EN
Szpitale i laboratoria

Obsługujemy szpitale i laboratoria w całej Polsce. Wodę uzdatniamy od 20 lat.

Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych w szpitalach oraz laboratoriach jest niezwykle istotnym procederem. W placówkach medycznych woda znajduje swoje zastosowanie podczas przeprowadzania dializ, obsługi sprzętu ultradźwiękowego, sterylizacji narzędzi, sprzętu lekarskiego, testów, myjek laboratoryjnych, do mycia basenów. Oprócz tego woda pełni w takich obiektach klasyczną rolę – jest używana do zasilania kotłów parowych czy szeroko rozumianych celów socjalno-bytowych, zasilania klimatyzacji.

Woda wykorzystywana w szpitalach i laboratoriach musi zazwyczaj spełniać znacznie bardziej rygorystyczne normy niż te, którymi objęta jest woda przeznaczona na cele spożywcze. Woda nieodpowiedniej jakości stanowi realne niebezpieczeństwo, prowadzi do uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego, zaburza wyniki precyzyjnych pomiarów. Na odpowiedniej jakości wody zyskuje cała placówka medyczna – ponoszone koszty są znacznie mniejsze, łatwiej utrzymać higienę, porządek, woda jest bezpieczna i nie ma negatywnego wpływu na sprzęt czy przeprowadzane procesy.

Do uzdatniania wody w laboratoriach oraz szpitalach bardzo często wykorzystywana jest przemysłowa odwrócona osmoza. Między innymi dzięki tej metodzie można pozyskać wodę demineralizowaną, ultraczystą. Równie istotna jest dezynfekcja wody ciepłej oraz zimnej, dzięki której możliwe jest wyeliminowanie szkodliwych bakterii, w tym także rodzaju Legionella pneumophila. Stacją uzdatniania wody powinny zostać objęte zarówno główne ujęcia wody, jak też rezerwowe.

W szpitalach oraz laboratoriach najczęściej stosuje się takie metody uzdatniania wody, jak: zmiękczanie wody, kondycjonowanie wody, filtrację mechaniczną, odżelazianie wody, odmanganianie wody, odwróconą osmozę, dezynfekcję wody, uzdatnianie wody ciepłej. Wiele placówek zgłasza się z prośbą o stację uzdatniania wody przeznaczoną do centralnej sterylizatorni. Oddzielną kwestię stanowi przygotowanie wody kotłowej, zasilającej instalację grzewczą szpitala. Stacje uzdatniania wody są w pełni dopasowywane do potrzeb placówki.