Usuwanie żelaza, manganu i twardości wody na cały dom

Usuwanie żelaza, manganu i twardości wody na cały dom

W niektórych przypadkach proponujemy połączenie odżelaziacza i odmanganiacza wody ze stacją wielofunkcyjną. To rozwiązanie jest dobre, kiedy:

  • Stężenie żelaza i manganu jest tak wysokie, że sam odmanganiacz nie będzie w stanie oczyścić wody – wtedy stacja wielofunkcyjna jest dodatkowym etapem
  • Występuje bardzo wysokie stężenie żelaza, manganu, jonu amonowego i jest twarda woda
  • Klient posiada pompę o zbyt niskiej wydajności, by móc zainstalować odmanganiacz z większą ilością złoża

W tej realizacji najpierw wodę oczyszcza Ecoperla Sanitower M, który został zamontowany zaraz za zbiornikiem ocynkowanym. Za odmanganiaczem znajduje się filtr mechaniczny, który doczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych i ochrania stację wielofunkcyjną Ecoperla Multitower S, stanowiącą ostatni etap filtracji.