Usuwanie wielu zanieczyszczeń z wody studziennej

Usuwanie wielu zanieczyszczeń z wody studziennej

Odżelaziacz i odmanganiacz wody ze wstępnym napowietrzaniem oraz stacja wielofunkcyjna to najlepszy sposób, aby wyeliminować z wody wysokie stężenie żelaza i manganu, zredukować stopień twardości oraz usunąć jon amonowy i związki organiczne.

Zaprezentowany na zdjęciu odżelaziacz Ecoperla Sanitower nie wymaga stosowania preparatów chemicznych do regeneracji, więc popłuczyny można odprowadzać bezpośrednio do studni chłonnej, albo na zewnątrz. Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower “doczyszcza” wodę zanim trafi ona do punktów poboru. Kompletna stacja uzdatniania wody osiąga wydajność na poziomie: 1,2 m³/h.

Kategoria: Dom