Uzdatnianie wody na potrzeby hodowli kwiatów

Uzdatnianie wody na potrzeby hodowli kwiatów

Woda na potrzeby ogrodnictwa wymaga określonych parametrów. W tym przypadku woda demineralizowana po odwróconej osmozie jest mieszana z wodą surową, dzięki czemu zyskuje idealne parametry do nawadniania wymagających dali. (więcej…)

Usuwanie wielu zanieczyszczeń z wody studziennej

Usuwanie wielu zanieczyszczeń z wody studziennej

Odżelaziacz i odmanganiacz wody ze wstępnym napowietrzaniem oraz stacja wielofunkcyjna to najlepszy sposób, aby wyeliminować z wody wysokie stężenie żelaza i manganu, zredukować stopień twardości oraz usunąć jon amonowy i związki organiczne. (więcej…)

Wielotorowe uzdatnianie zanieczyszczonej wody ze studni

Wielotorowe uzdatnianie zanieczyszczonej wody ze studni

Wysoki stopień twardości wody powoduje kamień kotłowy, który może się przyczynić do awarii kotła grzewczego i przedwczesnego zużycia sprzętu AGD. Duże stężenie manganu i żelaza to z kolei źródło trudnych do usunięcia plam i smolistych osadów. Woda o wysokim stężeniu żelaza i manganu charakteryzuje się też często kiepskim smakiem i zapachem. Z kolei wysokie stężenie amoniaku w wodzie może wskazywać na rozwój bakterii. Wszystkie te zanieczyszczenia można usunąć montując stację wielofunkcyjną. (więcej…)