynfekcję chemiczną, czyli kondycjonowanie wody przy pomocy biocydów nieutleniających.

W eksploatacji układów obiegów wody chłodniczej z biofilmem może dojść do wielu strat w przedsiębiorstwie. To kosztowny serwis, potrzeba wymiany części instalacji lub w skrajnych przypadkach całości. Biofilm szybko doprowadza do przytykania przewodów, problemów z wydajnością, skutecznością układu, tworzy izolację do wymiany ciepła. Szybszy rozwój korozji, który powoduje bioflm w obiegach wody chłodniczej, też nie jest najlepszą nowiną. To wszystko prowadzi do ogromnych kosztów, zastojów w działaniu.

Biocydy w obiegach wody chłodniczej

Biofilm w obiegach wody chłodniczej to bardzo trudny przeciwnik ze względu na jego dużą odporność na czynniki zewnętrzne. Doskonale przylega do powierzchni, co wyklucza możliwość jego usuwania mechanicznego, na przykład poprzez zwiększenie ciśnienia. Na niektóre rodzaje bakterii mogłaby zadziałać ciecz o wyższej temperaturze, jednak takie rozwiązanie nie ma swojego zastosowania w praktyce.

Sposobem na walkę z filmem biologicznym w obiegach wody chłodniczej są biocydy. Te środki można wykorzystać między innymi w: obiegach wież wyparnych, zamkniętych obiegach chłodzenia, obiegach skraplaczy natryskowo-wyparnych. Biocydy są w stanie przeniknąć przez warstwę śluzową ochraniającą organizmy, a następnie zniszczyć tworzące biofilm formy żywe oraz pierwotniaki.

Biocydy to szeroka grupa środków chemicznych, do której nalezą substancje o różnym działaniu i charakterze. Biocydy można podzielić na dwie zasadnicze grupy – utleniające i nieutleniające. Pierwsze z wymienionych działają naprawdę szybko. Utleniają materiał biologiczny. Drugi rodzaj środków, czyli nieutleniające, działają nieco wolniej i łagodniej, jednak nie mają większego wpływu na właściwości wody. Jedną z wymienianych zalet jest fakt, że bardzo dobrze sprawdzają się w mniejszych instalacjach.

Efekty stosowania biocydów w obiegach wody chłodniczej

Biocydy są preparatami, które skutecznie dezynfekują. Są w pełni przystosowane do działania w środowisku wodnym. Biocydy po pierwsze niszczą mikroorganizmy, a po drugie hamują ich przyrost. Proces dotyczy mikroorganizmów z grupy: bakterii, grzybów oraz glonów. Dzięki działaniu biocydu nie dochodzi do rozwoju biofilmu w obiegach wody chłodniczej. Dodatkowo biocydy są w stanie zapobiegać odorom związanym z działaniem bakterii siarkowych. W przypadku większości preparatów chemicznych wysoka skuteczność jest wykazywana nawet już przy niewielkich stężeniach biocydu. Większość tego typu preparatów jest przystosowana do działania w szerokim spektrum odczynu pH, wynoszącym od 6,5 do 9,5. Wiele z biocydów jest oznaczonych przez producentów jako biodegradowalne.

Obecnie na rynku można znaleźć coraz większą gamę biocydów przystosowanych do działania w otwartych układach chłodzenia z recyrkulacją, jak też do wody obiegowej w układach zamkniętych chłodzenia oraz w dezynfekcji wody lodowej. Tworzone biocydy w dużej części pozostają obojętne dla powierzchni materiałów instalacji i nie prowadzą do możliwości wystąpienia korozji.

Właściwe dozowanie środków chemicznych do wody chłodniczej

Znaczenie ma nie tylko dobór odpowiedniego preparatu, ale również jego właściwa dawka. Dozowanie środków chemicznych do wody powinno być dobierane do indywidualnego przypadku i warunków panujących w przedsiębiorstwie. W dozowaniu biocydów eksperci często decydują się na przeprowadzenie dezynfekcji szokowej. Polega ona na dodaniu dużej dawki biocydów. Dzięki temu mikroorganizmy nie będą miały szansy uodpornić się na działanie preparatu. Dopiero później prowadzona jest dezynfekcja podtrzymująca. Dzięki niej nie dochodzi do ponownego powstania warstwy filmu biologicznego. Taka strategia wymaga najczęściej zastosowania dwóch rodzajów biocydów – utleniającego i nieutleniającego, podawanych w odpowiednich dawkach. Właściwy dobór preparatów pozwala też na ograniczenie tworzenia się warstwy osadów oraz powstawania korozji.

