Złoże Lewatit S1567

Złoże Lewatit S1567

Lewatit S1567 to silnie kwasowa, żelowa żywica kationitowa o ziarnach jednakowej wielkości (monodyspersyjną) i matrycy polistyrenowo-dwuwinylobenzenowej. Monodyspersyjne cząstki żywicy są stabilne chemicznie i osmotycznie - mogą zostać poddane dezynfekcji w procesie uzdatniania wody spożywczej. Złoże charakteryzuje wysoka kinetyka pracy, umożliwiająca zwiększenie roboczej zdolności wymiennej żywicy, w porównaniu z produktami o strukturze heterodyspersyjnej. Znaczna zdolność wymienna żywicy Lewatit S1567 zapewnia długie cykle pracy przy niskim poślizgu twardości.

Dodatkowe informacje
Złoże Purolite C100E

Złoże Purolite C100E

Purolite C100E to silnie kwaśna, polistyrenowa żywica kationitowa o strukturze żelowej i silnych właściwościach jonowymiennych. Złoże dostarczane jest w formie sodowej. Purolite C100E wykorzystywane jest w procesach zmiękczania wody, i sprawdza się zarówno w przypadku domowych stacji uzdatniania, jak i zastosowań przemysłowych. Żywica poddawana jest dodatkowemu oczyszczaniu w procesie produkcji, dzięki czemu może być stosowana w instalacjach spożywczych i wszędzie tam, gdzie występuje kontakt z żywnością. Posiada wysoką zdolność wymienną, dzięki czemu gwarantuje długie cykle pracy i oczekiwaną wydajność filtracji.

Dodatkowe informacje