EN
Złoże Turbidex

Złoże Turbidex

Naturalne złoże zeolitowe w postaci granulek krzemianu glinu przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń sedymentacyjnych. Powstaje w wyniku erupcji wulkanu i cechuje się najwyższą skutecznością w filtracji cząstek mechanicznych. Dzięki dużej porowatości, złoże wychwytuje sedymenty całą powierzchnią granulek. Mieszanka jest nierozpuszczalna i odporna na ścieranie, dzięki czemu nie wymaga okresowego uzupełniania. Złoże stosowane jest przede wszystkim do klarowania wody - eliminuje zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości 3-5 mikronów, dodatkowo usuwając iły i zawiesiny koloidalne. W porównaniu z tradycyjnym złożem kwarcowym usuwa nawet trzykrotnie większe ilości sedymentu.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu Turbidex? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.
Złoże kwarcowe

Złoże kwarcowe

Filtracyjne złoża kwarcowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń natury sedymentacyjnej. Skutecznie radzą sobie z usuwaniem cząstek mechanicznych, zawiesin i osadów. Stanowią najpopularniejsze medium stosowane w mechanicznej filtracji wody powierzchniowej i podziemnej. Złoże charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i całkowitą biernością w stosunku do uzdatnianej wody (nie rozpuszcza się z upływem czasu). Zanieczyszczenia mechaniczne zatrzymywane są na ziarnach krystalicznej krzemionki, i usuwane w procesie płukania wstecznego. Kwarcowe złoża filtracyjne nie wymagają środków chemicznych do regeneracji.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu kwarcowym? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.