Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Według obowiązującego w Polsce rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stężenie manganu w wodzie nie powinno być wyższe niż 0,05 mg Mn/l. Jeśli norma zostanie przekroczona, woda może charakteryzować się nieodpowiednią barwą, mętnością i nieprzyjemnym smakiem. (więcej…)

Urządzenia dobierane na podstawie analizy wody

Urządzenia dobierane na podstawie analizy wody

Stacje wielofunkcyjne są jednymi z wielu urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody, które muszą zostać dobrane na podstawie fizykochemicznej analizy wody. To, czy sprawdzą się w danym gospodarstwie domowym jest uzależnione między innymi od: stężenia żelaza, stężenia manganu, stopnia twardości wody, występowania jonu amonowego, mętności, utlenialności oraz barwy wody. (więcej…)

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Oczyszczanie i dezynfekcja wody z własnego ujęcia

Gospodarstwa domowe korzystające z własnych ujęć jako głównego źródła wody użytkowej są narażone na problemy związane z jakością wody. Te są szczególnie zauważane w przypadku studni kopanych, ujmujących wodę z pierwszego poziomu wodonośnego. (więcej…)

Odżelazianie wody do małych gospodarstw rolnych

Odżelazianie wody do małych gospodarstw rolnych

Woda odgrywa istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu każdego gospodarstwa rolnego. Niezależnie od tego, czy głównym profilem działalności jest uprawa roślin, czy hodowla zwierząt, jakość wody ma ogromne znaczenie w stosunku do uzyskanych wyników. (więcej…)