W celu doboru odpowiednich preparatów do wody w obiegach chłodniczych oraz ustalenia właściwej dawki środków chemicznych, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści służą radą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie kondycjonowania wody.

Prawidłowe działanie układów kotłowych oraz grzewczych jest bezpośrednio związane z jakością wody dostarczanej do nich. Woda pełna zanieczyszczeń mogłaby szybko doprowadzić do powstawania awarii, znacznie szybszej korozji, problemów z przepływem. Z tego względu powinna zostać odpowiednio przygotowana zanim jeszcze trafi do układu.

Co decyduje o jakości wody zasilającej układy kotłowe i grzewcze?

Przygotowanie wody zasilającej układy kotłowe i grzewcze najczęściej dąży do tego, aby odpowiadała ona normom wyznaczonym przez producenta urządzeń oraz przepisom dotyczącym wody zasilającej oraz kotłowej. Można wyznaczyć kilka ważnych aspektów decydujących o tym, do jakich parametrów należy doprowadzić wodę w układach kotłowych i grzewczych. Czynnikami, które w głównej mierze decydują o ostatecznych parametrach jakości wody są:

 • Parametry pracy kotła
 • Warunki eksploatacyjne układu kotłowego bądź grzewczego
 • Obciążenia powierzchni wymiany ciepła w kotle
 • Konstrukcja kotła
 • Wymagania przedstawione przez producenta kotła, dotyczące jakości wody zasilającej oraz kotłowej. Powinny być zgodne z normami krajowymi oraz unijnymi

Najważniejsze dokumenty określające parametry wody w układach kotłowych i grzewczych

Dopuszczalne parametry wody do układów kotłowych i grzewczych oraz sposoby ochrony instalacji określa dokumentacja techniczna odpowiednia dla danego źródła ciepła. Takie materiały są najczęściej przygotowywane przez producenta. Ogólnie rzecz ujmując, najważniejsze jest, aby woda nie powodowała tworzenia się kamienia kotłowego oraz nie charakteryzowała się właściwościami korozyjnymi. Ilość tlenu w wodzie również powinna być właściwa, by nie przyspieszać korozji. Najważniejszymi dokumentami, do których odwołują się producenci, są:

 • PN-C-04607:1993 Woda w  instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody – ma ona co prawda status normy wycofanej, ale wciąż jest powołana w załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i tym samym jej stosowanie jest obowiązkowe
 • PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i  badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
 • PN-EN 12952-12 Kotły wodnorurowe i  urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

Przedstawione normy są przydatne nie tylko w przypadku wody obiegowej, ale także przy użytkowaniu instalacji ze źródłem, dla którego producent nie określił sam dokładnych wymagań względem działania i jakości wody zasilającej. Na właściwości wody zasilającej źródło ciepła oraz wodę obiegową niebagatelny wpływ ma skład wody uzupełniającej straty w instalacjach. Jej jakość również jest określona w normie PN-85/C-04601 dla ilości powyżej 5 m3/h.

Wśród ważnych dokumentów, w których również można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat jakości wody w układach grzewczych i kotłowych, odwoływać się można także do:

 • DIN EN 12953  Część 10: Kotły pojemnościowe – Wymagania co do jakości wody zasilającej i kotłowej
 • TRD 611: Woda zasilająca i kotłowa w wytwornicach pary dla w grupie IV
 • TRD 612: Woda w wytwornicach wody gorącej z grup II do IV
 • VdTÜV – Strona TCh 1453: Wytyczne dla wody zasilającej, kotłowej i pary w wytwornicach pary z dop. nadciśn. rob. do  68 bar
 • VGB-R 405 L: Wytyczne dla wody zasilającej, kotłowej  i pary w wytwornicach pary z dop. nadciśn. rob. powyżej  68 bar
 • VdTÜV – Strona  TCh 1466 / AGFW – Strona 5/15: Wytyczne dla wody obiegowej w instalacja wody gorącej i ciepłej wody
 • VGB- M 410 N: Wymagania jakościowe dla wody w sieciach dalekosiężnych
 • VDI – Wytyczne 2035: Zabezpieczenie antykorozyjne wodnych instalacji grzewczych

Parametry wody do układów kotłowych i grzewczych

Poniżej przedstawione są najważniejsze wymagania dotyczące jakości wody w układach grzewczych i kotłowych. Pierwsza z tabel prezentuje wymagania dotyczące wody zasilającej kocioł parowy. Następna tabela jest związana z wymaganiami, co do jakości wody kotłowej. Ostatnia zbiera dane związane z jakością kondensatu.

