EN
Odżelaziacze i odmanganiacze wody Klarsan GS

Odżelaziacze i odmanganiacze wody Klarsan GS

Centralny filtr przemysłowy przeznaczony do redukcji stężenia związków żelaza i manganu bez konieczności wstępnego napowietrzania wody. Odżelazianie i odmanganianie przy użyciu filtra Klarsan GS możliwe jest dzięki zastosowaniu wysoce skutecznego złoża katalitycznego Greensand Plus. Metoda ta zalecana jest przede wszystkim w przypadku instalacji ze zbiornikiem hydroforowym przeponowym. Złoże odżelaziająco-odmanganiające Greensand Plus wymaga okresowej regeneracji przy pomocy nadmanganianu potasu. Bezawaryjny sterownik marki Clack odpowiada za automatyczną kontrolę nad procesem płukania wstecznego i regenerację utleniających właściwości złoża.

Pliki do pobrania