Przemysłowa lampa bakteriobójcza do stacji SUW

Przemysłowa lampa bakteriobójcza do stacji uzdatniania wody

Skażenie mikrobiologiczne wody to jeden z największych problemów, ponieważ takie zanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Przestrzeganie norm pod tym względem i dbanie o najwyższą jakość wody musi być szczególnie rygorystycznie przestrzegane przez dostawców, którzy zaopatrują w wodę całe wsie i miasta. (więcej…)

Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Woda z własnego ujęcia to często jedna wielka niewiadoma. W pewnych przypadkach okazuje się, że wystarcza jedynie doszlifowanie jakości wody. W innych najlepszym rozwiązaniem kłopotów związanych z właściwościami wody będzie wieloetapowa, zaprojektowana do potrzeb stacja uzdatniania wody. (więcej…)

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

W zależności od wyników analizy wody, dobierana jest odpowiednia stacja uzdatniania wody. Są sytuacje, w których jedno urządzenie nie wystarcza – potrzebne jest zastosowanie kilku etapów. Istotne znaczenie ma dopasowanie odpowiedniej wydajności do potrzeb gospodarstwa domowego. (więcej…)

Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Dezynfekcja wody z pomocą promieniowania UV w domu

Choć chemiczne metody dezynfekcji wody nadal są niedoścignione pod względem powszechności stosowania, to coraz częściej obok nich wykorzystuje się także metody fizyczne, a zwłaszcza dezynfekcję za pomocą promieniowania ultrafioletowego. (więcej…)