Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Wieloetapowy system uzdatniania wody ze studni

Woda z własnego ujęcia to często jedna wielka niewiadoma. W pewnych przypadkach okazuje się, że wystarcza jedynie doszlifowanie jakości wody. W innych najlepszym rozwiązaniem kłopotów związanych z właściwościami wody będzie wieloetapowa, zaprojektowana do potrzeb stacja uzdatniania wody. (więcej…)

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

Wydajne oczyszczanie wody na potrzeby dużych domów

W zależności od wyników analizy wody, dobierana jest odpowiednia stacja uzdatniania wody. Są sytuacje, w których jedno urządzenie nie wystarcza – potrzebne jest zastosowanie kilku etapów. Istotne znaczenie ma dopasowanie odpowiedniej wydajności do potrzeb gospodarstwa domowego. (więcej…)

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Według obowiązującego w Polsce rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stężenie manganu w wodzie nie powinno być wyższe niż 0,05 mg Mn/l. Jeśli norma zostanie przekroczona, woda może charakteryzować się nieodpowiednią barwą, mętnością i nieprzyjemnym smakiem. (więcej…)

Wydajna redukcja żelaza i twardości wody w domu

Wydajna redukcja żelaza i twardości wody w domu

Stacja uzdatniania wody powinna zostać dokładnie dobrana do potrzeb gospodarstwa domowego oraz wyników analizy wody. Jeśli w danym przypadku mamy do czynienia z wysokimi przekroczeniami żelaza, a zużycie wody jest spore, trudno o lepsze rozwiązanie problemu niż odżelazianie na złożu katalitycznym ze wstępnym napowietrzaniem wody. (więcej…)

Usuwanie azotanów ze wstępną korektą odczynu pH

Usuwanie azotanów ze wstępną korektą odczynu pH

Przekroczenia dotyczące stężenia azotanów w wodzie najczęściej występują na terenach wiejskich, jednak nie stanowi to reguły. Wykrycie i skuteczna redukcja tych substancji jest szczególnie ważna ze względu na ich wpływ na organizm człowieka. (więcej…)