Woda do półotwartego układu wody lodowej

Woda do półotwartego układu wody lodowej

Woda o dokładnie dostosowanych parametrach ma ogromne znaczenie w przypadku zasilania obiegów chłodniczych. Odpowiednia jakość jest istotna ze względu na utrzymanie instalacji we właściwej kondycji. Chroni ją przed osadem, mułem, tworzeniem się mikroflory, zapewnia brak spadków intensywności chłodzenia oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia korozji.

Powyższa przemysłowa stacja uzdatniania wody powstała na potrzeby zasilania układu półotwartego wody lodowej. W skład zestawu wchodzą: profesjonalne zmiękczacze wody, system kondycjonowania wody z dozowaniem inhibitorów korozji oraz biocydów. Realizacja składa się z dwóch połączonych ze sobą stacji uzdatniania wody. Wydajność mniejszej, po prawej stronie wynosi 2 m3/h, natomiast większej stacji uzdatniania wody po lewej 3 m3/h.