Usuwanie żelaza, manganu, twardości oraz jonu amonowego

Usuwanie żelaza, manganu, twardości oraz jonu amonowego

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się wodę z własnego ujęcia. To niezawodne, ale przede wszystkim niezależne źródło zasilania zakładu w wodę.

Niejednokrotnie zdarza się jednak, że woda nie charakteryzuje się najlepszą jakością i nie można w pełni wykorzystywać jej możliwości.

Z problemem przekroczeń żelaza, manganu, jonu amonowego i wysoką twardością wody radzi sobie przedstawiona realizacja. W układzie zastosowano odżelaziacze wody, odmanganiacze wody oraz wymienniki jonowe. Wielkość stacji uzdatniania wody została dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, w którym obecnie się znajduje.

Wydajność stacji uzdatniania wody to 10 m3/h.