Wymagania dotyczące jakości wody kotłowej
Wymagania dotyczące wody zasilającej
Wymagania dotyczące jakości kondensatu

Problemy z jakością wody w układach kotłowych i grzewczych

W wodzie do układów grzewczych i kotłowych mogą znajdować się substancje, które niekiedy będą wchodzić w reakcje między sobą lub z elementami instalacji. Takim zależnościom sprzyja ciśnienie oraz wysokie temperatury panujące w układach grzewczych i kotłowych. Do największych problemów związanych z jakością wody należą:

 • Większe prawdopodobieństwo powstawania korozji rur, wymienników, elementów kotła, liczne awarie
 • Uszkodzenia pomp ciepła spowodowane zanieczyszczeniami różnego typu (osady, korozja elektrochemiczna)
 • Pogarszające się warunki przepływu w przewodach i wymiennikach z powodu narastającego kamienia kotłowego – znaczny wzrost oporu przepływu, zmniejszenie przekroju rur, mniejsza wymiana ciepła, wtórne warunki korozji
 • Niewłaściwe działanie zaworów – zanieczyszczenia osiadające w nich mogą prowadzić do przecieków i problemów z regulacją

Odpowiednie przygotowanie wody do układów grzewczych i kotłowych jest niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa przeprowadzania tego procesu. Ponadto to właśnie odpowiednia jakość wody sprawia, że układ może być ekonomiczny w eksploatacji. Parametry robocze są w stanie utrzymać się cały czas na praktycznie niezmiennym poziomie. To zapewnia jednakową wydajność przez cały czas pracy układu.

Zastosowanie odpowiednio dobranych metod uzdatniania wody oraz kondycjonowania wody jest w stanie zapewnić długą oraz ekonomiczną pracę układów grzewczych i kotłowych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań przedsiębiorstwo z pewnością nie poniesie strat w tym zakresie.

Na które parametry wody szczególnie zwracać uwagę?

Bez wody o odpowiednich parametrach, układy kotłowe i grzewcze bez przerwy podlegałyby awariom, uszkodzeniom i częstej potrzebie serwisowania. W kontekście parametrów wody do układów kotłowych i grzewczych, warto zdawać sobie sprawę z kluczowych właściwości wody, jakie należy mieć pod kontrolą i które odegrają największą rolę.

 • Wolny dwutlenek węgla – jest to wskaźnik ściśle powiązany ze wzrostem odczynu pH. W wodzie kotłowej, przy wzroście temperatury, z węglanów powstaje dwutlenek węgla i ług sodowy. Ług sodowy nie przemieszcza się do pary, czego skutkiem jest alkalizacja wody. W układach pary i kondensatu dwutlenek węgla powoduje problemy ze zbyt niskim odczynem pH oraz z korozją. W tych układach stosuje się najczęściej dodatkową alkalizację. Proces jest możliwy dzięki dozowaniu preparatów wspomagających
 • Odczyn pH wody – odczyn pH pozwala określić zasadowość wody kotłowej. Wartość ta ulega wzrostowi, jeśli na skutek działań termicznych wewnątrz kotła lub w zbiorniku zasilającym, dochodzi do rozbicia węglanu wapnia i uwalniania węglanów. Przekroczenie 12 mmol/l może skutkować pienieniem się wody kotłowej i rozpoczęciem powstawania wżerów ługowych. Aby tego uniknąć, w wielu przypadkach konieczne jest obniżanie odczynu pH wody. Odbywa się ono podczas procesu odszlamiania. Jest to proces możliwy do przeprowadzenia, jeśli woda ma niską przewodność. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu odwróconą osmozę oraz dekarbonizację
 • Twardość resztkowa wody – pomimo wielu procesów uzdatniania wody, może w niej pozostać twardość resztkowa. Zapobieganie odkładaniu się kamienia kotłowego oraz wiązanie twardości resztkowej jest możliwe dzięki zastosowaniu dedykowanych środków chemicznych do kondycjonowania wody. Korekcie chemicznej pod tym kątem jest poddawana najczęściej woda zasilająca, która dopiero co trafia do obiegu. Powracający kondensat nie wymaga ponownego zastosowania chemii, nie niesie ze sobą obciążenia twardością
 • Zawartość tlenu w wodzie – jeśli w wodzie zasilającej będzie znajdował się rozpuszczony tlen, to wystąpienie korozji jest prawie pewne. Najpierw powstają ogniska, potem dziury. Tlen usuwa się z wody poprzez procesy termicznego odgazowywania lub dozowanie odpowiednich preparatów wiążących tlen
 • Przewodność wody i zagęszczenie w kotle – przewodność wody bezpośrednio wskazuje na ilość soli znajdujących się w wodzie. Wzrost zasolenia przekłada się więc na wzrost przewodności wody. Przy użytkowaniu kotłów parowych, sole znajdujące się w wodzie zasilającej ulegają zagęszczeniu. Kocioł grzewczy opuszcza jedynie woda, która całkowicie została pozbawiona soli i przybiera ona postać pary wodnej. Odszlamianie lub odsalanie jest procesem, w którym usuwane są sole. Jeśli w wodzie kotłowej jest zbyt wiele soli, powinna być ona odprowadzana do kanalizacji i zastępowana wodą zasilającą o znacznie niższym stopniu zasolenia. Przewodność powinna być parametrem stale monitorowanym, a odsalanie przeprowadzane regularnie. Brak dopilnowania tych czynności może skutkować pienieniem się wody, przedostawaniem się soli do fazy parowej, co powoduje korozje, awarie, pozostawanie osadów

