Uzdatnianie wody na potrzeby hoteli

Uzdatnianie wody na potrzeby hoteli

Zadaniem hoteli oraz pensjonatów jest zapewnienie swoim gościom najwyższej jakości usług. Jednym z nieodłącznych mediów, towarzyszących im podczas pobytu, jest woda. Jej jakość ma znaczenie nie tylko ze względu na usługi związane z bezpośrednim pobytem, jak zapewnienie wody odpowiedniej do kąpieli. Właściwe parametry należy utrzymać także ze względu na dobry stan instalacji, pracujących urządzeń AGD. Odpowiednia jakość wody pozwala oszczędzać na dozowaniu środków czystości, ułatwia sprzątanie pomieszczeń, pozwala utrzymać jakość prania na najwyższym poziomie. Dostosowanie jakości wody do obiektu jest kwestią indywidualną. (więcej…)

Przemysłowa lampa bakteriobójcza do stacji SUW

Przemysłowa lampa bakteriobójcza do stacji uzdatniania wody

Skażenie mikrobiologiczne wody to jeden z największych problemów, ponieważ takie zanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Przestrzeganie norm pod tym względem i dbanie o najwyższą jakość wody musi być szczególnie rygorystycznie przestrzegane przez dostawców, którzy zaopatrują w wodę całe wsie i miasta. (więcej…)

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

W zależności od wyników analizy wody, dobierana jest odpowiednia stacja uzdatniania wody. Są sytuacje, w których jedno urządzenie nie wystarcza – potrzebne jest zastosowanie kilku etapów. Istotne znaczenie ma dopasowanie odpowiedniej wydajności do potrzeb gospodarstwa domowego. (więcej…)

Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Choć chemiczne metody dezynfekcji wody nadal są niedoścignione pod względem powszechności stosowania, to coraz częściej obok nich wykorzystuje się także metody fizyczne, a zwłaszcza dezynfekcję za pomocą promieniowania ultrafioletowego. (więcej…)

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Gospodarstwa domowe korzystające z własnych ujęć jako głównego źródła wody użytkowej są narażone na problemy związane z jakością wody. Te są szczególnie zauważane w przypadku studni kopanych, ujmujących wodę z pierwszego poziomu wodonośnego. (więcej…)

Zabezpieczenie wody przed mikroorganizmami

Zabezpieczenie wody przed mikroorganizmami

Gospodarstwa domowe korzystające z własnego ujęcia wody są praktycznie przez cały czas narażone na możliwość skażenia mikrobiologicznego wody. Bakterie stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ich spożywanie wraz z wodą może doprowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet rozwoju chorób zakaźnych. (więcej…)