Przemysłowe zmiękczanie wody z korektą pH

Przemysłowe zmiękczanie wody z korektą pH

Kamień kotłowy, wytrącający się z wody o wysokim stopniu twardości, doprowadza do dużych strat technicznych nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w przemyśle. Szczególnej ochronie powinny podlegać przemysłowe układy grzewcze. Wysoka temperatura sprzyja szybkiemu narastaniu warstwy osadów, które mogą doprowadzić do gigantycznych, kosztownych awarii. (więcej…)

Ochrona przed kamieniem kotłowym w domu

Ochrona przed kamieniem kotłowym w domu

Kamień kotłowy jest jedną z najczęstszych przyczyn podjęcia decyzji o założeniu zmiękczacza wody w gospodarstwie domowym. Osad tworzy się za sprawą termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu zawartych w wodzie, zwłaszcza o wysokim stopniu twardości. (więcej…)

Ochrona układów przed kamieniem i korozją

Ochrona układów przed kamieniem i korozją

Kamień kotłowy to jeden z najczęściej występujących problemów, jakie mogą pojawić się w układach (na przykład chłodniczych lub grzewczych). Osad po wysokim stopniu twardości wody znacznie zmniejsza wydajność, powoduje miejscowe przegrzania oraz niedogrzania, niestabilność przepływu, korozję pod osadami i ciężkie awarie instalacji. (więcej…)