Koniec problemów z kamieniem kotłowym we wspólnocie mieszkaniowej

Koniec problemów z kamieniem kotłowym we wspólnocie mieszkaniowej

Miękka woda niesie ze sobą zarówno codzienny komfort użytkowania, jak i spore oszczędności. Jej jakość ma również ogromny wpływ na instalacje wykorzystujące wodę jako medium. Twardy osad odkładający się we wnętrzu rur może powodować spadki wydajności oraz trudne do usunięcia problemy z przepływem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii oraz przedłużyć żywotność instalacji, warto zamontować stację uzdatniania wody. (więcej…)

Uzdatniona woda na potrzeby przemysłu

Uzdatniona woda na potrzeby przemysłu

Woda przeznaczona na cele przemysłowe musi się charakteryzować ściśle określonymi parametrami. W tym przypadku konieczne było jej zmiękczanie i demineralizacja. Rodzaj urządzeń oraz ich wydajność został dobrany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa. (więcej…)

Demineralizacja wody do zastosowań przemysłowych

Demineralizacja wody do zastosowań przemysłowych

Proces demineralizacji wody polega na całkowitej redukcji stężenia rozpuszczonych w niej soli mineralnych, co z kolei powoduje obniżenie jej przewodności. Woda poddana demineralizacji w ramach tej realizacji jest wykorzystywana w procesach technologicznych, między innymi do napełniania kotłów. (więcej…)