Uzdatnianie wody w układach kotłowych i grzewczych

Stacja uzdatniania wody powinna zostać dokładnie dopasowana do potrzeb układu grzewczego lub kotłowego. W dążeniach do braku korozji oraz osadów mineralnych, proponowane są rozwiązania takie jak: zmiękczanie wody na złożach jonowymiennych z silnie kwaśnym kationitom regenerowanym kationem sodowym, demineralizacja wody z zastosowaniem przemysłowej odwróconej osmozy, dekarbonizacja wody. Metody uzdatniania wody łączy się z dozowaniem odpowiednio dobranych środków do korekty chemicznej wody. Ważny etap stanowi również odgazowanie termiczne wody zasilającej jeszcze przed wprowadzeniem do kotła.

Jeśli układ kotłowy lub grzewczy jest zasilany wodą wodociągową, stacja uzdatniania wody będzie znacznie mniej rozbudowana niż miałoby to miejsce w przypadku pobierania wody z własnego ujęcia.

Kondycjonowanie wody w układach kotłowych i grzewczych

W uzyskaniu wody do układów grzewczych i kotłowych pomagają nie tylko tradycyjne metody uzdatniania wody, ale również jej odpowiednia korekta chemiczna. Dzięki właściwie dobranemu kondycjonowaniu wody można pozyskać:

 • Stabilizację resztkowej twardości wody
 • Przeciwdziałanie nagromadzaniu się kamienia kotłowego w układach
 • Redukcję korozyjności
 • Uzyskanie odpowiedniego odczynu pH
 • Związanie resztkowego tlenu

Wśród środków chemicznych stosowanych w układach do kondycjonowania wody kotłowej można wymienić:

 • Inhibitory korozji
 • Stabilizatory twardości wody
 • Środki dyspergujące, czyli zapobiegające wzrostowi i osadzaniu się cząstek stałych obecnych w wodzie
 • Odtleniacze – usuwają z wody tlen szczątkowy poprzez reakcję chemiczną
 • Środki alkalizujące – substancje odpowiedzialne za podniesienie poziomu odczynu pH wody zasilającej i kotłowej

Od jakiegoś czasu na popularności zyskują preparaty wielofunkcyjne do kondycjonowania wody kotłowej. Są to specjalne środki chemiczne oparte o działanie kilku komponentów. Najczęściej łączą w sobie funkcję: odtleniacza, inhibitora korozji, dyspergantu oraz antyskalanty. Są o wiele wygodniejsze w użytkowaniu, przez co bardzo chętnie wybierane. Zaletą jest również efekt synergetyczny, co oznacza, że w takich mieszaninach właściwości poszczególnych komponentów są bardziej korzystne, dają lepsze efekty niż to wynika z procentowej zawartości danych składników w mieszance.

Dzięki preparatom wielofunkcyjnym do kondycjonowania wody kotłowej można: zredukować ilość pomp do dozowania środków chemicznych, zapewnić efektywniejsze działanie, o którym już zostało wspomniane wyżej, uzyskać niższe koszty eksploatacyjne.

