Eliminacja zagrożenia związanego z bakterią Legionella

Eliminacja zagrożenia związanego z bakterią Legionella

Dwutlenek chloru (ClO2) to aktualnie najczęściej stosowany preparat biobójczy, który zapewnia sterylność wody pitnej i użytkowej. Dezynfekcja chemiczna zabezpiecza instalację przed rozwojem bakterii Legionella oraz namnażaniem innych mikroorganizmów, w tym szkodliwych patogenów.

Zaprezentowany na zdjęciu generator dwutlenku chloru zainstalowano w szpitalu, gdzie sterylność wody oraz całej instalacji ma zasadnicze znaczenie dla pacjentów i pracowników placówki. Wydajność systemu wynosi: 20 g (ClO2)/h.