EN
Miasta i gminy

Obsługujemy centralne stacje dla miast i gmin w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

Miasta i gminy odpowiadają za jakość wody dostarczanej mieszkańcom poprzez sieć wodociągową. Ich obowiązkiem jest dostosowanie jakości do obowiązujących w Polsce norm prawnych. Woda powinna być czysta, bezpieczna. Nie może zawierać żadnych substancji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia. Proces uzdatniania wody jest nieodzowny w uzyskaniu tej o dostatecznych parametrach. Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie wód powierzchniowych i głębinowych niezbędne jest zastosowanie coraz bardziej skomplikowanych procesów.

Woda na cele spożywcze i użytkowe powinna być dostarczana do odbiorców nie tylko w odpowiedniej jakości, ale również ilości. Zastosowane stacje uzdatniania wody muszą więc być nie tylko skuteczne, ale też o dobrze dobranej wydajności. Do zanieczyszczenia wód przyczynia się wiele substancji organicznych i nieorganicznych. Wody podziemne mają bardziej stabilny skład chemiczny przez cały rok w przeciwieństwie do wód powierzchniowych. Przez to w zależności od źródła pochodzenia wody, należy stosować nieco inne rozwiązania.

W przypadku miast i gmin przyczyny podejmowania współpracy są naprawdę różne. Niekiedy niezbędne jest wyposażenie nowej placówki, rozbudowa o dodatkowe etapy uzdatniania wody. Innym razem chodzi o modernizację i wprowadzenie nowoczesnych, bardziej wydajnych i ekonomicznych technologii. Sieć wodociągowa z własną stacją uzdatniania wody daje bardzo duże możliwości dla gminy, choćby w kwestii kształtowania cen za wodę, przy uwzględnieniu finansowych możliwości mieszkańców.

Do najczęściej stosowanych metod uzdatniania wody w przypadku gmin należą: redukcja zanieczyszczeń mechanicznych z wody, eliminacja wysokich stężeń żelaza i manganu z wody, a także niewłaściwego zapachu, obniżanie stopnia twardości wody. Bardzo popularnym urządzeniem w przypadku rozwiązań do gmin i miast jest dezynfekcja z zastosowaniem lampy bakteriobójczej, opierającej swoje działanie na promieniowaniu ultrafioletowym. Stanowi doskonałe uzupełnienie stacji uzdatniania wody i ochronę przed skażeniem mikrobiologicznym.