Demineralizacja wody do celów przemysłowych

Demineralizacja wody do celów przemysłowych

W wielu sektorach przemysłowych niezbędna jest woda o najwyższym stopniu czystości ze względów związanych z ochroną maszyn na linii produkcyjnej, instalacji mających styczność z wodą bądź samym procesem produkcji.

W takich przypadkach bardzo dobrze sprawdzają się precyzyjne i wydajne stacje uzdatniania wody, których głównym celem jest demineralizacja wody.

W tej realizacji wykorzystano odwróconą osmozę o dużej wydajności (250 l/h) oraz kolumnę demineralizującą. W skład stacji uzdatniania wody wchodzi również zbiornik przeznaczony do magazynowania uzdatnionej wody.

Całkowita wydajność stacji uzdatniania wody to 300 l/h.