Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Choć chemiczne metody dezynfekcji wody nadal są niedoścignione pod względem powszechności stosowania, to coraz częściej obok nich wykorzystuje się także metody fizyczne, a zwłaszcza dezynfekcję za pomocą promieniowania ultrafioletowego. (więcej…)

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Gospodarstwa domowe korzystające z własnych ujęć jako głównego źródła wody użytkowej są narażone na problemy związane z jakością wody. Te są szczególnie zauważane w przypadku studni kopanych, ujmujących wodę z pierwszego poziomu wodonośnego. (więcej…)

Zabezpieczenie wody przed mikroorganizmami

Zabezpieczenie wody przed mikroorganizmami

Gospodarstwa domowe korzystające z własnego ujęcia wody są praktycznie przez cały czas narażone na możliwość skażenia mikrobiologicznego wody. Bakterie stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ich spożywanie wraz z wodą może doprowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet rozwoju chorób zakaźnych. (więcej…)

Usuwanie bakterii, żelaza, manganu i twardości wody

Usuwanie bakterii, żelaza, manganu i twardości wody

Żelazo, mangan i wysoka twardość wody to kłopoty, z którymi właściciele własnych ujęć borykają się najczęściej. Dodatkowo analiza wody może wykazać występowanie mikroorganizmów. Co robić w takiej sytuacji? Czy zawsze konieczny jest montaż stacji uzdatniania wody składającej się z kilku butli? (więcej…)