Poprawa jakości wody do układów grzewczych i kotłowych

Jak już było wspominane wielokrotnie w artykule, bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Dlatego zachęcamy właścicieli firm do kontaktu. Pomożemy w doborze metod uzdatniania wody oraz kondycjonowania wody, dostosowane w pełni do potrzeb i warunków panujących w przedsiębiorstwie. Nasi specjaliści dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod uzdatniania wody, służą radą. Na podstawie zebranych danych powstaje projekt technologiczny, a uwieńczeniem jest montaż wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji. Istnieje możliwość świadczenia usług serwisowych oraz przeszkolenia kadry z niezbędnych czynności podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody w układzie kotłowym lub grzewczym.

Woda pełni bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach korzystających z form wtryskowych. Wtryskarki potrzebują wody do chłodzenia samych form, jak i oleju hydraulicznego. Niezbędne jest dopilnowanie jej parametrów. W przeciwnym razie może stanowić ogromne zagrożenie dla całego układu i doprowadzić do niebotycznych strat finansowych. W znaczącej większości istnieje potrzeba uzdatniania wody w celu doprowadzenia jej parametrów do takich, które będą neutralne w stosunku do układów wtryskarek.

Woda a chłodzenie wtryskarek

Jakość wody oraz właściwe utrzymanie jej parametrów są ważne ze względu na rolę, jaką pełni woda w odniesieniu do wtryskarek. Jest niezbędnym medium do chłodzenia samych form wtryskowych, jak również oleju hydraulicznego. Instalacje, przez które przepływa, są najczęściej skonstruowane z bardzo wąskich przewodów. Należy zadbać o to, aby substancje obecne w wodzie na nie nie oddziaływały. Wytrącające się z wody osady, bytujące w wodzie bakterie lub właściwości korozyjne szybko mogłyby doprowadzić do kosztownej awarii, zastoju w działaniu, a co za tym idzie – ogromnych strat dla całego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o wpływ wody na olej hydrauliczny, to taka niewłaściwej jakości może doprowadzić do niepotrzebnego wzrostu jego temperatury.

Woda ma ogromny wpływ na formy wtryskowe i ostateczny wytwarzany w nich produkt. Jeśli forma wtryskowa nie zostanie schłodzona w odpowiedni sposób, odciśnięte kształty mogą być niedokładne, wybrakowane, nieodpowiednie. Użytkowanie wody o właściwie dobranych parametrach pozwala unikać: zamulenia układu, spadków wydajności, korozji, problemów z przepływem wody, skażenia układu bakteriami, odkładaniem się osadów w przewodach.

Jakie zanieczyszczenia wody stanowią szczególnie niebezpieczeństwo dla wtryskarek?

Zagrożeń związanych z jakością wody pojawia się naprawdę wiele. Na samej górze listy z całą pewnością należy wymienić: zanieczyszczenia mechaniczne oraz wysoki stopień twardości wody. Jeśli woda pochodzi z własnego ujęcia, prawdopodobnie dotyczy jej problem zbyt wysokiego stężenia żelaza i manganu w wodzie. Do tego dużym kłopotem są zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz właściwości korozyjne wody.

Wysoki stopień twardości wody

Za największy z problemów i niezbędny do wyeliminowania, uznawana jest wysoka twardość wody. Najgorszym skutkiem jest oczywiście wytracający się osad znany dobrze pod określeniem kamienia kotłowego. Im woda jest twardsza, tym szybciej gromadzi się i więcej zalega osadu na: powierzchniach wymiany ciepła w formach wtryskowych, elementach chłodzących olej hydrauliczny, w maszynach chłodniczych, w wieży chłodniczej, w strefie zasilania ślimaków. Twarda woda w dużym stopniu przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię do chłodzenia maszyn. Dane są zatrważające – 1,5 mm kamienia kotłowego to wzrost zapotrzebowania na energię w wymiarze 28%. To ogromne straty finansowe w skali miesiąca czy roku.

Żelazo i mangan w wodzie

Żelazo i mangan, podobnie jak twarda woda, powodują wytrącanie się osadów. Ich przechodzenie podczas przepływu wody od form rozpuszczonych w nierozpuszczalne, skutkuje pojawianiem się rdzawych i smolistych osadów w instalacjach. Te, podobnie jak kamień kotłowy, powodują szereg problemów z wydajnością, przepływem wody. Pod osadami szybciej dochodzi do korozji. Do tego jest jeszcze kwestia bakterii żelazistych i manganowych, które powodują powstawanie środowiska idealnego do rozwoju filmu biologicznego.

