Czysta woda na potrzeby produkcji materiałów budowlanych

Czysta woda na potrzeby produkcji materiałów budowlanych

Produkcja materiałów budowlanych wymaga zastosowania wody o odpowiednim składzie fizykochemicznym, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W przypadku wody z własnego ujęcia konieczne jest zatem zastosowanie filtracji mechanicznej, odżelaziaczy oraz lampy UV, która zapewnia pełną sterylność pozyskiwanej wody.

Zaprezentowana realizacja obejmuje trzy stopnie filtracji żelaza i manganu oraz lampę ultrafioletową, która eliminuje z wody wszelkie mikroorganizmy, w tym szkodliwe patogeny. Stacja uzdatniania wody osiąga wydajność na poziomie: 4-6m³/h.