EN
Malarnie i proszkownie

Zapewniamy najlepszą wodę dla malarni i proszkowni w całej Polsce. Uzdatnianiem zajmujemy się od 20 lat.

Każda nowoczesna lakiernia, malarnia, proszkownia, chcąca świadczyć usługi na najwyższym poziomie, powinna być zaopatrzona w dostosowaną do potrzeb stację uzdatniania wody. Woda o właściwych parametrach pozwala zachować odpowiednią jakość powłoki lakierniczej, jest niezbędna w procesie przygotowania i czyszczenia detalu, przez jego lakierowanie, aż do procesu suszenia. Jakość i ilość wykorzystywanej wody wpływa na efekt końcowy produktu. Dodatkowo warto brać pod uwagę aspekt ekologiczny.

W zakładach tego typu bardzo ważna jest redukcja z wody metali ciężkich. Wszelkie przekroczenia związane z żelazem i manganem powinny być w pełni eliminowane. Procesem wykorzystywanym w malarniach i proszkowniach jest demineralizacja wody. Woda powinna być wolna od związków chemicznych w niej rozpuszczonych, ponieważ te mogą podlegać wielu reakcjom, niekorzystnie oddziałującym na urządzenia stosowane w przedsiębiorstwach i mające styczność z wodą, jak też sam proces malowania.

Największą obawę powinno wzbudzać wtrącanie się węglanów wapnia i magnezu w postaci osadów powszechnie zwanych kamieniem kotłowym. Osad po twardej wodzie ma niebagatelny wpływ na wydajność działania urządzeń, a awarie powodowane przez jego występowanie potrafią być naprawdę kosztowne w naprawie. Równie istotna jest redukcja chloru i jego pochodnych, fosforanów, siarczanów. Woda powinna być całkowicie pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. Należy kontrolować przewodność wody oraz utrzymać stały skład chemiczny.

W malarniach i proszkowniach stacje uzdatniania wody są projektowane zgodnie z wynikami analizy wody, oczekiwanymi rezultatami związanymi z jej parametrami, warunkami panującymi w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej w skład stacji uzdatniania wody wchodzą: filtry wstępne, odżelaziacze wody, odmanganiacze wody, zmiękczacze wody, przemysłowe systemy odwróconej osmozy. Stacje uzdatniania wody projektowane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, a oprócz doboru urządzeń i montażu, nasza firma służy także profesjonalnym serwisem i konserwacją.