Właściwości korozyjne wody

Właściciele form wtryskowych szczególnie powinni obawiać się korozji. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia korozji na materiałach instalacji istnieje przy użytkowaniu wody bogatej w tlen. Prędkość rozwoju procesów korozyjnych jest uzależniona od wielu czynników. Wśród nich z całą pewnością należy wymienić: zawartość tlenu w wodzie, odczyn pH wody, obecność bakterii redukujących siarczany w wodzie, ilość soli, prędkość przepływu wody. Korozja w instalacji niesie ze sobą wiele zagrożeń, a wśród nich osady i szlam.

Brak przeciwdziałania w powstawaniu korozji może doprowadzić do: uszkodzenia chłodnic oleju, zapychania filtrów na podłączeniu wody chłodzącej do maszyn, korozji kanałów chłodzących w formach wtryskowych, zapychania otworów chłodzących we wtryskarkach, zapychania zaworów elektromagnetycznych układu chłodzenia wodą.

Mikroorganizmy w wodzie

Kolejnym niebezpieczeństwem są mikroorganizmy. Warstwa filmu biologicznego jest czterokrotnie gorszym przewodnikiem ciepła niż kamień kotłowy! Bakterie, glony, pleśnie szybko zmniejszają przekrój przewodów. Zatkanie wąskich instalacji przy problemach z biofilmem jest praktycznie nie do uniknięcia. Pod warstwą filmu biologicznego szybko dochodzi do utworzenia korozji. Zapobieganie powstawaniu warstwy mikroorganizmów jest w przypadku wtryskarek priorytetem!

Jaka powinna być woda do wtryskarek?

Nie znajdziemy odgórnie ustalonych norm, co do tego, jakie parametry powinna mieć woda przeznaczona do wtryskarek. Obecnie, w coraz większej ilości nowo produkowanych urządzeń pojawiają się rekomendacje od producentów w tym względzie. Najlepiej poczynić działania związane z poprawą jakości wody już na początku działalności, zaraz po instalacji wtryskarek. To da najlepsze efekty i już od początku zabezpieczy maszyny przed poważnymi awariami do jakich doprowadzają zanieczyszczenia obecne w wodzie.

Uzdatnianie wody do wtryskarek

Wśród najpopularniejszych rozwiązań w uzdatnianiu wody do wtryskarek proponowana jest filtracja mechaniczna. Odpowiednie uzdatnianie wody pod tym kątem zapobiega zatykaniu przewodów i problemom z przepływem, jakie mogą wywoływać cząstki stałe. Najczęściej rekomendowana jest filtracja boczniakowa. Woda krąży w układzie i w międzyczasie przepływa przez filtry mechaniczne. Jest stale oczyszczana z zanieczyszczeń mechanicznych.

Kolejnym często wybieranym rozwiązaniem przez właścicieli wtryskarek są przemysłowe zmiękczacze wody działające na zasadzie wymiany jonowej. W zależności od zapotrzebowania na miękką wodę, jest to jedno bądź kilka urządzeń działających równolegle. W przypadku problemów z żelazem i manganem niezastąpionym rozwiązaniem są przemysłowe odżelaziacze i odmanganiacze wody ze wstępnym napowietrzaniem. Jest to rozwiązanie skuteczne, wydajne, a przy tym bardzo ekonomiczne i nieszkodliwe dla środowiska.

Kondycjonowanie wody do wtryskarek

Kluczową rolę w przygotowaniu wody do wtryskarek odgrywa korekta chemiczna wody. Wśród zalecanych środków są: inhibitory korozji, biocydy do walki z warstwą mikrobiologiczną oraz antyskalanty do usuwania twardości resztkowej wody. Odpowiednie dozowanie środków chemicznych daje szansę na utrzymanie układu w doskonałym stanie przez cały czas jego działania.

Dobór metod uzdatniania wody do wtryskarek

Metody uzdatniania wody do wtryskarek winny być dobierane indywidualnie do każdego przypadku. Dzięki temu rozwiązania będą optymalne pod względem skuteczności oraz kosztów eksploatacyjnych. W celu doboru urządzeń do uzdatniania wody, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przeprowadzą wywiad, niekiedy potrzebne może być wykonanie profesjonalnej analizy wody. Na podstawie zebranych informacji dobierane są metody uzdatniania wody, powstaje projekt technologiczny. Następnym krokiem jest już montaż stacji uzdatniania wody. Nasza firma świadczy również usługi z zakresu serwisu oraz ewentualnego przeszkolenia pracowników przedsiębiorstwa w celu obsługi stacji uzdatniania wody. Służymy pomocą.