Usuwanie azotanów ze wstępną korektą odczynu pH

Usuwanie azotanów ze wstępną korektą odczynu pH

Przekroczenia dotyczące stężenia azotanów w wodzie najczęściej występują na terenach wiejskich, jednak nie stanowi to reguły. Wykrycie i skuteczna redukcja tych substancji jest szczególnie ważna ze względu na ich wpływ na organizm człowieka.

Jednym ze sposobów na redukcję azotanów jest proces wymiany jonowej. W tej realizacji wykorzystano urządzenie do usuwania azotanów Ecoperla Nitratower. Skuteczna filtracja niechcianych substancji jest możliwa dzięki złożu składającemu się z silnie zasadowych anionitów. To rozwiązanie jest bardzo wygodne, wymaga niewiele uwagi użytkownika.

Przed Ecoperla Nitratower pojawiła się kolumna filtracyjna, której zadaniem jest korekta odczynu pH.

Stacja może działać z przeponowym zbiornikiem hydroforowym.