Duet do odżelaziania i zmiękczania wody w domu

Duet do odżelaziania i zmiękczania wody w domu

W przypadku wody z własnego ujęcia już na początku, jeszcze przed wprowadzeniem się, dobrze jest zlecić kompleksową analizę wody. Dzięki temu bez problemu będzie można ustalić, jakie urządzenia sprawdzą się najlepiej, by uzyskać idealną jakość oraz pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z wody. W gospodarstwie domowym, w którym została założona przedstawiona stacja uzdatniania wody, kłopotem okazała się wysoka twardość wody oraz przekroczenia żelaza i manganu. (więcej…)

Usuwanie żelaza i manganu oraz ochrona przed bakteriami

Usuwanie żelaza i manganu oraz ochrona przed bakteriami

Jednymi z najczęstszych problemów, które pojawiają się z wodą podczas eksploatacji własnego ujęcia są przekroczenia żelaza i manganu. To spory kłopot nie tylko ze względu na o wiele gorsze właściwości organoleptyczne samej wody, ale i realne zagrożenie właściwego działania instalacji mających z nią styczność. (więcej…)

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Usuwanie przekroczeń manganu z wody

Według obowiązującego w Polsce rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stężenie manganu w wodzie nie powinno być wyższe niż 0,05 mg Mn/l. Jeśli norma zostanie przekroczona, woda może charakteryzować się nieodpowiednią barwą, mętnością i nieprzyjemnym smakiem. (więcej…)