EN
Złoże Lewatit S1567

Złoże Lewatit S1567

Lewatit S1567 to silnie kwasowa, żelowa żywica kationitowa o ziarnach jednakowej wielkości (monodyspersyjną) i matrycy polistyrenowo-dwuwinylobenzenowej. Monodyspersyjne cząstki żywicy są stabilne chemicznie i osmotycznie - mogą zostać poddane dezynfekcji w procesie uzdatniania wody spożywczej. Złoże charakteryzuje wysoka kinetyka pracy, umożliwiająca zwiększenie roboczej zdolności wymiennej żywicy, w porównaniu z produktami o strukturze heterodyspersyjnej. Znaczna zdolność wymienna żywicy Lewatit S1567 zapewnia długie cykle pracy przy niskim poślizgu twardości.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu Lewatit S1567? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.
Złoże Purolite C100E

Złoże Purolite C100E

Purolite C100E to silnie kwaśna, polistyrenowa żywica kationitowa o strukturze żelowej i silnych właściwościach jonowymiennych. Złoże dostarczane jest w formie sodowej. Purolite C100E wykorzystywane jest w procesach zmiękczania wody, i sprawdza się zarówno w przypadku domowych stacji uzdatniania, jak i zastosowań przemysłowych. Żywica poddawana jest dodatkowemu oczyszczaniu w procesie produkcji, dzięki czemu może być stosowana w instalacjach spożywczych i wszędzie tam, gdzie występuje kontakt z żywnością. Posiada wysoką zdolność wymienną, dzięki czemu gwarantuje długie cykle pracy i oczekiwaną wydajność filtracji.

Dodatkowe informacje
Chcesz uzyskać informacje o złożu Purolite C100E? Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź i fachowe doradztwo.