Usuwanie żelaza z napowietrzaniem

Usuwanie żelaza z napowietrzaniem

Napowietrzenie wody w procesie usuwania żelaza znacząco przyspiesza wytrącanie się zanieczyszczeń. Dodatkowo zapewnia usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla obecnego w wodzie. Napowietrzona woda filtrowana jest na złożach filtracyjnych.

więcej...

Usuwanie żelaza i manganu z napowietrzaniem

Usuwanie żelaza i manganu z napowietrzaniem

Napowietrzenie wody w procesie usuwania żelaza znacząco przyspiesza wytrącanie się zanieczyszczeń. Dodatkowo zapewnia usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla obecnego w wodzie. Napowietrzona woda filtrowana jest na złożach filtracyjnych.

więcej...

Usuwanie żelaza i manganu bez napowietrzania

Usuwanie żelaza i manganu bez napowietrzania

Redukcję związków żelaza i manganu bez wstępnego napowietrzenia można przeprowadzić na dwa sposoby. W tym celu stosuje się złoża jonowymienne regenerowane roztworem solanki lub złoża regenerowane chemicznie (nadmanganianem potasu). Częściej stosowana jest technologia wymiany jonowej.

więcej...