Woda z własnego ujęcia dostosowana do potrzeb

Woda z własnego ujęcia dostosowana do potrzeb

Odpowiednio dobrana stacja uzdatniania wody jest w stanie zapewnić nie tylko odczuwalne, korzystne zmiany dotyczące właściwości organoleptycznych wody, ale i pełną ochronę instalacji, kotła grzewczego, urządzeń AGD mających styczność z wodą. Ponadto dzięki czystej wodzie można sporo zaoszczędzić – na detergentach, środkach czyszczących, rachunkach za ogrzewanie. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na montaż stacji uzdatniania wody, doceniają oczyszczoną wodę także za większy komfort kąpieli oraz łatwość sprzątania. (więcej…)

Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Woda z własnego ujęcia to często jedna wielka niewiadoma. W pewnych przypadkach okazuje się, że wystarcza jedynie doszlifowanie jakości wody. W innych najlepszym rozwiązaniem kłopotów związanych z właściwościami wody będzie wieloetapowa, zaprojektowana do potrzeb stacja uzdatniania wody. (więcej…)

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Według obowiązującego w Polsce rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stężenie manganu w wodzie nie powinno być wyższe niż 0,05 mg Mn/l. Jeśli norma zostanie przekroczona, woda może charakteryzować się nieodpowiednią barwą, mętnością i nieprzyjemnym smakiem. (więcej…)

Kompleksowa poprawa jakości wody z własnego ujęcia

Kompleksowa poprawa jakości wody z własnego ujęcia

W niektórych przypadkach wcale nie potrzeba czekać na wyniki profesjonalnych badań, by wiedzieć, że jakość pobieranej wody pozostawia wiele do życzenia. Niekorzystne objawy niewłaściwych parametrów można dostrzec gołym okiem. Woda z własnego ujęcia bywa mętna, niesmaczna, ma nieodpowiednią barwę i/lub zapach. (więcej…)

Urządzenia dobierane na podstawie analizy wody

Urządzenia dobierane na podstawie analizy wody

Stacje wielofunkcyjne są jednymi z wielu urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody, które muszą zostać dobrane na podstawie fizykochemicznej analizy wody. To, czy sprawdzą się w danym gospodarstwie domowym jest uzależnione między innymi od: stężenia żelaza, stężenia manganu, stopnia twardości wody, występowania jonu amonowego, mętności, utlenialności oraz barwy wody. (więcej…)