EN
Budynki biurowe

Zapewniamy najlepszą wodę w budynkach biurowych w całej Polsce. Uzdatnianiem zajmujemy się od 20 lat.

Zapewnienie wody o odpowiedniej jakości do celów socjalno-bytowych powinno być jednym z zadań podjętych przez każde przedsiębiorstwo, które nie tylko chce zapewnić większy komfort codziennego funkcjonowania swoim pracownikom, ale również obniżyć koszty związane z eksploatacją obiektu biurowego. Woda o właściwych parametrach nie pozostawia po sobie trudnych do usuwania osadów, nie doprowadza do spadków wydajności instalacji, ani pogorszenia działania sprzętów mających styczność z wodą.

Woda pozbawiona zanieczyszczeń charakteryzuje się właściwym smakiem, zapachem i barwą, co dodatkowo pozwala na jej pełne wykorzystanie do celów spożywczych. Użytkowanie wody właściwej jakości sprawia, że ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek awarii maleje, a standardy w danym przedsiębiorstwie znacznie wzrastają. Jakość wody jest w dużej mierze zależna od ujęcia, z którego pochodzi. Kłopoty związane z parametrami mogą być inne w przypadku wody wodociągowej, a inne w odniesieniu do wody pochodzącej z własnego ujęcia.

Jednym z najczęściej występujących zjawisk, które należy skorygować w przypadku wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe, jest wysoki stopień twardości wody. Niekiedy potrzebne jest także doszlifowanie jakości pod względem właściwości organoleptycznych, jak: smak, barwa, zapach, mętność. Woda z własnego ujęcia może wymagać niwelacji stężenia żelaza oraz manganu. W tym przypadku największym priorytetem będzie zlecenie kompleksowej analizy wody, która wykaże, jakie rozwiązanie będzie optymalnym do zastosowania.

W przypadku budynków biurowych Klienci bardzo częste decydują się na zastosowanie centralnych zmiękczaczy wody, działających na zasadzie wymiany jonowej. Poprawa smaku, zapachu i barwy jest możliwa z zastosowaniem węgla aktywnego, na przykład za pośrednictwem kolumny węglowej. Przy własnych ujęciach wody stosuje się odżelaziacze oraz odmanganiacze wody. Instalację można dodatkowo zabezpieczyć przed skażeniem mikrobiologicznym, dzięki lampie bakteriobójczej. Stacja uzdatniania wody jest dobierana do potrzeb.